Aktualności

Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ z załącznikiem nr 2
20.05.2009 - aktualizacja: 30.12.2011
Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska zatwierdziła nową wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu  Infrastruktura i Środowisko wraz załącznikiem nr 2 Organizacja systemu oceny i wyboru projektów w ramach POIiŚ. Dokument...
Informacja nt. podatku VAT - wytyczne MRR
16.04.2009 - aktualizacja: 30.12.2011
Zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego z 15 stycznia 2009 r. w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód całkowity koszt inwestycji powinien zawierać podatek...
Zmiana przepisów dotyczących powszechnego zwolnienia od podatku od towarów i usług
16.04.2009 - aktualizacja: 30.12.2011
Zmiana przepisów dotyczących powszechnego zwolnienia od podatku od towarów i usług aportów wnoszonych do spółek prawa handlowego i cywilnego Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego [pobierz]
Spotkanie przedstawicieli IP i IW w ramach POIiŚ w Pułtusku
25.03.2009 - aktualizacja: 30.12.2011
W dniach 23-24 marca 2009 r. w Pułtusku odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Instytucji Wdrażających i Instytucji Pośredniczącej POIiŚ. Ministerstwo Środowiska jako Instytucja Pośrednicząca organizuje cykliczne konferencje dotyczące...
Konferencja w Pułtusku - przekazanie potwierdzeń o dofinansowaniu dla projektów w ramach POIiŚ
25.03.2009 - aktualizacja: 30.12.2011
W dniach 23-24 marca 2009 r. w Pułtusku odbyło się Spotkanie przedstawicieli Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Wdrażających środowiskowe priorytety w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Strony

Serwis internetowy współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko