Aktualności

Materiały ze spotkania z wnioskodawcami POIiŚ
29.10.2008 - aktualizacja: 30.12.2011
W dniach 6 i 12 sierpnia br. w WFOŚiGW w Warszawie odbyły  się spotkania z wnioskodawcami POIiŚ. Poniżej zamieszczamy materiały, które z pewnością będą przydatne zarówno na etapie przygotowania, jak i realizacji projektów w ramach POIiŚ. [...
Wytyczne dotyczące OOŚ
29.10.2008 - aktualizacja: 30.12.2011
Pismo Ministerstwa Środowiska w sprawie stosowania wytycznych dot. OOŚ z 3 czerwca 2008 r. [pobierz]
Informacja o zakresach Studium Wykonalności
29.10.2008 - aktualizacja: 30.12.2011
Zakresy Studium Wykonalności dla I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pobierz
Ważna Informacja
29.10.2008 - aktualizacja: 30.12.2011
Termin rozpoczęcia realizacji projektu przewidzianego do dofinansowania ze środków POIiŚ [pobierz]
Zalecenia dla beneficjentów
29.10.2008 - aktualizacja: 30.12.2011
Zalecenia dla beneficjentów  Funduszy UE dotyczące interpretacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 1.      W odpowiedzi Rządu RP na zarzuty formalne KE dotyczące niezgodności polskiego ustawodawstwa w dziedzinie zamówień publicznych ze...

Strony

Serwis internetowy współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko