Plan Zamówień Publicznych

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Plan zamówień na 2019 rok powyżej 30 000 euro [pobierz]

Plan zamówień na 2019 rok poniżej 30 000 euro [pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl