WyIE4Nd4JoOnG8nUrVuOuBREYxdHhpDnLO04kcZWc3AvzZQnIx+nKZN7Pt+OnOzyswC9z0b4B0Fgtga+93dtnqYgurk6guaq84foeAWVdKoXBz4mQfDzsKyyxv5A1BQNIiynoQjP6z+UwjaXniQA+PzipNt/0MIBVN7rfMuKHVHXzY3aWuN+nG8jgJajy7ET8adG2uG+jDgpSEu4LH6qeeeJmy8HvFIxxcqTQMztTLQNS21tHBFXb3NWuE+tW3rnrixl/Xo0I8MM8nOXunpWP+AMXd8k7wRlHbSifbQCWoVDcdq6HNNLAok2IZKSNPrpZ0uM2bFC/iXM+bdY8sQVw98vfDwOAMzOtdSSPVok5sQ3i3MD5Z+WSUzpU9a6nM3RfvfEhwWmxiCnMNxTLx1X349bvaFuBrlwdxoLwTHtO9efd8hDvi35USoF0mpCakZF65dzUTZoZ0/T8ti/q45Klt0/AxVUcr9PU3zOtv7x9ARKpaSJU48MgYmiC7UDL4c5hAZgDnmCGKtqQcdaWVfx+a9m4ydTLd8g9KjyuX+nCCGgLPjc51cESeYmYcxbyI3Z28Qg+Lm/3AA4oJi6gp5e5Suuq5ERVoegYZ7CfMq+oyeAhuQ/j6ZR0BXhhaJxMTJMNk2mUhB+Pu5eanJjElr1ZFr8fsn/obNfjtjsDiDmz4Jbs0FDka72aVCLTZDUfIoTenjpHI8HCG4DJRT2RSuaA0hXihAh5CAEjbXMwzQHQwHPNxe45AD/AgJHZ7HrUzxM3fCEPoWpZH6q/QoZt9rrXOTDE94WETdQmWOrrIvy1RhB0hqqrjU6eQOQpre5Hg1GwU7EbCTb42+OR4m8eiAXLjcVnDc0cHnBj1iFo00zAIQtz5lXb5a8Hcg4T9MW5UAnyrxVqPzojNWWU/kZ7kHNg6H1yP3187V9kWyyJX/0EQYmzUvfPq0fBoC8xkVlBaiDdSSrVxA2uyGPxssPobp8Mtql4XJwbBzXWKUlv2ea68SsAznW6JgNI792J30VZFQu082nZxiC9+4S+h8FBELPbVnR1USWoRGjzwnnTYGYXsRYTIYfi6sbElfod3lMdrG0sDmKnAQDCYkuVoCwOgLUm+idUjlvubCFyUraJjqvoUXZiXgpkvV97obs8HTZnOb/awzkEbA/cJXT0/PNJCaDrF+aK30p5myyNt2K/ImXoqfDDeixshXHwXgJ+RxReoKfZkXhHEPT4EHrYEH+OofOo8TlA5DY948XxNlpPfDhzLmgWD20YRKQ04QUm9uzLiJzBiV7UdCyNxsye6K6uA/ysFpwGjOM0Jqgc7ongHZcTNFQ5Zr4zINYkO+Z1r6EcmaMizQIso/5gLl1YT9bbu7zc0Fgqv4WLeN7n3xBfV0w8epfIOaU1utvMGzJCZ+OX+ZN0vq2zyerZRjxZsuMKJLAUHFJ8IBnFRaeS2rMoIj4jrsqOQ5jr9yHreYMi8nk7wW0VKfFEy62qRz4vid3D7fJ4M6TLUhccZ1+s0rGM0XwEO0VQbiZPvmgKEEKNBHv84inUCQklsbt1fclIknsgszWy16VWY7RTErFEPRN0Hzr0/Fc1Vk7UI0tq4Y4B79D4lLbaCXPlvabS6iVuX7Cys0sJw==sgCot2vJtQVZUUxoeh/j1lXVKSr8LvAhQq+lY0f2d4Yr96/MuSErZRVXMVVqnuzkrx2PesdLfp2t6IXRpbdpHx4b/7IXmpfiGdkNJrjdf9B+RByX2eiYPoYU185pRucxuOCPLh054a7weWPuqix5ltukX+9j8uOworAbPucMyuiC1e4U3+YXz6fFt2qM4NL9VC8O1xPWyZssRWEjnRv5hdO1UVTCcGtBS4zwvSb8QbB8Bms79UkdbmSOlNnZ4JJK/zT3vhPz7N5AUu+2qDpFOO9/NwNGPnrolZcwKL+AwveF3LZZ643F85Jfgvs39Ss77nT6btuAxeBRXfeqhe++sPAneBhGJO+hC5XXKl11OB0+W8eVAAZsYRywcnluVMZKyJuMoDdKNCdu2mwCAA2Fng61HbVcvv4hc4bl6WAZvHZ1OGzoyWTq1A6oF//W2bZSWWsqXB8oZtueJj0IJCdlYlM/emA3UnrfQ6MG/xL+dDAhqjzkOl9TTAVuZZL3KyWNvFbq7rBfsPO/o5ixlLkbNcDCcEHjLU5a4tFhPwFvgSOnch3J+V5yq1/5O0KsEeG1TfjIWXI79bL5o6jeNFY8EKKiGLOekwHnfeX/8uU7ij1/0cfrawhd8hTOXxRSSeGUE9pKZK628Yf8CZASivQv2rpI+kVP6a8hHI1w6h/pMI+VHqi4IlxB7Fk+BPWhQTOgyDRgmLOIRP2/MRpZv0UNXQ==

Wykaz placówek

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

UWAGA! Z dniem 14.01.2014r. Zarząd WFOŚiGW w Warszawie wstrzymał do odwołania dofinansowanie nowych zadań z zakresu ochrony środowiska w postaci dopłat do oprocentowania lub częściowych spłat kapitału kredytów bankowych. Wszystkie dotychczas zawarte umowy będą realizowane zgodnie z zapisami umowy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wykaz placówek Banku Ochrony Środowiska S.A. [pobierz]

Wykaz placówek Banku Spółdzielczego w Mszczonowie [pobierz]

Wykaz placówek Banku Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. [pobierz]

Wykaz placówek ING Banku Śląskiego S.A. [pobierz]

Wykaz placówek SGB - Bank Spółka Akcyjna [pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl