LTAtYQeUzu7rkSdQ38sEPlPo6xcPTSAa5ei7P3ReQmyAh4P+wm9lT8fWQ9nAOMdMQzZBbl9amctcdJCzXR/1lN7OoiWPSoWaehNtGIsvIiOJetAMCu/eT3PsqIdK5008qWCJ9M6mirGOHSwijqDifBP6T8qPDJzPYoq6cFFQeCDo7k1NHFurV6eVcbDo0/W7Y6e0gSb25pjiFzQ7szDfUiMIPlUsE32xnQjBHffS6lDHLktDSkG1+TltdNPGK953L4pmSOr3UaHAZSmssmKv9YAtLZbmpGO+kYnLQL9jupQ3OOMNnyjlIaFBy/PVyCRzVnAs2sQYIMN6F5PAbmd4RWjTxDi3KBlw7hToueQbdYKIyWGJWcChlF4+wU6L9FNkj35yc3jj5Qsoj/d75T/tXyFF85xSEBEusjTDGEXmtJhu7BfChDR4chjmSQGwA0wTu7ULGAGHjuer341vpMCUYa1IodQ9Pxghxz4E7AZylHUKkp2RCVWzYkKQ8yn6Nw8oU47E9ffpVLL0FH0gv4taNdfuuiQL81mBleYNCBsDKsQPDJeeAzHvKQnzE23GrbwGFYXWx7EKOOUoKqKDH53bznz9RudM+1q6GzWUmYgO/drPrxQ+MZKGOdnLG0ljLHzbnXOfTw+a/HJC4TikmSMjRjlrn0IUm4RjI7t1QgI7MhPdQXEpaJ7oKK5M2iFcYQEynsPYJG0qNsD+i1600HpZg2LCk//XUz+VMqkErW+PSODKM0r2MpEMQYOEhEmFN6GUjgUM4PLFNEkh7K0J4B6AB8h8QgcLdOYs9cX1LTILTSu2Q9BfXhP4Mx1zM71kPTUzSEH1JGKDH/HKNlzDL4K/nIh41JASbPK1u7sllpbg0p1Kx1cGQC8TvGeRbHDv6Jw+xQiit5bF2dCvejImLTpBRcu9xrJkG6Vsp//Wyvz243YPGwcSTprTLP/ts28FW3DRDNY7/R7QBtA6PpytUGaSaflM/T4CzVWOZe/UqKF39vOM6BuZGiMdmQjfPMXVB2p1j6TjbZsjMqsElTWqI5E0z0TxivyAzaazCIje9LireVpPuUiUjUwr6OhDzxVe13lneR7iW+x9kDSYcMZNQClTox2eULv/AnjG6bOvripZf0QAfRDT59tzc7tg5TmpjnHvv8R9rtitnsmwrUR0rDVFd5FgsegiAS/GJixbz2NZ6AhG/uUmzB7w9nvZ/EFYvj5OQaQ/8Yt5IDjyR2RAykSM+3ncYYkoZ9fdDhjN2YReYtDx+VN4owLh+qn7Un2x3RmHdI9aX36ChDBUpmCh8nOYT75R6hwTlU3uhqcF2GRlfQv60hMV+oTV1yExiBiSmS9JPhlehItuVoWLb3so/FL3uOl5UqQEoI7nI8lgWn/4ANzgkCstMVGdLwNoHB1M64qh7sVRpBn0hn2NxLLYCVrD7OPF7XMtrXoXJX6Tay7hpfM=Afl66Fa5GGkuh43WxT5y8nFmAmg9gV4jGEFpI9bFOV1Lcmz+/+tRMGVNDVi6r4/zkMPHf2eFgNsCswH9eHqY6TguhIL26nm+2PGFYwM15xTERg29WUbySpSAAO5i5nATjly5lrAh7x7+5Zjh7o/QTtlLgs7b3EDcrWL7+P0SnvbWDYQhicR4TDhCOUQ0Ajz0gMKv3dVgVJAeu1CsyRxaQS7Wy4WeE4K/6eWLkY9EDW7+deVxXvTkJcL8m+nRIwlc9Xi/EYRyonUCsBm1ggTZgt/9YCpIhtnPblsobUy7L1Vf9JSMk5rS9JvOw3yTJxPe2bDTdzS2FzsIQ4/pAfe5IJwO517QJiBiDPl2vvRTWjNRtlkupGhaxuvJyKYF0ppMfdYp6hXnG9aWnbUIR746yW6PFM30XUIyzQP8hmcgh8b4tJvNweYq3H6HbXytmra780KqrtmJGH1E5x1qkHqu68O36avSyeG3h1I1VSGvvL+y9RRzQL4FGsaqeLcgyjRCsl5XdNtHWHCexyzHm/kemkrI6Zv9Js8C9Llxsp8OwevI5rY/dVudapX9TwujTqv44dQmUp0cBQCgZnsLZP0rrL57Fg5B09MEPI+RVf6MoJc7A2HQmJktpUd4SScQgZnHgXSPVEO9+u6NLmL1YjyyhbQYIjbDFbwiQMcle3djw4M=

Strefa Beneficjenta - Programy 2011

Ochrona Wód i Gospodarki Wodnej

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Program zamknięty

PROGRAM BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  (wraz ze zmianami obowiązującymi od dnia 21.07.2011r.)
Program przydomowych oczyszczalni ścieków [pobierz]
Wniosek - Program przydomowych oczyszczalni ścieków [pobierz]
Harmonogram rzeczowo - finansowy - Program przydomowych oczyszczalni ścieków [pobierz]
Karta efektu ekologicznego - Program przydomowych oczyszczalni ścieków [pobierz]
Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące pomocy publicznej [pobierz]
Pomoc de minimis/ Pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie [pobierz]
Oświadczenie zobowiązujące do informowania o uzyskanym wsparciu [pobierz]
Załącznik do wypłaty raty dla przydomowych oczyszczalni ścieków [pobierz]

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla jednostek samorządu terytorialnego - Program zamknięty

PROGRAM BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (wraz ze zmianami obowiązującymi od dnia 21.07.2011r.)
Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla jednostek samorządu terytorialnego [pobierz]

Instrukcja rozliczenia rat dotacji z WFOŚiGW w Warszawie dla osób fizycznych oraz wspónot mieszkaniowych w ramach ogłaszanych programów [pobierz]
Załącznik do wypłaty raty dla osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych [pobierz]
Dokumenty zatwierdzone przez Zarząd WFOŚiGW w Warszawie w dniu 02.11.2011r.

Ochrona Ziemi i Powietrza

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu - Program zamknięty

PROGRAM PRZEZNACZANIA ŚRODKÓW WFOŚiGW w WARSZAWIE NA DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU USUWANIA I UNIESZKODLIWIANIA
AZBESTU NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
[pobierz]

Zakup i montaż kolektorów słonecznych - Program zamknięty

PROGRAM DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU OCHRONY POWIETRZA
PROGRAM PN. ZAKUP I MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

Program Zakup i montaż kolektorów słonecznych [pobierz]
Wniosek - Zakup i montaż kolektorów słonecznych [pobierz]
Harmonogram rzeczowo - finansowy - Zakup i montaż kolektorów słonecznych [pobierz]
Karta efektu ekologicznego - Zakup i montaż kolektorów słonecznych [pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl