58EFnR5mqal9o86yFYePl/A4rGJ9pXAp+QNNs0Ndmyp8aBZpvO3jvFJQzH3HyRX7fcPUhmG4upgNep86x39Bccf42pAZ0MYvLfCH/A1SEjdGCNiY+LvPTVXp0VJ8UpD3MdO7HohTWYhoy/zf45xXpJaLRF7GULSgBcfM3xOMxFieO59Y3PiTh3DBSeXK3ms+6OkLbiMe5jxb0MnAa26hwZZP3hcWDCMC8uaU6kmjSjcotYfyUM7OIcjqVWxUaPwPAZve/78/5BkdPWqFlpqvIpfik9SVPWhhJ3DNic04mToTHJ/Pr11YyDMf1lNf0vD66CNcbkBueWY93/Uhtksunh4QnylN1C67F921OWfOS42e613/fvueJ64spxuTjSu7qP7+nqaP1GQKUeZWYg220LhrLXrc4rv9XoK68aJl2P7+ZUkjhYQ9fcTulZbYxd/VneIk2+lyJIb362MNw6JiwEXnAbOraStxnGFftFGZxYbKqI+z2vFiaCTzZGyfEz/hB9X/OnjQLAzv0yxS6uidyR3+CCNrb/EhTGzASyQOsIxmQMOmKGZPrax/wRquQ5t4ztucbAMrzH3EdIpNLrs9sVrzvDnlH6eQjA9M4wT5RPffNXbkmAHokokGU3GD/B+lv1Olnes9GDkBt0jVAzOve61Eg6a4qcDeZiN3dZ4xEhrgCzb1yAfns0qmwohGURjvShDRTdvWdJ+x+g3WN4HrOyzQLF94/5OHtBxl80r/ywMXf67AB+IBowcjKc6oTsqPxu0TNI56zGbS0QOqdIIdsJHW6V20MB15/CDOV/NmJMrc4tYWOI+WlyGtJkt6IOZ1eNc6ba/Mm4wKcOXvTMJHOg==AJNoJTALQ3JwhOa0ejmw6shUSLo+ls/5t+Dv75B3Q1hmeWAMp2FsIUspLkbQNt3r1zzHv6QFk0g9/evnt+Y4B8i26ERocGZz85U+hV6+XvJN5DiV/FwdBRgHtj2SpiFPZARU7WaIBWCjPfBBGJ1LvIgB+BBjTScCpnlCXbZT8AQqITAVRhTYIm4ZFuZ1IJ5lZjtVgGx+k+y0mrJN3Km33XzYoJmMXvY0yxWOGXQBTV75hc0vrqLaH/YgaUNV3dGpVRtXlS7PbrebnPbNjW/DuwpQKAWym9YSB1xfY+VPV7t3Pjimgfs4dV8Smof/5q9upUUnwwSfvn51KIOhPO0IOo2ykfQO/LRPa1utbMSBqZ0Dz0W3S2u3rkGrdKucwcmJf+h9EK1d6v4heW8zD0I/2IcD/opEPb5zGvOIFuKOIIltXC22QNTE0FNWdXrVJ1gNf5WQ/sOfXb4W/8csI4/63RlLD2iiaHL/wtvjKbAF5o77spUjNFYhiSy4RRJRNCrk4QiwM5t6sIVNDcmpU17lmE5kZC0fytSAq88388rOf0vyaqfdQEijdNqg0xuEqMf/u29wTqzAFdYAbWPQIMP8SyjuSXdumjQVdsyYyEkOXPEf4DS6lg3hDRoEpi+tmE+CZkyIhC0UY8LqXhSeUdkOWfWXN3Ea7mWvmLSgaY6DkwtMXu1oAPPOqAdpAtRE8ekcIpAdqXg/wdhpIVHu+IPz35aBTJYqshNH98kj9JC9/+ddifAq+Seo28BzV6B7cxW+Q4xMcSSAAGWsaYndmHCYneEAClXIg7Kk4SjiqCOFXjY9QX3wecqkDTGwEX3IuUeMibSv3oZq8Fcv8ecG/ItON7zx8tNxqXXrSOY2iReqvw7IshDVe8J786H3LcPT66nDbZSc4oye0UaI1vvmVL6NJbpml3sGHNOfILICv3XQ+Hmo6MT0iAnoQNOXAgHK3WzeTEK7Tes6srLq+ZiZAVgxzVzvuG4Xcder01UgMYZGFd7xWq0dSifu/v1S7GKyil/BqssAdCpXJv/ur93H9VhRXZCy4qFx/1YIeVuoLJzmXGS71RYp5UcCIt+5X5kI/lJDmYeLBRtwXmXMEUfXTPcB7UtLR/sztp3USlG3Q+YSfslfVtnNr0If0eWw5ItK19Kr/ruEwcQoujLj/9wwQtY+t6PHmIAUTCFOAxg6R7rJe2HOVHhyD7wCE9FWxJImADGpmBz09wJoq68SOMVo7AL+cFyPKFeK9AdxxIEUvIXEy6YJEBfCBc4cdA7LX3rvKwVJO3yIPtGZetZB9q/jtOqbHjyELCTJCYXdtQCYyxkYDcgyZN+4BeOIuE4YDPdNAcKQ8vvB6GerbsWoWMeaJ7yeArNvGx/yQVclo4Jf2AGxKTf8IVspIuZtOZRukOFAg/so

Nabory stałe 2012

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

WSZYSTKIE NABORY ZOSTAŁY ZAMKNIĘTE Z DNIEM 31.12.2012 r.

Dziedzina EDUKACJA EKOLOGICZNA - wznowiony nabór wniosków

Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 18.09.2012r., z uwagi na zwolnione środki dotacyjne w dziedzinie Edukacji Ekologicznej podjął decyzję o uruchomieniu naboru wniosków dla zadań przygotowanych do realizacji, w ramach których wypłata środków Funduszu nastąpi do końca bieżącego roku tj. 2012 w ramach zadań dotyczących:

1. organizacji konkursów i olimpiad ekologicznych;
2. organizacji akcji i imprez edukacyjnych;
3. organizacji konferencji, warsztatów, szkoleń, seminariów;
4. infrastruktury terenowej służącej edukacji ekologicznej;
5. wydawnictw ekologicznych, w tym gier edukacyjnych;
6. programów edukacyjnych z zakresu ekologii oraz doposażenia baz edukacyjnych z nimi związanych.


Termin naboru wniosków: od 20.09.2012r. do 19.10.2012r.

Warunki i kryteria naboru wniosków [pobierz]
Wniosek [pobierz]
Załącznik nr 1 [pobierz]
Załącznik nr 2 [pobierz]
Załącznik nr 3 [pobierz]
Rozliczenie rat dotacji [pobierz]
Rozliczenie końcowe [pobierz]

-----------------------------------------------------------------------------------------

Dziedzina OCHRONA WÓD I GOSPODARKI WODNEJ

Wnioski o dofinansowanie w formie pożyczki dla realizacji zadań z dziedziny ochrony wód i gospodarki wodnej przyjmowane będą w terminach:

I nabór 02.01.2012 - 29.02.2012

II nabór 02.04.2012 - 15.05.2012

Dokumenty do pobrania dla podmiotów gospodarczych:

Wniosek [pobierz]
Harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego - gospodarka wodna [pobierz]
Karta efektu ekologicznego - kanalizacja [pobierz]
Karta efektu ekologicznego - oczyszczalnia ścieków [pobierz]
Karta efektu ekologicznego - przydomowe oczyszczalnie ścieków [pobierz]
Oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Rozliczenie rat pożyczki [pobierz]
Rozliczenie końcowe pożyczki [pobierz]

Wniosek o promesę [pobierz]

------------

Dokumenty do pobrania dla jednostek samorządu terytorialnego:

Wniosek [pobierz]
Harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego - gospodarka wodna [pobierz]
Karta efektu ekologicznego - kanalizacja [pobierz]
Karta efektu ekologicznego - oczyszczalnie ścieków [pobierz]
Karta efektu ekologicznego - przydomowe oczyszczalnie ścieków [pobierz]
Rozliczenie rat [pobierz]
Rozliczenie końcowe [pobierz]

Wniosek o promesę  [pobierz]

-----------------------------------------------------------------

Dziedzina OCHRONY ZIEMI I POWIETRZA

Wnioski o dofinansowanie w formie pożyczki dla realizacji zadań z dziedziny ochrony ziemi i powietrza przyjmowane będą w terminach:

I nabór 02.01.2012 - 15.02.2012
II nabór 01.03.2012 - 16.04.2012
III nabór 04.05.2012 - 15.06.2012

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o pożyczkę [pobierz]
Harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego - ochrona powietrza [pobierz]
Karta efektu ekologicznego - ochrona powietrza - odnawialne źródła energii [pobierz]
Karta efektu ekologicznego - ochrona przed hałasem [pobierz]
Karta efektu ekologicznego - ochrona ziemi [pobierz]
Karta efektu ekologicznego - termomodernizacja [pobierz]
Oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Rozliczenie rat pożyczki [pobierz]
Rozliczenie końcowe pożyczki [pobierz]

Wniosek o promesę [pobierz]

-----------------------------

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji dla zadań z dziedziny ochrony ziemi i powietrza innych niż realizowane w ramach ogłoszonych programów i konkursów.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o dotację [pobierz]
Harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego - ochrona powietrza [pobierz]
Karta efektu ekologicznego - ochrona powietrza - odnawialne źródła energii [pobierz]
Karta efektu ekologicznego - ochrona przed hałasem [pobierz]
Karta efektu ekologicznego - ochrona ziemi [pobierz]
Karta efektu ekologicznego - termomodernizacja [pobierz]
Oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Rozliczenie rat dotacji [pobierz]
Rozliczenie końcowe dotacji [pobierz]

Wniosek o promesę [pobierz]

----------------------------------------------------------------------

Dziedzina OCHRONA PRZYRODY

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji dla zadań z dziedziny ochrony przyrody innych niż realizowane w ramach ogłoszonych programów i konkursów.

Wniosek o dotację [pobierz]
Harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego [pobierz]
Oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Wniosek o promesę [pobierz]

UWAGA! Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 03.07.2012r. podjął decyzję o wstrzymaniu naboru wniosków tzw. stałego na dofinansowanie w formie dotacji dla zadań z dziedziny Ochrony Przyrody z powodu wyczerpania środków finansowych w tym zakresie.

----------------------------------------------------------------------

Dziedzina EDUKACJA EKOLOGICZNA

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji z dziedziny Edukacji Ekologicznej innych niż realizowane w ramach ogłoszonych programów i konkursów

Wniosek o dotację [pobierz]
Harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego [pobierz]
Oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Rozliczenie rat dotacji [pobierz]
Rozliczenie końcowe dotacji [pobierz]
Wniosek o promesę [pobierz]

UWAGA! Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 03.07.2012r. podjął decyzję o wstrzymaniu naboru wniosków tzw. stałego na dofinansowanie w formie dotacji dla zadań z dziedziny Edukacji Ekologicznej, z powodu wyczerpania środków finansowych w tym zakresie.

--------------------------------------------------------
UWAGA!

Zarząd WFOŚiGW w Warszawie, po omówieniu zestawień przedstawionych przez Wydział Ochrony Wód i Gospodarki Wodnej, Ochrony Ziemi i Powietrza oraz Edukacji Ekologicznej i Ochrony Przyrody dotyczących zbilansowania środków finansowych na dzień 22.05.2012r. zdecydował o uruchomieniu naboru wniosków na dofinansowanie zadań w formie pożyczki w dziedzinach:

•Ochrony Wód,
•Gospodarki Wodnej,
•Ochrony Ziemi,
•Ochrony Powietrza,
•Zapobiegania zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwania ich skutków.

Nabór rozpoczyna się od dnia 01.06.2012r. i trwa do wyczerpania środków.
Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu.


 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl