it1/vcKsAFp8ikC4uMU8eoXt4lNTS1hmJq+o3gD92ZEMPOxAfzdhJg34cjUqM+4n5dov0/UspEahmXTJ55ajbmTv2l1fDGcOlJ7fQPsJDVKO5sCq72CiztbqWFptEes/VbPO6eqQR7orwEBPpLnUpDcn0EKK/dLBlA4DNPnE8sheD1eI61j3FvO+DYofw3iqU8OkxhqGjG83WdOmEt1CbtRkjAtQV3wYoUXsI4aYQ6YOEKwX4laPelvmuxrDxsyo+tjQqKeSR4kLIiD1OOeU5W+cF67Ji8PD6+yNCCI/J6wJismafAyYQIS9nYW4j/1rO/A314mx7kIxwYjcqZ4+nosH1ngt6Yl9jWQu3ghBqLAeYaB/zPpgumrvnJIuqu3FPYqCrlGgiyZdZhoXPdwF9DnIuy1P/8BMJc+NmYK6gfHc1XrGk0tohzLxUijOhM7I4c9GpT+k97cIiag7OPvoZyMXOVnl4hmYPiX3XE2pspowiuC6WAqqPdLLin70JCtR33pwbP6YevBcri/n49EuuvFJ5N95iQy20yyrB1HNnUzslUIUqsYFeryQsXwr9pSsmd4LUURDuW5e8FIrk/CTrPshPexrkU2WHmyh89fAUE/CNYRO1JjcCptr9dS+pP155Z8lcV2qYAI0JHiabxOfGtnfM+C9C8XsdNa24KUcC/qrYSzCMYGMottlYjBwOwl4NbWBzGLUgcAh+k8NBC7muulYYEt14P7UxxseFZIdUZqOpdvpTi9y2tLfRAyoKteSvnJ67GTDYaELvAbMfMMD0yzhF9CH8k6rf3fPe/F2QrPdUwK/1rWBvrQz27ekABAGuUWssAj5Y+QNBnenXfAIlKikYokJipXelLxrAhCo66sE879Aa27eivHZBTprhMypelsVXJ1jBfFONu65DI1MzxpThzqfXzZmx+yp2WhJlhPEJdSMGlmBk27XvQY8CAkt/Pe7qsEbqeg2I24d3Nttc8SaFTB+R/pYIspnyVbtwzFFDR9MqZUA/Z/47vz0FAq+CFoSFwXOfNEyE0tODYyAroqyi7ZtuYZRZyeFQxudjFTsbAeCdZEflBa4CcxJTbliJvFUNKbtEf/MGeogspGWaIZZqF+3h3sc1nwDPfjtKnKoJk3a4/mVpmFr8DElqwecbT4xac2c1rAHqDd77560xVNOOPLc8uKXBO74UHbH94invK8mMOJ8XDjgX8ylmRwaFf6e78qazUINyFPxY2WmjnEd8Zj/MKEHmIn4VOAAE/LiqOW20VYPZoFvqtyBHRwRVKsupNF5Z72mXbegwVGrGz6sf1rzWSmOucqgGzXBvO5iT5dDk8mmYmCmuY2KYTecLro2+N2T7j+n5yJFl2ZCoWKycI/eJUvFRPSb8VMXEEo8UVJ0uRlsVLNqJwcCNluEoQGL5vh6WM9rS0VYglPhuM3lF4MmnprSfq1ypQx6zL/oOO6n3lSkNaqJU7yweDcGALDSVlXglNNkt/CbnkvTS3dX11/mIIabnRUAZyENaqVpDNXhK0iVFELQ3wHU2k+8iWzMC/5URyo3lp+CojdLkUOs21Bm1Uszv8xNuAnrW8acyb7hVQ09uSv1bxu3IfylbpA4XFvnaozYCXYot6H8cg681U2V5WzF0rs43NatDFWiCilzi3tszfIgDFd1e5bipZX3/JfgKIYpeO7W0OUzmbhQa4JIjgS8fJMGRftLnRdG9FMDTAxmojnvukIITbSTI33dNPEGxnGRIAWC1H+RYE8LOiLi/X/6ZXTIp2I9F8+daUW6uHnBagZryd2/oH7BO1bXb6UqnkSPrANelzLByyih7/7ZphyxLcsScsmlV5ou3RqsWvepgNNSU9Nj56P61Sfh3fgr25WT5PSqFFPVPKUjMWJZG3+MUfAmo9Q4kvFfaBlTIyH2DV0cwMXKjOKLROxqWEccC8iRM4cvpV76AQtwZBRg74RfqesuXZBnwCoZ4LCyR2jcw+VAGR2gIw+lzh+NUatXqgYcmBJWIvAVtVPMzQNEBPNe6r6ibQIkaHM3iMziL5suBJojrS6k5SrhhQAHaoZrkoX2tLijTOqU9xL6GrBccvfH2dodzOyq2paG7HvZn5BWPqw8Mxglxfx1MFP4Lxg1Vj796445k5E7M1ERv2cWWn2/LQJvfdN/zWhtb0rRPum9Ba7uDZIuMfWeWOFoUIC+HY8WDJv0dip1ShfSfljp4RzhRTuEbQxNpudZ78ZvcJ1o/mqAMC46J4v0xGjDTeoVqPDIET4EeRMQBUtbqnlr6IFpJyP3F690CM5yINTaPehVzbkyKenT5BJuNotP/ZjXqd1enRDZu9Aq6Myc1N1IMqbn4i1q29wEXSBDn8AZdze/zKU5gVpqPAUGyiWeYRirdBtEB/vytio7jNWtdNhgfzVlUNtAAqy+bzQbQk4XdmH+Vy/uRhLswuN0G8ZOK747MaOZJPyrO4B4/N/JHPVa2phFJAY/ev1aSak=

Kalendarium naboru wniosków w 2014 roku

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Zmiany w Kalendarium naboru wniosków na 2014 rok

Informujemy, że Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 30.09.2014 r. podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w „Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2014 rok” (Uchwała Zarządu WFOŚiGW w Warszawie Nr 1851/14 z dnia 30.09.2014 r.).

Zmiany w Kalendarium polegają na:

 • zwiększeniu alokacji w formie pożyczki dla Programu 2014-OA-10 pn. „Modernizacja oświetlenia w celu racjonalizacji zużycia energii elektrycznej przez jednostki samorządu terytorialnego”. Zarząd postanowił o przesunięciu kwoty w wysokości 500.000,00 zł w formie pożyczki z Programu 2014-OA-15 pn. „Modernizacja systemów cieplnych o niskiej sprawności i złym stanie technicznym, produkcja ciepła w kogeneracji oraz wprowadzenie nowych technologii w zakładach przemysłowych mających na celu ograniczenie emisji” na Program 2014-OA-10 pn. „Modernizacja oświetlenia w celu racjonalizacji zużycia energii elektrycznej przez jednostki samorządu terytorialnego” (zmiana alokacji z kwoty 500.000,00 zł na kwotę 1.000.000,00 zł).

Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Warszawie na 2014 rok - zmiana z dnia 30.09.2014r. [pobierz]

-------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 23.09.2014 r. podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w „Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2014 rok” (Uchwała Zarządu WFOŚiGW w Warszawie Nr 1826/14 z dnia 23.09.2014 r.).

Zmiany w Kalendarium polegają na:

 • uruchomieniu II naboru wniosków w ramach Programu 2014-OW-7 pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7,5 m3/d dla osób fizycznych, instytucji i organizacji wykonujących funkcje publiczne lub społeczne” z dniem 29.09.2014 r. do wyczerpania środków w ramach alokacji;
 • uruchomieniu II naboru wniosków w ramach Programu 2014-GW-3 pn. „Wspieranie zadań związanych z działaniami na rzecz odbudowy urządzeń i obiektów melioracji podstawowej i szczegółowej, zapewniającej ochronę terenów zurbanizowanych przed wodami podsiąkowymi i opadowymi” z dniem 29.09.2014r. do wyczerpania środków w ramach alokacji.

Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Warszawie na 2014 rok - zmiana z dnia 23.09.2014r. [pobierz]

--------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 15.09.2014 r. podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w „Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2014 rok” (Uchwała Zarządu WFOŚiGW w Warszawie Nr 1792/14 z dnia 15.09.2014 r.).

Zmiany w Kalendarium polegają na:

 • zamknięciu Programu Nr 2014-EE-34 pn. „Wspieranie kampanii i akcji edukacyjno-informacyjnych” z dniem 16.09.2014 r.;
 • uruchomieniu naboru wniosków w ramach Programu Nr 2014-EE-47 pn. „Zadania z zakresu edukacji ekologicznej” od dnia 22.09.2014r. (alokacja w wysokości 1.722.000,00 zł w formie dotacji);
 • wznowieniu naboru wniosków w ramach Programu Nr 2014-NZ-45 pn. „Zakup sprzętu ratowniczego” od dnia 22.09.2014r. (alokacja w wysokości 200.000,00 zł w formie dotacji);
 • wznowieniu naboru wniosków w ramach Programu Nr 2014-NZ-46 pn. „Zakup specjalnych samochodów pożarniczych” od dnia 22.09.2014r. (alokacja w wysokości 500.000,00 zł w formie dotacji oraz zmniejszenie alokacji w formie pożyczki z kwoty 5.000.000,00 zł na kwotę 4.250.000,00 zł);
 • uruchomieniu naboru wniosków w ramach Programu Nr 2014-OP-48 pn. „Ochrona różnorodności biologicznej” od dnia 22.09.2014r. (alokacja w wysokości 620.000,00 zł w formie dotacji).

Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Warszawie na 2014 rok - zmiana z dnia 15.09.2014r. [pobierz]

-----------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 22.07.2014 r. podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w „Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2014 rok” (Uchwała Zarządu WFOŚiGW w Warszawie Nr 1284/14 z dnia 22.07.2014 r.).

Zmiany w Kalendarium polegają na zwiększeniu alokacji w formie dotacji w następujących programach:

 • Nr 2014-NZ-46 pn. „Zakup specjalnych samochodów pożarniczych” z kwoty 3.600.000,00 zł na kwotę 4.517.714,00 zł;
 • Nr 2014-NZ-45 „Zakup sprzętu ratowniczego” z kwoty 1.500.000,00 zł na kwotę 1.582.286,00 zł.

Ponadto Zarząd zadecydował o przesunięciu w ramach dziedziny Ochrona Przyrody kwoty 80.000,00 zł w formie pożyczki z programu Nr 2014-OP-39 pn. „Tworzenie i pielęgnacja parków i terenów zielonych” (zmiana z kwoty 500.000,00 zł na kwotę 420.000,00 zł) na program Nr 2014-OP-40 pn. „Tworzenie i pielęgnacja parków i terenów zielonych przez jednostki samorządu terytorialnego” (zmiana z kwoty 500.000,00 zł na kwotę 580.000,00 zł).

Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Warszawie na 2014 rok - zmiana z dnia 22.07.2014r. [pobierz]

--------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 15.07.2014 r. podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w „Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2014 rok” (Uchwała Zarządu WFOŚiGW w Warszawie Nr 1233/14 z dnia 15.07.2014 r.).

Zmiany w Kalendarium polegają na zwiększeniu alokacji w formie dotacji w następujących programach:

 • Nr 2014-OA-12 pn.: „Termomodernizacja budynków jednostek samorządu terytorialnego” z kwoty 1.000.000,00 zł na kwotę 1.150.000,00 zł;
 • Nr 2014-OA-18 pn.: „Modernizacja indywidualnych kotłowni przez osoby fizyczne” z kwoty 300.000,00 zł na kwotę 1.400.000,00 zł;
 • Nr 2014-OZE-25 pn.: „Zakup i montaż kolektorów słonecznych” z kwoty 300.000,00 zł na kwotę 375.000,00 zł;
 • Nr 2014-OZE-28 pn.: „Zakup i montaż pomp ciepła” z kwoty 300.000,00 zł na kwotę 600.000,00 zł.
 • Nr 2014-OW-7 pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7,5 m3/d dla osób fizycznych, instytucji i organizacji wykonujących funkcje publiczne lub społeczne” z kwoty 300.000,00 zł na kwotę 304.976,00 zł.

Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Warszawie na 2014 rok - zmiana z dnia 15.07.2014r. [pobierz]

---------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 01.07.2014 r. podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w „Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2014 rok” (Uchwała Zarządu WFOŚiGW w Warszawie Nr 1069/14 z dnia 01.07.2014 r.).

Zmiany w Kalendarium polegają na:

 • Uruchomieniu II naboru wniosków w ramach programu nr 2014-OZ-21 pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego” w ramach dotacji od 10.07.2014r. do 31.07.2014r.; w ramach pożyczek od 10.07.2014r. do wyczerpania alokacji.

Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Warszawie na 2014 rok - zmiana z dnia 01.07.2014r. [pobierz]

----------------------------------------------------------------

Informujemy, że Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 03.06.2014 r. podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w „Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2014 rok” (Uchwała Zarządu WFOŚiGW w Warszawie Uchwałę Nr 711/14 z dnia 03.06.2014 r.).

Zmiany w Kalendarium polegają na:

 • zmniejszeniu alokacji w programie nr 2014-OA-15 pn. „Modernizacja systemów cieplnych o niskiej sprawności i złym stanie technicznym, produkcja ciepła w kogeneracji oraz wprowadzenie nowych technologii w zakładach przemysłowych mających na celu ograniczenie emisji” z kwoty 25.500.000,00 zł na kwotę 25.100.000,00 zł oraz zwiększeniu alokacji w programie nr 2014-OZE-28 pn. „Zakup i montaż pomp ciepła” z kwoty 100.000,00 zł do kwoty 500.000,00 zł, w formie pożyczki.

Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Warszawie na 2014 rok - zmiana z dnia 03.06.2014r. [pobierz]

------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 27.05.2014 r. podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w „Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2014 rok” (Uchwała Zarządu WFOŚiGW w Warszawie Nr 603/14 z dnia 27.05.2014 r.).

Zmiany w Kalendarium polegają na:

 • przesunięciu kwoty 200.000,00 zł z alokacji programu nr 2014-OP-44 pn. „Powstrzymanie spadku liczebności i odbudowa populacji zagrożonych gatunków zwierząt, roślin i grzybów” (wynoszącej 400.000,00 zł) na program nr 2014-OP-41 pn. „Konserwacja i pielęgnacja pomników przyrody, drzew objętych ochroną oraz rewaloryzacja zabytkowych parków i alei”, co tym samym zwiększa alokację z kwoty 800.000,00 zł do kwoty 1.000.000,00 zł, w formie dotacji. Nabór wniosków w ramach programów trwa do wyczerpania alokacji.

Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Warszawie na 2014 rok - zmiana z dnia 27.05.2014r. [pobierz]

--------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 23.04.2014 r. oraz w dniu 29.04.2014 r. podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w „Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2014 rok” (Uchwała Zarządu WFOŚiGW w Warszawie Nr 472/14 z dnia 23.04.2014 r. oraz Uchwała Zarządu WFOŚiGW w Warszawie Nr 500/14 z dnia 29.04.2014 r.).

Zmiany w Kalendarium polegają na:

 • rozpoczęciu naboru wniosków w dniu 05.05.2014 r. w ramach nowego Programu 2014-OZE-27A z zakresu Ochrony Ziemi i Powietrza pn. „Projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii realizowane przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą” przyjętego przez Radę Nadzorczą WFOŚiGW w Warszawie w dniu 31.03.2014 r. Uchwałą Nr 18/2014,
 • zwolnieniu kwoty w wysokości 2.000.000,00 zł z alokacji (27.500.000,00 zł) określonej dla Programu 2014-OA-15 z zakresu Ochrony Ziemi i Powietrza pn. „Modernizacja systemów cieplnych o niskiej sprawności i złym stanie technicznych, produkcja ciepła w kogeneracji oraz wprowadzenie nowych technologii w zakładach przemysłowych mających na celu ograniczenie emisji” na rzecz Programu 2014-OZE-27A z zakresu Ochrony Ziemi i Powietrza pn. „Projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii realizowane przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą”,
 • zwiększeniu alokacji środków w ramach Programu 2014-GW-2 z zakresu Ochrony Wód i Gospodarki Wodnej pn. „Zadania z zakresu gospodarki wodnej” do kwoty 34.000.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 14.000.000,00 zł), zwalniając kwotę w wysokości 9.000.000,00 zł z alokacji (50.000.000,00 zł) przyjętej dla Programu 2014-OW-6 z zakresu Ochrony Wód i Gospodarki Wodnej pn. „Realizacja przedsięwzięć ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych” oraz w wysokości 5.000.000,00 zł z alokacji (25.000.000,00 zł) przyjętej dla Programu 2014-OZ-19 z zakresu Ochrony Wód i Gospodarki Wodnej pn. „Budowa i rozbudowa instalacji służących zagospodarowaniu odpadów w ramach Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z perspektywą lat 2018-2023 ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń wytwarzających energię”,
 • zwiększeniu alokacji środków w ramach Programu 2014-OA-13 z zakresu Ochrony Ziemi i Powietrza pn. „Wspieranie zadań z zakresu termomodernizacji oraz związanych z odzyskiem ciepła z wentylacji” do kwoty 10.000.000,00 zł w formie pożyczki (zwiększenie o kwotę 4.000.000,00 zł).

Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Warszawie na 2014 rok - zmiana z dnia 29.04.2014r [pobierz]

---------------------------------------------------------------------------------

Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 18.03.2014r. podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w „Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2014 rok” (podstawa prawna: Uchwała Zarządu WFOŚiGW w Warszawie Nr 277/14 z dnia 18.03.2014r.).

Zmiany w Kalendarium polegają na:

 •  wznowieniu z dniem 05.05.2014r. naborów wniosków w ramach programów z zakresu Likwidacji Poważnych Awarii, Przeciwdziałania Nadzwyczajnym Zagrożeniom Środowiska tj. Programu 2014-NZ-45 pn. „Zakup sprzętu ratowniczego” i Programu 2014-NZ-46 pn. „Zakup specjalnych samochodów pożarniczych” (przypomnienie: nabory w ramach tych programów zostały zamknięte przez Zarząd WFOŚiGW w Warszawie z dniem 12.02.2014r. zgodnie z podjętymi przez Radę Nadzorczą WFOŚiGW w Warszawie w dniu 12.02.2014r. Uchwałami Nr 6/2014 w sprawie zmiany Programu 2014-NZ-45 pn. „Zakup sprzętu ratowniczego” oraz Nr 7/2014 w sprawie zmiany Programu 2014-NZ-46 pn. „Zakup specjalnych samochodów pożarniczych”);
 • zmianie terminu naboru wniosków dla Programu 2014-OP-43 z zakresu Edukacji Ekologicznej i Ochrony Przyrody pn. „Uporządkowanie ewidencji gruntów zalesionych poprzez inwentaryzację i sporządzanie planów urządzania lasów oraz zwiększenie lesistości poprzez zalesienia” z dnia 22.03.2014r. na 24.03.2014r.;
 • zmianie terminu naboru wniosków dla Programu 2014-OW-07 z zakresu Ochrony Wód pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7,5 m³/d dla osób fizycznych, instytucji i organizacji wykonujących funkcje publiczne lub społeczne” z dnia 01.05.2014r. na 05.05.2014r.

Kalendarium naboru wniosków na 2014 rok - aktualizacja z dnia 18.03.2014r. [pobierz]

---------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na posiedzeniu w dniu 31.12.2013r. podjął kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Warszawie na 2014 rok (podstawa prawna: Uchwała Nr 2345/13 z dnia 31.12.2013r.).

Kalendarium naboru wniosków na 2014 rok  [pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl