iT5UWE8ZmbotGq8cfcosQJJbQR1DfN8TQm5NNaXsNpcEvmjMKjiUS/2TQA379MYBYvE0FrRRo8PNq8lahmxOEvvcq5T4qtUS1KfSVWhg2Ov4lZwjsht0YF1qfdx+oK6qyvLg7v4zZJyqQx6g82dfIYX9gH/j3VwLUW4njNltChygsN/GZfFS1TlKaYiXS+P/wzObyVAhNpKX305kY1zwutTMqnZgDhSPUuNxUBUvsTT6e2OFOk3Qr1aAWE3tfws/+0dY1NzzBHW5daUOAr6cXbiN0TCjyJEQ1AmbGPygIf9U6s4eQ15LNGZydb1XCnrCAXiDbjpVhzrhN4Ls+b9RpVCUAG4DDFGFFhmSZzKDsFQIoCSDQXK1GlDGUynRt9Jd1ljIod7BFlbi8Ba4ml7IeiXcTkxBK1ps6PSN5ODiGsuM3PkYlywThUJ/X9kqzmvv6aA3KCQ3ekkiEr31O74Dz/OD7DXD2oZ4O2AOgQekcBHyr5WuywrIEmXBA9aOmOGgd5dlH4l3Esj2HvtaHDL9BjBFsUJJK3/l7W0pvD7hROAxhsuqIQ5MW3LgrIwZVp7jY3n0an797g74loInOY9Qb/KTFCy3F3NgWRpiJeaFXzPib5r858arDvIGKJPZLQBwiIXatiXKdz1TAgzb7BHAt7FHLJhgfDTdzuQxCCyfD2MCJFtzvygg7aDJ/P7KCFGwcUfa1EXMKXTjGj1jLJVN1Q==eba7SJOQU1RWzIMzJcq+Zn0lTBt0WnGU8lhBK/hbA0+6FwwLUlcGqM18C7qr2tiwTVCX8aNT2yu2rWY1MxXTNgkByxHuc/djKFgW/GhLKqsyCtYACcdlGCIVbB/ZK2g3cMrZ/Si/60Ynvgq8kYFPEhdKWCsZB/LriTToh1dfY99YV1epFRCSqlqsGjSh6iJr+NsObEtnAzR0bKrU0qJaoRPY2kr2pk8mZWW6UOxgkJZzmJ3TYeOexczFD/xZyYJUk1gaTtpKt3tpwSyTt2kKaiAzSLISCuRCREdOn2sogXOX41ZJUTi6IMx0P5BFwm8aWCwjZ3DayppUCyvVQdBwENCjHOKdML4T+b5bGL3Hho5etdx1h0ngRX+vPhZceCli90Rw0hdxmEvqB1RbkqyKEANOxNSBKwm/RqN+yVwKNfOkGTkvx0ojuUTUWztegfKCtXRBzIsWub6M7G17UKd1LYdxtddOu8ViA03BxqVy/XhTD38gdTluLED09eRH5L57TaKxn39mn1gJ4YtJUBEwenBnSxn+znr0l/SFCkOOzpIdIiLqpdHJS1FBUcmLBMiTCJyHOJhZE7cJzNbPmjNeTygvfV8eW9+hkIHbyRrjKVb2noWQkWTCV0KpZfwt1WotuuhJ4iwbSMGCHHIoEB8Sd/DddZycZIWZySdv5HvPJsTCO6Z/1ti3cO7N2ZQ68MjlgQcs3NzZ+Af8fEkaA0DWYYRGmyOmfG3dstarp60htHcbajHqAsWTN1Pa3KeFWDo9HngKbzUsrgn/qQ+yY/cVY2fN6si6P6mLiTjuj0/+MJU=fxr7Bws6A1D7ivayXEJJIKMIUSWArRMmTw/TmHw1Tv/wfniWURheYmx2bPwkaI/21F9nHXrbfS2xkvMlcaHAqu0DnHDkj4YZTUqbQ0XjFGTOj/xwVPi/bpTs8OlzzZ+KvxpJqodBz4tfLSQ/a6FOhlRAkqLPPKnAt73jMn9wzMWGnvXazTLJIIEtNbpqVzfyELx02XenLEgZ2fZSgiLG0ScsxZLOSIcyPJoaVb6Wl4hrgA2QFy/rMrf1Kpy8ECuc93Skajp6SbRokjGGiLuMKCY39U/2thU5E+VOWjHkcFaVO2K5BQ8OB8Q+IdVdxgBXM+Pqt1GKunoJrlKCEFq55op3fXqCL/OzcPLQq/6LCe4yQ62Wkb0JA0BNokbaxgS9fu9VQeQJiMgq/umVMx8HP16U1m0bJpE/tUIBEyOBO+zTq8L96OmPY1orsKLKRxeoHQsXUicGcQvNFTbFlkmbDinW6Ty9LJ9sTL4kntn4pyjNEihtaBjE0c5EkHJ63AxgIVMTSWfBiMcuBHGQ8V0MY0brZiY7nWVnqVUmExrLhMbOWtmxlVGhWR2qUJr8n3ofGhDDZXDXaX8CJ0Z2ifaoOAq4P07LetR9TLU4Eb6B8X3R/Q3vu+An5uUm39MqGmr/y0EeZvh9hFo1yGH0dc8B4JjPLVaxCzcX8/ItFg6nn90=

Programy 2014 - Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz ich Jednostki podległe

Gospodarka Wodna

GW - 1 - Budowa, przebudowa i remont urządzeń służących zwiększaniu retencji wodnej jako sposobu zmniejszenia zagrożeń obszarów zurbanizowanych przed powodzią - Program zamknięty

UWAGA! Z dniem 14.11.2014r. godz. 15.30 wstrzymanie naboru wniosków
Termin naboru: od 03.02.2014 r. do wyczerpania alokacji

UWAGA! Prosimy o wpisywanie we wniosku kwoty dofinansowania w pełnych złotych, bez groszy.

Regulamin [pobierz]
Wniosek [pobierz]
Załącznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Instrukcja rozliczenie rat [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]

GW - 2 - Zadania z zakresu gospodarki wodnej - Program zamknięty

UWAGA! Z dniem 14.11.2014r. godz. 15.30 wstrzymanie naboru wniosków
Termin naboru: od 17.02.2014 r. do wyczerpania alokacji
UWAGA!
 Prosimy o wpisywanie we wniosku kwoty dofinansowania w pełnych złotych, bez groszy.

Regulamin [piobierz]
Wniosek [pobierz]
Załącznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Instrukcja rozliczenie rat [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]

GW - 3 - Wspieranie zadań związanych z działaniami na rzecz odbudowy urządzeń i obiektów melioracji podstawowej i szczegółowej, zapewniającej ochronę terenów zurbanizowanych przed wodami podsiąkowymi i opadowymi - Program zamknięty

UWAGA! Z dniem 14.11.2014r. godz. 15.30 wstrzymanie naboru wniosków
Termin naboru: od 01.04.2014 r. do wyczerpania alokacji
UWAGA! Prosimy o wpisywanie we wniosku kwoty dofinansowania w pełnych złotych, bez groszy.
UWAGA! Zamknięcie naboru wniosków z dniem 03.04.2014 r. godz. 15.30

UWAGA! Uruchomienie naboru wniosków w formie pożyczki z dniem 14.05.2014r. do wyczerpania alokacji (wysokość alokacji 1.000.000 zł)
Prosimy o wpisywanie we wniosku kwoty dofinansowania w pełnych złotych, bez groszy.

UWAGA! Uruchomienie II naboru wniosków w formie dotacji z dniem 29.09.2014r. do wyczerpania alokacji.
Prosimy o wpisywanie we wniosku kwoty dofinansowania w pełnych złotych, bez groszy.

Regulamin [pobierz]
Wniosek [pobierz]
Załącznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Instrukcja rozliczenie rat [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]

GW - 4 - Zakup sprzętu do utrzymywania urządzeń służących zabezpieczeniu przeciwpowodziowemu - Program zamknięty

UWAGA! Z dniem 14.11.2014r. godz. 15.30 wstrzymanie naboru wniosków
Termin naboru: od 01.04.2014 r. do wyczerpania alokacji

UWAGA! Prosimy o wpisywanie we wniosku kwoty dofinansowania w pełnych złotych, bez groszy.
Regulamin [pobierz]
Wniosek [pobierz]
Załącznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Instrukcja rozliczenie rat [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]

Ochrona Wód

OW - 5 - Zadania z zakresu ochrony wód - Program zamknięty

UWAGA! Z dniem 14.11.2014r. godz. 15.30 wstrzymanie naboru wniosków
Termin naboru: od 17.02.2014 r. do wyczerpania alokacji

UWAGA! Prosimy o wpisywanie we wniosku kwoty dofinansowania w pełnych złotych, bez groszy.
Regulamin[pobierz]
Wniosek [pobierz]
Załącznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 - karta efektu ekologicznego zakup sprzętu [pobierz]
Załącznik nr 2 - karta efektu ekologicznego oczyszczalnia ścieków [pobierz]
Załącznik nr 2 - karta efektu ekologicznego kanalizacja [pobierz]
Załącznik nr 2 - karta efektu ekologicznego kanalizacja deszczowa[pobierz]
Instrukcja rozliczenie rat [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]

OW - 6 - Realizacja przedsięwzięć ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych - Program zamknięty

UWAGA! Z dniem 14.11.2014r. godz. 15.30 wstrzymanie naboru wniosków
Termin naboru: od 17.02.2014 r. do wyczerpania alokacji

UWAGA! Prosimy o wpisywanie we wniosku kwoty dofinansowania w pełnych złotych, bez groszy.
Regulamin[pobierz]
Wniosek [pobierz]
Załącznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 - karta efektu ekologicznego zakup sprzętu [pobierz]
Załącznik nr 2 - karta efektu ekologicznego oczyszczalnia ścieków [pobierz]
Załącznik nr 2 - karta efektu ekologicznego kanalizacja [pobierz]
Załącznik nr 2 - karta efektu ekologicznego kanalizacja deszczowa [pobierz]
Instrukcja rozliczenie rat [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]

OW - 8 - Podłączenie budynków do zbiorczej sieci kanalizacyjnej - Program zamknięty

UWAGA! Z dniem 14.11.2014r. godz. 15.30 wstrzymanie naboru wniosków
Termin naboru: od 01.04.2014 r. do wyczerpania alokacji

UWAGA! Prosimy o wpisywanie we wniosku kwoty dofinansowania w pełnych złotych, bez groszy.
Regulamin  [pobierz]
Wniosek [pobierz]
Załącznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Instrukcja rozliczenie rat [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]

OW - 9 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla jednostek samorządu terytorialnego - Program zamknięty

UWAGA! Z dniem 14.11.2014r. godz. 15.30 wstrzymanie naboru wniosków
Termin naboru: od 01.04.2014 r. do wyczerpania alokacji

UWAGA! Prosimy o wpisywanie we wniosku kwoty dofinansowania w pełnych złotych, bez groszy.
Regulamin[pobierz]
Wniosek [pobierz]
Załącznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Instrukcja rozliczenie rat [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]

Ochrona Atmosfery

OA - 10 - Modernizacja oświetlenia w celu racjonalizacji zużycia energii elektrycznej przez jednostki samorządu terytorialnego - Program zamknięty

UWAGA! Z dniem 14.11.2014r. godz. 15.30 wstrzymanie naboru wniosków
Termin naboru: od 17.02.2014 r. do wyczerpania alokacji

UWAGA! Prosimy o wpisywanie we wniosku kwoty dofinansowania w pełnych złotych, bez groszy.
Regulamin [pobierz]
Wniosek [pobierz]
Załącznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Załącznik nr 3 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Instrukcja rozliczenie rat [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]

OA - 12 - Termomodernizacja budynków jednostek samorządu terytorialnego - Program zamknięty

UWAGA! Z dniem 14.11.2014r. godz. 15.30 wstrzymanie naboru wniosków
Termin naboru: od 03.03.2014 r. do wyczerpania alokacji

UWAGA! Program zamknięty dla dofinansowania w formie dotacji (wstrzymanie naboru wniosków z dniem 30.04.2013r.)

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w formie pożyczki!

UWAGA! Prosimy o wpisywanie we wniosku kwoty dofinansowania w pełnych złotych, bez groszy.
Regulamin [pobierz]
Wniosek [pobierz]
Załącznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Załącznik nr 3 - oświadczenie o pomocy publicznej[pobierz]
Instrukcja rozliczenie rat [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]

OA - 14 - Wspieranie zadań z zakresu ograniczenia emisji pyłowych i gazowych w transporcie poprzez wymianę taboru - Program zamknięty

UWAGA! Z dniem 14.11.2014r. godz. 15.30 wstrzymanie naboru wniosków
Termin naboru: od 14.04.2014 r. do wyczerpania alokacji

UWAGA! Prosimy o wpisywanie we wniosku kwoty dofinansowania w pełnych złotych, bez groszy.

Regulamin [pobierz]
Wniosek [pobierz]
Załącznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Załącznik nr 3 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Instrukcja rozliczenie rat [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]

OA - 16 - Modernizacja źródeł ciepła przez jednostki samorządu terytorialnego w celu ograniczenia zanieczyszczeń z niskiej emisji - Program zamknięty

UWAGA! Z dniem 14.11.2014r. godz. 15.30 wstrzymanie naboru wniosków
Termin naboru: od 03.03.2014 r. do wyczerpania alokacji

UWAGA! Prosimy o wpisywanie we wniosku kwoty dofinansowania w pełnych złotych, bez groszy.
Regulamin [pobierz]
Wniosek [pobierz]
Załącznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Załącznik nr 3 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Instrukcja rozliczenie rat [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]

Ochrona Ziemi

OZ - 19 - Budowa i rozbudowa instalacji służących zagospodarowaniu odpadów w ramach Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z perspektywą lat 2018-2023 ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń wytwarzających energię - Program zamknięty

UWAGA! Z dniem 14.11.2014r. godz. 15.30 wstrzymanie naboru wniosków
Termin naboru: od 15.01.2014 r. do wyczerpania alokacji

UWAGA! Prosimy o wpisywanie we wniosku kwoty dofinansowania w pełnych złotych, bez groszy.
Regulamin [pobierz]
Wniosek [pobierz]
Załącznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Załącznik nr 3 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Instrukcja rozliczenie rat [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]

OZ - 20 - Realizacja przedsięwzięć związanych z odzyskiem surowców wtórnych, gospodarczym wykorzystaniem odpadów oraz tworzeniem punktów selektywnego zbierania odpadów dla jednostek samorządu terytorialnego - Program zamknięty

UWAGA! Z dniem 14.11.2014r. godz. 15.30 wstrzymanie naboru wniosków
Termin naboru: od 03.03.2014 r. do wyczerpania alokacji

UWAGA! Prosimy o wpisywanie we wniosku kwoty dofinansowania w pełnych złotych, bez groszy.
Regulamin [pobierz]
Wniosek [pobierz]
Załącznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Załącznik nr 3 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Instrukcja rozliczenie rat [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]

OZ - 21 - Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego - Program zamknięty

UWAGA! Z dniem 14.11.2014r. godz. 15.30 wstrzymanie naboru wniosków
Termin II naboru: od 10.07.2014 r. do 31.07.2014 r. dla dotacji
                               od 10.07.2014 r. dla pożyczek

UWAGA! Prosimy o wpisywanie we wniosku kwoty dofinansowania w pełnych złotych, bez groszy.

Regulamin [pobierz]

Wniosek [pobierz]
Załącznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Załącznik nr 3 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Załącznik nr 4 [pobierz]
Instrukcja rozliczenie rat [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]

--------------------------------------------------------------------------------

Termin I naboru: od 14.04.2014 r. do wyczerpania alokacji

UWAGA! Program zamknięty dla dofinansowania w formie dotacji (wstrzymanie naboru wniosków z dniem 16.04.2014r.)

UWAGA! Zamknięcie naboru wniosków  o dofinansowanie w formie pożyczki z dniem 01.07.2014r.

UWAGA! Prosimy o wpisywanie we wniosku kwoty dofinansowania w pełnych złotych, bez groszy.
Regulamin [pobierz]
Wniosek [pobierz]
Załącznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Załącznik nr 3 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Załącznik nr 4 [pobierz]
Instrukcja rozliczenie rat [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]

OZ - 24 - Przedsięwzięcia związane z zamykaniem i rekultywacją składowisk dla jednostek samorządu terytorialnego - Program zamknięty

UWAGA! Z dniem 14.11.2014r. godz. 15.30 wstrzymanie naboru wniosków
Termin naboru: od 03.02.2014 r. do wyczerpania alokacji

UWAGA! Prosimy o wpisywanie we wniosku kwoty dofinansowania w pełnych złotych, bez groszy.
Regulamin [pobierz]
Wniosek [pobierz]
Załącznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Załącznik nr 3 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Instrukcja rozliczenie rat [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]

Odnawialne Źródła Energii

OZE - 26 - Projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego - Program zamknięty

UWAGA! Z dniem 14.11.2014r. godz. 15.30 wstrzymanie naboru wniosków
Termin naboru: od 03.03.2014 r. do wyczerpania alokacji

UWAGA! Prosimy o wpisywanie we wniosku kwoty dofinansowania w pełnych złotych, bez groszy.
Regulamin [pobierz]
Wniosek [pobierz]
Załącznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Załącznik nr 3 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Instrukcja rozliczenie rat [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]

Edukacja Ekologiczna

EE - 35 - Wspieranie kampanii i akcji edukacyjno-informacyjnych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i jednostki podległe - Program zamknięty

Termin naboru: od 03.02.2014 r. do wyczerpania alokacji

UWAGA! Zamknięcie naboru wniosków z dniem 14.02.2014r. godz. 15.30

UWAGA! Prosimy o wpisywanie we wniosku kwoty dofinansowania w pełnych złotych, bez groszy.
Regulamin [pobierz]
Wniosek [pobierz]
Załącznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Załącznik nr 3 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Instrukcja rozliczenie rat [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]

EE - 37 - Programy edukacyjne z zakresu ekologii prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i jednostki podległe - Program zamknięty

Termin naboru: od 24.03.2014 r. do wyczerpania alokacji

UWAGA! Prosimy o wpisywanie we wniosku kwoty dofinansowania w pełnych złotych, bez groszy.
UWAGA! Zamknięcie programu z dniem 20.05.2014 r. godz. 15.30

Regulamin [pobierz]
Wniosek [pobierz]
Załącznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Załącznik nr 3 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Instrukcja rozliczenie rat [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]

EE - 38 - Infrastruktura terenowa służąca edukacji ekologicznej - Program zamknięty

Termin naboru: od 03.02.2014 r. do wyczerpania alokacji
UWAGA! Z dniem 11.02.2014r. godz. 15.30 wstrzymanie naboru wniosków

UWAGA! Prosimy o wpisywanie we wniosku kwoty dofinansowania w pełnych złotych, bez groszy.

Regulamin [pobierz]
Wniosek [pobierz]
Załącznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Załącznik nr 3 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Instrukcja rozliczenie rat [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]

EE - 47 - Zadania z zakresu edukacji ekologicznej - Program zamknięty

UWAGA! Z dniem 14.11.2014r. godz. 15.30 wstrzymanie naboru wniosków
Termin naboru: od 22.09.2014 r. do wyczerpania alokacji

UWAGA! Prosimy o wpisywanie we wniosku kwoty dofinansowania w pełnych złotych, bez groszy.
Regulamin [pobierz]
Wniosek [pobierz]
Załącznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Załącznik nr 3 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Karta oceny merytorycznej zadania [pobierz]
Instrukcja rozliczenie rat [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]

Ochrona Przyrody

OP - 40 - Tworzenie i pielęgnacja parków i terenów zielonych przez jednostki samorządu terytorialnego - Program zamknięty

UWAGA! Z dniem 14.11.2014r. godz. 15.30 wstrzymanie naboru wniosków
Termin naboru: od 03.02.2014 r. do wyczerpania alokacji

UWAGA! Prosimy o wpisywanie we wniosku kwoty dofinansowania w pełnych złotych, bez groszy.
Regulamin [pobierz]
Wniosek [pobierz]
Załącznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Załącznik nr 3 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Instrukcja rozliczenie rat [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]

OP - 41 - Konserwacja i pielęgnacja pomników przyrody, drzew objętych ochroną oraz rewaloryzacja zabytkowych parków i alei - Program zamknięty

Termin naboru: od 22.01.2014 r. do wyczerpania alokacji
UWAGA! Zamknięcie naboru wniosków z dniem 18.03.2014r. godz. 15.30

UWAGA! Prosimy o wpisywanie we wniosku kwoty dofinansowania w pełnych złotych, bez groszy.

Regulamin [pobierz]
Wniosek [pobierz]
Załącznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Załącznik nr 3 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Instrukcja rozliczenie rat [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]

OP - 42 - Ochrona przyrody i ograniczenie zagrożeń dla zachowania różnorodności biologicznej na obszarach chronionych - Program zamknięty

UWAGA! Z dniem 14.11.2014r. godz. 15.30 wstrzymanie naboru wniosków
Termin naboru: od 22.01.2014 r. do wyczerpania alokacji

UWAGA! Prosimy o wpisywanie we wniosku kwoty dofinansowania w pełnych złotych, bez groszy.
Regulamin [pobierz]
Wniosek [pobierz]
Załącznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Załącznik nr 3 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Instrukcja rozliczenie rat [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]

OP - 43 - Uporządkowanie ewidencji gruntów zalesionych poprzez inwentaryzację i sporządzanie planów urządzania lasów oraz zwiększenie lesistości poprzez zalesienia - Program zamknięty

Termin naboru: od 22.03.2014 r. do wyczerpania alokacji
UWAGA! Zamknięcie naboru wniosków z dniem 02.09.2014r. godz. 15.30

UWAGA! Prosimy o wpisywanie we wniosku kwoty dofinansowania w pełnych złotych, bez groszy.
Regulamin [pobierz]
Wniosek [pobierz]
Załącznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Załącznik nr 3 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Instrukcja rozliczenie rat [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]

OP - 44 - Powstrzymanie spadku liczebności i odbudowa populacji zagrożonych gatunków zwierząt, roślin i grzybów - Program zamknięty

Termin naboru: od 22.01.2014 r. do wyczerpania alokacji

UWAGA! Z dniem 17.06.2014 r. zamknięcie naboru wniosków z powodu małego zainteresowania programem

UWAGA! Prosimy o wpisywanie we wniosku kwoty dofinansowania w pełnych złotych, bez groszy.
Regulamin [pobierz]
Wniosek [pobierz]
Załącznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Załącznik nr 3 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Instrukcja rozliczenie rat [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]

OP - 48 - Ochrona różnorodności biologicznej - Program zamknięty

UWAGA! Z dniem 14.11.2014r. godz. 15.30 wstrzymanie naboru wniosków
Termin naboru: od 22.09.2014 r. do wyczerpania alokacji

UWAGA! Prosimy o wpisywanie we wniosku kwoty dofinansowania w pełnych złotych, bez groszy.
Regulamin [pobierz]
Wniosek [pobierz]
Załącznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Załącznik nr 3 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Instrukcja rozliczenie rat [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]

Zapobieganie Zagrożeniom Środowiska i Poważnym Awariom oraz Usuwania ich Skutków

NZ - 45 - Zakup sprzętu ratowniczego - Program zamknięty

UWAGA! Z dniem 14.11.2014r. godz. 15.30 wstrzymanie naboru wniosków
UWAGA! Dodatkowy termin naboru: od 22.09.2014 r. do wyczerpania alokacji

Regulamin (ze zmianami)  [pobierz]
Wniosek [pobierz]
Załącznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Załącznik nr 3 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Instrukcja rozliczenie rat [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]

---------------------------------------------------------------------------------------------

Dodatkowy termin naboru: od 05.05.2014 r. do wyczerpania alokacji

UWAGA! Prosimy o wpisywanie we wniosku kwoty dofinansowania w pełnych złotych, bez groszy.
UWAGA! Zamknięcie programu z dniem 20.05.2014 r. godz. 15.30

Regulamin (ze zmianami) [pobierz]
Wniosek [pobierz]
Załącznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Załącznik nr 3 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Instrukcja rozliczenie rat [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]

---------------------------------------------------------------------------------------------

Termin naboru: od 22.01.2014 r. do wyczerpania alokacji

UWAGA! Zamknięcie programu z dniem 12.02.2014r. godz. 15.30

Regulamin [pobierz]
Wniosek [pobierz]
Załącznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Załącznik nr 3 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Instrukcja rozliczenie rat [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]

NZ - 46 - Zakup specjalnych samochodów pożarniczych - Program zamknięty

UWAGA! Z dniem 14.11.2014r. godz. 15.30 wstrzymanie naboru wniosków
Dodatkowy termin naboru: od 22.09.2014 r. do wyczerpania alokacji

UWAGA! Prosimy o wpisywanie we wniosku kwoty dofinansowania w pełnych złotych, bez groszy.

Regulamin (ze zmianami) [pobierz]
Wniosek [pobierz]
Załącznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Załącznik nr 3 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Instrukcja rozliczenie rat [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]

---------------------------------------------------------------------------------------------

Dodatkowy termin naboru: od 05.05.2014 r. do wyczerpania alokacji

UWAGA! Program zamknięty dla dofinansowania w formie dotacji (wstrzymanie naboru wniosków z dniem 06.05.2014r.)

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w formie pożyczki!

UWAGA! Prosimy o wpisywanie we wniosku kwoty dofinansowania w pełnych złotych, bez groszy.

Regulamin (ze zmianami) [pobierz]
Wniosek [pobierz]
Załącznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Załącznik nr 3 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Instrukcja rozliczenie rat [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]

---------------------------------------------------------------------------------------------

Termin naboru: od 22.01.2014 r. do wyczerpania alokacji

UWAGA! Zamknięcie programu z dniem 12.02.2014r. godz. 15.30

Regulamin [pobierz]
Wniosek [pobierz]
Załącznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Załącznik nr 3 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Instrukcja rozliczenie rat [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl