For any sort of medicine to become helpful and also viagra helpful, the physiologic elements joining the erectile process possess to be practical. This is awfully inappropriate as a medical professional needs to be actually properly versed along with all concerns that belong to your health and wellness and also humans need not dread. Significant dizziness, cardiac arrest, higher body discomfort, convulsion, colonies, rashes, abnormal heartbeat, distressing penis hard-on etc usually tend to be serious symptoms.
ED can likewise be viagra super active source by diabetes and also heart attack, each which could harm blood stream provide to the male genital organ. That they trouble regarding arriving at orgasm beforehand then when humans offer that they experience the in an extremely distressed aspect out.Quick climaxing has actually developed in to pretty extensive issue among grown-up males.
I wish you the most ideal of fortuitous your hunt to remedying impotence. Kamagra Oral Jelly is actually understood to work together with different materials. This medication may outcome in serious complications on mixing with nitrate-based drugs and also lead to a buying cialis fall in blood stream tension amounts.

Strefa Beneficjenta - Programy 2013

Edukacja Ekologiczna

Organizacja konferencji, warsztatów, szkoleń i seminariów w zakresie edukacji ekologicznej - Program zamknięty

Regulamin programu [pobierz]
Moduł A1 - wniosek o dofinansowanie dla podmiotów prawnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą [pobierz] 
Załącznik  nr 1 do modułu A1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2A do modułu A1 - oświadczenie JST o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 2B do modułu A1 - oświadczenie podmiotów innych niż JST i PJB o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 3 do modułu A1 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Moduł B - dane rzeczowe i ekologiczne [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu B - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Załącznik nr 1 do regulaminu - rozliczenie rat dotacji [pobierz]
Załącznik nr 2 do regulaminu - Instrukcja rozliczenia końcowego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]

Organizacja konkursów i olimpiad w zakresie edukacji ekologicznej - Program zamknięty

UWAGA! Wstrzymanie naboru wniosków od 04.04.2013r. z powodu wyczerpania alokacji.

Regulamin programu [pobierz]
Moduł A1 - wniosek o dofinansowanie dla podmiotów prawnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu A1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2A do modułu A1 - oświadczenie JST o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 2B do modułu A1 - oświadczenie podmiotów innych niż JST i PJB o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 3 do modułu A1 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Moduł B - dane rzeczowe i ekologiczne [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu B - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Załącznik nr 1 do regulaminu - rozliczenie rat dotacji [pobierz]
Załącznik nr 2 do regulaminu - Instrukcja rozliczenia końcowego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]

Zadania z zakresu edukacji ekologicznej - Program zamknięty

UWAGA! Z dniem 20.09.2013r. nastąpiło wstrzymanie naboru wniosków w ramach niniejszego programu, z powodu wyczerpania środków w ramach alokacji.

Regulamin programu [pobierz]
Moduł A1 - wniosek o dofinansowanie dla podmiotów prawnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu A1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2A do modułu A1 - oświadczenie JST o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 2B do modułu A1 - oświadczenie podmiotów innych niż JST i PJB o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 3 do modułu A1 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Moduł B - dane rzeczowe i ekologiczne [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu B - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Załącznik nr 1 do regulaminu - rozliczenie rat dotacji [pobierz]
Załącznik nr 2 do regulaminu - Instrukcja rozliczenia końcowego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]

Ochrona Wód i Gospodarki Wodnej

Realizacja obiektów służących małej retencji wodnej - Program zamknięty

Regulamin programu [pobierz]
Moduł A1 - wniosek o dofinansowanie dla podmiotów prawnych [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu A1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2A do modułu A1 - oświadczenie JST o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 2B do modułu A1 - oświadczenie podmiotów innych niż JST i PJB o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 3 do modułu A1 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Moduł B - dane rzeczowe i ekologiczne [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu B - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]
Moduł C1 - dane finansowe  [pobierz]
Moduł C2 - dane finansowe  [pobierz]
Instrukcja rozliczenia rat [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego [pobierz]

 

Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości 7,5m3d dla osób fizycznych - Program zamknięty

Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej

Regulamin programu [pobierz]
Moduł A2 - wniosek o dofinansowanie dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej [pobierz]
Załącznik  nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 4 - druk dotyczący danych niezbędnych dla wypełnienia PIT-8C [pobierz]
Moduł B - wniosek o dofinansowanie dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej [pobierz]
Załącznik  nr 2 - Karta efektu ekologicznego [pobierz]
Załącznik  nr 3 - Oświadczenie wnioskodawcy o pomocy publicznej[poibierz] 
Instrukcja rozliczenia rat dotacji[pobierz]

Podmioty prawne wykonujące funkcje publiczne lub społeczne

Regulamin programu [pobierz]
Moduł A1 - wniosek o dofinansowanie dla podmiotów prawnych wykonujących funkcje publiczne lub społeczne [pobierz]
Załącznik  nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 5 - oświadczenie dotyczące posiadania środków własnych [pobierz]
Moduł B - wniosek o dofinansowanie dla podmiotów prawnych wykonujących funkcje publiczne lub społeczne [pobierz]
Załącznik  nr 2 - Karta efektu ekologicznego [pobierz]
Załącznik  nr 3 - Oświadczenie wnioskodawcy o pomocy publicznej [pobierz]
Instrukcja rozliczenia rat dotacji [pobierz]

Program dofinansowania zadań z zakresu ochrony wód - Program zamknięty

Regulamin programu [pobierz]
Moduł A1 - wniosek o dofinansowanie [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu A1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2A do modułu A1 - oświadczenie JST o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 2B do modułu A1 - oświadczenie podmiotów innych niż JST i PJB o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 3 do modułu A1 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Moduł B - wniosku o dofinansowanie [pobierz]
Załącznik  nr 1A do modułu B - karta efektu ekologicznego zakup sprzętu [pobierz]
Załącznik  nr 1B do modułu B - karta efektu ekologicznego kanalizacja deszczowa [pobierz]
Załącznik  nr 1C do modułu B - karta efektu ekologicznego kanalizacja [pobierz]
Załącznik  nr 1D do modułu B - karta efektu ekologicznego oczyszczalnia ścieków [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]
Moduł C1 - dane finansowe  [pobierz]
Moduł C2 - dane finansowe  [pobierz]
Instrukcja rozliczenia rat [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego [pobierz]

Program dofinansowania zadań z zakresu gospodarki wodnej - Program zamknięty

Regulamin programu [pobierz]
Moduł A1 - wniosek o dofinansowanie [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu A1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2A do modułu A1 - oświadczenie JST o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 2B do modułu A1 - oświadczenie podmiotów innych niż JST i PJB o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 3 do modułu A1 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Moduł B - wniosku o dofinansowanie [pobierz]
Załącznik  nr 1A do modułu B - karta efektu ekologicznego gospodarka wodna [pobierz]
Załącznik  nr 1B do modułu B - karta efektu ekologicznego - zakup sprzętu [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]
Moduł C1 - dane finansowe  [pobierz]
Moduł C2 - dane finansowe  [pobierz]
Instrukcja rozliczenia rat [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego [pobierz]

Dofinansowanie podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacyjnej - Program zamknięty

Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki

Regulamin programu [pobierz]
Moduł A1 - wniosku o dofinansowanie [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu A1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2A do modułu A1 - oświadczenie JST o środkach własnych [pobierz]
Moduł B - wniosku o dofinansowanie [pobierz]
Karta efektu ekologicznego  [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]
Moduł C1 - dane finansowe JST [pobierz]
Instrukcja rozliczenia rat [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcoweg[pobierz]

Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego

Regulamin programu [pobierz]
Moduł A1 - wniosku o dofinansowanie [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu A1 - harmonogram rzeczowo - finansowy 
Załącznik nr 2B do modułu A1 - oświadczenie podmiotów innych niż JST o środkach własnych [pobierz]
Moduł B - wniosku o dofinansowanie [pobierz]
Karta efektu ekologicznego 
Zalecenia odnośnie zawierania umów 
Moduł C2- dane finansowe podmiotów innych niż JST [pobierz]
Instrukcja rozliczenia rat [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego [pobierz]

Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla jednostek samorządu terytorialnego - Program zamknięty

UWAGA! Program zamknięty dla dofinansowania w formie dotacji (wstrzymanie naboru wniosków z dniem 19.03.2013r.)

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w formie pożyczki!

Regulamin programu [pobierz]
Moduł A1 - wniosek o dofinansowanie dla podmiotów prawnych [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu A1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2A do modułu A1 - oświadczenie JST o środkach własnych [pobierz]
Moduł B - dane rzeczowe i ekologiczne [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu B - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]
Moduł C1 - dane finansowe  [pobierz]
Instrukcja rozliczenia rat [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego [pobierz]

Program wsparcia zadań związanych z działaniami na rzecz modernizacji i odbudowy urządzeń wodnych i obiektów melioracji podstawowej i szczegółowej, zapewniających ochronę terenów zurbanizowanych przed nadmiarem wód podsiąkowych i opadowych - Program zamknięty

Regulamin programu [pobierz]
Moduł A1 - wniosek o dofinansowanie dla podmiotów prawnych [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu A1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 do modułu A1 - oświadczenie JST o środkach własnych 
[pobierz]
Załącznik nr 2A do modułu A1 - oświadczenie innych niż JST o środkach własnych [pobierz]
Moduł B - dane rzeczowe i ekologiczne [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu B - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]
Moduł C - dane finansowe - JST  [pobierz]
Moduł C2 - dane finansowe - osoby prawne [pobierz]
Instrukcja rozliczenia rat [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego [pobierz]

Zakup sprzętu do utrzymywania urządzeń służących zabezpieczeniu p. powodziowemu - Program zamknięty

Regulamin programu [pobierz]
Moduł A1 - wniosek o dofinansowanie dla podmiotów prawnych [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu A1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2A do modułu A1 - oświadczenie dla JST o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 2B do modułu A1 - oświadczenie dla podmiotów innych niż JST i PJB o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 3 do modułu A1 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Moduł B - dane rzeczowe i ekologiczne [pobierz]
Załącznik  nr 1B do modułu B - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]
Moduł C1 - dane finansowe - JST  [pobierz]
Moduł C2 - dane finansowe - osoby prawne [pobierz]
Instrukcja rozliczenia rat [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego [pobierz]

Ochrona Ziemi i Powietrza

Racjonalizacja zużycia i poszanowanie energii elektrycznej - Program zamknięty

Regulamin programu [pobierz]
Moduł A1 - wniosek o dofinansowanie [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu A1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2A do modułu A1 - oświadczenie JST o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 2B do modułu A1 - oświadczenie podmiotów innych niż JST o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 3 do modułu A1 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Moduł B - dane rzeczowe i ekologiczne [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu B - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]
Moduł C1 - dane finansowe JST [pobierz]
Moduł C2 - dane finansowe podmiotów innych niż JST [pobierz]
Moduł D1 - rozliczenie transz dofinansowania [pobierz]
Moduł D2 - rozliczenie końcowe zadania [pobierz]

Racjonalizacja zużycia i poszanowanie nergii cieplnej, w tym termomodernizajca - Program zamknięty

Regulamin programu [pobierz]
Moduł A1 - wniosek o dofinansowanie [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu A1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2A do modułu A1 - oświadczenie JST o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 2B do modułu A1 - oświadczenie podmiotów innych niż JST o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 3 do modułu A1 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Moduł B - dane rzeczowe i ekologiczne [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu B - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]
Moduł C1 - dane finansowe JST [pobierz]
Moduł C2 - dane finansowe podmiotów innych niż JST [pobierz]
Moduł D1 - rozliczenie transz dofinansowania [pobierz]
Moduł D2 - rozliczenie końcowe zadania [pobierz]

Wspieranie zadań w zakresie ograniczenia emisji pyłowych i gazowych w transporcie - Program zamknięty

Regulamin programu [pobierz]
Moduł A1 - wniosek o dofinansowanie [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu A1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2A do modułu A1 - oświadczenie JST o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 2B do modułu A1 - oświadczenie podmiotów innych niż JST o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 3 do modułu A1 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Moduł B - dane rzeczowe i ekologiczne [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu B - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]
Moduł C1 - dane finansowe JST [pobierz]
Moduł C2 - dane finansowe podmiotów innych niż JST [pobierz]
Moduł D1 - rozliczenie transz dofinansowania [pobierz]
Moduł D2 - rozliczenie końcowe zadania [pobierz]

Modernizacja systemów cieplnych o niskiej sprawności i złym stanie technicznym, produkcja ciepła w kogeracji - Program zamknięty

Regulamin programu [pobierz]
Moduł A1 - wniosek o dofinansowanie [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu A1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2B do modułu A1 - oświadczenie podmiotów innych niż JST o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 3 do modułu A1 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Moduł B - dane rzeczowe i ekologiczne [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu B - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]
Moduł C2 - dane finansowe podmiotów innych niż JST [pobierz]
Moduł D1 - rozliczenie transz dofinansowania [pobierz]
Moduł D2 - rozliczenie końcowe zadania [pobierz]

Ograniczanie zanieczyszczeń z niskiej emisji - Program zamknięty

UWAGA! Z dniem 24.07.2013r. nastąpiło wstrzymanie naboru wniosków w ramach dofinansowania dotacyjnego.
Wnioski pożyczkowe w programie „Ograniczenie zanieczyszczeń z niskiej emisji” (2013-OA-14) nadal są przyjmowane.
 

Dokumenty dla osób fizycznych

Regulamin programu [pobierz]
Moduł A2 - wniosek o dofinansowanie [pobierz]
Wzór wypełnienia Moduł A2 [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu A2 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Wzór wypełnienia  Załącznika  nr 1 do modułu A2 [pobierz]
Załącznik nr 2 do modułu A2 - druk dla celów odprowadzenia podatku dochodowego PIT-8C [pobierz]
Wzór wypełnienia  Załącznika  nr 2 do modułu A2 [pobierz]
Moduł B - dane rzeczowe i ekologiczne [pobierz]
Wzór wypełnienia Moduł B [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu B - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Wzór wypełnienia Załącznika nr do modułu B [pobierz]

Formularz wyliczenia efektu ekologicznego [pobierz] 
Wzór wypełnienia Formularza wyliczenia efektu ekologicznego[pobierz]

Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]
Moduł C1 - dane finansowe wniosku o dotację składanego przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej [pobierz]
Wzór wypełnienia Moduł C1[pobierz]
Moduł D1 - rozliczenie transz dofinansowania [pobierz]
Wzór wypełnienia Moduł D1 [pobierz]

Dokumenty dla osób prawnych

Regulamin programu [pobierz]
Moduł A1 - wniosek o dofinansowanie [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu A1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2A do modułu A1 - oświadczenie JST o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 2B do modułu A1 - oświadczenie podmiotów innych niż JST o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 3 do modułu A1 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Moduł B - dane rzeczowe i ekologiczne [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu B - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów  [pobierz]
Moduł C1 - dane finansowe JST [pobierz]
Moduł C2
- dane finansowe podmiotów innych niż JST [pobierz]
Moduł D1 - rozliczenie transz dofinansowania [pobierz]
Moduł D2 - rozliczenie końcowe zadania [pobierz]

Budowa i rozbudowa instalacji w ramach WPGO - Program zamknięty

Regulamin programu [pobierz]
Moduł A1 - wniosek o dofinansowanie [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu A1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2A do modułu A1 - oświadczenie JST o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 2B do modułu A1 - oświadczenie podmiotów innych niż JST o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 3 do modułu A1 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Moduł B - dane rzeczowe i ekologiczne [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu B - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]
Moduł C1 - dane finansowe JST [pobierz]
Moduł C2 - dane finansowe podmiotów innych niż JST [pobierz]
Moduł D1 - rozliczenie transz dofinansowania [pobierz]
Moduł D2 - rozliczenie końcowe zadania [pobierz]

Tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - Program zamknięty

Regulamin programu [pobierz]
Moduł A1 - wniosek o dofinansowanie [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu A1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2A do modułu A1 - oświadczenie JST o środkach własnych [pobierz]
Moduł B - dane rzeczowe i ekologiczne [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu B - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]
Moduł C1 - dane finansowe JST [pobierz]
Moduł D1 - rozliczenie transz dofinansowania [pobierz]
Moduł D2 - rozliczenie końcowe zadania [pobierz]

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego - Program zamknięty

Regulamin programu [pobierz]
Moduł A1 - wniosek o dofinansowanie [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu A1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2A do modułu A1 - oświadczenie JST o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 2B do modułu A1 - oświadczenie podmiotów innych niż JST o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 3 do modułu A1 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Moduł B - dane rzeczowe i ekologiczne [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu B - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Załącznik  nr 2 do modułu B - Wykaz właścicieli, zarządców lub użytkowników budynków [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]
Moduł C - dane finansowe  [pobierz]
Moduł D1 - rozliczenie transz dofinansowania [pobierz]
Moduł D2 - rozliczenie końcowe zadania [pobierz]
 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że zgodnie z zapisami programu pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego”, prace związane z unieszkodliwianiem azbestu musiały być wykonywane przez firmę posiadającą stosowne zezwolenia m.in. na wytwarzanie odpadów zawierających azbest.

Sytuacja ta zmieniła się w związku z wejściem w życie z dniem 23 stycznia 2013r. ustawy
o odpadach (Dz.U.2013.poz.21). Zgodnie z zapisami art. 231 ust. 1 ustawy o odpadach decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi i decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami wygasają z dniem wejścia w życie nowej ustawy. Z uwagi na powyższe wymaganie zezwolenia na wytwarzanie odpadów zawierających azbest staje się bezpodstawne
i dlatego nie należy dostarczać przedmiotowego dokumentu na etapie przedkładania umowy
z wykonawcą prac. 

Wspieranie przedsięwzięć związanych z odzyskiem surowców wtórnych oraz gospodarczym wykorzystaniem odpadów - Program zamknięty

Regulamin programu [pobierz]
Moduł A1 - wniosek o dofinansowanie [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu A1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2A do modułu A1 - oświadczenie JST o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 2B do modułu A1 - oświadczenie podmiotów innych niż JST o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 3 do modułu A1 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Moduł B - dane rzeczowe i ekologiczne [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu B - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]
Moduł C1 - dane finansowe JST [pobierz]
Moduł C2 - dane finansowe podmiotów innych niż JST [pobierz]
Moduł D1 - rozliczenie transz dofinansowania [pobierz]
Moduł D2 - rozliczenie końcowe zadania [pobierz]

Zamykanie i rekultywacja składowisk - Program zamknięty

Regulamin programu [pobierz]
Moduł A1 - wniosek o dofinansowanie [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu A1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2A do modułu A1 - oświadczenie JST o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 2B do modułu A1 - oświadczenie podmiotów innych niż JST o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 3 do modułu A1 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Moduł B - dane rzeczowe i ekologiczne [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu B - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]
Moduł C1 - dane finansowe JST [pobierz]
Moduł C2 - dane finansowe podmiotów innych niż JST [pobierz]
Moduł D1 - rozliczenie transz dofinansowania [pobierz]
Moduł D2 - rozliczenie końcowe zadania [pobierz]

Ograniczenie zanieczyszczeń z niskiej emisji poprzez montaż kotłów na biomasę - Program zamknięty

Dokumenty dla osób fizycznych

Regulamin programu [pobierz]
Moduł A2 - wniosek o dofinansowanie [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu A2 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 do modułu A2 - druk dla celów odprowadzenia podatku dochodowego PIT-8C 
[pobierz]
Moduł B - dane rzeczowe i ekologiczne [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu B - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Formularz wyliczenia efektu ekologicznego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]
Moduł C1 - dane finansowe wniosku o dotację składanego przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej [pobierz]
Moduł D1 - rozliczenie transz dofinansowania [pobierz]

Dokumenty dla osób prawnych

Regulamin programu [pobierz]
Moduł A1 - wniosek o dofinansowanie [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu A1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2A do modułu A1 - oświadczenie JST o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 2B do modułu A1 - oświadczenie podmiotów innych niż JST o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 3 do modułu A1 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Moduł B - dane rzeczowe i ekologiczne [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu B - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]
Moduł C1 - dane finansowe JST [pobierz]
Moduł C2 - dane finansowe podmiotów innych niż JST [pobierz]
Moduł D1 - rozliczenie transz dofinansowania [pobierz]
Moduł D2 - rozliczenie końcowe zadania [pobierz]

Ochrona Przyrody

Ochrona przyrody poprzez pielęgnację zieleni - Program zamknięty

Regulamin programu [pobierz]
Moduł A1 - wniosek o dofinansowanie dla podmiotów prawnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą[pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu A1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2A do modułu A1 - oświadczenie JST o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 2B do modułu A1 - oświadczenie podmiotów innych niż JST o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 2C do modułu A1 - oświadczenie PJB o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 3 do modułu A1 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Moduł A2 - wniosek o dofinansowanie dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej  [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu A2 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 4 do modułu A2 - PIT-8C [pobierz]
Moduł B - dane rzeczowo - ekologiczne [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu B- karta efektu ekologicznego [pobierz] 
Moduł C1 - dane finansowe JST i osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej [pobierz]
Moduł C2 - dane finansowe - osoby prawne [pobierz]
Instrukcja rozliczenia rat dotacji [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]
 

Ochrona przyrody poprzez ochronę gatunkową - Program zamknięty

UWAGA! Z dniem 19.08.2013r. został wznowiony nabór w wniosków w ramach programu 
Termin naboru: od dnia 19.08.2013 do dnia 31.10.2013 roku lub do wyczerpania alokacji.

Regulamin programu [pobierz]

Moduł A1 - wniosek o dofinansowanie dla podmiotów prawnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu A1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2A do modułu A1 - oświadczenie JST o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 2B do modułu A1 - oświadczenie podmiotów innych niż JST i PJB o środkach własnych [pobierz]

Załącznik nr 2C do modułu A1 oświadczenie PJB o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 3 do modułu A1 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Moduł B - dane rzeczowe i ekologiczne [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu B - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Moduł C1 - dane finansowe - JST [pobierz]
Moduł C2 - dane finansowe - osoby prawne [pobierz]
Załącznik nr 1 do regulaminu - rozliczenie rat dotacji [pobierz]
Załącznik nr 2 do regulaminu - Instrukcja rozliczenia końcowego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]

Ochrona przyrody poprzez pielęgnację zieleni - pożyczka - Program zamknięty

Termin naboru: od dnia 19.08.2013 do wyczerpania alokacji.

Regulamin programu [pobierz]
Moduł A1 - wniosek o dofinansowanie dla podmiotów prawnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu A1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2A do modułu A1 - oświadczenie JST o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 2B do modułu A1 - oświadczenie podmiotów innych niż JST i PJB o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 2C do modułu A1 oświadczenie PJB o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 3 do modułu A1 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Załącznik nr 4 do modułu A1
druk dla celów odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizychnych PIT- 8C [pobierz]

Moduł A2 - dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu A2 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Moduł B - dane rzeczowe i ekologiczne [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu B - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Moduł C - dane finansowe - JST i osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej [pobierz]
Moduł C2 - dane finansowe - Przedsiębiorcy oraz inne osoby prawne [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]
Instrukcja rozliczenia rat  [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego [pobierz]
 

Konserwacja i pielęgnacja pomników przyrody, drzew objętych ochroną oraz rewaloryzacja zabytkowych parków i alei - Program zamknięty

Termin naboru: od dnia 19.08.2013 do wyczerpania alokacji.
Regulamin programu [pobierz]
Moduł A1 - wniosek o dofinansowanie dla podmiotów prawnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu A1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2A do modułu A1 - oświadczenie JST o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 2B do modułu A1 - oświadczenie podmiotów innych niż JST i PJB o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 2C do modułu A1 oświadczenie PJB o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 3 do modułu A1 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Załącznik nr 4 do modułu A1 - druk dla celów odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizychnych PIT- 8C [pobierz]
Moduł A2 - dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu A2 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Moduł B - dane rzeczowe i ekologiczne [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu B - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Moduł C - dane finansowe - JST i osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej [pobierz]
Moduł C2 - dane finansowe - Przedsiębiorcy oraz inne osoby prawne [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]
Instrukcja rozliczenia rat  [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego [pobierz]

Odnawialne Źródła Energii

Zakup i montaż kolektorów słonecznych - Program zamknięty

Regulamin programu [pobierz]
Druk wniosku Moduł A [pobierz]
Druk wniosku moduł B- dane rzeczowe i ekologiczne [pobierz]
Harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego [pobierz]
PIT 8C [pobierz]
Protokół odbioru końcowego [pobierz]
Rozliczenie raty [pobierz]
Wzór wypełnionego wniosku [pobierz]

Zakup i montaż kolektorów słonecznych dla JST - Program zamknięty

Regulamin programu [pobierz]
Druk wniosku Moduł A [pobierz]
Druk wniosku Moduł B [pobierz]
Druk wniosku moduł C [pobierz]
Harmonogram rzeczowo finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego [pobierz]
Oświadczenie o środkach własnych [pobierz]
Rozliczenie rat [pobierz]
Rozliczenie końcowe [pobierz]

Projekty z zakresu odnawialnych źródeł enregii - Program zamknięty

Regulamin programu [pobierz]
Wniosek moduł A [pobierz]
Wniosek moduł B [pobierz]
Wniosek moduł C [pobierz]
Wniosek moduł C2 [pobierz]
Harmonogram rzeczowo finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego [pobierz]
Zalecenia odnośnie procedur zawierania umów [pobierz]
Oświadczenie środki własne inne niż JST [pobierz]
Oświadczenie środki własne JST [pobierz]
Pomoc publiczna [pobierz]
Rozliczenie rat pożyczki [pobierz]
Rozliczenie końcowe pożyczki [pobierz]

Zakup i montaż pomp ciepła - Program zamknięty

Termin rozpoczęcia naboru od 15.03.2013r. - do wyczerpania alokacji

Z dniem 25.03.2013r. - wstrzymanie naboru wniosków

Regulamin programu  [pobierz]
Wniosek o dofinansowanie [pobierz]
Wniosek - dane rzeczowe i ekologiczne zadania [pobierz]
Harmonogram rzeczowo finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego [pobierz]
PIT 8C [pobierz]
Rozliczenie raty [pobierz]

Zapobieganie Zagrożeniom Środowiska i Poważnym Awariom oraz Usuwania ich Skutków

Zakup specjalnych samochodów pożarniczych - Program zamknięty

UWAGA:

Z dniem 21.10.2013r. nastąpi wznowienie naboru wniosków w ramach dofinansowania dotacyjnego. Alokacja 600 tys. zł.

Regulamin programu [pobierz]
Moduł A1 - wniosek dla podmiotów prawnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą  [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu A1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2A do modułu A1 - oświadczenie JST o środkach własnych  [pobierz]
Załącznik nr 2B do modułu A1 - oświadczenie podmiotów innych niż JST i PJB o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 3 do modułu A1 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Moduł B - dane rzeczowe i ekologiczne [pobierz]
Karta efektu ekologicznego [pobierz]
Moduł C1 - dane finansowe [pobierz]
Moduł C2 - dane finansowe [pobierz]
Instrukcja rozliczenia rat [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowe [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]

Zakup sprzętu ratowniczego - Program zamknięty

UWAGA! Z dniem 14.06.2013r. wstrzymanie naboru wniosków!

Regulamin programu [pobierz]
Moduł A1 - wniosek dla podmiotów prawnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą  [pobierz]
Załącznik  nr 1 do modułu A1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2A do modułu A1 - oświadczenie JST o środkach własnych  [pobierz]
Załącznik nr 2B do modułu A1 - oświadczenie podmiotów innych niż JST i PJB o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 3 do modułu A1 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Moduł B - dane rzeczowe i ekologiczne [pobierz]
Karta efektu ekologicznego [pobierz]
Instrukcja rozliczenia rat [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowe [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]

Zakup podnośników hydraulicznych i innych pojazdów specjalnych służących zapobieganiu lub likwidacji skutków żywiołów oraz poważnych awarii przemysłowych - Program zamknięty

Regulamin programu [pobierz]
Moduł A1 - wniosek dla spółek energetycznych, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą[pobierz]  
Załącznik  nr 1 do modułu A1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2B do modułu A1 - oświadczenie podmiotów innych niż JST i PJB o środkach własnych [pobierz]
Załącznik nr 3 do modułu A1 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Moduł B - dane rzeczowe i ekologiczne [pobierz]
Moduł B1 - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Moduł C2 - dane finansowe [pobierz]
Instrukcja rozliczenia rat [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowe [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl