qrw/U2+5dw9bQ88GKCPnhivazC9UvEcKTUyfks5/mnvwog1s+Jjj7vOKbG3MaDEcfTU0vSjuP21MVfvXYe8Hgc+XK1kExMrM8R2EipSC/9xTAwzgH5trbnMMaO2qKPTFgymaZxZA2913Y5duBxtt+Ats6tZilnB86RI15WOFSeJ0MJgshB33mg2F3zwVNmwsbHzRMQ0A1z2yM487h216mY/ljluEV71klQUVTb6LUthTsf/arE7As4KiyABciVnPGX9b+9/x6r0BRrjfrI+SJsxp68V2pVSU8c4vS630e6+S2Ix73vaKoGKqK0sxROc9xDT9BbE6WOYymKI4HTB4YXF05zSiuLCvHtwEk2js0ljqPJN+mcUy7h8GsD9wtT3cM4up+H/5Xw1PkuA570i34iVlVW80SAg5dxVO1QnQpEMEIETOQNu8aesfI8qWnxT2PtQTu1PpprGdTPNJNvno/nX8or+/AOkYfA4+vG3rMAy8FYh9kfuV4mRpBAUf3ZpF57Y6Lm6swguZ4VLZ5av6uxQP67cXYxdhcSgAYsld38s=jCQ4xZ0g/fJN7W3yd/rbLhoqxSBZTp3wtMOrGYeXK0vQLaxbbxFVjC0+1Sevo9eFQzz1AQvjq7LPFjLmcvKDrmorDLsCS8Kg/0ZkPBPPB3vfRdcxMxQkWojGRWnw9q5VlvFsoMuIUzcNd3wctm8kS0GawsF/afLqTxulBWmj234uBhF2658Ulzl/la427bZH7ql/YJW2DOMMRrJ7bSc/lbfBUbfqYXFXvqFEVhjTYKq/BaTEtBxPLeqg6LpoN5dKyXzFcItr0JFkv1jDnvWTcySa1dHk/T/RTHIqdxjmmVo0OlWbheTCtvKUHcvmeObdYAqKFnSMv+d5a6s07T88nFDD2/ilUcMe/EjmMjsB/AxvmoXIOuE48HzlUqovXZs3fCakeSfCE3FMuNKeUH2uQxhYMHY1LWoqAOqXc/VZemVHx9dATVo9xQUygTVwPaMHDfBBdvGEb1URAMpg57K0HUiR0zdOZt6Ed5wkPiyZZMqebYFtuA/LeicS+4mHpkoncowEoFP2Trq18vBUDnzohfO/HKWlaRf+7Nf/ikpTi1yPuWju4JdkCTdonUkhmhjUN4rhlLI/ygD/xMuBKqSTE/GFt2yHZ5CfrI3uTykubvhfkdhScOi1vjJfbHv25nHVrbLy8UWfr2nE7Rmaq4vEJ1NCPOck93i9XaIeSDTaQUqUuVxQeDYfQK0gHvo2NhEUAuVCnMduwWKmfqDiHHdoXNmHj4ahxhburj6AvaDEV+elMvwtONKDd0TVIl1WHOX/1X1i4XYY3xsguuso2EKUhjEFw4aR66Wh5VuZ6jaugdq/1LJHbM+hg0wak/q+tczVH80oct8karQrDpPEFlzOJOQHLTgqPefv1ifvBoGTRxHmYf1QPIHz+IbNuoMYwATWx10vGGdSWbxyVj3j37GbgTye58e1HSaccKgJFLGJopBGBOyv7yYAPkBcOnED0a+VDfirhWg5UrHUdgvMlf0tP3KD3mSPqhZaEFKC/cUMjcdq3tweNcPaThMUHBaSNGTakia2gqWd21q2GdzHEwjmKGQPDXvyHHFUAdTj10rEuNx+9VMZ4tXXY4e1WnGTQiWNa1SoR+GtjPw6vnOpMihnficcqgcpX07Qc06s+a5+14AaTfwg7sbEq2a5Zir6uBGvlzU0ImIGTnkDpyA1nHYYieEe/oJPzGUGUMbmVsu1rN23EaGDaTS+uIW3BO3GHJlkyAZni1nYVeYuV5YSC/BQavDSSNPkJQnzImTXEDcDn34T4DNq4VGqhAW7T2Lc9kk6s0V25SUylaj+CYh1IF4crGhDsX38xWcI8JzpS44dqHYsg4zHoo7FASaR5jjwcul6lL6X3vacFZx0BQsb8djbXwISHYCvzWk4d38Xsgl7FbPVSrCEDBxvk/4ZMI5j2S97qQA8BvJ1yOWCQwv3krP3hGKDu4XYkN5Ie1F+KoNl3OFbplLKRuoKfs6YRgeAUXQsloB43Afl/D//Xekxb6PjjJpm7ra+/+9m5d1TXSKkjZc4Q+Tfwq2pzhJAH+z7lJAmQVD2tpHooqYIRm4i6alwEgM+bsnFJcEAO2eaFTtxtu1kngV3qE0eNSkOq3jyqFVdF/yP0QonG4Zy37KH0fiEIZ8aNILkDNSnfLWyq+uy4PMqb1Ktj+DlwcGl8HKE6jRArqavAMj0rRaXganW1GjKFt+TntmvBGx0g/OECEGsCumH/J+XWdw0Aw+BOdw9OEUbGZ4NKdSiUa+IgsBraE7fC7rFJ/LvIKIiOP1NnMiG+HXqiDzY0Vuh8vd84w5pqivz+nv04V8ooeasjZ8fMnhwsE0PlShNAH44FoYhkX+l7Sw=

Kalendarium naboru wniosków w 2015 roku

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Zmiany Kalendarium naboru wniosków na 2015 rok

Informujemy, że Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 28.07.2015 r. podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w „Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2015 rok” (Uchwała Zarządu Nr 1634/15 z dnia 28.07.2015r.).

Zmiany w Kalendarium polegają na:

  • wprowadzeniu programu z dziedziny ochrona wód - Program nr 2015-OW-2A pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7,5 m3/d dla osób fizycznych” i uruchomieniu naboru wniosków w ramach tego programu z dniem 29.07.2015r. do wyczerpania środków w ramach alokacji, ale nie później niż do 30.10.2015r.
  • wprowadzeniu programu z dziedziny ochrona powierzchni ziemi - Program nr 2015-OZ-12A pn. „Przedsięwzięcia związane z zamykaniem i rekultywacją składowisk” i uruchomieniu naboru wniosków w ramach tego programu z dniem 29.07.2015r. do wyczerpania środków w ramach alokacji, ale nie później niż do 30.10.2015r.
  • wprowadzeniu programu z dziedziny ochrona przyrody - Program nr 2015-OP-16A pn. „Usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenie województwa mazowieckiego” i uruchomieniu naboru wniosków w ramach tego programu z dniem 29.07.2015r. do wyczerpania środków w ramach alokacji, ale nie później niż do 30.10.2015r.

Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Warszawie na 2015 rok - zmiana z dnia 28.07.2015 r. [pobierz]

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Zmiany Kalendarium naboru wniosków na 2015 rok

Informujemy, że Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 14.07.2015 r. podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w „Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2015 rok” (Uchwała Zarządu Nr 1563/15 z dnia 14.07.2015r.).

Zmiany w Kalendarium polegają na:

  • uruchomieniu III naboru wniosków w ramach konkursu 2015-EE-14 pn. „Organizacja konkursów i olimpiad w zakresie edukacji ekologicznej” od dnia 24.08.2015r. do dnia 04.09.2015r.

Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Warszawie na 2015 rok - zmiana z dnia 14.07.2015 r. [pobierz]

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Zmiany Kalendarium naboru wniosków na 2015 rok

Informujemy, że Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 30.06.2015 r. podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w „Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2015 rok” (Uchwała Zarządu Nr 1379/15 z dnia 30.06.2015r.).

Zmiany w Kalendarium polegają na:

  • wprowadzeniu programu z dziedziny ochrona atmosfery - Program nr 2015-OA-10C pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni” i uruchomieniu naboru wniosków w ramach tego programu z dniem 13.07.2015r. do wyczerpania środków w ramach alokacji, ale nie później niż do 30.10.2015r.
  • wprowadzeniu programu z dziedziny ochrona atmosfery - Program nr 2015-OA-10D pn. „Plany Gospodarki Niskoemisyjnej” i uruchomieniu naboru wniosków w ramach tego programu z dniem 06.07.2015r. do wyczerpania środków w ramach alokacji, ale nie później niż do 30.10.2015r.

Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Warszawie na 2015 rok - zmiana z dnia 30.06.2015 r.  [pobierz]

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Zmiany Kalendarium naboru wniosków na 2015 rok

Informujemy, że Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 14.04.2015 r. podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w „Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2015 rok” (Uchwała Zarządu Nr 465/15 z dnia 14.04.2015r.).

Zmiany w Kalendarium polegają na:

  •  wprowadzeniu nowego programu z dziedziny ochrona atmosfery - Program nr 2015-OA-10B pn. ”Poprawa jakości powietrza Część 2)Kawka – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” i uruchomieniu naboru wniosków w ramach tego programu z dniem 20.04.2015r. do wyczerpania środków w ramach alokacji, ale nie później niż do 30.08.2015r.

Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Warszawie na 2015 rok - zmiana z dnia 14.04.2015 r.  [pobierz]

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Zmiany Kalendarium naboru wniosków na 2015 rok

Informujemy, że Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 24.03.2015 r. podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w „Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2015 rok” (Uchwała Zarządu Nr 336/15 z dnia 24.03.2015r.).

Zmiany w Kalendarium polegają na:

  • wprowadzeniu nowego programu z dziedziny ochrona atmosfery - Program nr 2015-OA-10A pn. „Modernizacja oświetlenia elektrycznego” i uruchomieniu naboru wniosków w ramach tego programu z dniem 15.04.2015r. do wyczerpania środków w ramach alokacji, ale nie później niż do 30.10.2015r.

Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Warszawie na 2015 rok - zmiana z dnia 24.03.2015 r. [pobierz]

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na posiedzeniu w dniu 30.12.2014 r. przyjął kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Warszawie na 2015 rok (podstawa prawna: Uchwała Nr 2586/14 z dnia 30.12.2014 r.).

Kalendarium naboru wniosków na 2015 rok [pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl