jLEoxFZeSwHytI/pAaWNEC5YxBjVsbNAy48xokzIbt+RQOhGOa9jPRq1HLA0zpmo/EyFzqUIuahLJ/ymCjML5auem3ayuS5f7757jyBDU1WuQP3JxlNsqj5ci9gnL8ovf1OwM8ZuefPkoSN8WLfmW+1TM1fmoGZ8Na0fxlR0Y0vvkjGew+hqrb+SUYOXLHuf1mDYCQVRLZIQ0wT0UQKSj86Qyu5GprKrGFdiZ6yDkveiRm915DYdkvuN83m+Xjtyq8bn4u2JLBUlU5wgC0CN8i/bk2oEE4PcKFQGEqyKWBepka165g9jIHMuGyylXnQ74Y2UsO2Ol38fTrO5trgNJBAXHAh044/O+dBUfBMQnQ1mYuxHQb+jsfJm15YArw+COpW/t0nOcH5cNVVaH+xz/48g0IejDMp53lzx+wHNrvtEgtuUYAKapSxGuJxkzKhVXK6ZrhP4uudVQbNSrKsoSwNTVKSG6Uzy7Ldo66lRNdjiaTugZ3TMNOcNJr2/Bwje7kLLs6943pUxttGNLWV9PcYak3xB2wZLbAphnIA4iZXdCMdR45bOg3tKY02EUU9vrK6/iPf6AK6lOlCch/q620WrRXZhaibhHY509xqbgWfWgFC8EiQmb2MzzIVAiC2ucNEUD/vgtapPRYy6MKvYR09v178cds5Dppjsi7fri+z4S+6sHRgP9pvil2byPzHrQzy+yI7oWhqPK/coSIDMde/6ehQr8BcsRcet7yuNx69g8bGMRw8lcladCCp595fZfLyR0NBlZfN0E12CkSgaALFLKPWGfOB3zgYcv7SsU4KFXRvDsveRI6q8Uxhv14j7frEJ+Qx47Q3C32adpmyu7+Z/EVVpBFQ7sP4Q4ueofcm9HgVzPm3baFtdOz55/aik+MztmppyGUCinWw+ZPPlRCRXMGQlAXnBuDLt9BG0rXG5BF+rTXDKnqFubTydDdCWJ2QLvOCK3VQ4N0ok/EW2Jg7FQUiXMct/k5s5JHZr2iyKB2Lj04Gvqm8Vlc1RcsTdujSuME0feLLQtZsV8+Cv8XTBvXvaSDtzToaqgNrAca8=1K/sra2DEm5KC1E1KcENpEW8lChma73/Ffu38JEsvyju6CJ1/aMMGKdlLapsRze5oobKcndZOSlblcpHhiDoRbFPmqQn5fxFXcJADiDlA6IZkb6GMRA/SSYIw3R+DzCVPUaNYgFzmcO0Uyq2yVCLtglLHrUY+oIcBgm+gVpga3S/7RiHijfdppjo8Eh2irlZwPSz0BMfZewnjzaCmfj4RRX+H9UwYvunTLOuXyonzSHK8uHskjkaub3tCrcWEA6lMr39VVVjDpJW8uvhA2IhIzvPFWAy9N3QHNKCT8FuwX5MN/tDFS3HOcY8Njcl8GRuHfPwdXXbxMoDcSiiQcx7h++lKPVcg3VhJ1PUPvRZgXrGcoaCByysy9nk8TU5x9MMjGzSQyfh15yB/NQBFVKrr/fZGF7jpdqVHtVQlcXfWLDDmNuP8oqfVRAJUNbgA/QhGKjLPMpnQXSztlG6/tasweA3I9Eh3DCjG3ZSxzWsYGXHFu0FBAbfXGBiVeTzz7ChFgsy2D9+ejOHJG1v9IBUkJu/CWeneM2ddE5BrWuJI8KP8hGEgBryXXN/7DLz3FvGmpu1oLqt9daCT0aTNCfAyA==iOs1DWFQXXNCF2aRCqlWxlyKzQ+4oObhcOICdWM6k2IFyE3AhQRYNTwepkH5m5cF7Rq2dQChP7KXS4UzOnJXbZ25RPVD41MEI+6mpXOVKsFcltgCeavojqObgg05fZBJss4TWPxh+ed5iuSFvfGhLPj1f7Scae3v63Nc0tBL8mqQNLZphnU353/vVO+NKRXmKo/ZymThZ2t1cMcpm0e1yOUwdp/Sq5QI3ohMYXtUaCH8/uLPsbrTy8qikbtf3ammcWaMWyls2NzB2OXbvfX+WHlZfpekTeJ2imjUGofCcmdl5VcFqGS3/FB1pXeGKxIYqQKxxJgz2cVSVaO4mnuBedA7SEIaWDdS8MvITpDgB/tCCltW020J/LLJ47ASGinRkA02OsYn7AiZO/YbtEJtrFhNBYmuo+0VtYGQ2rPo+3PKXMq4Gk9hyVyP6kY+1V8LeKqOcDNM6dYH9pLVdLsd1A==

Strefa Beneficjenta - Konkursy 2013

Edukacja Ekologiczna

Stoisko promocyjne - Dzień Ziemi 2013 - Nabór zamknięty

Regulamin konkursu [pobierz]
Moduł A1 - wniosek o dofinansowanie dla podmiotów prawnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu A1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2A do modułu A1 - oświadczenie JST o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 2B do modułu A1 - oświadczenie podmiotów innych niż JST i PJB o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 3 do modułu A1 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Moduł B - dane rzeczowe i ekologiczne [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu B - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Załącznik nr 1 do regulaminu - rozliczenie rat dotacji [pobierz]
Załącznik nr 2 do regulaminu - Instrukcja rozliczenia końcowego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]

Wyniki konkursu (decyzja Zarządu WFOŚiGW w Warszawie z dnia 03.04.2013r.) [pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl