Aktualności

Instrukcja zgłaszania nieprawidłowości w ramach POIiŚ 2014 - 2020
27.05.2016 - aktualizacja: 30.05.2016
Informujemy, że w Wytycznych w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (sekcja 9.1.4) wskazano tzw. mechanizm sygnalizacyjny, umożliwiający sygnalizowanie...
Kalendarium naboru wniosków na 2016 rok
31.12.2015 - aktualizacja: 07.06.2016
Zmiany Kalendarium naboru wniosków na 2016 rok Informujemy, że Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 7.06.2016 r. podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w „Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu...
Nowe zasady udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Warszawie
31.12.2015 - aktualizacja: 31.12.2015
Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 149/15 z dnia 26.11.2015 r. zostały wprowadzone nowe „Zasady udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”.
Lista przedsięwzięć priorytetowych na 2016 rok
31.12.2015 - aktualizacja: 31.12.2015
Informujemy, że Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Warszawie Uchwałą Nr 61/15 z dnia 22.06.2015 r. zatwierdziła „Listę przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2016 rok”
24 grudnia 2015 r. (czwartek) dniem wolnym w WFOŚiGW w Warszawie
18.12.2015 - aktualizacja: 18.12.2015
Informujemy, że dzień 24 grudnia 2015 roku jest dniem wolnym od pracy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, za święto przypadające w dniu 26 grudnia 2015 r. Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 3/15 Prezesa Zarządu...

Strony

Serwis internetowy współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko