Państwowe jednostki budżetowe 2016

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Procedury oraz harmonogram dla PJB na 2016 r. [pobierz]

Dokumenty:

1. Wniosek o korektę decyzji Ministra Finansów [pobierz]

2. Wniosek o uruchomienie środków z rezerwy celowej [pobierz]

3. Wniosek o zapewnienie finansowania [pobierz]

4. Wniosek o zapewnienie finansowanie - uzasadnienie wniosku [pobierz]

5. Wniosek wstępny [pobierz]

Dziedzina Gospodarka Wodna

Wniosek [pobierz]

Lista [pobierz]

Harmonogram rzeczowo-finansowy [pobierz]

Karta efektu ekologicznego [pobierz]

Końcowe rozliczenie wykorzystania środków WFOŚiGW w Warszawie [pobierz]

Dziedzina Ochrona Przyrody

Wniosek [pobierz]

Lista [pobierz]

Harmonogram rzeczowo-finansowy [pobierz]

Karta efektu ekologicznego [pobierz]

Końcowe rozliczenie wykorzystania środków WFOŚiGW w Warszawie [pobierz]

Oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]

Rozliczenie końcowe [pobierz]

Rozliczenie raty [pobierz]

Dziedzina Nadzwyczajne Zagrożenia

Wniosek [pobierz]

Lista [pobierz]

Harmonogram rzeczowo-finansowy [pobierz]

Karta efektu ekologicznego [pobierz]

Końcowe rozliczenie wykorzystania środków WFOŚiGW w Warszawie [pobierz]

Oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]

Rozliczenie końcowe [pobierz]

Rozliczenie raty [pobierz]

Dziedzina Monitoring Środowiska

Wniosek [pobierz]

Lista [pobierz]

Harmonogram rzeczowo-finansowy [pobierz]

Karta efektu ekologicznego [pobierz]

Końcowe rozliczenie wykorzystania środków WFOŚiGW w Warszawie [pobierz]

Oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]

Rozliczenie końcowe [pobierz]

Rozliczenie raty [pobierz]

Dziedzina Ochrona Powietrza

Wniosek [pobierz]

Lista [pobierz]

Harmonogram rzeczowo-finansowy [pobierz]

Karta efektu ekologicznego [pobierz]

Końcowe rozliczenie wykorzystania środków WFOŚiGW w Warszawie [pobierz]

Rozliczenie końcowe [pobierz]

Dziedzina Ochrona Ziemi

Wniosek [pobierz]

Lista [pobierz]

Harmonogram rzeczowo-finansowy [pobierz]

Karta efektu ekologicznego [pobierz]

Końcowe rozliczenie wykorzystania środków WFOŚiGW w Warszawie [pobierz]

Rozliczenie końcowe [pobierz]

Dziedzina Edukacji Ekologicznej

Wniosek [pobierz]

Harmonogram rzeczowo-finansowy [pobierz]

Karta efektu ekologicznego [pobierz]

Lista [pobierz]

Instrukcja rozliczenia raty [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego [pobierz]

Druk końcowego rozliczenie wykorzystania środków WFOŚiGW [pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl