fxr7Bws6A1D7ivayXEJJIKMIUSWArRMmTw/TmHw1Tv/wfniWURheYmx2bPwkaI/21F9nHXrbfS2xkvMlcaHAqiQs934q4deWym7rmPF2NMWorThv9IYPYmb7Fc1rgj6L9ZwTdxL0RZv9xYwxJAEsI7f1yu83qFA0fdgUuamTju55NqYAFAoaaCH8PgiFdkSeTfgFLt14Oldypa07K/ELEMGJUYn74+nSYCMNWfY9ndCnHJRGYAT6VusbQRtJovOZRzgYd6kxr/ID5a0qYFEjLt+LH3aRyQTARBvfyWHbbFX7fUAwsE3IVFbxDkcL7JzWN7zdRrBOIWONlQ2KzIcZ1lT8fELBlwp9mu+5CArN67UpQpq3Id4DJyBfpAbhKkf3zT8em5f0BK5TdPo4AOg16bel+mXBqN50vBPZGrrHER20OKu5uoDrhz3Eu7ki1yKnu75QsgukZ37KfA3EkKdkimyoaWQ5/4f6rlk5GvqwS4YAuhj2MiDIZLI4VinhFXYkF1IPLdRs2IVAwoOqs6qAacOemft5hb4kiLhN/7t3M3puOIHDqscjlZGzi/d+8aRw4ktJ7TOS5miazsfssg4ZTI4ull5Vl2rjH+25Cm2ofC8FWPxgeEO9grNfrtmDlkHVPfRRzR925XOCAfNp8hTn6ckss/YUZxvyav6xF1hNf88=WsSkOYVM4AsxSLHRFHTmahptv0IOFgR3Lhhm/1bOdFpvPMuaSCACbFfdQwRi06xRQJwk4VYEHYTFOqAFefnyerhQf8Qj53kNOX2OiiY2pWdGCDc+4j1pfNQtJM7uw6kP5IIUfQsbiJBLnnQ3hVRtQYM75VODzyWUEQyJplrkgwMTi+5OerfwPz7Utc9+wxyPySjzExuENmbNuUssBgDUIfN188AVpuky89G6Z2QfusLS1bsSQYPbVn+VWZaU1HLHiMpGQO4K8BeVDaeeHSrr1kvlRR2POCdErXehwrT6yxeHJ5puaEPSwGbCDOUCsuERsFE414/e5R3L3QT8WBSKp3A3hcQMsKStruRlvABXW9PG2X1mK/b1mRgXyy47n1csV+ZQwmM8kUSYgSmHgbLxiA4XInLZaNUgptKgOu8dCbZgPVDOPdsRWn33jAfZTQYxSv36/IGieA+uZMp3ZtipmeCsUlyFUxnBo7ZRYXjNzFZ7oOFI1+BCR5nJerF7n8aYejnVhP/a888MvUspy3vtwqqXg2p7eurC9gJCz+G+IpZ5RrvYkOGZmlc3GLiqhDWTNCUxoREByondOfDVeChnsueKhPjXMkDGSvYjHaMM7as+CSJEyzsfv9tKZkeOcQLEhEuYV9yyx7LfySxum/97geMXe1MqoJKsbn+UtqU/0sZ5RdOg9n4vAGm0u7sXej+GPp5ivbEnq2n3f/2R/qeH4hi3K+/8zWzPkpBgsGaMWb+RJKjldHWNDOWOhQOm49LdKv4/GPwd7VwAj/BQLVOxJybbNxgnGLzUKj9hdcXyew9jLx89Z0xJd3UnNDcm9A0ccbJ+lFtzBZyMeiWxSYqAGUbclT6yGi+VtciQSoX3koEvYYjQH7l9wjE2NJ41eANLkSv+wZovwIKYUl20YfR/3NJZ9nBvNv43Q3Kj+Ts+ScoJ9ky0CqpiRUq1BnLrIp76CKoxJiiLeQs0d2MR8gD1xTTpB+w0gx8gBw6tnYnGHu8haeoleThv4bXVAVQ7gEfAMGTTl/SNeHjo4SDNp9uxtAyXMsPwdo4wXE8spnlt1iD2s0WRkkr9NP8zzqVSohrnAdz0wY9rOfOK/2lmiJ2MS3pDbngeExvddz/VykpXIzBOKIBegMURdPbVFmmlIuLZS+8RH0laTsCmJ/A9Do0nYauIUd7oWhIwXXIjcRQ0evaGPL1y/WNKI6oHnRzDAeumQW2iU5F4YETYpGdCJm1C3E67vb7D4w4d/GDp5whKDoq7AKhzvlujRaoRLaUxw3e8

Państwowe jednostki budżetowe 2014

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Procedury oraz harmonogram dla PJB na 2014 r. [pobierz]

Harmonogram przyjmowania wniosków PJB 2014/2015

31.03.2014 r. Termin składania w odpowiednim Wydziale Zamiejscowym Funduszu (lub, jeśli jest to uzasadnione terytorialnie, do Centrali Funduszu) wniosków wstępnych
o dofinansowanie zadań w 2015 roku

30.06.2014 r. Termin składania w odpowiednim Wydziale Zamiejscowym Funduszu (lub, jeśli jest to uzasadnione terytorialnie, do Centrali Funduszu) wniosków szczegółowych, zgodnie z listą zadań na 2014 rok.

31.10.2014 r. ostateczny termin złożenia w Funduszu wniosku o uruchomienie środków dla zadań, które nie mają zapewnienia dofinansowania.

21.10.2014 r. ostateczny termin złożenia w Funduszu wniosku o uruchomienie środków dla zadań, którym udzielone zostało zapewnienie dofinansowania z budżetu.

31.12.2014 r. ostateczny termin złożenia końcowego rozliczenia wykorzystania środków Funduszu.

Fundusz informuje, iż wnioski o uruchomienie środków z rezerwy celowej winny być składane przez pjb minimum 60 dni przed planowanym terminem płatności. Ostateczny termin składania przez Fundusz do Ministra Środowiska wniosków o uruchomienie środków z rezerwy celowej, a także wniosków o korektę wcześniej wydanych decyzji Ministra Finansów (dot. zmiany kwoty jak również klasyfikacji wydatków), upływa odpowiednio:

-        dla zadań, które posiadają decyzję Ministra Finansów o zapewnieniu dofinansowania
z budżetu państwa do 3 listopada 2014 r.

-        dla zadań, które nie posiadają zapewnienia dofinansowania do 14 listopada 2014 r.

Jednocześnie informujemy, że termin składania wniosków o zapewnienie finansowania /dofinansowania zadań z rezerwy celowej oraz wniosków o korektę decyzji Ministra Finansów o zapewnieniu finansowania /dofinansowania zadań upływa 2 grudnia 2014 r. Termin ten nie dotyczy zadań, które będą realizowane od roku 2015.

Wniosek o zapewnienie finansowania/dofinansowania zadania z rezerwy celowej [pobierz]
Wniosek o zapewnienie finansowania/dofinansowania zadania z rezerwy celowej - uzasadnienie wniosku  [pobierz]
Wniosek o uruchomienie środków z rezerwy celowej [pobierz]

Wniosek o korektę decyzji Ministra Finansów o zapewnieniu finansowania/dofinansowania zadania z rezerwy celowej [pobierz]

Wniosek o korektę decyzji Ministra Finansów [pobierz]

------------------------------------------------------------------

Wzory dokumentów
Druk - wniosek wstępny [pobierz]

------------------------------------------------------------------

Dziedzina GOSPODARKA WODNA

Wniosek [pobierz]
Załącznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Końcowe rozliczenie wykorzystania środków WFOŚiGW w Warszawie [pobierz]

------------------------------------------------------------------

Dziedzina OCHRONA WÓD

Wniosek [pobierz]
Załącznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Końcowe rozliczenie wykorzystania środków WFOŚiGW w Warszawie [pobierz]

------------------------------------------------------------------

Dziedzina OCHRONA ATMOSFERY

Wniosek [pobierz]
Załącznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Końcowe rozliczenie wykorzystania środków WFOŚiGW w Warszawie [pobierz]

------------------------------------------------------------------

Dziedzina OCHRONA ZIEMI

Wniosek [pobierz]
Załącznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Końcowe rozliczenie wykorzystania środków WFOŚiGW w Warszawie [pobierz]

------------------------------------------------------------------

Dziedzina ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Wniosek [pobierz]
Załącznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Końcowe rozliczenie wykorzystania środków WFOŚiGW w Warszawie [pobierz]

------------------------------------------------------------------

Dziedzina EDUKACJA EKOLOGICZNA

Wniosek [pobierz]
Załącznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Załącznik nr 3 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Instrukcja rozliczenie rat [pobierz]
Końcowe rozliczenie wykorzystania środków WFOŚiGW w Warszawie [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]

------------------------------------------------------------------
Dziedzina ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM ŚRODOWISKA I POWAŻNYM AWARIOM ORAZ USUWANIA ICH SKUTKÓW

Wniosek [pobierz]
Załącznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Załącznik nr 3 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Instrukcja rozliczenie rat [pobierz]
Końcowe rozliczenie wykorzystania środków WFOŚiGW w Warszawie [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]

------------------------------------------------------------------
Dziedzina MONITORING ŚRODOWISKA

Wniosek [pobierz]
Załącznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Załącznik nr 3 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Instrukcja rozliczenie rat [pobierz]
Końcowe rozliczenie wykorzystania środków WFOŚiGW w Warszawie [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]

------------------------------------------------------------------
Dziedzina OCHRONA PRZYRODY

Wniosek [pobierz]
Załącznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Załącznik nr 3 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Instrukcja rozliczenie rat [pobierz]
Końcowe rozliczenie wykorzystania środków WFOŚiGW w Warszawie [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl