Kalendarium naboru wniosków w 2016 roku

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Zmiany Kalendarium naboru wniosków na 2016 rok - zmiana z dnia 19.07.2016 r.

Informujemy, że Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 19.07.2016 r. podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w „Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2016 rok” (Uchwała Zarządu Nr 1481/16 z dnia 19.07.2016 r.).

Zmiany w Kalendarium polegają na:

• wprowadzeniu III naboru wniosków w ramach programu z dziedziny edukacja ekologiczna - Program nr 2016-EE-16 pn. „Organizacja konkursów i olimpiad w zakresie edukacji ekologicznej” i uruchomieniu naboru wniosków w ramach tego programu z dniem 05.09.2016 r. do 17.09.2016 r. dla zadań realizowanych od 01.10.2016 r.

Kalendarium naboru wniosków na 2016 rok [pobierz]
.
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zmiany Kalendarium naboru wniosków na 2016 rok - zmiana z dnia 07.06.2016 r.


Informujemy, że Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 7.06.2016 r. podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w „Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2016 rok” (Uchwała Zarządu Nr 950/16 z dnia 07.06.2016 r.).


Zmiany w Kalendarium polegają na:


• wprowadzeniu programu z dziedziny ochrona wód - Program nr 2016-OW-2A pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7,5 m3/d dla osób fizycznych” i uruchomieniu naboru wniosków w ramach tego programu z dniem 01.07.2016 r. do wyczerpania środków w ramach alokacji, jednakże nie później niż do dnia 30.09.2016 r., a w przypadku posiadania umowy z wykonawcą zadania –  nie później niż do dnia 31.10.2016 r.

Kalendarium naboru wniosków na 2016 rok [pobierz]

.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na posiedzeniu w dniu 29.12.2015 r. przyjął kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Warszawie na 2016 rok (podstawa prawna: Uchwała Nr 2883/15 z dnia 29.12.2015 r.).

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl