iHe/r+OIYOjZCBLSkHXqBF4+ANJM4U0yzhLNYCTdfjhW6BpBObELZNWbKxhp218r3ExPFUuB/Vwbuywd6CtrYIvWftFuieu12CtH1x9zBuMpY+SPZNociAy3nEdeq5jkVNfzlUYdl84D5Hpb9b8o5jIyq4AhR2CbSEZOYm8dRJTpec068Cih/yQn+2kZLI6+goLsMf4IXUhlc+cs6nhdnB8MI80e9u6QxqnI+5WnMbRlVVMU0q2JVDuK83Eej4za3yT59YncD/ymDYYKJefPtZL1kjgpukyZ5Te3kqzCMwkxlrEieqfPL+R79ijjbPTZScSM1fgYyAOAGFI7sRaAeXZ/CBVXFrf9RPFzuO60CQdrxfGdiEKZgBh5C81q3ueEAMc+8FCHzVlQjIv/chwLdsRtMqBo6BXZXtYudpeDQfAe6pPBmK1S/PmvIlEFIyvhQJqab9MwhMDH8yDqvqtYqpAY492GSSoYOuQxyERxUE29zu/vPfeWiZgt7HHkAbqKX3s00eUEDRhs4WPxVhEfSXfMLx3wRd62Bxtbr/9TQK6em0yKZU0CD8d7khmmX8dTm06cAiZtL4S7/qYFESad2ITgGuoOWVfXhSU0x7yJpMog28e/ezOoAvJKDauMx9/COdI7NdcQBEjsvTkSmWPkFeTxpxA/l1LfHoAbdCpKBMk8vIAHzuSiRjm1CNsCzcnw/5LEHne439OoIZe6deydiDyO3FJ5BwHAwxKk3/nIF4uqEBANUFxr3yFMVDY2TXLWBAVjKyVQtg30f/UWbl+ZyBRNF+cdx0XrmgtULf3gdWZWXP2htg0yv2UkgvGQwNMhbySgP1aLBvFxuT8xfuJrQQ==HHK9JgQwcCV8y2imnXnmz8odOPJgLnnYull8Tce9a8xoyKiScwuk1LDRgtkqha8bC6/nm3Zrw8cpN6mw196CxuvgEazeG5JEZFWynNy8rph+YZgT9OlHcHCXTmku5MLzF5I2S5BmpobPpZ5nm4Wjo10F/QeqPB7s1FggPAyekCH/Xj5emXwTui0HbK5NnxfdfEIGGsIv5w4+pBu1XLSlXMtKCGIua6VN9ZMQ0NMZ8jX3boh6uJkSGHqVKAL9nX1XMaG/JjSQsKCMK/CVnewM+6P89meI8YJnx/H62QdulrpDPzImXCDm5yWQimpRFNRITHhLITPFh+vlS4965AoiH1pOIVU2G7zlYYaTBVpxdnDF4FicKEFJfxbAAiMcO1IVSBrCzuo6XeRJzZikA/KtnhkAPIxwXLXqqEU8zERkMtaFx3tQX5yRfhXUUU/l4RlJrT0jXFU7e9+weOJRXSFDgWKoZ3uN5MGriFCcxOmHC+JXFiH9nnHve7VhS68TDSkNp2O5iWxRPNQbd06TZ2HudtfkRH3LOUR6Tkxb1Oj2R7Q8WPC0PKY0d57aS/GltuN6umcbysHaScPYg/AP50cNYOORapO9g9McMfSXq/Du35rApHFS3cKgJqeR5eUvXN1ZOUFQu2G0g4to0vh1kZmgfPqDvFzfexIVxQ/MZq0M/BNvLrD3t8H+X1kjKMfMr/Vh/201TCwFZZ1rpvWBdMxrF4xuH7IT7GqJFH1ZOqqOcnz3bNuFMjsFx57v9LkrA+xxqaXx12eK/FcnsVREnS8IMCVo4czSeQIqsrKpkmlCOVA3oA5CrH2FGa/Kf8YM3GwsEA3OBewiAwCOgfqq3kblX24025rpt1KkBrvEErqzSXbD5/A6+mZj+sokS5RfvreuXw32Iw/WXhsOwnaWWlyNIa8vbRoCmBkcspqH8fz72ErySxZvfUhoz5Mh9rBCxhXkUXyd65VeM4UGocPtf7o92XrShw96qKSmXVaVr3aT8bnDebZvpoPMMUUPnr2jQKi0DtAFIXORWDKoj0ovx/I+7GAKqxzhPR4wU5hVSbAqndp3ODqQextm5jbmo867b5DrXs3QM5EARk+9dHP89hTbzZHhVyu4hAeuuFw/D6+KcyYXAc9QiWX/+WGcqR0WIoo4Og7Sa8ZGy3SuGV/BUMAbgV0H8aNq4jpF4hTI3hNDmwrlq/1uUpdK517zljbTV7ClkvVfN85SEc/vJcj0r+nUdDNcpcRZCXo2r+RPVEYs2z21P9ueU90H+YGAb8lmez4YTcJJ3o6IgcKzgkW9VVD9Pak9FPDQXFaq0WjR1cBEW6CCsLNgcAI+5hRJvRNMhHxog806A1XlXlT9ppzwfW8e7f9bh27sLRTkx5pdl4g4x2qXawHfMF/QB3nD3NmJLL2iDu311U+FNSdkYzocPpLcFHBPlrmI13O9MmwBtd/MrBLbGy3pNK4FNITcaoh18jeZhTMzYx7V6ZQuEFsSIHYSjg==

Kalendarium naboru wniosków w 2013 roku

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na posiedzeniu w dniu 10.09.2013r. przyjął rozszerzone Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Funduszu na 2013 rok (Uchwała Zarządu Nr 1562/13 z dnia 10.09.2013r.) o:

  • Program z zakresu Edukacji Ekologicznej  pn. "Zadania z zakresu edukacji ekologicznej"  (Uchwała Zarządu Nr 1560/13 z dnia 03.09.2013r.)

Kalendarium naboru wniosków (aktualizacja z dnia 10.09.2013r.) [pobierz]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na posiedzeniu w dniu 27.08.2013r. przyjął rozszerzone Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Funduszu na 2013 rok (Uchwała Zarządu Nr 1506/13 z dnia 27.08.2013r.) o:

  • Program z zakresu Edukacji Ekologicznej i Ochrony Przyrody pn. „Konserwacja i pielęgnacja pomników przyrody, drzew objętych ochroną oraz rewaloryzacja zabytkowych parków i alei” (Uchwała Zarządu Nr 1438/13 z dnia 13.08.2013r.)

oraz wprowadził zmiany do:

  • Programu z zakresu Edukacji Ekologicznej i Ochrony Przyrody pn. „Ochrona przyrody poprzez ochronę gatunkową” w zakresie zwiększenia kwoty alokacji z 400.000,00 zł na 490.000,00 zł. (Uchwała Zarządu Nr 1439/13 z dnia 13.08.2013r.)

Kalendarium naboru wniosków na 2013r. (aktualizacja z 27.08.2013r.) [pobierz]

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na posiedzeniu w dniu 06.08.2013r. przyjął rozszerzone Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Funduszu na 2013 rok o:

  • Program z zakresu Ochrony Ziemi i Powietrza pn. „Ograniczenie zanieczyszczeń z niskiej emisji poprzez montaż kotłów na biomasę”,
  • Program z zakresu Likwidacji poważnych awarii, przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska pn. „Zakup podnośników hydraulicznych i innych pojazdów specjalnych, służących zapobieganiu lub likwidacji skutków żywiołów oraz poważnych awarii”,
  • Program z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody pn. „Ochrona przyrody poprzez pielęgnację zieleni”

oraz zmianę:

  • Programu z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody pn. „Organizacja konkursów i olimpiad w zakresie edukacji ekologicznej”.

Kalendarium naboru wniosków w 2013 roku [pobierz]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 05.02.2013r. przyjął uzupełnione kalendarium naboru wniosków na 2013 rok prowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Kalendarium naboru wniosków w 2013 roku  [pobierz]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
W dniu 05.03.2013r. Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Warszawie zatwierdziła kolejny program, dzięki któremu wnioskodawcy mogą ubiegać się o środki finansowe Funduszu na zakup sprzętu do utrzymywania urządzeń służących zabezpieczeniu przeciwpowodziowemu.

W związku z powyższym zostało zaktualizowane Kalendarium naboru wniosków w 2013 roku.

Kalendarium naboru wniosków w 2013 roku (aktualizacja) [pobierz]
 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl