5g8QGzVmNXsMwjBD9kbK5TMRfnlU0YRQxOP8vQbods9zE0/Xpq925C3BugXpa8EexHH+4lbtd2nuh+pn6E2nw+23oT/j+PDNTJrRhTa4olGHJLk+SMjJlylc/JQbKylAd4KWQEdwVfd2uT8MZeq1+Jejn8CIxhKe0b/hXNux9oXFdN56CriqrIdKAv7pEcsieoGaF4aa9i3tFJH7fNICSImCpsTqn0mvoFmieVR80OWovrCalwaoQInrKq+Ov9tb8LwG2+UPI9zentM6VJuu+lbl8xpeY7kQJb6U8ujRm8bq/Shmhwuqw4BYjE/YH7MVjeOe9cHWMoiaWYlJ20IOm5BnWIcJTM8obKNt6TLeaTUb4BWXCFlR2LBmLyJZdil4PQnCXfWphxoUAzQ12tuNYT6D+lJCgXEN3ovr8UqJQQw=dRZ/Q28CDAWc6OdYqzHf3a5QAHTxEwfvQ19cjIyGAOmx2/v3+b4FfeUlRJ9Gnh6DzVwXkZSY/iSj2sjVtxOgYRLOzlvLKj9O/f4ywMC31hWVwqXPVEKm+jFqb/BqEiiN9O8xARDCmUU+fnHWFz97sDAuWnd/0DKHVA//Fj2WJEsgDR+XLJqzM7Ih6buwJE8QjgqHyYMKPBJ6QhnAxxr0AElaP0zSN2Ib8wp0Q/8ZXVpbAl6jFZHb2Cat4akWEqF+EvbjgLYcFITHKTiIKOJ5Js1U+Ru6C45kYJ2YMZ1s6uMu438ZNJ5bv/8P7qaVrFOlUD5P42eCzUq1x2kpOgrp1cWqzPCAvdcYibZHLgx6gSkZe/0k7K//0EEHHOf5GUP5TQhifK5AanF0RxFmBe8kPkFVHVi5T/ouicE8RUtd2b17tGfp6pTi8Ei5qOWcNcf4QskwyepkNxKu7Fly0wIueVgHNDD+XzAT9nPF2ibX2WnaYWKCwCk3eYrGqpMoel+cxuxq7a/4F51N1rbrkydjp79fUiQFyPqJ+w9Zs2mhsjH31s6TBrtxorD2fZhtoLVyBok8N4+TYnxCQGvBO1ahJ0HXG9KJrCt4ae9qdYWsoSmUZG7Ax4c2PcnteTOL9aBDp6qdO0T59qEzoW1ZxFj+UBRA8F6u2oIhWLaUXMHbQ6KXwlvqzhif5+iT3OBIb3Im9ZF3YFQvVM0lPKqFuCuwEKUnjuItT3MuG2w0cVBDXXnSdA2g2ZVVr1jgm1pyaj8l0QttrZFXk39HLyKo23dfxNgWvfMZcnuEJoUuvnWf3a06WrwYhWpaJ4VjnYook1G0Aol1eZgmAPMPUllk7sMJOA==RCrriEa+5W8zU3Gp+A/mg9GZYOkopaIZN0PtkzuY/z3CrPCFWwz2+5mbpZmVcN3wtOHmXYqGx7kVh9an7zQaYg7WnhYvgGyVWaj5Hc+IH2rFib0wPrBCXj3MudItCoK2+GtspRcSs11DHfSjKMMteU5mOdk7KEEa9JDUS2JqXA+VT4p0525C72XQe/hvLdyGTQEn8rp4lL0I3ea7lrLkXfl+ZUop0+vHzyUk2huesN6hUFAWjcJj7edjNM+chGw+986RTheDtWaVcr6o7QY2FqJKuCU1MWNAY3cRKi6r319hBGibCzien4y5q6iFRIs6N2mO+B664oF4w2lWI7Nhs+vAB44N9fpgqSiAfpFsd9M0Ym1woEFWr1BFvxqWS2Ufiv61BZ4/AmKK6874QSGLtuf+adDWRy14ErN/krwMlbRBk4iGHdOgp+R9BrzxwzoLus4eaNYDyrmxuCoJWA/AMZgHnMUUZGKTGvwjShiLHEr6JUjT0YBW4dqX6jU0I5A56qIAFWOOiLrQ8LvaeLft3CsV29zc2LPx23xEZZJ75KQ6rwPWok94tw+suDyYDOED0Gr1HEGrZiD2tr82HL7w0+7OVCrooMmQqfSIpUxGJqPlor6a/5jhMCJR7Lb+f4Sr1tzqAdHGFFw9XW8/AvP6FFUIsxpjXzk6t2edZFQEJQHbZ40+MjB/bUkXB/mqz4tBSK35bF/kTVVivZ53k5hckYfyxWlwKgAkK+OsU8AK8SYA05M+oY6xK4qS4U/+zTVw

Programy 2014

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Wybierz rodzaj beneficjenta

Osoby Fizyczne

Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz ich Jednostki podległe

Pozostali Wnioskodawcy

UWAGA! Informujemy, że Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 07.10.2014 r. podjął decyzję w sprawie terminu zamknięcia naborów wniosków o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Warszawie na 2014 rok (Uchwała Zarządu WFOŚiGW w Warszawie Nr 1938/14 z dnia 07.10.2014 r.).

Zamknięcie naborów wniosków w ramach programów i konkursów ogłoszonych przez Fundusz w 2014 r. nastąpi, dla dofinansowania w:

  • formie dotacji - do wyczerpania przyznanych w ramach programów lub konkursów alokacji środków, jednak nie później niż do dnia 14.11.2014 r.
  • w formie pożyczki - w dniu 14.11.2014 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl