Kalendarium naboru wniosków w 2017 roku

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Zmiana w Kalendarium naboru wniosków na 2017 rok - zmiana z dnia 07.03.2017 r.
Informujemy, że Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 07.03.2017 r. podjął decyzję o wprowadzeniu zmiany w „Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2017 rok” (Uchwała Zarządu nr 223/17 z dnia 07.03.2017 r.).
Zmiana w Kalendarium związana jest z ogłoszeniem II naboru wniosków o udzielenie dofinansowania zadań w ramach konkursu 2017-EE-15 pn. „Organizacja konkursu lub olimpiady w zakresie wiedzy o środowisku naturalnym i ekologii” w terminie od dnia 13.03.2017 r. do dnia 24.03.2017 r. (dla zadań realizowanych od 30.01.2017 r.).

Kalendarium naboru wniosków na 2017 rok: [pobierz]

_________________________________________________________________________________________________________

Zmiana w Kalendarium naboru wniosków na 2017 rok - zmiana z dnia 28.02.2017 r.
Informujemy, że Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 28.02.2017 r. podjął decyzję o wprowadzeniu zmiany w „Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2017 rok” (Uchwała Zarządu nr 186/17 z dnia 28.02.2017 r.).
Zmiana w Kalendarium związana jest ze zmianą zapisu w programie nr 2017-NZ-21 pn. „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup samochodów pożarniczych oraz sprzętu ratowniczego” i polegać będzie na zwiększeniu z 25 %
do 40 % kosztów kwalifikowanych – w przypadku zadań dotyczących zakupu pojazdów pożarniczych.

Kalendarium naboru wniosków na 2017 rok: [pobierz]

_________________________________________________________________________________________________________

Zmiana w Kalendarium naboru wniosków na 2017 rok - zmiana z dnia 07.02.2017 r.
Informujemy, że Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 07.02.2017 r. podjął decyzję o wprowadzeniu zmiany w „Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2017 rok” (Uchwała Zarządu Nr 61/17 z dnia 07.02.2017 r.).

Zmiana w Kalendarium polega na:


• przesunięciu terminu rozpoczęcia naboru wniosków w ramach Programu nr 2017-NZ-21 pn. „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup samochodów pożarniczych oraz sprzętu ratowniczego” z dnia 13.02.2017 r. na dzień 01.03.2017 r.

Kalendarium naboru wniosków na 2017 rok: [pobierz]

_________________________________________________________________________________________________________

Zmiany w Kalendarium naboru wniosków na 2017 rok - zmiana z dnia 17.01.2017 r.
Informujemy, że Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 17.01.2017 r. podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w „Kalendarium naboru wniosków odofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2017 rok” (Uchwała Zarządu Nr 16/17 z dnia 17.01.2017 r.).

Zmiany w Kalendarium polegają na:

• przesunięciu terminu rozpoczęcia naboru wniosków w ramach Programu nr 2017-NZ-21 pn. „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup samochodów pożarniczych oraz sprzętu ratowniczego” z dnia 23.01.2017 r. na dzień 13.02.2017 r.


Kalendarium naboru wniosków na 2017 rok: [pobierz]

_________________________________________________________________________________________________________

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na posiedzeniu w dniu 28.12.2016 r. przyjął kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Warszawie na 2017 rok (podstawa prawna: Uchwała Nr 2947/16 z dnia 28.12.2016 r.).

Kalendarium naboru wniosków na 2017 rok: [pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl