LTAtYQeUzu7rkSdQ38sEPlPo6xcPTSAa5ei7P3ReQmyAh4P+wm9lT8fWQ9nAOMdMQzZBbl9amctcdJCzXR/1lN7OoiWPSoWaehNtGIsvIiOJetAMCu/eT3PsqIdK5008A6Iio9gSbVcnuSvu+LY+ZD77FhLj0sVvRssEMuxh+Y5Mv+q0mFIdqMm1jxGkOPo77I+BH1OHXfdd+I7fYpwjaG7RKQVlSgslc8N3Quwjks24AOb5fpfxqytUyikPz9j0xPZtI7guC7NnF17BXQ2LPP/+bFfBp5VB9PdyKmJctnccTGrmQp74Xz0BTWgRGrBj89VSlrmVS+AoFsirIvTkibD+s8UXtnztg2++pAMHiGgMcMLEOJquZZhR0Y0eJKKKyKMLDeDNfJ0+AgZwq0gvNSCZotimuM1wdMiJU4zI4eb9NFwGCykluvHpJ7hTph4Mvu3IyMtcyV9i9odrpVJxJO8rS7QcjGWC0C8U7BsY3hHlYPaXkJGZQWD8f++5bvWlKbd5X6jWHHoHApYDYlfQlPbdi95gFXysoEA8tm7DO2n45gkZM8BeAVbcWzySPys+lLVpHF6DR+cHGsf7xWdawQ==sSDjjB69DqQS68J151mMkSw6GcCvCqKMW/to4WaMqHoQ2SGoQQMNByal+JFDaiZghTWhLm3vwYfxB+g+xpTo07qNj4rwh6GJN0a7s3jbkvh3vD2oP1lmpuC9beiS6m74AS2VmTpM5Tvjotl3h8cFv7xgmGXx5lSL6741o/nkpx1I27422HMGGR7N4j7N8xIHsHdOf+dkALzJWVv40osPgdZA9P1i/P8iw3c7R4UBoxwJarpOuFJoi2hJfd710qBg2GWK7LSPgJaPM3Pz+TtaxPWGsJzmrOXzWfcz+5EejYhdD6Ec5zpZ0lSTDOTBitxbHanqY+bKWJlpExeXPP6cygXzukaaWaRwVRl91kaXphpA54GYL3GHw0g79DpQ7bnHXick6c+/h1q9MEcr0Ydcp/O01pwlmuWsBSDPgo+4ZNqTAJhCa1DfcEhzBvTy6gZv34Z0Wal6DF8YrIiZ0UGENgQgenw3N8MctqxCTH6bu/0HN9hKWeiXoi4Iv+MKiq2xuDYCPZj+j3nFE61EV+yxRs6PTiUmG7EmBAiB4L0utsEzak05+6JYbGX4vCA6MJC5mgj+K9UOoLj9KjHRa+QL64J5wBxNSnJca5CtqKQcllrYvD/uC1/SHPV2OGWbHsueNLD4Lr0wW3FreWzwEUT7yuJVF5bH9Rfe9zAii8h3IM1NWHMFkLx8wFvn7shNnmXXTPEsJjmKigt1Xv0Onv9njI7OEbZnJR0o7YWpLe+Ef6S7jvDLi0HNVK9VAylo80Zg5ImurMbH+8Rlz6Jf/ofesshXUofyO8IO7UW0mI5fhUBwS1epprHJ+6DawoZI4op//KkhFMBm3/sqZCqtXEAHask3rNvLq1f9UVn5C5cyCMBIEJ5CPbu88JANIC9UQglaPjBLT2ro2+pLAtj3/Tgjiev5shaJbWX7ARwA/QCGALh49XnC9K2iA07XMWVzqVcATefFjAp+YBL+qVCNEAQBpIJYPBei75FId63ndVNGdF3vkQw/suiLOGwXtSmk44HByCE4sQjOg3PTBkEZWoC5J/RltBVdCynUrBLTenwgdPzFDqVsaOSe1jqWOQLlTF2dwG+BGGyM7MFPjU/PNwq7fc0LagSZ3gO6fnY3q5XltRDe5WYj7MnTm1/pEOcYit1kpNd98xIFBQik1t6TmF1o3Ys2NHU82MDnMBmXfmutwzGSQbhpbjrxioBi7F5oHehPNoCuTn6IfmEXJXWp9BWC/g==

Nabory stałe 2013

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

WSZYSTKIE NABORY STAŁE ZOSTAŁY ZAMKNIĘTE Z DNIEM 31.12.2013 R.

Dziedzina OCHRONY ZIEMI I POWIETRZA

Wniosek o dofinansowanie zadania o szczególnym charakterze nie objętym naborem w trybie ogłoszonych programów i konkursów

Dokumenty do pobrania:

Moduł A1 - wniosek o dofinansowanie [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu A1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2A do modułu A1 - oświadczenie JST o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 2B do modułu A1 - oświadczenie podmiotów innych niż JST o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 3 do modułu A1 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Moduł B - dane rzeczowe i ekologiczne [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu B - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]
Moduł C1 - dane finansowe JST [pobierz]
Moduł C2 - dane finansowe podmiotów innych niż JST [pobierz]
Moduł D1 - rozliczenie transz dofinansowania [pobierz]
Moduł D2 - rozliczenie końcowe zadania [pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl