KqkQGNdNJbvmT5tLqiHGHGxpRf/Af15jXzoHnRGk/a69GIsF5tA6iXZU/WJjWw+ObiEVUOlYkg80wn9jy9CuTpVPDYMxaK8cXbPEC3Syv65ANDcYo4gKVnVhhWmi5AQThxman1p8FR6pajR6BJbK28uz22T0BtaSp4ZJ4AKP4an8p0/xlsKRr3mED6SVLO9PSB+sxzGJqoO+ysY5uo+th3P4JUyJkYn0FTiAMjjP6M3Jv+rAM1i/8r4R0fgKmhMNsBcvYF1XbrLFjGO2cA3gn7MHwVHVq13U/0290rYfA8G0BQ/1rQLq7Y4grYkpNzX/UOsUI7/p97sNuyZ5X6E6IdFl8781JCnTil8TSn5gl4Oq8i5N65sUgvxMINt7XLIkfV6MyBIeRFzka8r4dqyBcPr+QP98kjwoilN7EylrSo42eD85y3E7Qt9AkD+OHtf/RLlYAXhiYg0aGxRD9ZdGoUjwKnQ3rrPSMxx2oxlEBpAywXiHi8aPj7BuRSx1e0xfWAD3yHg/qFTSIdZgodsaunclOE4oMGfXHOKbcaOsH870oUuzhnqlk2ebUwEbscwRSdkfJ3RrYBv3PmBFAvmnro2OlMk5YjWXUMLnl+Jf9YxEtUqol1MfnT0GkdZgh7u3lLMCQv9Fr/9++XAfjH6Y3tLPKMu26JYXgx6b1i4MtDdiQ/NWOlc31GtVQWUGancQ9PkU7mDZllNIktmJi7LB9h3zPF5yJNKhRYxQVdjrNWszWOtZ4FDR4wgwUyUC/jFFucAJaOr36X9DgKuKaGOsX8nlYKQumNrCY3ZX7nXoU4833Ie9nhx5ZZGMjsk6AoZFVlaooewHGAUYIZe5eVHTCgracsyPK6GsjlFPiAIaXUEh7u5/OxOO5d8bOLDUXqwj/PHZczwtH0gfGEmQd0/9+PVh1rzVM0I0/Mhk6zBXCUm/jRUGFMhvcXJA3hho2bi0LgNvSvhM4tPQ/vjqQWlVjHH+ehUOUX3OaHbVZtoxiD5/oNPXRw0Jg4ro3shlXqFURePb8FgGlBGULyODjKAs6+uSqhDmxDnjiW1jnyBDCMTYfxcb5ToyD6iafQxVlBxAKYS4vWKnbHJKS5AbSqPhAmeKCrcAG72qLzMFng4ZWwVSciG3XKerdqQAwE7922PG5PJYuH6WZaCGHWck8+Zn9D9+0br1PaJN1RJh2+uCi9TSM1s2bOrqHJTAIECAPw8EC/5p3olLjYs9Wr5Ags+iem5MRL0wQXhU7+7WyB9AE5RflxMV+jmMoVyYR4w114JPBDwR3kz3NIKsjc53+iczUIxVqEL9yQBU02bQuD0DTpbhDjYB/H8WGMs5aQjzDtpVNwQXxmR0XsPUYJavRnfVsl8kQ9mGaHIVyGuCrWPjMkqq5X5gDod+85ypGiI6InLVHu0Tb0qJ6RN9Gf/w1g7jMUtauhoDBT7eDFjo5qFiVEynV3k+Ew5TbGpiWv6CddMwFMlH8Soee/rtjoE77X+AXQihMOUFK/JAG9nXXGf8e/8z3UOcaah5mCBbWmiAA7uDfsu89iv0SkQpQEMb14tERSKAplU3JyKaw4rbTigcG7m9e4dnOwYVmJq4DXbIrALcwg7xvLJYmzbiUz2PFe7y50bUUKZJYJJPnFMcH7AlFeLEcou8PTWJYbZ422gjsskRjryYd0PoFeQp1L1X3hYOCi8UtM3oamDnhpw/VSYQWzI=DfkPE2Rc0dCzjFjvE7BeEURSSaqGyDMJ6N0G3BMRNXOsG0BvbXeAFMuPsCBPk1bKLlyp4fYqI9lT9MlYozhWyXAxguAW5G4J8lCL6u+3+03XwtfQ8XMm4yg/yMahOSsEDCohAqaYCOiG5kAD1hPTE+H7LfYYaZ1/5DDygde6rQu6K8l3XeyrK1fNj1sq5y5wVKd+0iPxDS0ZtVuHmH5fBz60LEk8oe68kXzPc5gkvhXnlPHLzile9laeOVz3Rm0UaT+Xnsw3uWVKvfZY/T+bIn3uOY2U/5eurroferB5lsxhLQMRNpUHwUlUXI56vM4om4cBN1NNAuc3RO2pZIW2LX/+nLZag6+jeD9U/N3k6DX+Mae8Yczut/V39y6V326ZTlt+N3T/qvI735mpHBb6M+6p0DpqMZ8MqZ++JHjHD4BLa/WE8sXTRYi8eqw2fdldyHHsCW2pTJH660DMhm0o/87Kqx4NripU9TCAmiO324fjN8KyrHx/J1XrSl1QOFyYY3reEopjDv2qux7eMW/g/FxxJcH/ssvmJ9PVZxen4qijvGCNrSyIKlajBbFax8+gehFYtEJ4pc2Tsf+mKRSPTfXIBk93Q01IddsIRFwXObvWMVckbKKZJR72Tgow1/HM

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW w Warszawie na 2018 rok

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Warszawie Uchwałą Nr 50/18 z dnia 07.06.2018 r. zatwierdziła
„Listę przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2019 rok”
 

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH WFOŚiGW w WARSZAWIE NA 2019 ROK

Priorytetowo będą traktowane przedsięwzięcia ukierunkowane na poprawę stanu środowiska i zapewnienie zrównoważonego gospodarowania jego zasobami, dążące do realizacji celów strategicznych województwa mazowieckiego oraz projekty służące wypełnianiu zobowiązań wynikających z członkowska w Unii Europejskiej.

1. OCHRONA WÓD
1.1. Realizacja przedsięwzięć z zakresu gospodarki ściekowej realizowanych w aglomeracjach ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

2. OCHRONA POWIETRZA
2.1. Zapobieganie powstawaniu lub ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza (w tym transport przyjazny środowisku i budownictwo energooszczędne).
2.2. Wspieranie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

3. OCHRONA ZIEMI
3.1. Budowa lub rozbudowa instalacji służących zagospodarowaniu odpadów ujętych w obowiązującym Planie gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego.
3.2. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego.

4. EDUKACJA EKOLOGICZNA
4.1. Wspomaganie edukacji ekologicznej poprzez propagowanie działań podnoszących świadomość ekologiczną społeczeństwa.
4.2. Wspieranie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej.

5. OCHRONA PRZYRODY
5.1. Przedsięwzięcia związane z ochroną gatunkową i siedliskową roślin, zwierząt i grzybów.
5.2. Opracowywanie projektów planów ochrony dla obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
5.3. Pielęgnacja i konserwacja pomników przyrody, parków, alei i terenów zielonych, w szczególności stanowiących formy ochrony przyrody.

6. MONITORING ŚRODOWISKA
6.1. Wspieranie monitoringu środowiska.

7. ZAGROŻENIA NADZWYCZAJNE
7.1. Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Lista przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2019 rok” zatwierdzona Uchwałą nr 50/18 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie z dnia 07.06.2018 r., w sprawie zatwierdzenia „Listy przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2019 rok”
[pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl