8n7n74fdItsjaEkJsnEjZDhbz29QkIZS8FDaF45gEz0Bqbj1Ze5sVoEa4V1E4qQ/Nh5zd2VXkpOMZwO1oxX1EVo/ZATMrJH+EbEpJofkMn3RxgyJ4j1+ySSX58VuJdxKfPmop4L2NiwIAr0th2kljeMIP4sx/DdIivoffuu8fBsofy4cZC18SI5MKfu3BPMcrszLIKCy7/d2lz4gZ5yuaVcyhKidOAyprRr+lFqozqisZ/GIAHpWOYY90wlzEOKBl9WpCpvqhZR9UWVfH/zxa0oU4c8EDQAa+zpy6Ts+TfBskGXr1suI1HFmHsFgmT457Q0SunCRtYKNysWWTQAvTDvb5lnAuTGknyDJOOWQOgQPmWjNzPVkrDSYFtucXBBRz6fwm9cWt8GqS8rJhM7zzs1D5/OsRx3vKlaNt8+tUVDQKCpBd/1H43OLnWoIBwpLe2W1z3V+bEMiv73Mws9Q23kWmbvzcK9VSIO5ENZqrO52ahW9Sp4a6ywlbBx58Ja+JBikA8aGBJUYzvWdHum5MofvrNET68WrdQwb8tE9DwRBe2oSd1UGbdEIdKdwGuAnofEK5htc3kAZ/viOLZZpCTAqGRRw1qNVIesXPI9Q6fU5yKPKzOLXBiNCTUoyY7wWO1bXb6UqnkSPrANelzLByyih7/7ZphyxLcsScsmlV5ou3RqsWvepgNNSU9Nj56P61Sfh3fgr25WT5PSqFFPVPGpB/XJCitixlCDliN/rVwNSWqRfr9jq/swLpw6giuuDaey6o3lh0Ea2/1VbO/9GH/YdYp3XFjqPLQmPwfEtgiTsHYYUFmvHCs/FNKxSCPhWf/EDDml3pZLlNR+IbQrRGYex7V0FJJwEKwwDIcYEflyLQiNxBbk0/GRjUwPt7gzXp3vZ0AidOXljPFS+uDaaYQHcbj+BNuFIKZRDrmGGpqfyfmVzv5wTlKFgN65mCV/fvB3n1ZP2MG70Psrutp6niyl/fqrxQyKANi3QUTTNQv6tgGN5QiQdACHvJPHBX3RN62geXHoFe3hld5R95K2P5vXfcqKG/kTyX6aKVhfTmONOGsgue6AuD/FoGMLnS3EUotgnE8opYhS92e5eOu6YfV61G0tjrWdZ11Ch/BaBFZiH8Aa9mpaDvcqW9TN3KtL7HpmP0R/XHGbtr1f+rj0KivIBmNtl6dNmx6gRHsiPWKSZc3cHUAQyb7bUHBInjvj1RnVHZgTztuGytS0g3XYiJQ==iSFjA0A93Eu+MbRA/SmxaZge21ZuA6IlYHYBsLm/Fn9oqdhKNdAwJern4oxHIMI/9rcPr/QnBpm+N4hqI3H6ejAbtNv8eKA+7WYt2b5jjxlUZmYuTZaLGg/DrdBVj5V/i5gxo+Yn0Da6SDjysexvuZya+rNbhaxF+fOKXrWP3MGBBeMReOWS1FvHGMeA/GYaLqfuI5nm077HPB68pn/XHaMp2RKYKEloF5BjaZ2CLloaUOokFyOj9yTTLx9F2Q89n1n+VTxA8PYO72eEh/H7EGDRSo8kU85OzNNRdh+g4A0z2t3Mg0Bo1w+pejdJNrd/QITkP5k+nyHx/G0rnac45YC3jhQyMT/XcQlhxCElsKPXoL0swRd374xOjJ88vCsdu14kpQUy95zE4fsJhDDsMcsOB0GDQfg2bMwpcrxGV1NiB2aZ50llnX2VEjta5T13wI3w/m/JJBD63HAIroRlydLpskvjWRGHG2o9LJkM6emFSR/3NxE8885QWWOyJgeioFZC4FpGFxv/JJGgdZGHvaGFZhQH1Yk2s9LwbqrCHQfglwuAEEguDncm1HgmdmwjRH/GgqxnHFtweD4Q5cPUzAKz7VhbAI3uVn/hqd5ppqg8w4KwT/Xcq96mZ8kBZhgRZ8cuGud6Ovs5BsjC17h5PgWuDY666RIzIT/f6Xu4beQ=

Nabory stałe 2015

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

W przypadku przedsięwzięć, których zakres przedmiotowy uniemożliwia ubieganie się o wsparcie finansowe w ramach dostępnych programów lub konkursów Wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie w trybie indywidualnym - w ramach naboru stałego.

Wniosek [pobierz]

Do wniosku należy dołączyć:

  1.       Harmonogram rzeczowo - finansowy (zgodnie z rodzajem zadania),
  2.       Kartę efektu ekologicznego (zgodnie z rodzajem zadania).

- dokumenty te są do pobrania ze zbiorów formularzy dla poszczególnych rodzajów programów w zakładce STREFA BENEFICJENTA/PROGRAMY 2015.


Projekty kluczowe dla Województwa Mazowieckiego 


Wniosek [pobierz]

Lista załączników [pobierz]

Harmonogram[pobierz]

Karta efektu ekologicznego - oświetlenie [pobierz]

Karta efektu ekologicznego - termomodernizacja [pobierz]

Karta efektu ekologicznego - instalacje odnawialnych źródeł energii [pobierz]

Karta efektu ekologicznego - niska emisja [pobierz]

Pomoc publiczna [pobierz]

Rozliczenie rat dotacji [pobierz]

Rozliczenie końcowe zadania[pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl