H7u1iuh1LlseyGOL0WdxpN5Gg4ghAX+iPWYngrlviuPlHEYYP+Je22ffPQiSyBYQU35O7qHEDX5dFTQATkekdJPPdxO7PFQMyr5js6cGIGBEC09beEdUub7UqrAPGKkysVQH3aavK8mUon0I5sIT7SbHfuIg3QJqI2CLQyQBD85gEQJgj5HWl/ys2RIl5zopX5RT8OzllWxon0MWqoUnjFrP+ltUe3Pdhq3X63ggHNrjHm1HT8/E3JLMMClfTC0E5TA4x2lpXhi9+nq1INRDHUg24YeHBr/qHtXi4UmQAIMS4O/cnt7NCSNmudn+ACLr16Wh+GWrVPXv5i/mO1nV+6aEHMa+kwF5FzNbnK9KwGAxbIvmMBQzPL78G5yL3zxP/Jl1mnZHSyahinufTVNtKYs0ZZ1tEnltBqnufn5FmpSfuakwGCaObqXWv3jiwewOa9Zlk0n38Nlkv2y5yr4Cg2q2u/KFM1b5RLzc3gSETpJDHC+4XAJQ+9tDDiVpEfly2x4kR9x/HglX020vg75lpV09ys0WeI13Dg6YnLEHKQdijfgIj8tl00IZoBqwDdpbyxid92BFhxKoQwfaFJ6lfj9TPkuAZrTGx+2OB7pGPW6inCHaM02WvFjtnqE3grWDZJtdJ71amibYqdwNpTidC2IP3YmIslyM37s1Kvo/PcNUXQATi1enatggA4j/pS5iKu9D+kVncbaHmWv6ow0D+l5IYyzWTBVx814sndPnH0waWONgqiwhnfYRNJucJQh8+spdqjg0Lncg7Jw0QMqhc9eA5++KmA7NnO5a8HARNzHPK1InleZpezJUfzzguVkareOs3DAIdA7gNRKSv4B4sA==eF3lQC5LKcFEO3XoJp7tYK/tuhHUb4BTzI4ICbo2SPx3ODAObgvzD6O0j58Rg5jYg6DMf8XkmsAwzAs5IUIkoEkJErJDwsYbn4APcwBGLFHsnG6UlPQmpt29Bpt5dgDwVKAy9cS0LQKvwJfzllK1v1CP3VlOelcTCfui9Fh25dHvnQGylJe4inC7tbsODtQYlO8Wr4aZbuipC6UhHrqbfgsnDxXNDCP64U9jRRq1B/pdVsQ1A0dFp1Rt6CdX7AnhYrA6k8d6ncI4rJmd9Gj54uToMp6HbPZGcnGZtXZHO0hd/Wdy+nWetY6x+2AxtTP0zpOOHT+UfjSoro239UWDBzRvcg9iV6BHoN3AQY58EoTCc/DuIq3avYzhw/gn1Vz1hyAREUqs62F1F+iXhiSzUMFSE6kdB1/2N15o916CIs0=sU5MbI9amu6AR2SjHdYoyMYxavgQwAnh6umGe1plNTM+IEOmOSUOdXl646aRB6wP7mEUBoEGl6jIXrCyIzKE9ZVI658Z+U/zczD8y4DU3qxPOfcFhuxsaAnHHXSsT3tjt6/FaG0wJj0yavYOBJhVLwlA+bG43AJjUiiMcY4y9zBXf1cBClb9aisReJa1GDZ1JUfHB90uI8GnZ7cdNMhy71+/14F8HD3P3hWsRBazlI4+JtYu2QjDsU46oAKt4jXUzjLG0zK/NkvS+IhuC0OsPWYkL9dDcSj5Um1RxV+pWfCuJzrdbAicsxPoiOeQwh3zNDwCpk1uBM1Pv6pHIlrvaMXuMhvpLMmMRh8egYBQGa5pe2EbLk0jDGMvrmy4/0fs+ZufbPQhV1BEFu5QQaeka4jzmxXH6f0CecfhHFXnr8uCp0tPPL59MtDFtsOaGArjYBiUz61IKvvtMDx/q0KcVwcl7w8hOn6+wOtDJy3sQt3GsKcl+hC/qaBXcBFoo1oMp2Q5z4TXMUoGqdj038CcT2Bakz7mOY0iBhw7VVAv902+sNTZ3UnsfFd8eOXUaqsCENMuYGqbo4EqF/XF6xAFoea+4AWKo1MzhY/qUrrj7xiUhh/LvQ9rgOUeeLBLH9L2lIRnzc2gbQDnO1q83KkBjxOaom8rLXSYW6v5tRWP8gyONuqlr1iJME7vM7/gQ5fLAdrMWZePgW8BP7R5sYUnd9Rp1+qX+zb20fOE+9om2wUSoGSdt1NgK6JTmLr8ByjJYCC6Hvy54Bo/kxVGtj3obzAjXUXNx6MFWhjMr1oZhk8=

Strefa Beneficjenta - Konkursy 2011

Ochrona Przyrody

Ochrona przyrody poprzez pielęgnację zieleni - Nabór zamknięty

Konkurs pn. "Ochrona przyrody poprzez pielęgnację zieleni" - nabór jesienny - termin składania wniosków do 31.08.2011r.  Kwota alokacji 400.000 zł w formie dotacji.

Regulamin konkursu [pobierz]
Wniosek - pielęgnacja zieleni [pobierz]
Harmonogram rzeczowo-finansowy - pielęgnacja zieleni [pobierz]
Karta efektu ekologicznego - pielęgnacja zieleni [pobierz]
Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu [pobierz]

Ochrona przyrody poprzez ochronę gatunkową - Nabór zamknięty

OCHRONA PRZYRODY POPRZEZ OCHRONĘ GATUNKOWĄ 
Regulamin konkursu - ochrona gatunkowa [pobierz]
Wniosek - ochrona gatunkowa [pobierz]
Harmonogram rzeczowo-finansowy - ochrona gatunkowa [pobierz]
Karta efektu ekologicznego - ochrona gatunkowa [pobierz]
Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu [pobierz]
Wyniki konkursu Ochrona przyrody poprzez ochronę gatunkową [pobierz]

Ochrona przyrody poprzez pielęgnację zieleni - Nabór zamknięty

OCHRONA PRZYRODY POPRZEZ PIELĘGNACJĘ ZIELENI 
Regulamin konkursu - pielęgnacja zieleni [pobierz]
Wniosek - pielęgnacja zieleni [pobierz]
Harmonogram rzeczowo-finansowy - pielęgnacja zieleni [pobierz]
Karta efektu ekologicznego - pielęgnacja zieleni [pobierz]
Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu [pobierz]
Wyniki konkursu Ochrona przyrody poprzez pielęgnację zieleni [pobierz]

Dokumenty rozliczeniowe - Nabór zamknięty

Instrukcja rozliczenia końcowego pożyczki/dotacji z WFOŚiGW w Warszawie [pobierz]

Zapobieganie Zagrożeniom Środowiska i Poważnym Awariom oraz Usuwania ich Skutków

Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych i innych pojazdów specjalnych pożarniczych - Nabór zamknięty

Konkurs pn. "Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych i innych pojazdów specjalnych pożarniczych" - nabór letni - termin składania wniosków do 31.08.2011r. Kwota alokacji: 600.000 zł w formie dotacji, 430.000 zł w formie pożyczki.

Regulamin konkursu [pobierz]
Karta kryteriów dofinansowania [pobierz]
Harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego [pobierz]

Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych i innych pojazdów specjalnych pożarniczych - Nabór zamknięty

Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych i innych pojazdów specjalnych pożarniczych 
Regulamin konkursu [pobierz]
Karta kryteriów dofinansowania [pobierz]
Harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego [pobierz]

Wyniki konkursu na Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych i innych pojazdów specjalnych pożarniczych [pobierz]

Modernizacja samochodów specjalnych pożarniczych lub zabudowy (karosacji) podwozi ciężarowych na samochody specjalne pożarnicze - Nabór zamknięty

Modernizacja samochodów specjalnych pożarniczych lub zabudowy (karosacji) podwozi ciężarowych na samochody specjalne pożarnicze
Regulamin konkursu [pobierz]
Karta kryteriów dofinansowania [pobierz]
Harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego [pobierz]

Wyniki konkursu  Modernizacja samochodów specjalnych pożarniczych lub zabudowy (karosacji) podwozi ciężarowych na samochody specjalne pożarnicze [pobierz]

Zakup sprzętu ratowniczego i wyposażenia osobistego strażaków - Nabór zamknięty

Zakup sprzętu ratowniczego i wyposażenia osobistego strażaków 
Regulamin konkursu [pobierz]
Karta kryteriów dofinansowania [pobierz]
Harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego [pobierz]

Wyniki konkursu  Zakup sprzętu ratowniczego i wyposażenia osobistego strażaków [pobierz]

Edukacja Ekologiczna

Programy edukacyjne - Nabór zamknięty

Konkurs pn. "Programy edukacyjne" - termin składania wniosków do 31.07.2011r. 
Regulamin konkursu [pobierz]
Wniosek (wraz z kartą efektu ekologicznego i harmonogramem rzeczowo-finansowym)
[pobierz]

UWAGA! Zmiana terminu ogłoszenia wyników konkursów
Informujemy, że w związku z wyjazdowym posiedzeniem Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie w dniach 29-30 czerwca 2011r. termin ogłoszenia wyników konkursów:
- Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych i innych pojazdów specjalnych pożarniczych,
- Modernizacja samochodów specjalnych pożarniczych lub zabudowy (karosacji) podwozi ciężarowych na samochody specjalne pożarnicze,
- Zakup sprzętu ratowniczego i wyposażenia osobistego strażaków,
- Ochrona przyrody poprzez ochronę gatunkową,
- Ochrona przyrody poprzez pielęgnację zieleni,
został przełożony z dnia 30 czerwca 2011r. na dzień 5 lipca 2011r.

Wydawnictwa ekologiczne - Nabór zamknięty

Konkurs pn. "Wydawnictwa ekologiczne" - termin składania wniosków do 31.07.2011r.
Regulamin konkursu [pobierz]
Wniosek (wraz z kartą efektu ekologicznegi i harmonogramem rzeczowo-finansowym) [pobierz]

UWAGA! Zmiana terminu ogłoszenia wyników konkursów
Informujemy, że w związku z wyjazdowym posiedzeniem Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie w dniach 29-30 czerwca 2011r. termin ogłoszenia wyników konkursów:
- Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych i innych pojazdów specjalnych pożarniczych,
- Modernizacja samochodów specjalnych pożarniczych lub zabudowy (karosacji) podwozi ciężarowych na samochody specjalne pożarnicze,
- Zakup sprzętu ratowniczego i wyposażenia osobistego strażaków,
- Ochrona przyrody poprzez ochronę gatunkową,
- Ochrona przyrody poprzez pielęgnację zieleni,
został przełożony z dnia 30 czerwca 2011r. na dzień 5 lipca 2011r.

Organizacja konferencji, szkoleń, seminariów i warsztatów szkoleniowych - Nabór zamknięty

Konkurs pn. "Organizacja konferencji, szkoleń, seminariów i warsztatów szkoleniowych" - termin składania wniosków do 31.07.2011r. 
Regulamin konkursu [pobierz]
Wniosek (wraz z kartą efektu ekologicznego i harmonogramem rzeczowo-finansowym) [pobierz]

UWAGA! Zmiana terminu ogłoszenia wyników konkursów

Informujemy, że w związku z wyjazdowym posiedzeniem Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie w dniach 29-30 czerwca 2011r. termin ogłoszenia wyników konkursów:

- Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych i innych pojazdów specjalnych pożarniczych,
- Modernizacja samochodów specjalnych pożarniczych lub zabudowy (karosacji) podwozi ciężarowych na samochody specjalne pożarnicze,
- Zakup sprzętu ratowniczego i wyposażenia osobistego strażaków,
- Ochrona przyrody poprzez ochronę gatunkową,
- Ochrona przyrody poprzez pielęgnację zieleni,
został przełożony z dnia 30 czerwca 2011r. na dzień 5 lipca 2011r.

Infrastruktura terenowa - Nabór zamknięty

Konkurs pn. "Infrastruktura terenowa" - termin składania wniosków do 31.07.2011r. 
Regulamin konkursu [pobierz]

Wniosek (wraz z karta efektu ekologicznego i harmonogramem rzeczowo-finansowym) [pobierz]

UWAGA! Zmiana terminu ogłoszenia wyników konkursów
Informujemy, że w związku z wyjazdowym posiedzeniem Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie w dniach 29-30 czerwca 2011r. termin ogłoszenia wyników konkursów:
- Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych i innych pojazdów specjalnych pożarniczych,
- Modernizacja samochodów specjalnych pożarniczych lub zabudowy (karosacji) podwozi ciężarowych na samochody specjalne pożarnicze,
- Zakup sprzętu ratowniczego i wyposażenia osobistego strażaków,
- Ochrona przyrody poprzez ochronę gatunkową,
- Ochrona przyrody poprzez pielęgnację zieleni,
został przełożony z dnia 30 czerwca 2011r. na dzień 5 lipca 2011r.

Edukacja Ekologiczna - Nabór zamknięty

EDUKACJA EKOLOGICZNA 
Regulamin konkursu - edukacja ekologiczna [pobierz]
Wniosek - edukacja ekologiczna [pobierz]
Harmonogram rzeczowo-finansowy - edukacja ekologiczna [pobierz]
Karta efektu ekologicznego - edukacja ekologiczna [pobierz]
Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu [pobierz]
Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu [pobierz]
Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu [pobierz]

Dokumenty rozliczeniowe - Nabór zamknięty

Instrukcja rozliczenia rat pożyczki/dotacji z WFOŚiGW w Warszawie [pobierz]

(UWAGA! Instrukcja dot. pożyczek i dotacji wypłacanych zarówno w jednej jak i w kilku ratach)

Instrukcja rozliczenia końcowego pożyczki/dotacji z WFOŚiGW w Warszawie [pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl