J+HJsu4NYCNg22ICJ4G5k4jvqd9359ysFpsdwkuzWVeyi91GMextXVVwgbKk0v/YBvUWldMGMqTq34d21O9uLVcnqkqqZA1yP8PiS7VxtBvZCeguS46f3WKVstUAZUbCEE9DUd2CydDoj9N8+VGgFuSwXL6GFMD3NClzO+GogiMT5KLCm7UR55mYljzgWNVF9Gks8j82EFYxeWf6f+FBAcXvma6t7i4qmck3MbA5j3PtAXjfmBwYwBKCLQCaT2HnnsTk3mmgWqFNovj6OzdH8YMqZ/4WKDK4/3PWQRxJHP21Feo0vMRDTillB6uFtMpjIs+HOR/02N4Z6iSnHq+qiZwpsOICigSXVA6HSPPkoM/tPlRVtrStF8UtRkjq2kykLNytgX0BVCOiExUU76erxHkDqPXR73iHcLqD0ZUAK4RgxshcB1Rzxn3VqfALOrktPOKaPsg9pBMLXpMSjHqvrtiS8/3tb2bXOenmWGtjIj0RFWLEep+NGZy8y9MwoJl1GBgKMpaTSR5ToNc+xRPgBNCRTOuzYp85wj6BawmKi1lLN/e2WxGrBPJCd0ev2UdnRuNGFsrAvWhUVStpjuQcE0aG9GGZnR6uVSf2QO0OsUhFwy5RPVbC1FScEIt5Ary9LrYBmlVskGUUpDQkW6o1uZKF08xYAd9VhAq0kt/oJ0uM1IpLJuvlKBKw4ErLPstLsYzYd9nzvFP0TgrP43VnJle2nWGzfHU+OJ6B3FLvRX+Yf/Az5nIfgysokj6AMlH75mEbKYmevVU+mzgzQfylkl20G2vBdLC3BCrIXCanXRdnRydHkltv+pknaMlf8gml9z+DthV8r6hg+gKRE/7sfw==swp+gne/WfXxENZmr+RiqJr4mKam4e54s2hXGm4qvyga4sWY0HQDikhJNTJdhfGTjijGm9kV7roImm54J0SepJqLUMwU0ip1rAFq683Jr00Ds7CHwuQJN/XPwsmcI8XrUV1X2lM8YkPhp5njEU8WuKKwsyiMv4JtskhJA3o3pZZ3rcSIz2m2sGGzqbbg9BHghCGZGKU5YjwPTxSsK46bMjYT7h4ft2mpnuStEAPA6rc8NydofPjtvLvABubzPJznz8wAr/Dycfqu8tu1k0SBVJb4EDLcSEA9ZJGJ/QDW8jG8RUBJPfDRVd5QGa692i/7HsivPOKYTRiDC7Niwbek7bNRgWc5n+0Vgggb7Ny770SaUpmHt5uNu84lry/+pw26iT7Ic5JRBzDrgzTz9yOUJC1QhC5xE5qsE0BXCLgyvUvY83RgTAj/sfOFKQSbbammvnq8Ylxem1gtuoLTbFaLir78DfgeIkKojaWh3iLhd7+DwpKrOWamDdcZ4MDOYGLj2Q6RXH10y+WvAwEwXGOHxcNwPLrzsEsE2iSXtrAz8/sFo1dM4OPpJ/CP5F7E6bveuGrWeMejW/3ZfCs3S5JPPRtO85BafBMAQGPTiD9OQkxK5gh6aTtZvom/BkgqkxdiPgM+UZXFBRDe52TPkC1JV7ImyyTklYiQaNcXtu//Ve6ySYIlCCFvlzYLF3ungKjpyVG6FIyNKQfGCARm0uCKIMcqyMBseIgjKzJNNqwX/MDI1CPbh8FS0UCSw7ei6NMHwpdXZ+fFuX3cTcm2/2AawLJGM+mWK8PKz8lJVThKNFgQgd+xrPXy8w5et8Wdh0gshd8/F1BjCo5CMxAGnDkLuQ==XkyU7sRb3PY7kci9L2HftAldzxnYDiLPZdno7/vmA0WtFyK9g7RNebkpFDkiKgi5kZKzPfpkjsjBEW97O/mYkITA4qxj0GFldjecZR4zq5mKtoGpif5xabCxSpjliaH/rnsyh/P6ebZJP+mhmBzVcVu8/a/BRecWLEItPxBuOpoPB/QvcXS6axOTrt+MrYfTGPwaXGvIKM5dDnzRG4NrajPpQ+ywYTetKgc2rmFNwdBbz6Sz9RlOnJh7xaZlW99doKyismxEB+3Si5xyuWv4K6zAyaCL387hdHAyBuErzbHn0CFY8pyOHlUfSOvuh7wOaRi/gWiaDnl6IFp/ppL4pZJHxrlUwzos5mbg8V8p3GjAeaHMRDNPl9JUjJFVr1Uz3L9/KMvVBs0EYu8U05XAy9Mv1axDWnZngkZ7SskjtiCn+QYdRZK9ZqH/WYXtIsjCFT2qiF2BcY04sORmBxihwNCla3zbyOH79AckgCVHwh28eSpJf5gTh/Sy8I6VSRREDXr/FsDWPbiWVdzPiUBeCLHygC+CDddrQNbauXCgBhlmpQRKhu2o8z58yNc5HNllzyQHHzD+2lQvuzCG9ICK1yPrr1vi3WCB4JDrrljjsj1wzKAxKwBKGtFHJZGvX/g65iXcgQX8lmY5zlN3Hxt7SjXrnQiy8p0huMckwcE3xXSrVwfB/+1/ItyeKIE7EInGEdNq26UB3cLZusw48VBmvAQrBNfoktZ0jF+F1Jn+flEcFnnzXy0TW2J15t63SREC

Wzory dokumentów

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

UWAGA! Z dniem 14.01.2014r. Zarząd WFOŚiGW w Warszawie wstrzymał do odwołania dofinansowanie nowych zadań z zakresu ochrony środowiska w postaci dopłat do oprocentowania lub częściowych spłat kapitału kredytów bankowych. Wszystkie dotychczas zawarte umowy będą realizowane zgodnie z zapisami umowy.

-------------------------------------------------------------------

Wniosek o udzielenie promesy dofinansowania przedsięwzięcia w formie dopłat do oprocentowania/ częściowej spłaty kredytu preferencyjnego z banku dla jednostek samorządu terytorialnego  [pobierz]
 

Wniosek o udzielenie promesy dofinansowania przedsięwzięcia w formie dopłat do oprocentowania/ częściowej spłaty kredytu preferencyjnego z banku dla podmiotów gospodarczych oraz na zadania realizowane przez inne jednostki organizacyjne [pobierz]
 

Pomoc publiczna do udzielenia promesy dofinansowania przedsięwzięcia w formie dopłat do oprocentowania/częściowej spłaty kredytu preferencyjnego [pobierz]
 

Opinia techniczno-ekologiczna do wniosku o udzielenie promesy dofinansowania przedsięwzięcia w formie dopłat do oprocentowania/częściowej spłaty kredytu preferencyjnego [pobierz]

 

Wzór tablicy informacyjnej obowiązujący dla umów kredytowych z dopłatą do odsetek lub częściową spłatą kapitału ze środków WFOŚiGW w Warszawie

 

Wzór tablicy  [pobierz]

Obowiązująca tablica kolorów:
Zielony:
PANTONE 376CVC
CMYK 50,0,100,0
HEXACHROME 585 - 1 CVC
RGB 127,186,0

Niebieski:
PANTONE 301CVC
CMYK 100,43,0,18
HEXACHROME 340 - 1 CVC
RGB 0,91,153

Obowiązująca czcionka:
FONT FUTURA Bk BT

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl