/r0RRawjgqo5Il4ObLTU0pPiGZxyPCWuyMb8mMHWVJLucZFN2na4zUv/w88cmc292a7ToFaIMw8JjocXl9o4BYbVyIv+BDZk0eWk2XlXdtUk2kOqkLkcuFDWlewmkc/6hvstqB9Ba6/96xATW+0YnWY4DJMJ8MNsoc14TQaEFErHcaSwFu7XCVZLvUkMHaBVBKqofSziCp6H8DLJgKpk45x3QOgcAK6Ek0ph0xiWaT+RZMLE2cy1joj0pOSZ2txHQFpuFztKdbTOZuEOq+7VDyQ3So0FdxVu7EPW1wwpjGptARK/vOiK+HqgpZXezPHsAznWhJohObkn/uLe4k8cTvuPGeTqxrYeFuTwkGtokPrvkJsh99LuG7fBe6fC7eP8u1X/hhfPR0wq8ognp4h62Fwn9a9SLE3YJ6XevAWs3j8XxjSqtLzGo7775LbNqhNK+hY9ptDJzT3bT4/eUpk1LhdEX26PpDiKmPGYOuznhobSNbrzO3v6hRItfJtDVWzXeZwwa5VL0RVplMyYSF4D36vLN8Rk5TzDbv82wa2wEvjwRW038TKuYbN2qKzbnQCNrMYpF5sY36vRUGgegl4LjttONxjfhg/nbcDLNL+aupyX0DYRbeKDZC5E7inHVVz8MuKNciF2kIIjAa70PUHrLrSXvagSiDa2c1Y9U+hQ6E+jf+1FY9fV/sdaoC2z6wfQT7ohNkVl1tsEKwiAv+K/phLnC+4Pw5L0oNDQDEljQNf5Z/S3aDlljWcomQgmJDKAvcITXxmZAGZsck2kSLhSN5TWkMLMcOwcnW8wEu1Ijw8=O1bXb6UqnkSPrANelzLByyih7/7ZphyxLcsScsmlV5ou3RqsWvepgNNSU9Nj56P61Sfh3fgr25WT5PSqFFPVPEtB4ZmkGMYl+q8MLGhhINHmDviTLca9L/WBYMLlIbLbklO7wLMobb85q3U6KSuAn27dlFjAddvci2WbhoQQNzSglnj6bdXMWofelBgECWnHnDDlA7gOFSv9Ka/wBMS/lC0rjVJewEO6X8WDMlmDv3n8K4iCDyBxctZUn6Pk8T2ltKAPbCyvMgGQtjfjASMalxPAoUJITt5jVZ7uwGI1Wa3vM8WFehFHPzC3WW5ArRqJkRh/UtA9+YfWCGMD0HOUTci+VqyBOYI/FLOP0ZBAXC2ell/d2NKGEwLw4+sdwjzq+fJDFk8XK56qR5kVU7ckdDjNhz3+5JwaPz7EcqwfK5rJVvN0DdDJt5JgmaTUkOLA+sWOANJRyN2uwGikyhEBudlBXkGlqoTD6DH9VXLdyfMDs6CqNlt8eIZ/9hoae6KQo2PM/eIAePu6Bly2L+Ie9ZZogZLytD4hTNAJeVj0x8TmqeFv/5LEe+a/acTRSI2o5YNGI4c/xNSloG2WlG0bycV/xp+9nIA+HhipOC7neIvj2va0dBVZjGDBz+R4dKn+rT/eyT5Om35U09zlZaSStRYNfI1CrQak2S7Z/ROz+d0=AVlReF8jIIDcYWbdgCbqW235/lH9g0poRl+hdV0geG/JWSDkgpb0KgnspymrO5n5q0EOb0OlSVrfym/j/81fHF9jcSVAbdoRVhTI6Q+/43RotGMr43VRtKbi1F+SRyRw7rBb/6jC9iDApSUYmu6f7wMSplAIW6rJrzbikYtWhyyTI0PsWKK/uSbjIIBD02c1n8jRl7AP+5Zlpoc+Z5hHyOTVKTkyN+AMnne45ODBZJfYp4ESz9PEWCmULSJfsAJtzG9/BNvnmt7D5WQA+09+FpmfvMte1fKWMT9DssbOK+R9eY6d1yPgSxY9IrYJrcz2Cy9EHTJkj06aVgToSkPwHUm5OTD6jcY9cEiFeeCYPQgImHX/DU4N4KYuBx6/u4sWIofc7GOhy4HfMgEox8gV2Vwt5CRVmrH70/Zh8asZ3utkl55Hj3yQ9ZLXz9B/8C7QTKkTifdCbOZb5zRLpcfYBjMFCi/K1U9B1MXq5vtarpSsCZsFmKkfMDmbuEaC5xijFnZv+0RU4JQ8Y1YW8eAYwWXFXgcMcykpcFB/U5DqQD5US6j2jq2TLigprVn+gioORc+Cic3imfs4BD71pHtfMw==

Konkursy 2015 - Pozostali Wnioskodawcy

Edukacja Ekologiczna

EE-14 Organizacja konkursów i olimpiad w zakresie edukacji ekologicznej - Nabór zamknięty

Termin naboru:

 • I nabór od 19.01.2015 r. do 30.01.2015 r. (dla zadań realizowanych od 01.03.2015r. do 30.06.2015r.)
  Lista rankingowa wniosków spełniających kryteria do dofinansowania [pobierz]
 • II nabór od 18.05.2015 r. do 29.05.2015 r. (dla zadań realizowanych od 01.07.2015r.)
  UWAGA! dla II naboru na podstawie Uchwały Nr 25/15 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie z dnia 02.04.2015 r. nastąpiła zmiana regulaminu konkursu. Pozostałe dokumenty pozostają bez zmian.
  Lista rankingowa wniosków spełniających kryteria do dofinansowania II nabór  [pobierz]
 • III nabór od 24.08.2015 r. do 04.09.2015 r.
  Uwaga! dla III naboru obowiązuje regulaminu konkursu przyjęty dla II naboru. Pozostałe dokumenty również pozostają bez zmian. Wnioski na każde zadanie powinny być złożone w odrębnych, stosownie opisanych kopertach.

            Lista rankingowa wniosków spełniających kryteria do dofinansowania III nabór [pobierz]

Regulamin dla III naboru [pobierz]

Regulamin dla II naboru [pobierz]

Regulamin dla I naboru  [pobierz]

Wniosek [pobierz]

Lista [pobierz]

Harmonogram rzeczowo-finansowy [pobierz]

Karta efektu ekologicznego [pobierz]

Oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]

Instrukcja rozliczenie rat  [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego  [pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl