Punkt Konsultacyjny POIiŚ/Kontakt

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

UWAGA! Materiał archiwalny

Punkt Informacyjny Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (prowadzony przez Państwową Jednostkę Budżetową Centrum Projektów Europejskich)
ul. Krucza 38/42
00-512 Warszawa
Godziny pracy: pn. - pt. 8.00 - 18.00; sob. 10.00 - 14.00
Telefony do konsultantów: (22) 626 06 32; (22) 626 06 33
Fax: (22) 745 05 45
E-mail: punktinformacyjny@cpe.gov.pl


Punkt Konsultacyjny Instytucji Wdrażającej
I i II priorytet Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

ul. Ogrodowa 5/7
00-893 Warszawa
Telefony: (22) 50 44 100
Fax (22) 50 44 139
E-mail: funduszeunijne@wfosigw.pl
 

Pracownicy POIiŚ:
 

Wydział Funduszy Europejskich w WFOŚiGW w Warszawie:
 

p. o. Dyrektora Wydziału Funduszy Europejskich
Michał Czaykowski
tel. (22) 50 44 178
mczaykowski@wfosigw.pl


Główny Specjalista
Ewa Rychlińska
tel. (22) 50 44 158
erychlinska@wfosigw.pl


Główny Specjalista
Jarosław Sarul
tel. (22) 50 44 160
jsarul@wfosigw.pl


Główny Specjalista
Małgorzata Lasota
tel. (22) 50 44 163
mlasota@wfosigw.pl


Główny Specjalista
Piotr Nowoświat
tel. (22) 50 44 159
pnowoswiat@wfosigw.pl


Starszy Specjalista
Marta Wójcik
tel. (22) 50 44 135
mwojcik@wfosigw.pl


Referent
Ewa Puchalska
tel. (22) 50 44 157
epuchalska@wfosigw.pl


Pracownicy odpowiedzialni za przeprowadzanie kontroli projektów POIiŚ:

Wieloosobowe stanowisko ds. kontroli:


Koordynator w Wydziale Kontroli i Administracji
Betina Wysocka-Bereda
tel. (22) 50 44 169
bwysocka@wfosigw.pl


Główny Specjalista
Beata Cymańska
tel. (22) 50 44 171
bcymanska@wfosigw.pl


Główny Specjalista
Łukasz Boceński
tel. (22) 50 44 170
lbocenski@wfosigw.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl