ShvGhZCNGvg4MwXEUOYZDQe++EYngE621PE6dIj6geCOvs589QW2RHlPV2/5b8bAP8P+Rmgv8XzrhitF+mpXvbZ+zIenk7aDXPo5gYsWlD5PfJhlAMU6fV1rCGS5O90ty4YmhRcTBXAAEDUHv8Sjm8wEXkCyOaOSUEbCi7GuIaj8iktUsaynqf54Og6dL7W7cZY4M31xk6chXuvvEIvBRhi74c2FGgGPAX4/T0+4RyIDRm7I6eak1cayIXb+UFNYj/C0XzBwuq0jzmSnQUYG/XVnMK5Qvw8GUn6Gr/ZiWU8ccPgh17o+1XOZxf5EZ+tNYWKjVkgA/fDtEa9xA/WA4dTPm7dcCXodSPHOSlZ0XH7tXHikGATl49B1pUrMnRE36aKqN4Q5ghtuRpFsy/mlNtw1gSj7aHa6fsWG6zLlCIQL4r+DoAHLrNZ3SFsVWWfUknjfFhQci2DGlogoHJ5JLPCTZF2ZlP1D1TbDfiHwTUPPx496BsJb2lmJVXHlDlqYYLdfuD0o2lX/CZweqDJwei+2MY/EeI3BTe3qKl66pSUSXViURBL/VkwKiRbnwWHAaogr29Afknjv+iYrn2KNtQ==3fCEPoWpZH6q/QoZt9rrXOTDE94WETdQmWOrrIvy1RiceZBkiswUlG6o2lRM9ykOLfgyKc951sAbyg7phRaRw9XFR0Bwnrt4lpocFc2qWgmbNo5o99GCpzyEL97Fx/U5tRJjR9t0Iib6YP2Jrc+r+RRl3E1IXZ1M/oDvvAMHEO90tDUDgP4dRY7ypu48x+nxaNFWhFcGH7lE36bUudQmIJzJaBPTBsXqrmRcizsxaK5MQ8NezAaakb85xMfWz1fOfKxwgh/W+L5I+XQKsLGPcupDUeYZ6O56NvjXpGhU99saLMUlAaKMAj7r6ydibLaO0WveXS7wXmcG8aD7Z9q70yPrdmgwY7EWNiYFdaBG8Mm0ScpzbAaKoj7ELhyh/63N5uuHclu+MEwAj73Y+NQovywGils29UzVAKw25G1O12RLzwDx49G3DChiQRgSIPdSnoetmV7GNsuHl9k+bvAFZM72dblK6s7V88/kGYktZn8ulUAiYj5bskqyBrw46H9xQvPEdd5P7lvm9QL6p7HxPa6P0z9QJbuBDCwxW2/L87RxmohktDEpG9igLrM8OqDh/BaMEusGN1jsr46eIxRkeziZm8tbFKaL6yPyKk/oz02aPuFxvTM8cxRty4EUlsjkf+8v9kkL+Q8ccMssIUVOPy+rUkuZtCaRwnDYm0pLoWT8g7rwSzxGGQFwfs22n/5Y+ZR7t1TZhABzeXmLucr+exLhOvVNFpKACRUjJcc7nOcz1w1bMwNm1hcWPp9vkbE/xnE0DtVWh9Cy3BURREhCaNyX/jkpRgRtz52dZ8iJPRA=CCyw9+GtO7OjlVlSjVpzFXhgzbZvaUtPyHHd1RcLyZGYZIqcuUsjCyuQ0CNaoGIF6K1BGdFZaAiZjgldQ13nbMRePA45XedadFpcrFEok04WvVdnz92DuyqN2ujeUOiKI2ZfZTMPo5AQ9X8d+l+xdD3Y814hBOsMoQHhDmi6PT0ucVlG+XiVayylIA90xVeRR6FxGlX0O7nYNOPjWRZds9Cvwe6tYKp0jJqehksuoBKgDdjd0lwh/5iDXUjfVjsLZ2dmIOYQkHzrxGsPZUCasDnUlWKmn5UXH/IG0mfSMkP2nMM2yfg+4J70SNewzIebSaojlbmkWabFLmzES4CyHMcMy5Hu/MySMyT7mAsWbC/GwfFMx7add90AmLAryTeok0xYYJvfgeO4foRGozTGVXiEVlXSwqItoyFyPnk7stQaEDvrEsZcP09tFbinxr4CpEuUeHwWarWlviE5Z7lNOx3WVEErF5XiECHwlV4Em3w1htCXHt7hn49UM/2fryBqwyqMBFdestV9pZHslbACU2ZN9PoETPi37YOqSPdq0nU61dbun67ytG5nB/Og/xNFozXIsPh3efNgXVNU4nsNWP8HbkFP+qHBPEzdp5k1281UTJb4Z+zwuYlSRBLyZHUv6pPLkvvFS5YwG6RtAVN7wwaQ69aE+r9KiM41x8PnALjJp8IFIERSVe6icl+R+Ldf1mYOMHFxO5/Gu/4mRLGMXW1yX9wjT5K4V59e6pnPQvODWOLTF9zDtjAaqPSBlI5VcOpA5WS+AEIHfKFaelJRDad4I8NATOvihnereIIz/X4=

Konkursy 2014 - Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz ich Jednostki podległe

Edukacja Ekologiczna

EE - 30 - Stoisko promocyjne - Dzień Ziemi 2014 na Polu Mokotowskim w Warszawie - Nabór zamknięty

Termin naboru: od 03.02.2014 r. do 14.03.2014 r.

UWAGA! Prosimy o wpisywanie we wniosku kwoty dofinansowania w pełnych złotych, bez groszy.
Regulamin [pobierz]
Wniosek [pobierz]
Załącznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Załącznik nr 3 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Instrukcja rozliczenie rat [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]

EE - 31 - Organizacja konkursów i olimpiad w zakresie edukacji ekologicznej - Nabór zamknięty

Termin naboru: od 17.02.2014 r. do 25.04.2014 r.

UWAGA! Prosimy o wpisywanie we wniosku kwoty dofinansowania w pełnych złotych, bez groszy.
Regulamin [pobierz]
Wniosek [pobierz]
Załącznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Załącznik nr 3 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Instrukcja rozliczenie rat [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]

EE - 32 - Organizacja konferencji, warsztatów, szkoleń i seminariów w zakresie edukacji ekologicznej - Nabór zamknięty

Termin naboru: od 14.04.2014 r. do 23.06.2014 r.

UWAGA! Prosimy o wpisywanie we wniosku kwoty dofinansowania w pełnych złotych, bez groszy.
Regulamin [pobierz]
Wniosek [pobierz]
Załącznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Załącznik nr 3 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Instrukcja rozliczenie rat [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]

 
EE - 33 - Wydawnictwa ekologiczne - Nabór zamknięty

Termin naboru: od 22.04.2014 r. do 02.06.2014 r.

UWAGA! Prosimy o wpisywanie we wniosku kwoty dofinansowania w pełnych złotych, bez groszy.
Regulamin [pobierz]
Wniosek [pobierz]
Załącznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Załącznik nr 3 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Instrukcja rozliczenie rat [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl