2OClEvlatceuISxUv1ecTZr+q4S+97WqyIdj+tNsLXuuOMDQiQOS6OUdsPdS328LiG3nlRWJNmxGXXMFSgzt10LKXl8mLSuhNuYqEztxdCdLOWmG4apkqX7MWzBLRENrOzLX/IpKzgQxYh1N88Gz3sz8GiXIKG2n4JyGctlp5hu0xtl2ylO8vjsfzNDFVVT+bVhd1e0hOIf1R6oa5+ozXmKXrNWbA5xCH/FazjEILMmHLcU3rAwHsu1EXW+O2JeJUtvZHYADOFVIzItQ6jtbwMgK3COrGF8Syu3PcfD9RWywIqRCuRt+a1myPLOgg8DAUy4KQgZ2vEI6IBHMkxvmTytPRQcDzAXrQ7mcRp6FjOeW5obIJCh96wWZ52VbaD6/OeuaQ57/2w7zXQ2oF7aXoPKJ7g2xkYMSjKyBS49nKs4Zxl5IE4DwUyY3lN/4lS7cgBa/fQa2b3V+7eu0852pDTdZ9SVlfCP6YhJXzoLlWNvIWxhsVRUTkPEBZeuYID3MYtYZuuweGOsINRU0ELz/dKtnTOTGolEKfN0TRRh67ptS8amhQ+57WEZSMkK35i638MGZ+6+TqOMY7Uu9UFOKWL0FimXPrVvS1bRaLkDodY67Q5ebkYBuV3LtgkDbC8PVRyqLm7UGodMGYXQ4FHbtckrEWOEnxkv7debYpcp3nmTGYMt+2g4bYt8nNOgO0wByTKoNHTCeFfFhQ9KZq9rn7XsWDzy7U2KXHsnU9/sU8/6KWXAk32vg1lYXRdCXd9NLH+gZ2B2ZTHSPGtVSbZOReC2+bXAZfrWhfYMFhs9ai9GHrsKRRcm0ToKAJ1MEGJN6YffpuCMpkAVXJJgQbiRzIagk+3MHMi0V5JC5g5jy2RU4r4ugC/UiFr06F0b6ruXZUP/rFXeSxXJRDSQsP5ASbSzVOmkGaNJ6kRmxTffz5D9L8Xri22bKWQNLMKNbv1TVOhPMz5LVTTZJZ7slipPn90kwZvM9fG8JPE/5JSiHM2s6Ud5fkgf8JHeVW9hvwBxBYCbrp+XEW5iA+JAj3gBHN6h0ALK6AWM6lj0qXhikICklbFlvG3dk1qmhKHbyvCjZKVXgchHnG9t92xjFUGkCQ6P3AkPINhnBmFg90eYLmxXA0RAPKC4mvQcSjFIYb+DaKULMOlsV10/4clnbdPOidA8VdBOy0OOG4IEJfPzi7Ck6ugPpDUZ24jiUrw0UtyuW72eogtqLv1njsrZDzfsxvz9h3HVXA0PHQuOHLj1yLlbK+nJwTv7eTezJLeKg9FND0nZktaRpgh2xdypzBICPDVYJfUJC+9tDeuVCVdvjUwqnnNjOxJ2AbUqBAksv+tFo4sM9qKq1snQ8SEqgHQish5BiYmnsLPLMgQKE3HJ3NX5gHfo2iFOLxF5dHEvupli6xk7IDRDhfs2HDSEMn5DjOmrU66+Gk6wuCZroSFTtlIyRAOvMELuEOEnZJtYS0MaddQX2Hpt4QafZ0Ot7NZhlvTyaukYgTiL4XTTaCu2tQxWiNB6leNWZKmhGcVw2IaJddOKuz/sw0mPdBagdSs43I1KrU7uDk0xvW9FREHZLTDk+sAGOsGKE8wEbZ7hGmqiqVnueRmCZicX63Oqn36rwa1ua1sLXnWgVeEBHB/l+Scz1dO4t66hG6bQdHCez0GGqqr2N5jCKMEE7s6C8o927yDsEq49VUMRnXli30jLGfHFCFk12lT60MFW9AXpjdFf+UK/Vk6Oprk2ytVMY5nDaqb9Avp/mRhRCw8cduN4A9pTcWQkFLLlAgh+mdnyDWQZUdDqzlewd9qOXvWnr1Xwmd8bikX6CKFPx2M68YtLn0j0ZDsKFebrUZhDCjUps3uAyG7ubAKtAjo+bRiA/mcqJ3XVKkDF5S+DoUvG0nJq7851/H/A2GwBoZcATL6EH2ECC

Strefa Beneficjenta - Programy 2012

Ochrona Wód i Gospodarki Wodnej

Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla jednostek samorządu terytorialnego - Program zamknięty

PROGRAM BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Termin naboru wniosków: od 02.01.2012r. do 29.02.2012r.

Regulamin [pobierz]
Wniosek [pobierz]
Harmonogram rzeczowo-finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego [pobierz]
Rozliczenie rat dotacji/pożyczki [pobierz]
Rozliczenie końcowe dotacji/pożyczki [pobierz]

UWAGA! Zarząd WFOŚiGW w Warszawie w dniu 03.04.2012r. podjął decyzję, że ze względu na wyczerpanie środków dotacyjnych zarezerwowanych w planie finansowym Funduszu wstrzymuje nabór wniosków w ramach "Progamu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla jednostek samorządu terytorialnego".

Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7,5 m3d - Program zamknięty

PROGRAM BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW O PRZEPUSTOWOŚCI DO 7,5 m3d

Termin naboru wniosków: od 02.01.2012r. do wyczerpania środków finansowych

UWAGA! Dodatkowy nabór wniosków: od 03.09.2012r. do wyczerpania środków finansowych
UWAGA! Z dniem 19.10.2012r. następuje wstrzymanie naboru wniosków (informacja poniżej)

Regulamin [pobierz]
Wniosek dla osób fizycznych, instytucji i organizacji wykonujących funkcje publiczne lub społeczne [pobierz]
Harmonogram rzeczowo-finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego [pobierz]
Oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Oświadczenie do celów odprowadzania podatku od osób fizycznych PIT 8C [pobierz]
Rozliczenie rat dotacji dla osób fizycznych [pobierz]
Rozliczenie rat dotacji dla instytucji i organizacji wykonujących funkcje publiczne lub społeczne [pobierz]

UWAGA! Zarząd WFOŚiGW w Warszawie w dniu 03.04.2012r. podjął decyzję, że ze względu na wyczerpanie środków dotacyjnych zarezerwowanych w planie finansowym Funduszu wstrzymuje nabór wniosków w ramach "Progamu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7,5 m3/d".

UWAGA! Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 07.08.2012r. podjął decyzję o rozpoczęciu naboru wniosków w ramach Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7,5 m3/d dla osób fizycznych, instytucji i organizacji wykonujących funkcje publiczne lub społeczne z dniem 03.09.2012r. do wyczerpania środków finansowych w tym zakresie.

UWAGA! Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 09.10.2012r. podjął decyzję o wstrzymaniu z dniem 19.10.2012r. naboru wniosków o dofinansowanie w formie dotacji w ramach Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7,5 m3/d.

Program wsparcia zadań związanych z działaniami na rzecz odbudowy urządzeń i obiektów melioracji podstawowej i szczegółowej, zapewniających ochronę terenów zurbanizowanych przed wodami podsiąkowymi i opadowymi - Program zamknięty

Program wsparcia zadań związanych z działaniami na rzecz odbudowy urządzeń i obiektów melioracji podstawowej i szczegółowej, zapewniających ochronę terenów zurbanizowanych przed wodami podsiąkowymi i opadowymi

Termin naboru wniosków: 01.07.2012 r. - 31.07.2012 r.
Regulamin [pobierz]
Wniosek [pobierz]
Harmonogram rzeczowo-finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego [pobierz]
Rozliczenie rat dotacji/pożyczki [pobierz]
Rozliczenie końcowe dotacji/pożyczki [pobierz]
Oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]

UWAGA! Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 11.09.2012r., w związku z wolnymi  środkami dotacyjnymi z dziedziny Gospodarka Wodna, podjął decyzję o wznowieniu naboru wniosków w ramach „Programu wsparcia zadań związanych z działaniami na rzecz odbudowy urządzeń i obiektów melioracji podstawowej i szczegółowej, zapewniających ochrony terenów zurbanizowanych przed wodami podsiąkowymi i odpadowymi” z dniem 17.09.2012r. dla zadań przygotowanych do realizacji, których wypłata środków Funduszu nastąpi do końca bieżącego roku.

Termin naboru wniosków: 17.09.2012r. - 15.10.2012r.
Alokacja środków: około 1.000.000 zł.

Jednocześnie Zarząd zaznacza, że w przypadku wyczerpania ww. puli środków nabór zostanie wstrzymany.

Ochrona Ziemi i Powietrza

Program na dofinansowanie działań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania azbestu na terenie województwa mazowieckiego - Program zamknięty

PROGRAM NA DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU USUWANIA I UNIESZKODLIWIANIA AZBESTU NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Termin naboru wniosków: od 02.01.2012r. do wyczerpania środków finansowych

Regulamin [pobierz]
Wniosek [pobierz]
Harmonogram rzeczowo-finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego [pobierz]
Oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Wykaz właścicieli [pobierz]
Rozliczenie rat dotacji [pobierz]
Rozliczenie końcowe dotacji [pobierz]

UWAGA! Zarząd WFOŚiGW w Warszawie w dniu 03.04.2012r. podjął decyzję, że ze względu na wyczerpanie środków dotacyjnych zarezerwowanych w planie finansowym Funduszu wstrzymuje nabór wniosków w ramach "Progamu usuwania i unieszkodliwiania azbestu na terenie województwa mazowieckiego".

Program dla jednostek samorządu terytorialnego z zakresu ochrony powietrza pn. "Zakup i montaż kolektorów słonecznych" - Program zamknięty

PROGRAM DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z ZAKRESU OCHRONY POWIETRZA PN. "ZAKUP I MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH"

Termin naboru wniosków: od 02.01.2012r. do wyczerpania środków finansowych

UWAGA! Nabór wniosków tylko do 30 kwietnia 2012r. (zgodnie z decyzją Zarządu WFOŚiGW w Warszawie z dnia 25.04.2012r.)

Regulamin [pobierz]
Wniosek [pobierz]
Harmonogram rzeczowo-finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego [pobierz]
Wykaz właścicieli [pobierz]
Rozliczenie rat dotacji [pobierz]
Rozliczenie końcowe dotacji [pobierz]

Program dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych z zakresu powietrza pn. "Zakup i montaż kolektorów słonecznych" - Program zamknięty

PROGRAM DLA OSÓB FIZYCZNYCH I WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH Z ZAKRESU POWIETRZA PN. "ZAKUP I MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH"

Termin naboru wniosków: od 02.01.2012r. do wyczerpania środków finansowych

UWAGA! Nabór wniosków tylko do 30 kwietnia 2012r. (zgodnie z decyzją Zarządu WFOŚiGW w Warszawie z dnia 25.04.2012r.)

Regulamin [pobierz]
Wniosek [pobierz]
Harmonogram rzeczowo-finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego [pobierz]
Oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Oświadczenie do celów odprowadzania podatku od osób fizycznych PIT 8C [pobierz]
Rozliczenie rat dotacji [pobierz]

Tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - Program zamknięty

Tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

- alokacja środków 700 000,00zł.

Wnioski w ramach w/w naborów rozpatrywane będą wg. kolejności zgłoszeń.

Termin naboru wniosków: od 08.10.2012r. do wyczerpania środków.

Regulamin [pobierz]
Wniosek [pobierz]
Harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego [pobierz]
Rozliczenie rat dotacji [pobierz]
Rozliczenie końcowe [pobierz]

Poszanowanie energii elektrycznej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia - Program zamknięty

Poszanowanie energii elektrycznej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia
- alokacja środków 700 000,00zł.

Wnioski w ramach w/w naborów rozpatrywane będą wg. kolejności zgłoszeń.

Termin naboru wniosków: od 08.10.2012r. do wyczerpania środków.

Regulamin [pobierz]
Wniosek [pobierz]
Harmonogram rzeczowo-finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego [pobierz]
Oświadczenie o pomocy publicznej  [pobierz]
Sytuacja finansowa [pobierz]
Rozliczenie rat dotacji [pobierz]
Rozliczenie końcowe dotacji [pobierz]

Termomodernizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej - Program zamknięty

Termomodernizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej
- alokacja środków 700 000,00zł.
Wnioski w ramach w/w naborów rozpatrywane będą wg. kolejności zgłoszeń.

Termin naboru wniosków: od 08.10.2012r. do wyczerpania środków.

Regulamin [pobierz]
Wniosek [pobierz]
Harmonogram rzeczowo-finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego [pobierz]
Oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Sytuacja finansowa [pobierz]
Rozliczenie rat dotacji [pobierz]
Rozliczenie końcowe dotacji [pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl