Konkursy 2016 - Pozostali Wnioskodawcy

Edukacja Ekologiczna

EE-16 Organizacja konkursów i olimpiad w zakresie edukacji ekologicznej - Nabór zamknięty

I nabór: od 25.01.2016 r. do 05.02.2016 r. (dla zadań realizowanych od 29.02.2016 r. do 30.06.2016 r.);

Lista rankingowa wniosków spełniających kryteria do dofinansowania: [pobierz]

II nabór: od 09.05.2016 r. do 20.05.2016 r. (dla zadań realizowanych od 01.07.2016 r.)

III nabór: od 05.09.2016 r. do 16.09.2016 r. (dla zadań realizowanych od 01.10.2016 r.)

Lista rankingowa  - plik do pobrania EE - 16 [pobierz]

Regulamin:[pobierz]

Wniosek: [pobierz]

Lista: [pobierz]

Oświadczenie o pomocy publicznej: [pobierz]

Karta Efektu Ekologicznego Przedsięwzięcia: [pobierz]

Harmonogram rzeczowo finansowy: [pobierz]

Rozliczenie raty dotacji: [pobierz]

Rozliczenie raty dotacji: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia raty dotacji: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego: [pobierz]

Załącznik 1: [pobierz]

Załącznik 2: [pobierz]

Załącznik 3: [pobierz]

Lista rankingowa wniosków spełniających kryteria do dofinansowania - III nabór: [pobierz]

EE-17 Organizacja szkoleń, warsztatów, konferencji, seminariów w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony przyrody - Nabór zamknięty

I nabór: od 25.01.2016 r. do 05.02.2016 r. (dla zadań realizowanych od 29.02.2016 r. do 30.06.2016 r.);

Lista rankingowa wniosków spełniających kryteria do dofinansowania: [pobierz]

II nabór: od 09.05.2016 r. do 20.05.2016 r. (dla zadań realizowanych od 01.07.2016 r.)

Regulamin: [pobierz]

Wniosek: [pobierz]

Lista: [pobierz]

Oświadczenie o pomocy publicznej: [pobierz]

Karta Efektu Ekologicznego Przedsięwzięcia: [pobierz]

Harmonogram rzeczowo finansowy: [pobierz]

Informacje dot. przedziałów cenowych sprzętu elektronicznego: [pobierz]

Rozliczenie raty dotacji : [pobierz]

Rozliczenie raty dotacji : [pobierz]

Instrukcja rozliczenia raty dotacji : [pobierz]

Lista rankingowa wniosków spełniających kryteria do dofinansowania: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego: [pobierz]

Załącznik 1: [pobierz]

Załącznik 2: [pobierz]

Załącznik 3: [pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl