KAR/9qWC21YHnGLCJEigBpxFStwDKUJH9SyxWb4VNvM=pLNlAThC3iHJbSdjKX1cL32IpSZ2na441yn/x2ju6FYJQoqInKypx/uHed8E4LPwE4MlsX58B4wYbqoDt3K8OKlMt3eJj9koQA8602bw0w9QZGtxBaKKYUcQuDiTsAYmlKH1274Ko19hKxEGaOzfTXa/s6jMclZ5jK9ZOpIoXfNTX9FaQw5wRZ33EN5z5hEzcq16kOhm3HcdlLlTT6bf7O9LbAsRzzzLxchgibADfIUiViPa3m+BGkhiEIxKKUKfb1XTiohipMRbVX5N2CY32IyK86unVIbD5MATVknjKy48EyXUZErFyhmZ3Apo7H2xZzaxQrvKKGcWeO1KihCiAVQD1jSnDiH8/9pB8dCsCzL5fbCHdQYEknC3zctwK746pCMvPu7mIR0XI9+ukuFWnFsmTBsoQpIofh/lKKD2+LZ2vl7n98wVQH/EGegKyzOL745wwuB0YKI24rrNWoWGOMy6XAzeO1iN1Lpm+/e/EYZvCO5b48ze8p3lWZBkZGDtlFpx9HdFvwTuUoFpRn0b5rsWk3oQCJjOf/VPBAhRSng8lPxJt3o1makggV55IUGhL0seJ+UxV4UTURMBZNmYWs9PEkpT2dqTIOOHZKReZj9cxHTYx9ri77ahhApCigUJPLY1fDXodQ26FaI1kI36b67GEy/qtpTb8pqX5tTyty3x+iPe9kSlADTyF8f3H7gA6X/ZlZZhZYcdOENdB9HcjQ==5E1lRrrk6yyqgHaSSEdMAVpR+zk9Co3cnLAUkZcfzXxAJjdnxekCXdd5AfThM0SKpiZ9bhvxTTNasUaRlfiSkduhF4XaKV03OqLkRBbyI6jZhdUpgTLLyZqNRJkZw608olWbVfV79vL31bsWfGvc/9MgQY1PXsTNepD9dVwJg6eHaCRObxh2Zr7TBPx1bb/bFZPFbA+AA13Z5e7JDWPvlqrIFnv1MFaywE5qKAwZ7KpE2GgQ5X3ZqSG8HfF2XYEuNSth0OjfLBzDn75lvJVxHS9OiACyQPSKRr1Eoi3dCI/1BRG+Quje4D/XAt3cdwGFw6IC1j/NE2qE1jB2cDirEo4GOa3p1ByhLd+QXw0WLL4V62aQlhy6oVlpxVvRv3+LibCJRVMy4ThgzBaUNnlesFCT621f/OHvJhm5fCaD7Q2CvE3GOv/rypOkc/V4s6trtDnyVJYc58yvivwT41O8KA73310kXR3VdG7UwkBtvmEwjfiWHWBT3huVG/WSqcvjsr9ec5GKD/x9PpxikiaoIjCoWZIdHObya+f4sfKCcCkNVIUD5BS46agy/dLaaOpu6xN4bMvtHqTAtRwJkbg8VSz/jW9GN2wqVNmb2RPGbHurac9NrzUnpzt24XfaL128DVcSXKls2X6dfvsTnEgvIz4lwFaNjG8xZ6yIhSAwzv5glwyIHxRCsMLqdssejQbX2ePw9ReG30Sh2UFERtKUc7pNVkU4NKkdnj9prnhEkVpwHuJdJ9kVkOgT8KEeG/A9VvnATVzckvPQadDQdsk6bLbdACquefgF+Q18IE8GsWs=

Kalendarium naboru wniosków w 2012 roku

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Kalendarium składania i rozpatrywania wniosków obowiązujące w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2012 roku


Dziedzina OCHRONA WÓD I GOSPODARKI WODNEJ

Wnioski o dofinansowanie w formie pożyczki dla realizacji zadań z dziedziny ochrony wód i gospodarki wodnej przyjmowane będą w terminach:
I nabór 02.01.2012 - 29.02.2012
II nabór 02.04.2012 - 15.05.2012

W szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminach  wyznaczonych powyżej istnieje możliwość składania wniosków o dofinansowanie w formie dotacji.

PROGRAMY dofinansowane w formie dotacji

Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7,5 m3d
Termin naboru wniosków: od 02.01.2012 do wyczerpania środków finansowych
UWAGA! Z dniem 03.04.2012r. ze względu na wyczerpanie środków dotacyjnych zarezerwowanych w planie finansowym WFOŚiGW w Warszawie został wstrzymany nabór wniosków w ramach niniejszego konkursu.

Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla jednostek samorządu terytorialnego
Terminy naboru wniosków:
I nabór 02.01.2012 - 29.02.2012
II nabór 02.04.2012 - 15.05.2012
UWAGA! Z dniem 03.04.2012r. ze względu na wyczerpanie środków dotacyjnych zarezerwowanych w planie finansowym WFOŚiGW w Warszawie został wstrzymany nabór wniosków w ramach niniejszego konkursu.

UWAGA NOWY PROGRAM!
Programu wsparcia zadań związanych z działaniami na rzecz odbudowy urządzeń i obiektów melioracji podstawowej i szczegółowej, zapewniających ochronę terenów zurbanizowanych przed wodami podsiąkowymi i opadowymi
Termin naboru wniosków: od 01.07.2012 do 31.07.2012

KONKURSY dofinansowane w formie dotacji

Konkurs pn. „Realizacja obiektów służących małej retencji wodnej
Terminy naboru wniosków:
I nabór 16.01.2012 - 15.02.2012
II nabór 01.03.2012 - 30.03.2012

Konkurs pn. „Zakup sprzętu do utrzymywania urządzeń służących zabezpieczeniu przeciwpowodziowemu
Terminy naboru wniosków:
I nabór 10.01.2012 - 10.02.2012
II nabór 01.03.2012 - 30.03.2012

Konkurs pn. „Zagospodarowanie wód deszczowych na terenach zurbanizowanych
Nabór wniosków w terminie: 04.05.2012 - 31.05.2012

INFORMACJE DODATKOWE:
Wnioski o dofinansowanie realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi i wykonywanie budowli hydrotechnicznych im przeciwdziałających (odtworzenie istniejącej infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej) będą przyjmowane na bieżąco.


UWAGA!
W 2012 roku przyjmowane będą wnioski na dofinansowanie w formie pożyczki i dotacji na zadania przygotowane do realizacji, tj. z prawomocnym pozwoleniem na budowę bądź zgłoszeniem. WFOŚiGW w Warszawie na etapie składania wniosku nie wymaga wcześniejszego przeprowadzenia procedury przetargowej przez Wnioskodawcę.
Wnioski będą rozpatrywane w kolejności wpływu kompletnego wniosku do biura Funduszu, do wyczerpania środków finansowych.

---------------------------------------------------------

Dziedzina OCHRONY ZIEMI I POWIETRZA

Wnioski o dofinansowanie w formie pożyczki dla realizacji zadań z dziedziny ochrony ziemi i powietrza przyjmowane będą w terminach:
I nabór 02.01.2012 - 15.02.2012
II nabór 01.03.2012 - 16.04.2012
III nabór 04.05.2012 - 15.06.2012

PROGRAMY dofinansowane w formie dotacji

Program dla jednostek samorządu terytorialnego z zakresu ochrony powietrza pn. „Zakup i montaż kolektorów słonecznych
Termin naboru wniosków: od 02.01.2012 do wyczerpania środków finansowych

Program dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych z zakresu ochrony powietrza pn. „Zakup i montaż kolektorów słonecznych
Termin naboru wniosków: od 02.01.2012 do wyczerpania środków finansowych

Program przeznaczania środków WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie działań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania azbestu na terenie Województwa Mazowieckiego.
Termin naboru wniosków: od 02.01.2012 do wyczerpania środków finansowych
UWAGA! Z dniem 03.04.2012r. ze względu na wyczerpanie środków dotacyjnych zarezerwowanych w planie finansowym WFOŚiGW w Warszawie został wstrzymany nabór wniosków w ramach niniejszego konkursu.

KONKURSY dofinansowane w formie dotacji

Konkurs z zakresu ochrony powietrza - Odnawialne źródła energii - pn. „Zakup i montaż pomp ciepła o mocy do 160 kW
Terminy naboru wniosków:
I nabór 01.02.2012 - 29.02.2012
II nabór 15.03.2012 - 16.04.2012

Konkurs z zakresu ochrony powietrza - Modernizacja źródła ciepła - pn. „Ograniczenie zanieczyszczeń z niskiej emisji poprzez modernizację źródła ciepła o mocy do 30 kW
Terminy naboru wniosków:
I nabór 25.01.2012 - 24.02.2012
II nabór 02.04.2012 - 04.05.2012

Konkurs z zakresu ochrony powietrza - Zadania termomodernizacyjne - pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
Terminy naboru wniosków:
I nabór 16.01.2012 - 15.02.2012
II nabór 15.03.2012 - 16.04.2012

Konkurs pn. „Poszanowanie energii elektrycznej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia
Nabór wniosków w terminie: 02.07.2012 - 31.07.2012

UWAGA! Zarząd WFOŚiGW w Warszawie w dniu 29.03.2012r. podjął decyzję o zmianie terminu naboru wniosków w ramach dziedziny Ochrony Ziemi i Powietrza dla konkursu pn. "Poszanowanie energii elektrycznej poprzez modernizacje istniejącego oświetlenia" z terminu 02.04.2012r. - 04.05.2012r. na termin od 02.07.2012r. do 01.08.2012r.
UWAGA! Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 27.06.2012r. ustalił kryteria naboru wniosków w ramach konkursu z zakresu ochrony powietrza pn. „Poszanowanie energii elektrycznej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia” oraz określił termin naboru wniosków: od 02.07.2012r. do 31.07.2012r.
 

UWAGA NOWY KONKURS!

Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 27.06.2012r. ustalił kryteria naboru wniosków w ramach konkursu z zakresu ochrony powietrza pn. „Termomodernizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej”.

Termin naboru wniosków: od 05.07.2012r. do 31.07.2012r.

UWAGA!
W 2012 roku przyjmowane będą wnioski na dofinansowanie w formie pożyczki i dotacji na zadania przygotowane do realizacji, tj. z prawomocnym pozwoleniem na budowę bądź zgłoszeniem. WFOŚiGW w Warszawie na etapie składania wniosku nie wymaga wcześniejszego przeprowadzenia procedury przetargowej przez Wnioskodawcę.
Wnioski będą rozpatrywane w kolejności wpływu kompletnego wniosku do biura Funduszu, do wyczerpania środków finansowych.

-----------------------------------------------------

Dziedzina EDUKACJA EKOLOGICZNA - konkursy dofinansowane w formie dotacji

Stoisko promocyjne „Dzień Ziemi 2012
Nabór wniosków w terminie: 02.01.2012 - 24.02.2012

Organizacja konkursów i olimpiad w zakresie edukacji ekologicznej
Terminy naboru wniosków:
I nabór 02.01.2012 - 03.02.2012
II nabór 02.04.2012 - 11.05.2012 UWAGA! odwołanie terminu naboru wniosków zgodnie z decyzją Zarządu WFOŚiGW w Warszawie z dnia 06.03.2012r. ze względu na wyczerpanie limitu środków finansowych w tym zakresie.

Wydawnictwa ekologiczne
Terminy naboru wniosków:
I nabór 02.01.2012 - 10.02.2012
II nabór 02.04.2012 - 11.05.2012 UWAGA! zmiana regulaminu konkursu

Organizacja akcji i imprez edukacyjnych
Terminy naboru wniosków:
I nabór 02.01.2012 - 10.02.2012
II nabór 02.04.2012 - 04.05.2012 UWAGA! zmiana regulaminu konkursu

Programy edukacyjne z zakresu ekologii
Terminy naboru wniosków:
I nabór 02.01.2012 - 17.02.2012
II nabór 16.04.2012 - 24.05.2012 UWAGA! odwołanie terminu naboru wniosków zgodnie z decyzją Zarządu WFOŚiGW w Warszawie z dnia 29.03.2012r. ze względu na wyczerpanie limitu środków finansowych w tym zakresie.

Infrastruktura terenowa
Terminy naboru wniosków:
I nabór 02.01.2012 - 17.02.2012
II nabór 16.04.2012 - 18.05.2012

Organizacja konferencji, warsztatów, szkoleń, seminariów
Terminy naboru wniosków:
I nabór 02.01.2012 - 29.02.2012
II nabór 16.04.2012 - 18.05.2012

W szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminach wyznaczonych powyżej istnieje możliwość składania wniosków o dofinansowanie w formie dotacji.

UWAGA! Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 03.07.2012r. podjął decyzję o wstrzymaniu naboru wniosków tzw. stałego na dofinansowanie w formie dotacji dla zadań z dziedziny Edukacji Ekologicznej z powodu wyczerpania środków finansowych w tym zakresie.

------------------------------------------------

Dziedzina OCHRONA PRZYRODY - konkursy dofinansowane w formie dotacji

Ochrona przyrody poprzez ochronę gatunkową
Terminy naboru wniosków:
I nabór 02.01.2012 - 29.02.2012
II nabór 02.04.2012 - 29.06.2012 UWAGA! odwołanie terminu naboru wniosków zgodnie z decyzją Zarządu WFOŚiGW w Warszawie z dnia 29.03.2012r. ze względu na wyczerpanie limitu środków finansowych w tym zakresie.

Ochrona przyrody poprzez pracę na rzecz lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
Nabór wniosków w terminie: 02.01.2012 - 29.02.2012

Ochrona przyrody poprzez pielęgnację zieleni
Terminy naboru wniosków:
I nabór 02.01.2012 - 29.02.2012
II nabór 02.04.2012 - 29.06.2012 UWAGA! odwołanie terminu naboru wniosków zgodnie z decyzją Zarządu WFOŚiGW w Warszawie z dnia 06.03.2012r. ze względu na wyczerpanie limitu środków finansowych w tym zakresie.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminach wyznaczonych powyżej istnieje możliwość składania wniosków o dofinansowanie w formie dotacji.

UWAGA! Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 03.07.2012r. podjął decyzję o wstrzymaniu naboru wniosków tzw. stałego na dofinansowanie w formie dotacji dla zadań z dziedziny Ochrony Przyrody z powodu wyczerpania środków finansowych w tym zakresie.

-----------------------------------------------------

Dziedzina ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM ŚRODOWISKA I POWAŻNYM AWARIOM ORAZ USUWANIE ICH SKUTKÓW - konkursy dofinansowane w formie dotacji

Zakup sprzętu ratowniczego i wyposażenia osobistego strażaków
Terminy naboru wniosków:
I nabór 02.01.2012 - 29.02.2012
II nabór 16.04.2012 - 31.05.2012

Modernizacja samochodów specjalnych pożarniczych lub zabudowa (karosacja) podwozi ciężarowych na samochody specjalne pożarnicze
Terminy naboru wniosków:
I nabór 02.01.2012 - 29.02.2012
II nabór 16.04.2012 - 31.05.2012

Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych i innych pojazdów specjalnych pożarniczych
Terminy naboru wniosków:
I nabór 02.01.2012 - 29.02.2012
II nabór 16.04.2012 - 31.05.2012

W szczególnie uzadasadnionych przypadkach w terminach wyznaczonych powyżej istnieje możliwość składania wmiosków o dofinansowanie w formie dotacji.

UWAGA!
W 2012 roku przyjmowane będą wnioski na dofinansowanie w formie pożyczki i dotacji na zadania przygotowane do realizacji, tj. z prawomocnym pozwoleniem na budowę bądź zgłoszeniem. WFOŚiGW w Warszawie na etapie składania wniosku nie wymaga wcześniejszego przeprowadzenia procedury przetargowej przez Wnioskodawcę.
Wnioski będą rozpatrywane w kolejności wpływu kompletnego wniosku do biura Funduszu, do wyczerpania środków finansowych.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Składanie wniosków przez Państwowe Jednostki Budżetowe na 2013r.

WFOŚiGW w Warszawie informuje, że Państwowe Jednostki Budżetowe składają wnioski wstępne o dofinansowanie zadań w 2013r. do 02.03.2012r. (piątek). Wnioski należy składać w odpowiednich Wydziałach Zamiejscowych Funduszu (lub, jeśli jest to uzasadnione terytorialnie, do Centrali Funduszu).
 

UWAGA! Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 12.03.2012r. zdecydował, o przedłużeniu terminu składania wniosków wstępnych na 2013 rok przez Państwowe Jednostki Budżetowe (PJB) do dnia 23.03.2012r. (piątek) (wyznaczony w kalendarium prac Funduszu na 2012r. termin minął dnia 02.03.2012r.).

Zarząd wyznaczył ponadto termin przygotowania rankingu ww. wniosków przez poszczególne wydziały merytoryczne Funduszu do dnia 30.03.2012r.

Więcej informacji wraz z opisem procedury i harmonogramu działań dla Państwowych Jednostek Budżetowych znajduje się w dziale STREFA BENEFICJENTA - zakładka PJB - dokument Procedury oraz harmonogram dla PJB.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl