Plan szkoleń

18.01.2012 - aktualizacja: 18.01.2012

Uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie planuje w 2012 roku przeprowadzenie 3 jednodniowych szkoleń dla potencjalnych beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z Województwa Mazowieckiego.

Szkolenia te planowane są w okresie od maja do grudnia 2012 r. w trzech miastach Województwa Mazowieckiego. Celem szkoleń jest przybliżenie zasad wdrażania projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w odniesieniu do nowego okresu programowania planowanego na lata 2014-2020.

Już dziś zachęcamy do udziału w szkoleniach.

O szczegółach organizacji szkoleń będziemy Państwa informować na naszej stronie internetowej www.wfosigw.pl.

Zapraszamy!

Organizacja szkoleń będzie współfinansowana ze środków pomocy technicznej

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

18.01.2012 - aktualizacja: 18.01.2012

Uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie planuje w 2012 roku przeprowadzenie 3 jednodniowych szkoleń dla beneficjentów POIiŚ z Województwa Mazowieckiego.

Szkolenia te odbywać się w okresie od marca do listopada 2012 r. w Warszawie. Program obejmować będą tematy związane z problemami wdrażania projektów POIiŚ.

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom naszych beneficjentów WFOŚiGW w Warszawie proponuje przesłanie propozycji tematów z zakresu wdrażania Projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, których poruszeniem byliby Państwo zainteresowani.

Prosimy o nadsyłanie na adres e-mail akosiec@wfosigw.pl propozycji tematyki szkoleń związanych z problemami wdrażania projektów POIiŚ do dnia 15 lutego 2012 r. (środa)

Państwa sugestie wpłyną znacząco na zakres poruszanych zagadnień oraz formę prowadzonych spotkań.

Już dziś zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w cyklu 3 szkoleń dla beneficjentów dla których WFOŚiGW w Warszawie jest Instytucją Wdrażającą.

O temacie, terminie i miejscu organizacji szkoleń będziemy informować Państwa sukcesywnie.

Organizacja szkoleń będzie współfinansowana ze środków pomocy technicznej

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Serwis internetowy współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko