y/ZNm41FoUJ1p7lpw6BK09+aNgkX0v0iVJW91MdFpSrabsUJUxVu/DeVMjEVIlmAqcEUZVOmWpt/ocJZmDmVLl2xIMnQGs55YE4gHna9Y0XdA3f4ebYF6geg3LTvGiko/Vau/peCo9j63QKmk9yCeY5ayGyNkyXjy0QxfwmsOieuLaWww33rfmXXHBaTeT+gppnomdsxvyPGF2AJ2l/RuyeQ0lVqDRqJijXVeoo1Opw5Qas+jqv5a+rYaaTw579OX4661J3vfBCZoje9B8nwyF5quFx3Yp5S7ulX0xDK7m50fwTckHwVV6HXTvO5OeQZ41mKDDMUCCljgr/d/Ttoc+kO8U410MAKe0MfGxPfAweMOnw4E9N4qnor/IT2oHkSCl8LaIe29//CrG9k+unC6INlaUf/JCIP95bmbsbzbfpOHQdLIIzwiAu11eVh/lx9ySnnuXmbzp4I8buprmwPai3KOWw+YGOF7AUKps2WnNYTPZUfrc8MUiMLqqU9hA13tNuDPIkr2KWQt4ZyLptJZ3R0lYdykTx7bNIptu6+p6t1LdJ5xV/WRJ4gUcCeU8aapeaMx2AI9oSb180xbWljKMM9gxIW6tg3jmrJpoM/bJIQLWm5u//xcTU1ZFueTJGMyaKeRFbhCGrT9bmJXA9OCPUfPgVVfF9OKHHMaxHpVpyZmN9aNPaw32wB0GsE7hlqBdGL+Y/bwBwdB/ytjT5ZF3jY1GkVPR0X/C1/MtfkEo80nzTR9t6cuAw7wKqtrUhgjfPh+Cozg5+KMBV6JTLJ0BsXn7v5a18QTWF+tg7WZ1EPr56p/NBCFIOquRnZF3JPVPeKGNiYjfeaiUQYA/fXMg==SEpQHCZZsqUQ4SSqTbsPG7KdbWKVbtu3bAG1RTHip8rkRiCEDMPZAwwy5X8DIREXbj4h015eECiTqg9nevrqIC4fxYFxwHY6aCcBsw5n7WhySO6fTRGG5mZSZVbVLLtalVkx9LM34aABPyycnvC0s4+YVk06RFV5bY3CAzNIFjHF2UObXl3Sd0lFnhfrRnjlzmTlSoLjyNfeCw5l3RWu8hb5CirGLjK/cbPD5whzb/COKS5QMxnO60Of7pVTGyWpNXhv7W6AnXiBQa5e2PEkCCshj2YVQiHt/avj81lcerbn1a8j82NkBMB7KYQ6YEfhPfjkaku5qjh5eHrQlOSC9QvkdhskV/f5zQuoQQ+TmPFKjXIP8QfYHJKiB6DdLHGDaW8vXsuEBbBk1ZDHaldGI/5o8oy0mb/athrNB9C4sd20MZ6jLdHb1UEgGqp6FzEPPJxu06XY/X6G+4ENE6B24kARkNQV/AaekDGmTcefyeqiO8CtpktR/f9VEOqGdo4LZpv+xFvKnYXLa4QKdhl4Uo0KBfWgiYoOkLnF6++x2bvluWIajO8Xb2Vz0iaRDfOPG+tX0SN2UVfBd7OXWt2AzQ==fYOPe2s84iQYdBBbm2xTBgBx5C2EUAkZGgOGlOCAv9XDVv/6XCCA8Sq33RibO0AKxtsax4SKHiU10uHZU/A0paSwDbKQRWuvikoNmvB/9ZkluwmRAUSc65WcTUGyAqs4PJAWkuBEkwplvkdTW2iB6OzA6756LxmQHpkhE9dNmOUce10Q0JTYNviyls5RdaWu13jdc/EEikDfePoJqjQSDuIygE+whUoJtiyAGGU4paUwrWSl04lWG8gIQHZYfZfw/sA51V5XFBRE3B5iZdbd1ylh7SwA43/Y8k+eqzn9miqGIdKkr1D0z2QtL2g4gP9SsbqdlqjqBLnR1V1nhXqxhoOkKCf1FbvOjeUx/DIspEGIrcqxhkeqq0pkf8yI+MDBWD8YT3YbS3U5zsCiAaeD/hUXkmysigilfsItDPvcOBKVtw1Svg1f9FnpVvi5BC86+tZxngaVf0tPfFYHW5CwEJ/2Kch34pGSUo8rDbOP5zGH1CuieDYHGuBuvPY+JwNrzhUcQo3fiWrJlHpWbnzJtfiH5DMCTpoTNsHV3pzcgqHlwURR2Tifh/2818zEbEhYzMDhjg7EHt1JME8J8mSPYw==

Inwestycje współfinansowane ze środków POIiŚ

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Dokumenty dotyczące dofinansowania w formie pożyczki projektów współfinansowanych ze środków POIiŚ, w ramach środków krajowych (dotyczy pożyczek pomostowych oraz pożyczek na wkład własny), w zależności od charakteru realizowanej inwestycji znajdują się w zakładce „Programy”. Dotyczy to wszystkich formularzy, za wyjątkiem „Instrukcji rozliczenia końcowego”, który zamieszczony jest poniżej.

[pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl