Strefa Beneficjenta - Programy 2013

Ochrona Przyrody

Ochrona przyrody poprzez pielęgnację zieleni - Program zamknięty

Regulamin programu [pobierz]
Moduł A1 - wniosek o dofinansowanie dla podmiotów prawnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą[pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu A1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2A do modułu A1 - oświadczenie JST o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 2B do modułu A1 - oświadczenie podmiotów innych niż JST o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 2C do modułu A1 - oświadczenie PJB o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 3 do modułu A1 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Moduł A2 - wniosek o dofinansowanie dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej  [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu A2 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 4 do modułu A2 - PIT-8C [pobierz]
Moduł B - dane rzeczowo - ekologiczne [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu B- karta efektu ekologicznego [pobierz] 
Moduł C1 - dane finansowe JST i osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej [pobierz]
Moduł C2 - dane finansowe - osoby prawne [pobierz]
Instrukcja rozliczenia rat dotacji [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]
 

Ochrona przyrody poprzez ochronę gatunkową - Program zamknięty

UWAGA! Z dniem 19.08.2013r. został wznowiony nabór w wniosków w ramach programu 
Termin naboru: od dnia 19.08.2013 do dnia 31.10.2013 roku lub do wyczerpania alokacji.

Regulamin programu [pobierz]

Moduł A1 - wniosek o dofinansowanie dla podmiotów prawnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu A1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2A do modułu A1 - oświadczenie JST o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 2B do modułu A1 - oświadczenie podmiotów innych niż JST i PJB o środkach własnych [pobierz]

Załącznik nr 2C do modułu A1 oświadczenie PJB o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 3 do modułu A1 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Moduł B - dane rzeczowe i ekologiczne [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu B - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Moduł C1 - dane finansowe - JST [pobierz]
Moduł C2 - dane finansowe - osoby prawne [pobierz]
Załącznik nr 1 do regulaminu - rozliczenie rat dotacji [pobierz]
Załącznik nr 2 do regulaminu - Instrukcja rozliczenia końcowego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]

Ochrona przyrody poprzez pielęgnację zieleni - pożyczka - Program zamknięty

Termin naboru: od dnia 19.08.2013 do wyczerpania alokacji.

Regulamin programu [pobierz]
Moduł A1 - wniosek o dofinansowanie dla podmiotów prawnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu A1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2A do modułu A1 - oświadczenie JST o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 2B do modułu A1 - oświadczenie podmiotów innych niż JST i PJB o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 2C do modułu A1 oświadczenie PJB o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 3 do modułu A1 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Załącznik nr 4 do modułu A1
druk dla celów odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizychnych PIT- 8C [pobierz]

Moduł A2 - dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu A2 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Moduł B - dane rzeczowe i ekologiczne [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu B - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Moduł C - dane finansowe - JST i osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej [pobierz]
Moduł C2 - dane finansowe - Przedsiębiorcy oraz inne osoby prawne [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]
Instrukcja rozliczenia rat  [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego [pobierz]
 

Konserwacja i pielęgnacja pomników przyrody, drzew objętych ochroną oraz rewaloryzacja zabytkowych parków i alei - Program zamknięty

Termin naboru: od dnia 19.08.2013 do wyczerpania alokacji.
Regulamin programu [pobierz]
Moduł A1 - wniosek o dofinansowanie dla podmiotów prawnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu A1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2A do modułu A1 - oświadczenie JST o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 2B do modułu A1 - oświadczenie podmiotów innych niż JST i PJB o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 2C do modułu A1 oświadczenie PJB o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 3 do modułu A1 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Załącznik nr 4 do modułu A1 - druk dla celów odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizychnych PIT- 8C [pobierz]
Moduł A2 - dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu A2 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Moduł B - dane rzeczowe i ekologiczne [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu B - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Moduł C - dane finansowe - JST i osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej [pobierz]
Moduł C2 - dane finansowe - Przedsiębiorcy oraz inne osoby prawne [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]
Instrukcja rozliczenia rat  [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego [pobierz]

Ochrona Wód i Gospodarki Wodnej

Realizacja obiektów służących małej retencji wodnej - Program zamknięty

Regulamin programu [pobierz]
Moduł A1 - wniosek o dofinansowanie dla podmiotów prawnych [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu A1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2A do modułu A1 - oświadczenie JST o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 2B do modułu A1 - oświadczenie podmiotów innych niż JST i PJB o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 3 do modułu A1 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Moduł B - dane rzeczowe i ekologiczne [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu B - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]
Moduł C1 - dane finansowe  [pobierz]
Moduł C2 - dane finansowe  [pobierz]
Instrukcja rozliczenia rat [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego [pobierz]

 

Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości 7,5m3d dla osób fizycznych - Program zamknięty

Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej

Regulamin programu [pobierz]
Moduł A2 - wniosek o dofinansowanie dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej [pobierz]
Załącznik  nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 4 - druk dotyczący danych niezbędnych dla wypełnienia PIT-8C [pobierz]
Moduł B - wniosek o dofinansowanie dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej [pobierz]
Załącznik  nr 2 - Karta efektu ekologicznego [pobierz]
Załącznik  nr 3 - Oświadczenie wnioskodawcy o pomocy publicznej[poibierz] 
Instrukcja rozliczenia rat dotacji[pobierz]

Podmioty prawne wykonujące funkcje publiczne lub społeczne

Regulamin programu [pobierz]
Moduł A1 - wniosek o dofinansowanie dla podmiotów prawnych wykonujących funkcje publiczne lub społeczne [pobierz]
Załącznik  nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 5 - oświadczenie dotyczące posiadania środków własnych [pobierz]
Moduł B - wniosek o dofinansowanie dla podmiotów prawnych wykonujących funkcje publiczne lub społeczne [pobierz]
Załącznik  nr 2 - Karta efektu ekologicznego [pobierz]
Załącznik  nr 3 - Oświadczenie wnioskodawcy o pomocy publicznej [pobierz]
Instrukcja rozliczenia rat dotacji [pobierz]

Program dofinansowania zadań z zakresu ochrony wód - Program zamknięty

Regulamin programu [pobierz]
Moduł A1 - wniosek o dofinansowanie [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu A1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2A do modułu A1 - oświadczenie JST o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 2B do modułu A1 - oświadczenie podmiotów innych niż JST i PJB o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 3 do modułu A1 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Moduł B - wniosku o dofinansowanie [pobierz]
Załącznik  nr 1A do modułu B - karta efektu ekologicznego zakup sprzętu [pobierz]
Załącznik  nr 1B do modułu B - karta efektu ekologicznego kanalizacja deszczowa [pobierz]
Załącznik  nr 1C do modułu B - karta efektu ekologicznego kanalizacja [pobierz]
Załącznik  nr 1D do modułu B - karta efektu ekologicznego oczyszczalnia ścieków [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]
Moduł C1 - dane finansowe  [pobierz]
Moduł C2 - dane finansowe  [pobierz]
Instrukcja rozliczenia rat [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego [pobierz]

Program dofinansowania zadań z zakresu gospodarki wodnej - Program zamknięty

Regulamin programu [pobierz]
Moduł A1 - wniosek o dofinansowanie [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu A1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2A do modułu A1 - oświadczenie JST o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 2B do modułu A1 - oświadczenie podmiotów innych niż JST i PJB o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 3 do modułu A1 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Moduł B - wniosku o dofinansowanie [pobierz]
Załącznik  nr 1A do modułu B - karta efektu ekologicznego gospodarka wodna [pobierz]
Załącznik  nr 1B do modułu B - karta efektu ekologicznego - zakup sprzętu [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]
Moduł C1 - dane finansowe  [pobierz]
Moduł C2 - dane finansowe  [pobierz]
Instrukcja rozliczenia rat [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego [pobierz]

Dofinansowanie podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacyjnej - Program zamknięty

Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki

Regulamin programu [pobierz]
Moduł A1 - wniosku o dofinansowanie [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu A1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2A do modułu A1 - oświadczenie JST o środkach własnych [pobierz]
Moduł B - wniosku o dofinansowanie [pobierz]
Karta efektu ekologicznego  [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]
Moduł C1 - dane finansowe JST [pobierz]
Instrukcja rozliczenia rat [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcoweg[pobierz]

Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego

Regulamin programu [pobierz]
Moduł A1 - wniosku o dofinansowanie [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu A1 - harmonogram rzeczowo - finansowy 
Załącznik nr 2B do modułu A1 - oświadczenie podmiotów innych niż JST o środkach własnych [pobierz]
Moduł B - wniosku o dofinansowanie [pobierz]
Karta efektu ekologicznego 
Zalecenia odnośnie zawierania umów 
Moduł C2- dane finansowe podmiotów innych niż JST [pobierz]
Instrukcja rozliczenia rat [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego [pobierz]

Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla jednostek samorządu terytorialnego - Program zamknięty

UWAGA! Program zamknięty dla dofinansowania w formie dotacji (wstrzymanie naboru wniosków z dniem 19.03.2013r.)

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w formie pożyczki!

Regulamin programu [pobierz]
Moduł A1 - wniosek o dofinansowanie dla podmiotów prawnych [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu A1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2A do modułu A1 - oświadczenie JST o środkach własnych [pobierz]
Moduł B - dane rzeczowe i ekologiczne [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu B - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]
Moduł C1 - dane finansowe  [pobierz]
Instrukcja rozliczenia rat [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego [pobierz]

Program wsparcia zadań związanych z działaniami na rzecz modernizacji i odbudowy urządzeń wodnych i obiektów melioracji podstawowej i szczegółowej, zapewniających ochronę terenów zurbanizowanych przed nadmiarem wód podsiąkowych i opadowych - Program zamknięty

Regulamin programu [pobierz]
Moduł A1 - wniosek o dofinansowanie dla podmiotów prawnych [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu A1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 do modułu A1 - oświadczenie JST o środkach własnych 
[pobierz]
Załącznik nr 2A do modułu A1 - oświadczenie innych niż JST o środkach własnych [pobierz]
Moduł B - dane rzeczowe i ekologiczne [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu B - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]
Moduł C - dane finansowe - JST  [pobierz]
Moduł C2 - dane finansowe - osoby prawne [pobierz]
Instrukcja rozliczenia rat [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego [pobierz]

Zakup sprzętu do utrzymywania urządzeń służących zabezpieczeniu p. powodziowemu - Program zamknięty

Regulamin programu [pobierz]
Moduł A1 - wniosek o dofinansowanie dla podmiotów prawnych [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu A1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2A do modułu A1 - oświadczenie dla JST o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 2B do modułu A1 - oświadczenie dla podmiotów innych niż JST i PJB o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 3 do modułu A1 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Moduł B - dane rzeczowe i ekologiczne [pobierz]
Załącznik  nr 1B do modułu B - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]
Moduł C1 - dane finansowe - JST  [pobierz]
Moduł C2 - dane finansowe - osoby prawne [pobierz]
Instrukcja rozliczenia rat [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego [pobierz]

Ochrona Ziemi i Powietrza

Racjonalizacja zużycia i poszanowanie energii elektrycznej - Program zamknięty

Regulamin programu [pobierz]
Moduł A1 - wniosek o dofinansowanie [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu A1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2A do modułu A1 - oświadczenie JST o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 2B do modułu A1 - oświadczenie podmiotów innych niż JST o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 3 do modułu A1 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Moduł B - dane rzeczowe i ekologiczne [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu B - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]
Moduł C1 - dane finansowe JST [pobierz]
Moduł C2 - dane finansowe podmiotów innych niż JST [pobierz]
Moduł D1 - rozliczenie transz dofinansowania [pobierz]
Moduł D2 - rozliczenie końcowe zadania [pobierz]

Racjonalizacja zużycia i poszanowanie nergii cieplnej, w tym termomodernizajca - Program zamknięty

Regulamin programu [pobierz]
Moduł A1 - wniosek o dofinansowanie [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu A1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2A do modułu A1 - oświadczenie JST o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 2B do modułu A1 - oświadczenie podmiotów innych niż JST o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 3 do modułu A1 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Moduł B - dane rzeczowe i ekologiczne [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu B - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]
Moduł C1 - dane finansowe JST [pobierz]
Moduł C2 - dane finansowe podmiotów innych niż JST [pobierz]
Moduł D1 - rozliczenie transz dofinansowania [pobierz]
Moduł D2 - rozliczenie końcowe zadania [pobierz]

Wspieranie zadań w zakresie ograniczenia emisji pyłowych i gazowych w transporcie - Program zamknięty

Regulamin programu [pobierz]
Moduł A1 - wniosek o dofinansowanie [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu A1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2A do modułu A1 - oświadczenie JST o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 2B do modułu A1 - oświadczenie podmiotów innych niż JST o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 3 do modułu A1 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Moduł B - dane rzeczowe i ekologiczne [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu B - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]
Moduł C1 - dane finansowe JST [pobierz]
Moduł C2 - dane finansowe podmiotów innych niż JST [pobierz]
Moduł D1 - rozliczenie transz dofinansowania [pobierz]
Moduł D2 - rozliczenie końcowe zadania [pobierz]

Modernizacja systemów cieplnych o niskiej sprawności i złym stanie technicznym, produkcja ciepła w kogeracji - Program zamknięty

Regulamin programu [pobierz]
Moduł A1 - wniosek o dofinansowanie [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu A1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2B do modułu A1 - oświadczenie podmiotów innych niż JST o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 3 do modułu A1 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Moduł B - dane rzeczowe i ekologiczne [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu B - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]
Moduł C2 - dane finansowe podmiotów innych niż JST [pobierz]
Moduł D1 - rozliczenie transz dofinansowania [pobierz]
Moduł D2 - rozliczenie końcowe zadania [pobierz]

Ograniczanie zanieczyszczeń z niskiej emisji - Program zamknięty

UWAGA! Z dniem 24.07.2013r. nastąpiło wstrzymanie naboru wniosków w ramach dofinansowania dotacyjnego.
Wnioski pożyczkowe w programie „Ograniczenie zanieczyszczeń z niskiej emisji” (2013-OA-14) nadal są przyjmowane.
 

Dokumenty dla osób fizycznych

Regulamin programu [pobierz]
Moduł A2 - wniosek o dofinansowanie [pobierz]
Wzór wypełnienia Moduł A2 [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu A2 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Wzór wypełnienia  Załącznika  nr 1 do modułu A2 [pobierz]
Załącznik nr 2 do modułu A2 - druk dla celów odprowadzenia podatku dochodowego PIT-8C [pobierz]
Wzór wypełnienia  Załącznika  nr 2 do modułu A2 [pobierz]
Moduł B - dane rzeczowe i ekologiczne [pobierz]
Wzór wypełnienia Moduł B [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu B - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Wzór wypełnienia Załącznika nr do modułu B [pobierz]

Formularz wyliczenia efektu ekologicznego [pobierz] 
Wzór wypełnienia Formularza wyliczenia efektu ekologicznego[pobierz]

Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]
Moduł C1 - dane finansowe wniosku o dotację składanego przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej [pobierz]
Wzór wypełnienia Moduł C1[pobierz]
Moduł D1 - rozliczenie transz dofinansowania [pobierz]
Wzór wypełnienia Moduł D1 [pobierz]

Dokumenty dla osób prawnych

Regulamin programu [pobierz]
Moduł A1 - wniosek o dofinansowanie [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu A1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2A do modułu A1 - oświadczenie JST o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 2B do modułu A1 - oświadczenie podmiotów innych niż JST o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 3 do modułu A1 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Moduł B - dane rzeczowe i ekologiczne [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu B - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów  [pobierz]
Moduł C1 - dane finansowe JST [pobierz]
Moduł C2
- dane finansowe podmiotów innych niż JST [pobierz]
Moduł D1 - rozliczenie transz dofinansowania [pobierz]
Moduł D2 - rozliczenie końcowe zadania [pobierz]

Budowa i rozbudowa instalacji w ramach WPGO - Program zamknięty

Regulamin programu [pobierz]
Moduł A1 - wniosek o dofinansowanie [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu A1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2A do modułu A1 - oświadczenie JST o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 2B do modułu A1 - oświadczenie podmiotów innych niż JST o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 3 do modułu A1 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Moduł B - dane rzeczowe i ekologiczne [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu B - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]
Moduł C1 - dane finansowe JST [pobierz]
Moduł C2 - dane finansowe podmiotów innych niż JST [pobierz]
Moduł D1 - rozliczenie transz dofinansowania [pobierz]
Moduł D2 - rozliczenie końcowe zadania [pobierz]

Tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - Program zamknięty

Regulamin programu [pobierz]
Moduł A1 - wniosek o dofinansowanie [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu A1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2A do modułu A1 - oświadczenie JST o środkach własnych [pobierz]
Moduł B - dane rzeczowe i ekologiczne [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu B - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]
Moduł C1 - dane finansowe JST [pobierz]
Moduł D1 - rozliczenie transz dofinansowania [pobierz]
Moduł D2 - rozliczenie końcowe zadania [pobierz]

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego - Program zamknięty

Regulamin programu [pobierz]
Moduł A1 - wniosek o dofinansowanie [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu A1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2A do modułu A1 - oświadczenie JST o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 2B do modułu A1 - oświadczenie podmiotów innych niż JST o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 3 do modułu A1 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Moduł B - dane rzeczowe i ekologiczne [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu B - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Załącznik  nr 2 do modułu B - Wykaz właścicieli, zarządców lub użytkowników budynków [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]
Moduł C - dane finansowe  [pobierz]
Moduł D1 - rozliczenie transz dofinansowania [pobierz]
Moduł D2 - rozliczenie końcowe zadania [pobierz]
 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że zgodnie z zapisami programu pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego”, prace związane z unieszkodliwianiem azbestu musiały być wykonywane przez firmę posiadającą stosowne zezwolenia m.in. na wytwarzanie odpadów zawierających azbest.

Sytuacja ta zmieniła się w związku z wejściem w życie z dniem 23 stycznia 2013r. ustawy
o odpadach (Dz.U.2013.poz.21). Zgodnie z zapisami art. 231 ust. 1 ustawy o odpadach decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi i decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami wygasają z dniem wejścia w życie nowej ustawy. Z uwagi na powyższe wymaganie zezwolenia na wytwarzanie odpadów zawierających azbest staje się bezpodstawne
i dlatego nie należy dostarczać przedmiotowego dokumentu na etapie przedkładania umowy
z wykonawcą prac. 

Wspieranie przedsięwzięć związanych z odzyskiem surowców wtórnych oraz gospodarczym wykorzystaniem odpadów - Program zamknięty

Regulamin programu [pobierz]
Moduł A1 - wniosek o dofinansowanie [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu A1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2A do modułu A1 - oświadczenie JST o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 2B do modułu A1 - oświadczenie podmiotów innych niż JST o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 3 do modułu A1 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Moduł B - dane rzeczowe i ekologiczne [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu B - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]
Moduł C1 - dane finansowe JST [pobierz]
Moduł C2 - dane finansowe podmiotów innych niż JST [pobierz]
Moduł D1 - rozliczenie transz dofinansowania [pobierz]
Moduł D2 - rozliczenie końcowe zadania [pobierz]

Zamykanie i rekultywacja składowisk - Program zamknięty

Regulamin programu [pobierz]
Moduł A1 - wniosek o dofinansowanie [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu A1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2A do modułu A1 - oświadczenie JST o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 2B do modułu A1 - oświadczenie podmiotów innych niż JST o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 3 do modułu A1 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Moduł B - dane rzeczowe i ekologiczne [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu B - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]
Moduł C1 - dane finansowe JST [pobierz]
Moduł C2 - dane finansowe podmiotów innych niż JST [pobierz]
Moduł D1 - rozliczenie transz dofinansowania [pobierz]
Moduł D2 - rozliczenie końcowe zadania [pobierz]

Ograniczenie zanieczyszczeń z niskiej emisji poprzez montaż kotłów na biomasę - Program zamknięty

Dokumenty dla osób fizycznych

Regulamin programu [pobierz]
Moduł A2 - wniosek o dofinansowanie [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu A2 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 do modułu A2 - druk dla celów odprowadzenia podatku dochodowego PIT-8C 
[pobierz]
Moduł B - dane rzeczowe i ekologiczne [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu B - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Formularz wyliczenia efektu ekologicznego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]
Moduł C1 - dane finansowe wniosku o dotację składanego przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej [pobierz]
Moduł D1 - rozliczenie transz dofinansowania [pobierz]

Dokumenty dla osób prawnych

Regulamin programu [pobierz]
Moduł A1 - wniosek o dofinansowanie [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu A1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2A do modułu A1 - oświadczenie JST o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 2B do modułu A1 - oświadczenie podmiotów innych niż JST o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 3 do modułu A1 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Moduł B - dane rzeczowe i ekologiczne [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu B - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]
Moduł C1 - dane finansowe JST [pobierz]
Moduł C2 - dane finansowe podmiotów innych niż JST [pobierz]
Moduł D1 - rozliczenie transz dofinansowania [pobierz]
Moduł D2 - rozliczenie końcowe zadania [pobierz]

Odnawialne Źródła Energii

Zakup i montaż kolektorów słonecznych - Program zamknięty

Regulamin programu [pobierz]
Druk wniosku Moduł A [pobierz]
Druk wniosku moduł B- dane rzeczowe i ekologiczne [pobierz]
Harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego [pobierz]
PIT 8C [pobierz]
Protokół odbioru końcowego [pobierz]
Rozliczenie raty [pobierz]
Wzór wypełnionego wniosku [pobierz]

Zakup i montaż kolektorów słonecznych dla JST - Program zamknięty

Regulamin programu [pobierz]
Druk wniosku Moduł A [pobierz]
Druk wniosku Moduł B [pobierz]
Druk wniosku moduł C [pobierz]
Harmonogram rzeczowo finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego [pobierz]
Oświadczenie o środkach własnych [pobierz]
Rozliczenie rat [pobierz]
Rozliczenie końcowe [pobierz]

Projekty z zakresu odnawialnych źródeł enregii - Program zamknięty

Regulamin programu [pobierz]
Wniosek moduł A [pobierz]
Wniosek moduł B [pobierz]
Wniosek moduł C [pobierz]
Wniosek moduł C2 [pobierz]
Harmonogram rzeczowo finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego [pobierz]
Zalecenia odnośnie procedur zawierania umów [pobierz]
Oświadczenie środki własne inne niż JST [pobierz]
Oświadczenie środki własne JST [pobierz]
Pomoc publiczna [pobierz]
Rozliczenie rat pożyczki [pobierz]
Rozliczenie końcowe pożyczki [pobierz]

Zakup i montaż pomp ciepła - Program zamknięty

Termin rozpoczęcia naboru od 15.03.2013r. - do wyczerpania alokacji

Z dniem 25.03.2013r. - wstrzymanie naboru wniosków

Regulamin programu  [pobierz]
Wniosek o dofinansowanie [pobierz]
Wniosek - dane rzeczowe i ekologiczne zadania [pobierz]
Harmonogram rzeczowo finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego [pobierz]
PIT 8C [pobierz]
Rozliczenie raty [pobierz]

Zapobieganie Zagrożeniom Środowiska i Poważnym Awariom oraz Usuwania ich Skutków

Zakup specjalnych samochodów pożarniczych - Program zamknięty

UWAGA:

Z dniem 21.10.2013r. nastąpi wznowienie naboru wniosków w ramach dofinansowania dotacyjnego. Alokacja 600 tys. zł.

Regulamin programu [pobierz]
Moduł A1 - wniosek dla podmiotów prawnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą  [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu A1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2A do modułu A1 - oświadczenie JST o środkach własnych  [pobierz]
Załącznik nr 2B do modułu A1 - oświadczenie podmiotów innych niż JST i PJB o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 3 do modułu A1 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Moduł B - dane rzeczowe i ekologiczne [pobierz]
Karta efektu ekologicznego [pobierz]
Moduł C1 - dane finansowe [pobierz]
Moduł C2 - dane finansowe [pobierz]
Instrukcja rozliczenia rat [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowe [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]

Zakup sprzętu ratowniczego - Program zamknięty

UWAGA! Z dniem 14.06.2013r. wstrzymanie naboru wniosków!

Regulamin programu [pobierz]
Moduł A1 - wniosek dla podmiotów prawnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą  [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu A1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2A do modułu A1 - oświadczenie JST o środkach własnych  [pobierz]
Załącznik nr 2B do modułu A1 - oświadczenie podmiotów innych niż JST i PJB o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 3 do modułu A1 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Moduł B - dane rzeczowe i ekologiczne [pobierz]
Karta efektu ekologicznego [pobierz]
Instrukcja rozliczenia rat [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowe [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]

Zakup podnośników hydraulicznych i innych pojazdów specjalnych służących zapobieganiu lub likwidacji skutków żywiołów oraz poważnych awarii przemysłowych - Program zamknięty

Regulamin programu [pobierz]
Moduł A1 - wniosek dla spółek energetycznych, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą[pobierz]  
Załącznik  nr 1 do modułu A1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2B do modułu A1 - oświadczenie podmiotów innych niż JST i PJB o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 3 do modułu A1 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Moduł B - dane rzeczowe i ekologiczne [pobierz]
Moduł B1 - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Moduł C2 - dane finansowe [pobierz]
Instrukcja rozliczenia rat [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowe [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]

Edukacja Ekologiczna

Organizacja konferencji, warsztatów, szkoleń i seminariów w zakresie edukacji ekologicznej - Program zamknięty

Regulamin programu [pobierz]
Moduł A1 - wniosek o dofinansowanie dla podmiotów prawnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą [pobierz] 
Załącznik  nr 1 do modułu A1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2A do modułu A1 - oświadczenie JST o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 2B do modułu A1 - oświadczenie podmiotów innych niż JST i PJB o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 3 do modułu A1 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Moduł B - dane rzeczowe i ekologiczne [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu B - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Załącznik nr 1 do regulaminu - rozliczenie rat dotacji [pobierz]
Załącznik nr 2 do regulaminu - Instrukcja rozliczenia końcowego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]

Organizacja konkursów i olimpiad w zakresie edukacji ekologicznej - Program zamknięty

UWAGA! Wstrzymanie naboru wniosków od 04.04.2013r. z powodu wyczerpania alokacji.

Regulamin programu [pobierz]
Moduł A1 - wniosek o dofinansowanie dla podmiotów prawnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu A1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2A do modułu A1 - oświadczenie JST o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 2B do modułu A1 - oświadczenie podmiotów innych niż JST i PJB o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 3 do modułu A1 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Moduł B - dane rzeczowe i ekologiczne [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu B - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Załącznik nr 1 do regulaminu - rozliczenie rat dotacji [pobierz]
Załącznik nr 2 do regulaminu - Instrukcja rozliczenia końcowego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]

Zadania z zakresu edukacji ekologicznej - Program zamknięty

UWAGA! Z dniem 20.09.2013r. nastąpiło wstrzymanie naboru wniosków w ramach niniejszego programu, z powodu wyczerpania środków w ramach alokacji.

Regulamin programu [pobierz]
Moduł A1 - wniosek o dofinansowanie dla podmiotów prawnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu A1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2A do modułu A1 - oświadczenie JST o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 2B do modułu A1 - oświadczenie podmiotów innych niż JST i PJB o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 3 do modułu A1 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Moduł B - dane rzeczowe i ekologiczne [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu B - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Załącznik nr 1 do regulaminu - rozliczenie rat dotacji [pobierz]
Załącznik nr 2 do regulaminu - Instrukcja rozliczenia końcowego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl