JSMjCi+8oj5aUtEXc8fbN8CrFFb0EOPzsNrcvBRthAIUPPIWrM4G1pmXGK9iPfLpZLZuPn/sMctgZPg9QUAOSahCWWKxvr0QAAQkpKRoSj/iwNEY14s9yQDK6VrFMfiel0/D/atLje+fg2UBcCUh8c1b4rR4ufNIy7YMBflSNQYLS8DtozTaBLI8N1YArORxMqfnfQsLGtU+Y0lRGlq7RDKgGbCcJKkUs3m5kxFElBU/HYiPbO+amsarHPbjrdLlJUjOUOOiSNV2I90YNpYGqmeCKhcZuOyqaDORveefTVRKdoVimxxZPfdIxOElUNFlGg4itT34cqRcxjm7Znd3jc56aIq8WKNl6eIb84QgqVa8RTngCO8TTnkQ7E9Y6if2PHUfn/AeC866V9A8RT8WHTCNllDUvH82WtQX7FKn1Byos+bhq3divTHuGhg8yKmguMf0wk0GZDDKUirq3nRgDA2bpPzolTjj14kcWXbCrUo3ssEi+HXv9/d9s/c9NG8FvyN5sKNZByDY95R+v9dAVs4sRq5qrqlgH1Uu8xk4prlabulxaPUjJLAcMBbxXRL5hIpFFL4O4jHQMxqolo/dKSdBZINoZ482BRAMScRqjpdNyWMPSX2Vg+W1wegR2EV8PTV+ihavuwHQj/47HItC59oGMKFjztg5bKNAJArsA/WU7YJACJ/EY2iu/E3Hsx2+VPUVkzfZrHO8qRHNBuHe2OpaFSPAeRYwyOT/QJewFnLoWKFDARjwkrUkZYnjpsH/VhUgcWhylR30sd7gt+eDfdXlK8pvcB7ksTate1aR7a7X3RztHUFtPk8qS1UhTUaLinz+w/Mk+zDxqgO1Z848n1An1o+sOnJKJ57g59cJeOHC2yG3/GTqoDCtBIaxPPCJrfM8mz9W8kJL/IdH/6NRDssNDGZM7xbirLfdmoOMhn0=jS9mjGTTbCKDEOj27zU5VhKpT9Hsfvh4IkdvrLqWem8guM4F+AXL9f7Um8JbFRZCfgYV+TUIbZjgeNecv4u5qKiz7s7wb3PZNOakAjrFAAY/fe//pWAyZyhz4VVsKM0W/3QjBHPZ0Evpec4HyUZASZ6EOyWquqrfNesTuBe0edecju3e22rsTJ/SQATnOud3Vs6bPCf6b0KgTvOE1DP2iCPrRONoGzQ7/7t4cbSS3WktDhunK+H9FPf/oD7VUDSjkQzp+bz3awhqA6uO0B1vKYzq8nF6jk0lUx3sivDuenP0S1E6XQ02mVDH0fV0W+IfokMwwRhwf09XATqGiT3vJgj2IZpfPQR/Ti5G8OKFb3VL1FwdTdduabr5dt9ITsxSI6V/3bklOKJo0oWpdhrbB9ZdJRBx4ONSX/fUt7Eh3h32NiszrQsxQTJwfJ+HqK8/IGvviHXJQQqPvGuKjHFp8SUnpxDbIpIo+WS30e3GbgItZSLOi5DmCe93PWK1XT1E8fEX9cokuA+1vRX1zMV5m+AJhV8SAX3lUZMvweQ2nQDbHJpO75L1WL4nQjQqiGPIi5N5t16v+rNp9JWfZIQGrnHhP4U5lLk2Zv61vVYG/kbCq6VL9brSF+1sSMsOyf+1wd+lwTV3MVPUmTdAtvkgr01JgGeRQG7YiAs40mHUl/rHKx4u4g5ZTliSUGAh7eKgNs1o42DB+Qrck4kYJTy6Nir4ijPjYLka39ufUjF7iurdxLaE0YlSpyKHMvDWO7bsTL0wYsA4xJezzvv97T+edIeUHzE7Jgwf4o+DIFX+a3+pNpx63KFB+Aq8aKiJp0SGcTAbc/zf4KKbatoa8gLu/THK3cxELmweHLuex6ZamOWrsu1qiqTN5OLURtDpbo3FyUufbfqt/bR8bS/WNNqZ978LK+NRhqWHjVs7LROyy9hCztoUXYNH7i63TB2B+5otE3Hhlry4HfDeqU0toSsz3rtZPpq8T6TmbURsVzAdwyxocTBtdK/51Y6QAH8zVtLeVU2Uc6FNS2D3ocI/76StR2M/yPzUGW5kJ07+R6mYaC9nVLQONn+NhrmQyKx05bdQXpB0okdWsHkx601ZGDyDDzgO/N+op2fkd/erAwC872vNXIeUk6shty46ZazLm4AmID7dIP19G+YwgV4HR9RH59cUCVObldzWz8hszwQNFctO3gpAsdsE78l41ejCGdWVjot1L6+i04mQ0kJ/l2+vfKjbBYYMKRh1W8mIaFBevl3OBWStC+MkDs5zWLVi/SzXmZIUwgPV16IvthLjt//mmQ4+xR5t7AXGBouqv4Z4Ga1a0cqaa4cf2LKZ2AYDGZ52OJPerldxbSr/71KlV+j+fJf4Rr7CwCuSYzUGZykdUv7E0hGbVLjCjeydSE7+BmKFDBgVqMSxSLyUzhEMT5BZwWfiHXbUwkNhuxYHyKO++ZVllr9GUHGLq4sxVjAJPuTKkyv7P6jlqPeafXh7VID2xkw5nzA+omu1T202THfb/krqPPtFhcip8DTK9vt0MmGwfxJPba5YqQznr2s+fjM/B/QVnGLccXPz6dmiTphVvMS80gYvGFBib9sg0dI7DepwhS/sp3rjvbnLcpwAu8/LO6nVyaS87hce3KEcmDdAOq0sOxGv/zSq8Iwx4fouJ2SrVcWIBdKEKLDQC+3GDwAdFoHcyPmRba1hGcfBJ0kNgNHAY2vDpgiFhuwwH7yC5TK4kBYtq2hvQRz0ahp3oInE9Phf+nnPqBiCGDkrigriNhkhejw7el1ivlw4ROx0S9Boho2A73PTWJMmfb8CV/xkKFIOTB3Z/gJJ5XUqpf2cY+Sqz+RHr6bH5U4CNSv5ymYaFmQfoWnCnSe/lwhpGDAxlFn0N38gc8vwVm+6PbXUNoOtRNbtsiqTxBxtPidy7A38

Konkursy 2014

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Wybierz rodzaj beneficjenta

Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz ich Jednostki podległe

Pozostali Wnioskodawcy

UWAGA! Informujemy, że Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 07.10.2014 r. podjął decyzję w sprawie terminu zamknięcia naborów wniosków o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Warszawie na 2014 rok (Uchwała Zarządu WFOŚiGW w Warszawie Nr 1938/14 z dnia 07.10.2014 r.).

Zamknięcie naborów wniosków w ramach programów i konkursów ogłoszonych przez Fundusz w 2014r. nastąpi, dla dofinansowania w:

  • formie dotacji - do wyczerpania przyznanych w ramach programów lub konkursów alokacji środków, jednak nie później niż do dnia 14.11.2014 r.
  • w formie pożyczki - w dniu 14.11.2014 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl