4v/kMSa1nQqt/yYIGSJnOzYgWM+RxBSajS4IYFlw44gAOEqiurAUBciwebB0dQqWMDOJD5uhOCRUStmi5+8pF9PyRrQrCow9EXGjRSXw2dmQ+LXvxhB/90PdbeoSVxxyemXbykor/dG6hi0Dh3obI/OqRFjmBn6RebNyf2bJFgeLrDCz2ffw63y4KvCIUlD1V+rMH4RAd3hVRFSSE/XirfkUgNfyTmnbHM9sCOtKI0PKLXHYqJw4wbYdmqkAFI/SbEZSBGOb9dMcYUSUQnyo2eR5Gkn2RlnF4FkOW7akMxlDNaV6UUxuczQEvdkF9LNgT+I8vY8CEXdI4BnEqxEHZ0UqDm7teshWFanQzSg2c4xWcvCDXje2UvHHOQRE28IY3DuQCfwH6dvlXak7+BPIGp4MWlYetE59zv6cKEColbdKqLa93l+Bv5lTw44GBYKZxvhWxVSdmoUrQjxmwYJbZOWfle9iiqcVORXWlLSsQ8dq2qygEtCFDdONUyvyf4IC64VTrfHVKqNtzwFwPGnuuPRFQWjovA7SYHyk6SrZmoUIuaxP8/gIgzD12fEwDSl396PqzieIv00LNgph/rRjj0dqJ5PX5WJaUXSSJjdaah7UccJ5XlvNqw+U8n6rHcj+9XZ4wNHHBROBcUVYyKu5HGlRjN8sfWfz5WMynXgG+cw=7ulAEupE4cS4JI9YUOFPjHvBt0/Zcrcgz2lsexG7eZZnmsyYto9kPUe3eoWyxm8lZAHUvYarOGGquUvD5vIszo2Nnqy2t3TIZb4KOHwaem30Fz+lwxT/bbNWn3lWLtHmJ7Izmt+8MZ7C0+y0TskP8A5uwmaVOzC+c2r3ohKc8Nfxpqpu5+szvd0SUpyqH6VW1m6fjglqOL/zXfppLa7zuRiOhqkxue0Jwy+ju06L27EzGOXlBGpncMV9sFhzkLm1U/AjNVKpzUMfISP+IHiOKYGLvxDGvGX0WP2AeFc/DzAF4p6m4OUNe5WpmwgiYfvA+9B6jnab97jzlzGjm1+bUReV05N7mDQUeRlN/laF0bAUqRhMAtJUWoS9634yRWPMlA7ngdIAGj/RrcagZUGXpNzeA+/yMb5OJQKoyK/RAzkuPGdksq1+Uy3r4Xrw2zOmJVAaUORBZABNe9n4CKNpBOlfD3vOFlQ9GTiwzyySDwgEE/ybU2/9OLlqqwfDuCckIWir4X5hM5rJBjRnCnv4uxnplof8+ljMIQH8euLW+h0yo36EhB2sQaltn9e0C4tcsdDb6F5B8YSjZah29WNy/EF0cVuGE2HDjPsppbnMIOkQbWuYISL7s6x3f7z6Fs/ld2QL8pT8noJ+HcaNboD0sR6QQ8rs3uxj7UUtuoGx1MwqQQVo3LS56aT6jlkAoniL7wqYQuE5VZGxS7eTMh7OSh16a7EgmgXskmwJDnBt65GTz/8bSRCL8AUNNoJJj1oWRrVu9t94C9pEgye+ZRk0on3nJZAAKnhLDiZw7Bp4PWUBcPSmirn24jSuW1mVj4wUYhSNiBXgm++93nUZr/5ebMtlq6rCK1+A7Y3rDFwIWPnZqlpjY3+07zkKuwqW4ASotVNe26a8BVIDTiymUfA8wVdAhyyoyFVVmNre4BM4DSXGZnlkhUAurOMNJmXVvh2NJX1DkdkwFSaxy6upa6p8nPxCItf7EjZBTs97D6qskQjMNzjMOIpApg5iqAXuZEEVAbg7XLlxww2KdZJLnus8qAyL2CNwkhmrAJSeBdLpdGBDe+urGXMwOKZbhuL4Po2NSyqOi1zaWDJjaSiAiRelpTS9Unr4176uPqfwDjkrd4kMh8lEW57itgmObVaEVroKO4/RFMwBu2hdx+61R3EpGwswmG8j0iJDuoQbWtiA8BU1EIb4872uuD7zuMCM8GhlySsouiWwtszfLfcz8CWJV2grTsnI1G37V3nJQSSWWvAMNrpiXo1U4REapXWZda+bE9A393SZzIz5dj0BS/d6aVDm/fRN8+aIQXipgy0MEUOzfFQ47ZYHiaacf+pvXKK8CveRX4ruWLuCaCT9B37SeMO0ySyoJT56QH3bMZ+ksBif/f1R30Ifv0zC2qy/KvfvzZVrLls70OL+VcsOC4aFurriS5iccKqwwnyF0n3EyjYmUUxBc+XXb7VvNIwQCbM+vpagTZEb0Idh6dcpCf6NvezlQTF+vEqoMXzai4cMlB+dynVFskc0UhSbVHMpyWNK1g3mxvF0aZV0QphVGWvE2VPaCxdQ8LMmy7exK+LoUieNCigXTMyhPoCIObmfEUl/0q4PBCouKXQATL/QQXNfq7vA57jfXoRab5lcSCdvxe9VcWPVK+u0dMnOBLwv2CyNZK4+wIZtHrLyqzUaBk1kDaOm7v/J6NXILl/qt57nHHo=

Nabory stałe 2014

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

UWAGA! Informujemy, że Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 07.10.2014 r. podjął decyzję w sprawie terminu zamknięcia naborów wniosków o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Warszawie na 2014 rok (Uchwała Zarządu WFOŚiGW w Warszawie Nr 1938/14 z dnia 07.10.2014 r.).

Zamknięcie naborów wniosków w ramach programów i konkursów ogłoszonych przez Fundusz w 2014r. nastąpi, dla dofinansowania w:

  • formie dotacji - do wyczerpania przyznanych w ramach programów lub konkursów alokacji środków, jednak nie później niż do dnia 14.11.2014 r.
  • w formie pożyczki w dniu 14.11.2014 r.

------------------------------------------------------------------------------------

WZÓR ROZLICZENIA KOŃCOWEGO [pobierz]

------------------------------------------------------------------------------------

Wsparcie dla przedsięwzięć, realizowanych w celu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które nie zostały ujęte w innych programach WFOŚiGW w Warszawie

Regulamin [pobierz]

-----------------------------------------------------------------------------------------

Dziedzina OCHRONA WÓD I GOSPODARKI WODNEJ

Wniosek JST [pobierz]
Wniosek dla Osób prawnych realizujących zadania własne jednostek samorządu terytorialnego [pobierz]
Załącznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 - karta efektu ekologicznego [pobierz]

-----------------------------------------------------------------------------------------

Dziedzina OCHRONY ZIEMI I POWIETRZA

Wniosek JST [pobierz]
Wniosek dla Osób prawnych realizujących zadania własne jednostek samorządu terytorialnego [pobierz]
Załącznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 - karta efektu ekologicznego [pobierz]

-----------------------------------------------------------------------------------------

Dziedzina EDUKACJA EKOLOGICZNA

Wniosek JST [pobierz]
Wniosek dla Osób prawnych realizujących zadania własne jednostek samorządu terytorialnego [pobierz]
Załącznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 - karta efektu ekologicznego [pobierz]

-----------------------------------------------------------------------------------------

Dziedzina MONITORING ŚRODOWISKA

Wniosek JST [pobierz]
Załącznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 - karta efektu ekologicznego [pobierz]

-----------------------------------------------------------------------------------------

Dziedzina NADZWYCZAJNE ZAGROŻENIA

Wniosek JST [pobierz]
Wniosek dla Osób prawnych realizujących zadania własne jednostek samorządu terytorialnego [pobierz]
Załącznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 - karta efektu ekologicznego [pobierz]

-----------------------------------------------------------------------------------------

Dziedzina OCHRONA PRZYRODY

Wniosek JST [pobierz]
Wniosek dla Osób prawnych realizujących zadania własne jednostek samorządu terytorialnego [pobierz]
Załącznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 - karta efektu ekologicznego [pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl