Szkolenie dla beneficjentów priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa POIiŚ

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Ministerstwo Środowiska - Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zaprasza na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa POIiŚ, które odbędzie się w dniach 12-13 lutego br. w hotelu Kyriad Prestige w Warszawie.

Program szkolenia [pobierz]

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Ministerstwo Środowiska nie pokrywa jednak kosztów transpotru oraz zakwaterowania. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. W ramach jednego projektu można zgłosić maksymalnie 2 osoby. Ministerstwo zastrzega sobie prawo do weryfikacji listy uczestników.

Osoby zainteresowane szkoleniem powinny przesłać formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie internetowej www.ekoportal.pl w zakładce Fundusze UE/szkolenia i konferencje) do dnia 9 lutego br.do Departamentu POIiŚ na numer faksu (022) 57-92-629 lub na adres poczty elektronicznej:iwona.burakowska@mos.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl