pZzZxwOmCaXE9VwvaKKp23CvBDrWyLYeSE1oj0RbCUweIrVPfvhlM4eVcvlbGfJoIgqYQhky6+hz1DOq2W/wOiGTkAUJz+426LKEt80qnaZ0dw2uvkwyqfIOQJXiD8W4Cb8SRnRM3ZCkigvCA1/4hDhQKv+nDsY7E7s7aELJmT9viOuuZkbUhPInLBeKpdO3Fe6uHFkkmc1pgDQb6SruLJew4AWnmDC3WIKQylQYR4z7UQNP4uruyd3mmpPchnvR358EqgPCxQUp6anqPY3BwEMJxUtYTYEr5KZMkEYDx8Zb02W1alGvlRWC5xCvRCIm0JU2E6fkJ21CMqS0b5JowxeE+DFUPe7v74ye2zyVGNxndM92OLT4f4jn0z3C/UARZoNIKSIdOVCp6bMa1/3wBipyq7LIjARWoWJAX6NovE3siJePeFcv+bzbG228w9WwlmxKJmofWpojwg7/U41Z2RIiXt4wj9wBnShWH5E2FpaJeE7X7gIDT2OU4teavMyH+Hhd3rDq0kuLswV1Ur6VWT7+vEfmheNMpfjXtyRJkCfcU/7AXZY6L6iO3T2n8L6bpadXDrs8HkR9Vk6v8r6SUaVfKAe16y8zGK0omD5L6WL7B6TO7jcC2sMBnzQPco0xHUsCglFAYoFK3WdNY3Foip/n/yMqyUqiOuDiHkYRCCEBY6EHd94Fo0fMBYM6ZHz8q2HtdzlLr4SRydpxoJylvnD09eOhxkC6f0cwiSR8/GRLJMAzv38TvwCF8CSJ+BIbjghuHrmmFr99P3eIO+XQI6amZQmJWE97NEbSrZRJw0E42srPZO4GRKgB6D21YAZ2rrPYnWiiTpdqE/HoxMVDZhjGdJ+Wo5fSAd5aoNj9loMUdFQgKpgMrzwplidOeCauZ5bfc9VxoqhY3dYQ1ARLms/G0Rs8+6/fX/QWCCFcQSE=YtYZuuweGOsINRU0ELz/dKtnTOTGolEKfN0TRRh67puGV0Gz5C/9d2sooWiOcfaDy3Xev5Z/mMyVfIJovq9hLLpAjKBTevgPVwy7InsnMjYgGzL8LATiWpDOKrpOwWoe8koqmAh/IHQ1ZInhTsKbfKPTU76F3/BnDLnUJv+/q5noV/rIKo+w1a2XBSZpVfemf2p+yzZJnWOMNjUl9JWxYdmjL+zN4+dxY3/MJKcQ1MTqU6pbXJsNapDszQ83uD040v38Qt85FGIIK5QqNzDx71jmDPHVUWc4p9+O+QJrZhcFeQLEvh+IKKKcd+go8b/wkp4chKGrxxywLhN+WC/5MPUq3MRBEIV8LHXF42iJnGfwHTQZEbAW7Czr8SAc7H3WHDlgrQ1TxNN/fXXUrRrmy/WKuZsJwlYD+fscUjP/+ChVQKk08KvcHFgXSG7Ahy6jto0w044zPRpoL7byFQ8zyy1j7QWwkdvTZdSgmq4Fesys0mwz+nhDu/Bf94KHbCLZ/23svu1OFuPsGs8xsgL2ihm5FNRA3vRoKL8W7x4H9l7OMKAvsaNbJd+3GlC0P0oTPDjLS5uaKn05ZqHdDEu6x9XUy9RvOcqK8V4M1PcX3o+eav/h8zNYWJX4A2cOttToTp07o4663q9pVWhxSd9U0EszcXp8GP2GTF93Zbvjbp5qux+xghmQcv/+CdtHIdHNYgNT/uSxJY+5Ff4lj1GQBn/WsSFEEJ/XCC945PQGbSZctU17/Rl96feWJRcfn5UxULffEPzgfKW0xdiLl8XDnvqmkJ9j3tfGtIo7nKNjLQbOPokOV2sdL+eCGLlGcwYcukRDWfOOmqgWPB7osMHjHgW/JB0Kl0biVrAz6O9346p1a5ukE8CHdiuL01J6Q1MABn05P2/TxXOTgVn8vUDv48z9pqfoHqbun1EQFDABPENkZHf5RQK6dARHbmEDy1ZbSiSJdxqKJht+5LM7qk9D3yULVKcytNAYinHLUyduxV4b21LxJFioEHzCW/lVNXPsNsN634P2knyOtY1Y7ojngw3Ye1iNFil0cMQ60NnReYytvdVkMD7BgaeSPTjHcy4BtWdT0ocvJXPGyOqbaOc+bHW9kKxIJkKCbiplZjxJz0TYOI9psXilNc3B2lCRsdKFsM30wELV3BJ72vBTEhzdotjl+SWAJw5AkrSr2vr0/kI=

Programy 2014 - Osoby Fizyczne

Ochrona Wód

OW - 7 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7,5 m3/d dla osób fizycznych, instytucji i organizacji wykonujących funkcje publiczne lub społeczne - Program zamknięty

UWAGA! Z dniem 14.11.2014r. godz. 15.30 wstrzymanie naboru wniosków

Termin naboru: od 05.05.2014 r. do wyczerpania alokacji
Program zamknięty dla dofinansowania w formie dotacji (wstrzymanie naboru wniosków z dniem 06.05.2014r.)

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w formie pożyczki!
Prosimy o wpisywanie we wniosku kwoty dofinansowania w pełnych złotych, bez groszy.

UWAGA! Uruchomienie II naboru wniosków w formie dotacji z dniem 29.09.2014r. do wyczerpania alokacji.


Regulamin [pobierz]
Wniosek - dotacja [pobierz]
Wniosek - pożyczko-dotacja [pobierz]
Dane rzeczowe i ekologiczne zadania[pobierz]
Załącznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Załącznik nr 3 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Załącznik nr 4 - PIT-8C [pobierz]
Instrukcja rozliczenie rat [pobierz]

 

Ochrona Atmosfery

OA - 18 - Modernizacja indywidualnych kotłowni przez osoby fizyczne - Program zamknięty

UWAGA! Z dniem 14.11.2014r. godz. 15.30 wstrzymanie naboru wniosków
Termin naboru: od 14.04.2014 r. do wyczerpania alokacji

UWAGA! Program zamknięty dla dofinansowania w formie dotacji (wstrzymanie naboru wniosków z dniem 16.04.2014r.)

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w formie pożyczki!

UWAGA! Prosimy o wpisywanie we wniosku kwoty dofinansowania w pełnych złotych, bez groszy.
Regulamin [pobierz]
Wniosek - dotacja [pobierz]
Wniosek - pożyczko-dotacja [pobierz]
Dane rzeczowe i ekologiczne zadania [pobierz]
Załącznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Załącznik nr 3 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Załącznik nr 4 - PIT-8C [pobierz]
Instrukcja rozliczenie rat [pobierz]
Wskazówki do obliczeń efektu ekologicznego [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]

Odnawialne Źródła Energii

OZE - 25 - Zakup i montaż kolektorów słonecznych - Program zamknięty

Termin naboru: od 14.04.2014 r. do wyczerpania alokacji

UWAGA! Zamknięcie naboru wniosków z dniem 16.04.2014r. godz. 15.30

UWAGA! Prosimy o wpisywanie we wniosku kwoty dofinansowania w pełnych złotych, bez groszy.
Regulamin [pobierz]
Wniosek - dotacja [pobierz]
Dane rzeczowe i ekologiczne zadania [pobierz]
Załącznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Załącznik nr 3 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Załącznik nr 4 - PIT-8C [pobierz]
Instrukcja rozliczenie rat [pobierz]
Protokół odbioru robót – końcowy [pobierz]
Zalecenia odnośnie zawierania umów [pobierz]

OZE - 28 - Zakup i montaż pomp ciepła - Program zamknięty

UWAGA! Z dniem 14.11.2014r. godz. 15.30 wstrzymanie naboru wniosków
Termin naboru: od 14.04.2014 r. do wyczerpania alokacji

UWAGA! Zamknięcie naboru wniosków z dniem 16.04.2014r. godz. 15.30

-----------------------------------------------------------------------

UWAGA! Wznowienie naboru wniosków w formie pożyczki z dniem 04.06.2014r.

UWAGA! Prosimy o wpisywanie we wniosku kwoty dofinansowania w pełnych złotych, bez groszy.
Regulamin[pobierz]
Wniosek - dotacja [pobierz]
Wniosek - pożyczko-dotacja [pobierz]
Dane rzeczowe i ekologiczne zadania [pobierz]
Załącznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 - karta efektu ekologicznego [pobierz]
Załącznik nr 3 - oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Załącznik nr 4 - PIT-8C [pobierz]
Instrukcja rozliczenie rat [pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl