jTl2b5WDGZSCyigpa3QVhSpVhtZoYLaG1YtmbwHBlSwAy/rleP0c8o4Z7kQoIRynqGMRpjNnsC6nGWN2OnACwgE66gw6MhpB7Tl0dPlbaBn2L86ZYe4F5jvKMqaqSir7QVQayj1dxm4qj9PG5WMV3kVcz8uQrFgCT4+AM/QKXQFnkC9E5ln9kwU++OS5wD81BKTO7yC1LLpefou5TwLZvmkvpcRKrXIh/Whkbl+31ICdKOfdMRtcMOVTZRm/2Twc9si6THT3M4jFB2h7hGhcLKbf8uuMkwbdclD38KMQ2vWQsQ0j6WIasQDL7VYV50SzEPlqpJgh2B3HCexZC9GF4hPgv+kX9OmlfyuZlJ1faziMSCAOVQlxU96BXvnq7dY7BGj/Capfdt5KZgfXyncjqtJlIoqdwNQw7+KFQxfIrzD4G2JCMd4XeG3DdCpZXDVPWhKRf36RAHVjovr+kxbR8A==9CHTIr9YTTmVtZxBBaTBbtd3dBQ4jIRr6Pj3n84+9AJY7KVMssVZ+8EdX7GNWhLNzv5uBQtTC3l7DJzwzJrbSOAR3XEdvKVNU7kQC5F1LBSCnZOW9efaJlS66guNbJjfm8ZilGpIGaLCJfpq2Whyk/PKFd6hTjXcibLhQysWK0+bwNEONncOQA8r2qvMFAcLTAbm6+vTYCGX2GqtXwhe6VbgfIg3NVzReFZbvcAly2YEgtz/NmaQpMJ/fmZcvNsv7RvX1xE3ZtwHaM2F/HG+wVSebk0HQqM72xuuGfy1Smp7gkusOnFBY8hOhQn7XwiRqla4cRjFXTjBzw8sW/yLaTXGgItIRRTyYawiJdTL4ypGQG8YKqVcluF0Pq+/wFNUeDzhhL7/B+pv9a6BIGFClxLGDsbOUPmYaNEDeQLNYT5GhSW408YO1tLTXs6lB/n/gM/idc+7KUwpzlUBsmRDuw0/hHtslbdrwczL9fVzJIImsKaH/a6GRNoGtGm9d6RzERwMaNORZZnqGrAHFzf4+K4c7KBAlRWT+FXpD2agv5JhzHxjSngOD4/E7TJO4wyyq3KO8jxB34pd3aQMWklPh6u0AEYmWsgYBUV8f4lBWJZVCfFPFXYs2Sg9JY/sJ0Ab7VuEWAgCwIEiRw0Ml0d2iK0wYeGzlgAbqFviCXkRP9Ofk94rBdBHmeK2hszXGjkp1mIgzNl3fyRXlYPXtdAEYV0h3IWFi7E+89i2JB0NcsvmvVV2sS8MMQRIVZqaqWs5FrPcoQw3wnUKHVBks5XKZ39hOfQoCF52UGXlKyDlEoaVqgB+exqaeY2Tur1AAw5CFfM8ATkHjNn/6zbnRq7LEtocHxA4CGkyeOUlvDOvgRkHOkUhuvRaBY9Mh89al1tMI3WiM3YQyLlupidFHACoOg4wyIef5xU3U2vo8s3NHjbwVJ+rXcjIaL1jRGYammErNlR3yV6xK08YdAlGNYxGgnHOvwtusOeQra9xk10Lh77oPXmhJ3WkZMLRP7e1zSoW35yZqi7Ljamdvh1nxOn3mTC5q4Vt3b/y9AIXFUqDrlUJq2CwqC615FOn4k3vc7vPe+gA68hHSg6cc7qhUnzsqVK7lpdwkX2JqGor5vk1ulfhfrWNxzb9Qv8qdHJ8ThsKjOIe8Y4/zJyMoAywCds6e7XkiFKFa7kWiCsT2vb0DKkgDmJKeBWu7Y8SE7MijqJvc39X5iPNDn9vTpgNsSbD9E5J2oJIeDAV4lqhi/tL9sCl0AGuC3eMlmcwNvN/oj++ra8aq/5SRcShZSBa9Uv1iSJ+4rK2EA2QcnC7LnMC0CunbnY5fgKlqtssDW43VAZ4Q5t7zN9ehjvdvth3HGNZUg==

Regulamin dopłat do kredytów udzielanych przez banki

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

UWAGA! Z dniem 14.01.2014r. Zarząd WFOŚiGW w Warszawie wstrzymał do odwołania dofinansowanie nowych zadań z zakresu ochrony środowiska w postaci dopłat do oprocentowania lub częściowych spłat kapitału kredytów bankowych. Wszystkie dotychczas zawarte umowy będą realizowane zgodnie z zapisami umowy.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 190/11 z dnia 21.12.2011r. został przyjęty "Regulamin wsparcia finansowego WFOŚiGW w Warszawie do kredytów udzielanych przez banki na zadania z zakresu ochrony środowiska" obowiązujący od dnia 21.12.2011r.

Pełny tekst "Regulaminu..." [pobierz]

------------------------------------------------------------------------------------------

Archiwum "Regulaminu wsparcia finansowego WFOŚiGW w Warszawie do kredytów udzielanych przez banki na zadania z zakresu ochrony środowiska"

Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 37/11 z dnia 06.06.2011 został przyjęty "Regulamin wsparcia finansowego WFOŚiGW w Warszawie do kredytów udzielanych przez banki na zadania z zakresu ochrony środowiska" obowiązujący od dnia 06.06.2011r.

Pełny tekst "Regulaminu..." [pobierz]

------------------------------------------------------------------------------------------

Współpraca WFOŚiGW w Warszawie z bankami komercyjnymi w zakresie kredytów udzielanych na zadania z zakresu ochrony środowiska:

1. Umowa o współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.

Pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie w dniu 02.08.2010r. została zawarta Umowa o współpracy w sprawie dopłat ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do oprocentowania lub częściowej spłaty kredytów preferencyjnych udzielanych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane na terenie województwa mazowieckiego.
Informacje nt. kredytów udzielanych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. dostępne są na stronie http://www.bosbank.pl/

-------------------------------------------------------------------------------------------

2. Umowa o współpracy z Bankiem Spółdzielczym w Mszczonowie

Pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Bankiem Spółdzielczym w Mszczonowie w dniu 15.06.2011r. została zawarta Umowa o współpracy w sprawie dopłat ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do oprocentowania lub częściowej spłaty kapitału kredytów preferencyjnych udzielanych przez Bank Spółdzielczy w Mszczonowie na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane na terenie województwa mazowieckiego.

-------------------------------------------------------------------------------------------

3. Umowa o współpracy z Bankiem PKO B.P.

Pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie w dniu 16.12.2011r. została zawarta Umowa o współpracy w sprawie dopłat ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do oprocentowania lub częściowej spłaty kredytów preferencyjnych udzielanych przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane na terenie województwa mazowieckiego.

-------------------------------------------------------------------------------------------

4. Umowa o współpracy z ING Bankiem Śląskim S.A.

Pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a ING Bankiem Śląskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Katowicach w dniu 29.02.2012r. została zawarta Umowa o współpracy w sprawie dopłat ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do oprocentowania lub częściowej spłaty kredytów preferencyjnych udzielanych przez ING Bank Śląski Spółka Akcyjna na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane na terenie województwa mazowieckiego.

--------------------------------------------------------------------------------------------

5. Umowa o współpracy z SGB - Bank Spółka Akcyjna

Pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a SGB - Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu w dniu 19.10.2012r. została zawarta Umowa o współpracy w sprawie dopłat ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do oprocentowania lub częściowej spłaty kredytów preferencyjnych udzielanych przez SGB - Bank Spółka Akcyjna na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane na terenie województwa mazowieckiego.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl