j9satcKK6ykBJAhsL8aQYSiMH/XFSjUVfG2pOz8XdRE9gwr18pvPGMDXWwuJK4XY9mKxhpviEx2LB29uNOXij/t17LPYU9teki/ofekhCu40R+ZBKsVQ17CInq+52BXYovCV/nX/PFK90ZqIJ+E0v3wje7s/jTsd+eFTkb2NZ2rAUK8EwagnzDcz3zoIdb1fWxmbNiXBJEsDjtmLfXtN7WbDoDBVaJI1QKvK/OEQTw/OFhPU2jpP7b3uKxVuN48th/EEqDUQ6Vw0EXGUcoARoHFtphEn/XLyhcYcXNp9Vfn8t4unMyhLy1f2peWiCIrNvL1SgTjfYvMIlGiM+aoSB0n0gzvQtxmUHa8DDLG80G0D/LVu/zyg3a4bovm7rKE+wZGzaxprXgc26+alDB/YD+/6SFSI6Z2oxB4Vz9cwN2QYHRukegroC1VYBSriqicgBWoQl4mpqrb/JwjaMYz1/Nl70wvLxo9pwukk+vV9Ca6fpHwDJbKM5Lrr95Bd6fp9A05z6M4JZQIP+/adAJee4QOdevBT9ShVr69ILBPx7Ab1W9szZLDcYwe8xlQrgUpVSTUcXH0V4VY+uXGQ3XyeHGCszhAC4iwUqwB/+vmslDgB1XT9qEYd8B3Xm7Dk5+i1joa90g/WJXPpNVdbhq6BqdJLHf5NllBd5YQ6JTbfmadeTGLcW9UWuP1yh7K/MjVZun92D2iKz3YhkJ1mJqyzKXK5VlbwDGS9DKxhTT4ZvkwwIByts+BBBFBv4k7mIibAuF9JOhxYYVcOKKrWiYnlqyN64k/GpoUdgbM0jBNPZw7KEbyuBZD45e8LT5OWVi41M016/Fc+Xw7vPXuq4ajHj41JzGCFz7NZKdkMycl7H+Eic0LtXhf1xGLSU8PGRfRsud1HZpD7IL7C5jNZ2UgUh95KDIZvA6YDk3tHuTrf7OMehTlOOxjP4lFnB2PMKulqsETct6hxCjwiFDLLdtYSUE969E6d4Y3vgKwIFmIg/rvns7Irx+asFYYSoWiMv0Cp+Uqd09S7Hkq63xYQXlG57bwAgbsPweJJojZK/z/iz7r64Nn+ZZl7SgiBxzFhbWYX2o7GXOmCpGj6jgeLWMejKk2dc/hyM5rKdVmGgTn0w5VkWS4mbXPLtCqLbKKJVHwbKnhxjg1qDPsloRUnpU1utrxXv7Cts2jyWPctZqqJh+ivjjcMJLQy/GHYDszpYwMxShF3PR2hGy71vkolOMsk7HuA4usvMhI4ctZnSwGYVy9KJHVk4qTfx94jm0nw9GrjRNc6fWo1eMgCVjEcDuCALha4PA4LF41OInYpuXb+rM4=mwZS/cE4lvUFslgJxQYxjGHWmz0ar1JPiQzgJcL4FTJSOn/oihBa1GIxEID/bMI7NzmBNa0Kig0Kp69U2V9SGXAn1IQzbGAfboh+hCIrevlhflU2Ii2Hd7aFjgTauCeYmK7RJ9YWsQwm6zTaMdrHJtMX7xLzg5sxNkhZgfQelZKv3G/9bbq5Ibjj3zbFW9PaB5GxTxmmdrIUT+fsNEQr08nMBqwrYJ0x+oEBV6/QuD7L1QZbDU2Svmpm9sRTA61vZTFI68V5ZrBaOGwospQjB1jrMMiP9FXR5wYOrC3pPiBpp5CbC9dyulehLaf+RvR5bYTHLuadwBGI5DU2JS6pVTMSdEaHVUAT342Kpz3mGRPrQpWHj2YutH7CUl1eZICCq5sADBbnhYpJ3lIn1TfARu3y+JsYjyRgwUy1RsGFE9mutXFlXkh8pnqdgK+3yHOMB8Y8V0NZzqC50Z9IXzMzpm2aGjPQPI5PDkB+cHRXA8BRp/GaS+k6jnEuFh89DqhL

Strefa Beneficjenta - Konkursy 2012

Ochrona Wód i Gospodarki Wodnej

Realizacja obiektów służących małej retencji wodnej - Nabór zamknięty

Konkurs pn. "Realizacja obiektów służących małej retencji wodnej"

Terminy naboru wniosków:
I nabór 16.01.2012 - 15.02.2012
II nabór 01.03.2012 - 30.03.2012

Regulamin [pobierz]
Wniosek [pobierz]
Harmonogram rzeczowo-finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego [pobierz]
Oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Rozliczenie rat [pobierz]
Rozliczenie końcowe [pobierz]

Wyniki konkursu w ramach naboru wniosków w terminie 16.01.2012r. - 15.02.2012r. (lista beneficjentów, którym WFOŚiGW w Warszawie przyznał dofinansowanie) [pobierz]

W ramach II naboru w terminie 01.03.2012r. - 30.03.2012r. do WFOŚiGW w Warszawie nie wpłynął żaden wniosek konkursowy.

Zakup sprzętu do utrzymywania urządzeń służących zabezpieczeniu przeciwpowodziowemu - Nabór zamknięty

Konkurs pn. "Zakup sprzętu do utrzymywania urządzeń służących zabezpieczeniu przeciwpowodziowemu"

Terminy naboru wniosków:
I nabór 10.01.2012 - 10.02.2012
II nabór 01.03.2012 - 30.03.2012

Regulamin [pobierz]
Wniosek [pobierz]
Harmonogram rzeczowo-finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego [pobierz]
Rozliczenie rat [pobierz]
Rozliczenie końcowe [pobierz]

Wyniki konkursu w ramach naboru wniosków w terminie 10.01.2012r. - 10.02.2012r. (lista beneficjentów, którym WFOŚiGW w Warszawie przyznał dofinansowanie) [pobierz]

Wyniki konkursu w ramach naboru wniosków w terminie 01.03.2012r. - 30.03.2012r. (lista beneficjentów, którym WFOŚiGW w Warszawie przyznał dofinansowanie) [pobierz]

Zagospodarowanie wód deszczowych na terenach zurbanizowanych - Nabór zamknięty

Konkurs pn. "Zagospodarowanie wód deszczowych na terenach zurbanizowanych"

Termin naboru wniosków:

04.05.2012 - 31.05.2012

Regulamin [pobierz]
Wniosek [pobierz]
Harmonogram rzeczowo-finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego [pobierz]
Oświadczenie do celów odprowadzania podatku od osób fizycznych Pit 8c [pobierz]
Rozliczenie rat [pobierz]

UWAGA! WFOŚiGW w Warszawie informuje, że w konkursie pn. "Zagospodarownaie wód deszczowych na terenach zurbanizowanych", w ramach dziedziny ochrony wód i gospodarki wodnej, w wyznaczonym terminie tj. 04.05.2012 - 31.05.2012 nie wpłynął żaden wniosek konkursowy.

Ochrona Ziemi i Powietrza

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Nabór zamknięty

Konkurs z zakresu ochrony powietrza - Zadania termomodernizacyjne - pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej"

I nabór 16.01.2012 - 15.02.2012
II nabór 15.03.2012 - 16.04.2012

Regulamin [pobierz]
Wniosek [pobierz]
Harmonogram rzeczowo-finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego [pobierz]
Oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Rozliczenie rat dotacji [pobierz]
Rozliczenie końcowe [pobierz]

Wyniki konkursu w ramach I naboru 16.01.2012r. - 15.02.2012r. [pobierz]

Wyniki konkursu w ramach II naboru 15.03.2012 - 16.04.2012r. [pobierz]

Ograniczenie zanieczyszczeń z niskiej emisji poprzez modernizację źródła ciepła o mocy do 30 kW - Nabór zamknięty

Konkurs z zakresu ochrony powietrza - Modernizacja źródła ciepła - pn. "Ograniczenie zanieczyszczeń z niskiej emisji poprzez modernizację źródła ciepła o mocy do 30 kW"

Terminy naboru wniosków:

I nabór 25.01.2012 - 24.02.2012
II nabór 02.04.2012 - 04.05.2012

Regulamin [pobierz]
Wniosek osoby fizyczne [pobierz]
Wniosek osoby prawne [pobierz
Harmonogram rzeczowo-finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego [pobierz]
Oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Rozliczenie rat dotacji [pobierz]
Rozliczenie końcowe [pobierz]
Oświadczenie o likwidacji starego źródła ciepła [pobierz]
Oświadczenie do celów odprowadzania podatku od osób fizycznych PIT 8C [pobierz]
Wskazówki do obliczenia efektu ekologicznego [pobierz]

Wyniki konkursu w ramach I naboru 25.01.2012r. - 24.02.2012r. [pobierz]

Wyniki konkursu w ramach II naboru 02.04.2012r. - 04.05.2012r. [pobierz]

Zakup i montaż pomp ciepła o mocy do 160 kW - Nabór zamknięty

Konkurs z zakresu ochrony powietrza - Odnawialne źródła energii - pn. "Zakup i montaż pomp ciepła o mocy do 160 kW" 

Terminy naboru wniosków:
I nabór 01.02.2012 - 29.02.2012
II nabór 15.03.2012 - 16.04.2012

Regulamin [pobierz]
Wniosek dla osób fizycznych[pobierz]
Wniosek dla osób prawnych [pobierz]
Harmonogram rzeczowo-finansowy dla osób fizycznych [pobierz]
Harmonogram rzeczowo-finansowy dla osób prawnych [pobierz]
Karta efektu ekologicznego dla osób fizycznych [pobierz]
Karta efektu ekologicznego dla osób prawnych [pobierz]
Oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Rozliczenie rat dotacji dla osób fizycznych [pobierz]
Rozliczenie rat dotacji dla osób prawnych [pobierz]
Rozliczenie końcowe dla osób prawnych [pobierz]
Oświadczenie do celów odprowadzania podatku od osób fizycznych PIT 8C  [pobierz]

Wyniki konkursu w ramach I naboru 01.02.2012r. - 29.02.2012r. [pobierz]

Wyniki konkursu w ramach II naboru 15.03.2012 - 16.04.2012 [pobierz]

Poszanowanie energii elektrycznej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia - Nabór zamknięty

Konkurs z zakresu Ochrony Powietrza - pn."Poszanowanie energii elektrycznej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia".
Alokacja środków w wysokości 700.000,00zł
Termin naboru wniosków: 02.07.2012 - 31.07.2012

Regulamin [pobierz]
Wniosek [pobierz]
Harmonogram rzeczowo-finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego [pobierz]
Oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Rozliczenie rat dotacji [pobierz]
Rozliczenie końcowe [pobierz]

Wyniki konkursu w ramach naboru 02.07.2012r. - 31.07.2012r. [pobierz]

Termomodernizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej - Nabór zamknięty

Konkurs z zakresu Ochrony Powietrza - pn."Termomodernizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej".
Alokacja środków w wysokości 700.000,00zł
Termin naboru wniosków: 05.07.2012 - 31.07.2012

Regulamin [pobierz]
Wniosek [pobierz]
Harmonogram rzeczowo-finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego [pobierz]
Oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Rozliczenie rat dotacji [pobierz]
Rozliczenie końcowe [pobierz]

Wyniki konkursu w ramach naboru 05.07.2012r. - 31.07.2012r. [pobierz]

Ochrona Przyrody

Ochrona przyrody poprzez ochronę gatunkową - Nabór zamknięty

Ochrona przyrody poprzez ochronę gatunkową

Terminy naboru wniosków:
I nabór 02.01.2012 - 29.02.2012
II nabór 02.04.2012 - 29.06.2012 UWAGA! Zarząd WFOŚiGW w Warszawie w dniu 29.03.2012r. z uwagi na wyczerpanie limitu środków finansowych przeznaczonych na konkurs z zakresu Edukacji Ekologicznej „Ochrona przyrody poprzez ochronę gatunkową” zdecydował, że nie ma możliwości ogłoszenia kolejnego naboru w ramach ww. konkursu.

Regulamin [pobierz]
Wniosek [pobierz]
Harmonogram rzeczowo-finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego [pobierz]
Oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Rozliczenie rat [pobierz]
Rozliczenie końcowe [pobierz]

Wyniki konkursu w ramach I naboru 02.01.2012r. - 29.02.2012r. [pobierz]

Ochrona przyrody poprzez pracę na rzecz lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa - Nabór zamknięty

Ochrona przyrody poprzez pracę na rzecz lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

Nabór wniosków w terminie: 02.01.2012 - 29.02.2012

Regulamin [pobierz]
Wniosek [pobierz]
Harmonogram rzeczowo-finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego [pobierz]
Oświadczenie o uzyskanym dofinansowaniu [pobierz]

Rozliczenie rat [pobierz]
Rozliczenie końcowe [pobierz]

Wyniki konkursu [pobierz]

Ochrona przyrody poprzez pielęgnację zieleni - Nabór zamknięty

Ochrona przyrody poprzez pielęgnację zieleni

Terminy naboru wniosków:
I nabór 02.01.2012 - 29.02.2012
II nabór 02.04.2012 - 29.06.2012 UWAGA! Zarząd WFOŚiGW w Warszawie w dniu 29.03.2012r. z uwagi na wyczerpanie limitu środków finansowych przeznaczonych na konkurs z zakresu Edukacji Ekologicznej „Ochrona przyrody poprzez pielęgnację zieleni” zdecydował, że nie ma możliwości ogłoszenia kolejnego naboru w ramach ww. konkursu.

Regulamin [pobierz]
Wniosek [pobierz]
Harmonogram rzeczowo-finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego [pobierz]
Oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Oświadczenie o uzyskanym dofinansowaniu [pobierz]
Oświadczenie do celów odprowadzania podatku od osób fizycznych PIT 8C [pobierz]
Rozliczenie rat [pobierz]
Rozliczenie końcowe [pobierz]

Wyniki konkursu w ramach I naboru 02.01.2012r. - 29.02.2012r. [pobierz]

Zapobieganie Zagrożeniom Środowiska i Poważnym Awariom oraz Usuwania ich Skutków

Zakup sprzętu ratowniczego i wyposażenia osobistego strażaków - Nabór zamknięty

Zakup sprzętu ratowniczego i wyposażenia osobistego strażaków

Terminy naboru wniosków:

I nabór: 02.01.2012 - 29.02.2012
II nabór 16.04.2012 - 31.05.2012

Regulamin [pobierz]
Wniosek o dotację [pobierz]
Wniosek o pożyczkę dla jednostek samorządu terytorialnego [pobierz]
Wniosek o pożyczkę dla pozostałych instytucji [pobierz]
Karta oceny wniosku [pobierz]
Harmonogram rzeczowo-finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego [pobierz]
Oświadczenie o rezerwacji środków własnych [pobierz]
Oświadczenie o zabezpieczeniu środków własnych [pobierz]
Oświadczenie o zabezpieczeniu środków w planie finansowym [pobierz]
Oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Rozliczenie rat [pobierz]
Rozliczenie końcowe [pobierz]

Wyniki konkursu w ramach I naboru 02.01.2012 - 29.02.2012 [pobierz]

Wyniki konkursu w ramach II naboru 16.04.2012 - 31.05.2012 [pobierz]

Modernizacja samochodów specjalnych pożarniczych lub zabudowa (karosacja) podwozi ciężarowych na samochody specjalne pożarnicze - Nabór zamknięty

Modernizacja samochodów specjalnych pożarniczych lub zabudowa (karosacja) podwozi ciężarowych na samochody specjalne pożarnicze

Terminy naboru wniosków:

I nabór: 02.01.2012 - 29.02.2012
II nabór 16.04.2012 - 31.05.2012

Regulamin [pobierz]
Wniosek o dotację [pobierz]
Wniosek o pożyczkę dla jednostek samorządu terytorialnego [pobierz]
Wniosek o pożyczkę dla pozostałych instytucji [pobierz]
Karta oceny wniosku [pobierz]
Harmonogram rzeczowo-finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego [pobierz]
Oświadczenie o rezerwacji środków własnych [pobierz]
Oświadczenie o zabezpieczeniu środków własnych [pobierz]
Oświadczenie o zabezpieczeniu środków w planie finansowym [pobierz]
Oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Rozliczenie rat [pobierz]
Rozliczenie końcowe [pobierz]

Wyniki konkursu w ramach I naboru 02.01.2012 - 29.02.2012 [pobierz]

Wyniki konkursu w ramach II naboru 16.04.2012 - 31.05.2012 [pobierz]

Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych i innych pojazdów specjalnych pożarniczych - Nabór zamknięty

Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych i innych pojazdów specjalnych pożarniczych

Terminy naboru wniosków:

I nabór: 02.01.2012 - 29.02.2012
II nabór 16.04.2012 - 31.05.2012

Regulamin [pobierz]
Wniosek o dotację [pobierz]
Wniosek o pożyczkę dla jednostek samorządu terytorialnego [pobierz]
Wniosek o pożyczkę dla pozostałych instytucji [pobierz]
Karta oceny wniosku [pobierz]
Harmonogram rzeczowo-finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego [pobierz]
Oświadczenie o rezerwacji środków własnych [pobierz]
Oświadczenie o zabezpieczeniu środków własnych [pobierz]
Oświadczenie o zabezpieczeniu środków w planie finansowym [pobierz]
Oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Rozliczenie rat [pobierz]
Rozliczenie końcowe [pobierz]

Wyniki konkursu w ramach I naboru 02.01.2012 - 29.02.2012 [pobierz]

Wyniki konkursu w ramach II naboru 16.04.2012 - 31.05.2012 [pobierz]

Edukacja Ekologiczna

Stoisko promocyjne "Dzień Ziemi 2012" - Nabór zamknięty

Stoisko promocyjne "Dzień Ziemi 2012"

Termin naboru wniosków: 02.01.2012 - 24.02.2012

Regulamin [pobierz]
Wniosek [pobierz]
Oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Rozliczenie rat [pobierz]
Rozliczenie końcowe [pobierz]

Wyniki konkursu w ramach naboru 02.01.2012 - 24.02.2012 [pobierz]

Organizacja konkursów i olimpiad w zakresie edukacji ekologicznej - Nabór zamknięty

Organizacja konkursów i olimpiad w zakresie edukacji ekologicznej

Termin naboru wniosków: 02.01.2012 - 03.02.2012

Regulamin [pobierz]
Wniosek [pobierz]
Oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Rozliczenie rat [pobierz]
Rozliczenie końcowe [pobierz]

Wyniki konkursu w ramach naboru wniosków w terminie 02.01.2012r. - 03.02.2012r. (lista beneficjentów, którym WFOŚiGW w Warszawie przyznał dofinansowanie)   [pobierz]

Wydawnictwa ekologiczne - Nabór zamknięty

Wydawnictwa ekologiczne

Terminy naboru wniosków:
I nabór: 02.01.2012 - 10.02.2012
II nabór: 02.04.2012 - 11.05.2012 UWAGA! zmiana dokumentacji wnioskowej

Regulamin [pobierz]
Wniosek  [pobierz]
Harmonogram rzeczowo-finansowy [pobierz]

Karta efektu ekologicznego [pobierz]

Oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Rozliczenie rat [pobierz]
Rozliczenie końcowe [pobierz]

Wyniki konkursu w ramach naboru wniosków w terminie 02.01.2012r. - 10.02.2012r. (lista beneficjentów, którym WFOŚiGW w Warszawie przyznał dofinansowanie) [pobierz]

Wyniki konkursu w ramach naboru wniosków w terminie 02.04.2012r. - 11.05.2012r. (lista beneficjentów, którym WFOŚiGW w Warszawie przyznał dofinansowanie) [pobierz]

Organizacja akcji i imprez edukacyjnych - Nabór zamknięty

Organizacja akcji i imprez edukacyjnych

Terminy naboru wniosków:
I nabór: 02.01.2012 - 10.02.2012
II nabór: 02.04.2012 - 04.05.2012 UWAGA! zmiana dokumentacji wnioskowej

Regulamin [pobierz]

Wniosek [pobierz]
Harmonogram rzeczowo-finansowy [pobierz]

Karta efektu ekologicznego [pobierz]

Oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Rozliczenie rat [pobierz]
Rozliczenie końcowe [pobierz]

Wyniki konkursu w ramach I naboru wniosków w terminie 02.01.2012r. - 10.02.2012r. (lista beneficjentów, którym WFOŚiGW w Warszawie przyznał dofinansowanie) [pobierz]

Wyniki konkursu w ramach II naboru wniosków w terminie 02.04.2012r. - 04.05.2012r. (lista beneficjentów, którym WFOŚIGW w Warszawie przyznał dofinansowanie) [pobierz]

Programy edukacyjne z zakresu ekologii - Nabór zamknięty

Programy edukacyjne z zakresu ekologii

Terminy naboru wniosków:
I nabór: 02.01.2012 - 17.02.2012
II nabór: 16.04.2012 - 24.05.2012 UWAGA! Zarząd WFOŚiGW w Warszawie w dniu 29.03.2012r. z uwagi na wyczerpanie limitu środków finansowych przeznaczonych na konkurs z zakresu Edukacji Ekologicznej „Programy edukacyjne z zakresu ekologii” zdecydował, że nie ma możliwości ogłoszenia kolejnego naboru w ramach ww. konkursu.

Regulamin [pobierz]
Wniosek [pobierz]
Oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Rozliczenie rat [pobierz]
Rozliczenie końcowe [pobierz]

Wyniki konkursu w ramach I naboru 02.01.2012r. - 17.02.2012r. [pobierz]

Infrastruktura terenowa służąca edukacji ekologicznej - Nabór zamknięty

UWAGA! zmiana dokumentu z dnia 16.04.2012r.

Infrastruktura terenowa służąca edukacji ekologicznej

Terminy naboru wniosków:
I nabór: 02.01.2012 - 17.02.2012 zakończony
II nabór: 16.04.2012 - 18.05.2012

Regulamin [pobierz]
Wniosek o dotację [pobierz]
Wniosek o pożyczkę [pobierz]
Harmonogram rzeczowo-finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego [pobierz]
Oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Rozliczenie rat [pobierz]
Rozliczenie końcowe [pobierz]

Wyniki konkursu w ramach I naboru 02.01.2012 - 17.02.2012   [pobierz]

Wyniki konkursu w ramach II naboru 16.04.2012 - 18.05.2012 [pobierz]

Organizacja konferencji, warsztatów, szkoleń, seminariów - Nabór zamknięty

UWAGA! zmiana dokumentów wnioskowych z dnia 16.04.2012r.

Organizacja konferencji, warsztatów, szkoleń, seminariów

Terminy naboru wniosków:

I nabór: 02.01.2012 - 29.02.2012

II nabór: 16.04.2012 - 18.05.2012

Regulamin [pobierz]
Wniosek [pobierz]
Harmonogram rzeczowo-finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego [pobierz]
Oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Rozliczenie rat [pobierz]
Rozliczenie końcowe [pobierz]

Wyniki konkursu w ramach I naboru 02.01.2012 - 29.02.2012 [pobierz]

Wyniki konkursu w ramach II naboru 16.04.2012 - 18.05.2012 [pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl