KTkp06JVIeOQFAeumaza7ixyY0Cuun8Da4ceTofSeQjQVXwowQSjXXEKceZ37wBq5+kW4SVNp8h1OT8hXQmy5k8qMQ+NvULZX5ayhPBolee/M+kQkCA0jfPwhx5MvxnLtUCjfV/KEYeo4gh3RO7sBW1pxhDT4VTngs7cuDIPtK2itIFEFP2LWzYzBf4q9Tzh6I2PWUBRlMOwF/9u6ADLuK4p5S9jZYugqyUUWbwLCiRY674N+1VuQbEtDsroymhnWtgrvMvmADYTbxWkf+ChgIZl4IEELkjZbFd9tfspN4qku1XuMhcBE92oYZZam0i9KyiLIsnh9bgFWI/vo2Mgr3zqwsW5ou4iqFpS9Jw8JdqBUGBdRID7PyYWX9TJAyCno0FMpC01pnbGIiNRudAkoRvc46CmFgvN1CE32Hs382CRqvt9HYrJnSO50ideKQF6Fi1YhprBxfXmjvkjhT23DxznVeYpsT34wLAqunPV6EH/h6nJTOTR+EeL53m13JT2qD4uOSCM1MEs8KgmRcsLJ7HQRTl2qWqmu3ttG2gICtZdv1Idl4Ldda6aFqcKSxjpe0nghSBlw03hUsqhOO6wL+r4heGW3Gf3ia+MwHFKjNrz0FiP4I7ndzZYRCbyqf5Ni0CGUR1CEIqGEEgZcEv4lPpds+eiD7JTCrmIh8wBzqndqyEr7DIorDQrH3Da9+TWuMV0eEuHafJNHSYT2XVeMJrVeaMPZNJ6E1sDVeIKXLuyjif1Imuc7trZLhLyN7CkVP9Br0FGz7c2dPcf97hAnVlC479EurEr0G7Df11uqP5RiCxCfXp/LEbKPrmMhOUSBDW9inip5RSRXgidNisxEw==s/WuXG2gAqNZTRWUdUAcTDhtWAch90N8ci0irQbTVlhQT7vBoFVkXU3Mqge2EzAs7cZ8r4xJ+S9yd860ppGRl/3XoF9FaLe7UDNBCIweS0w7F4AccvIBos2uGH1ERCHGx8hJLCPu5gXYW91nblRMXUHXvsrNq+0nppwyQMKhmBaYEtrlXurSIIdu5UiEfoTpcyXykpij6QkKsguDyYLXHSoq4I/p5nPOJYC+FsCJ8RMlm5ZumlHy/j9z3JAXeXW3twUyOo/0mU0RDvZB4vufSZtJm8aY9zRnjxvXwPTGzAe8dlpRM8YF5lMi/+zSqN3+qt4Y6Jtv2ucnGkuroH/ldhTGINUXdAwtY/Hgo9Wepc6vT2n2se0z3XzsU6R9vEygBZVIix6obs7btAYOIs6U0dMziryoCxPQYmT1C8wLwsYxxNzKTtGef8QBM3fd5JxnmHnnhg/OsPHsL2YrAwKbAMGJOK1QaRE+Igp+3oC2SASIdBHPL6K+MDZ1JUtCnNmBqqvOLW4JghMvHyxsLGXp2nrZP7NS6mPm+9f85T1xmUkqWi2ZGJiN1RGq0yHFRQD7Xtoh3A0ZSpgeDFrWpwXRQdIb8YDlXr9LMrnd+KCOmJovKM8iZLw7/bHznGaYtsUu6CrrDeSe1/v6jl5LHmOFDzb2GRacXwN4cNBpT5nktb8=U3csLfMqCpcgjYGE00s7sSUltkxGFN4ECk5ENRyuULGzF1Js8Ysiz5J6ZDWJHBH1Eg8aJbggDSDDsEaExjFAO8IehYRz/p76IKwCkv9H2RtLtEMFnytjdwQ+63M6/gut7M90wBp1kZU9E9qF+5UUCM8H9/jSuFwKDLtVOdrnLFHbCyU6Xdag/NA2gJGp2GViZsgtXzbF937ocmcahRVKdRFuSwtMwfwBa4NB+QAy8TS+IExPAEraI8+fnfV6/p9jPNiCEjaLIU4QuzLyNSDXtO+lGMYTGr7fz9mx4EdNAEtXKVOXba0ofEb+U30fTZGQyzSsxLc8On6+FA5DL1QfDS/eAqMETwfW18Rh0MHPJtGrh1NVce4t6JN29bKZK/xTjTbEJvLIcFl5MDZ+2IcFk6HFamQzyPOiQ3bWaagsOaEglQq1p/EsDLeadSk9odIP9CGLIiQJpPCeD7t/P68pBF7ZJJVdDqpPhM7UuNvqhGhHw2rAnHa9fVHKFa8Ai4WbA6KjjFiv04mHwkGyedumALzPzqRLdhW/Z2RC/IVn2Q3MnnF/uLQQ3NmqBkb4LdVeWtUfgnxzmU/IsZjkBj5V6FIxxEhKJji17oLQIY05X6bOK7Nb2rOIeoxcQiuc3YRIEpPTTnxoGPJLYrLX811gKbMhg2hePiHUUyI7StyOpvHgFEyNAcWTG3HxGNCiKKMDKPd6GjQlc8VpoG1aihJeNA==

Programy 2015 - Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz ich Jednostki podległe

Ochrona Wód

OW-1 Realizacja przedsięwzięć ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych - Program zamknięty

Termin naboru: od 19.01.2015 r. do wyczerpania alokacji jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r.

Regulamin: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego: [pobierz]

Rozliczenie raty:[pobierz]

OW-2 Zadania z zakresu ochrony wód - Program zamknięty

Termin naboru: od 26.01.2015 r. do wyczerpania alokacji jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r.

Regulamin: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego: [pobierz]

Rozliczenie raty: [pobierz]

Gospodarka Wodna

GW-3 Budowa i przebudowa urządzeń oraz obiektów hydrotechnicznych poprawiających bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, a także usuwanie skutków powodzi - Program zamknięty

Termin naboru: od 30.03.2015 r. do wyczerpania alokacji jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r.

Regulamin: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego: [pobierz]

GW-4 Poprawa jakości wody pitnej poprzez budowę, przebudowę i remont stacji uzdatniania wody - Program zamknięty

Termin naboru: od 26.01.2015 r. do wyczerpania alokacji jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r.

Regulamin: [pobierz]

Rozliczenie raty: [pobierz]

Rozliczenie końcowe: [pobierz]

GW-5 Wspieranie zadań związanych z działaniami na rzecz odbudowy urządzeń i obiektów melioracji podstawowej i szczegółowej, zapewniającej ochronę terenów zurbanizowanych przed wodami podsiąkowymi i opadowymi - Program zamknięty

Termin naboru: od 13.04.2015 r. do wyczerpania alokacji jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r.

Regulamin: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego: [pobierz]

GW-6 Zadania z zakresu gospodarki wodnej - Program zamknięty

Termin naboru: od 02.02.2015 r. do wyczerpania alokacji jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r. 

Regulamin: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego: [pobierz]

Rozliczenie raty: [pobierz]

Ochrona Atmosfery

OA-7 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza - Program zamknięty

Termin naboru: od 02.02.2015 r. do wyczerpania alokacji jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r.

Regulamin: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego: [pobierz]

Rozliczenie raty: [pobierz]

OA-8 Wspieranie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii - Program zamknięty

Termin naboru: od 15.07.2015r. do wyczerpania alokacji jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r. 

Regulamin: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego: [pobierz]

Rozliczenie raty: [pobierz]

OA-9 Wspieranie zadań z zakresu termomodernizacji oraz związanych z odzyskiem ciepła z wentylacji - Program zamknięty

Termin naboru: od 02.02.2015 r. do wyczerpania alokacji jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r. 

Regulamin: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego: [pobierz]

Rozliczenie raty: [pobierz]

2015-OA-10A Modernizacja oświetlenia elektrycznego - Program zamknięty

Termin naboru: od 15.04.2015 r. do wyczerpania alokacji, ale nie później niż do 30.10.2015 r.

Regulamin: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego: [pobierz]

Rozliczenie raty: [pobierz]

2015-OA-10B - ”Poprawa jakości powietrza Część 2)Kawka – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” - Program zamknięty

Termin naboru: od 20.04.2015 r. do wyczerpania alokacji, ale nie później niż do 30.08.2015 r.

Regulamin: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego: [pobierz]

Rozliczenie raty: [pobierz]

2015-OA-10C - "Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni" - Program zamknięty

Termin naboru: od 13.07.2015 r. do wyczerpania alokacji jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r.

Regulamin: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego: [pobierz]

2015-OA-10D - „Plany Gospodarki Niskoemisyjnej” - Program zamknięty

Termin naboru: od 06.07.2015r. do wyczerpania środków w ramach alokacji, ale nie później niż do 30.10.2015 r.

Regulamin: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego: [pobierz]

Ochrona Ziemi

OZ-11 Budowa i rozbudowa instalacji służących zagospodarowaniu odpadów w ramach Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z perspektywą lat 2018-2023 - Program zamknięty

Termin naboru: od 19.01.2015 r. do wyczerpania alokacji  jednak nie pó źniej niż do dnia 30.10.2015 r. 

Regulamin: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego: [pobierz]

Rozliczenie raty: [pobierz]

OZ-12 Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego - Program zamknięty

Termin naboru: od 02.03.2015 r. do wyczerpania alokacji jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r. 

Regulamin: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego: [pobierz]

Rozliczenie raty: [pobierz]

OZ-12A Przedsięwzięcia związane z zamykaniem i rekultywacją składowisk - Program zamknięty

Termin naboru: od 29.07.2015 r. do wyczerpania alokacji jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r. 

Regulamin: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego: [pobierz]

Rozliczenie raty: [pobierz]

Edukacja Ekologiczna

EE-13 Wspomaganie edukacji ekologicznej poprzez propagowanie działań podnoszących świadomość ekologiczną społeczeństwa - Program zamknięty

Informujemy, że na posiedzeniu w dniu 14.07.2015 r. Zarząd WFOŚiGW w Warszawie podjął decyzję o wznowieniu naboru wniosków w ramach programu z dziedziny edukacji ekologicznej Program 2015-EE-13 pn. "Wspomaganie edukacji ekologicznej poprzez propagowanie działań podnoszących świadomość ekologiczną społeczeństwa".

Termin naboru: od 15.07.2015 r. do wyczerpania alokacji jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r.

Pomoce dydaktyczne - wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Warszawie [pobierz]

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Termin naboru: od 02.03.2015 r. do wyczerpania alokacji  jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r. 

Informujemy, że na posiedzeniu w dniu 05.05.2015 r. Zarząd WFOŚiGW w Warszawie podjął decyzję o zamknięciu naboru wniosków, z powodu wyczerpania alokacji, z dniem 05.05.2015 r. godzina 15.30, w ramach programu z dziedziny edukacji ekologicznej Program 2015-EE-13 pn. „Wspomaganie edukacji ekologicznej poprzez propagowanie działań podnoszących świadomość ekologiczną społeczeństwa”.

Regulamin: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego: [pobierz]

Jak opisywać płyty CD zawierające dokumentację z realizowanych zadań.

EE-15 Wspieranie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej - Program zamknięty

Informujemy, że na posiedzeniu w dniu 14.07.2015 r. Zarząd WFOŚiGW w Warszawie podjął decyzję o wznowieniu naboru wniosków w ramach programu z dziedziny edukacji ekologicznej Program 2015-EE-15 pn. "Wspieranie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej".

Termin naboru: od 15.07.2015 r. do wyczerpania alokacji jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Termin naboru: od 02.03.2015 r. do wyczerpania alokacji  jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r. 
UWAGA! z dniem 19.05.2015 r. godz. 15.30 został zamknięty nabór wniosków

Regulamin: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego: [pobierz]

Jak opisywać płyty CD zawierające dokumentację z realizowanych zadań.

Ochrona Przyrody

OP-16 Zadania z zakresu ochrony przyrody - Program zamknięty

Termin naboru: od 16.02.2015 r. do wyczerpania alokacji  jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r.

Regulamin: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia raty: [pobierz]


 

OP-16A Usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenie województwa mazowieckiego - Program zamknięty

Termin naboru: od 29.07.2015 r. do wyczerpania alokacji jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r. 

Regulamin: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia raty: [pobierz]

OP-17 Wykonanie uproszczonych planów urządzania i inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa - Program zamknięty

Termin naboru: od 16.02.2015 r. do wyczerpania alokacji  jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r. 

Regulamin  [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego  [pobierz]

Instrukcja rozliczenia raty [pobierz]

Zapobieganie Zagrożeniom Środowiska i Poważnym Awariom oraz Usuwania ich Skutków

NZ-18 Zakup samochodów pożarniczych oraz sprzętu ratowniczego - Program zamknięty

Informujemy, że na posiedzeniu w dniu 07.07.2015 r. Zarząd WFOŚiGW w Warszawie podjął decyzję o wznowieniu naboru wniosków w ramach programu z dziedziny nadzwyczajne zagrożenia Program 2015-NZ-18 pn. "Zakup samochodów pożarniczych oraz sprzętu ratowniczego".

Termin naboru: od 15.07.2015 r. do wyczerpania alokacji jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r.

----------------------------------------------------------------------------------------

Termin naboru:

UWAGA! z dniem 19.05.2015 r. godz. 15.30 został zamknięty nabór wniosków w formie dotacji.
Trwa nabór wniosków w formie pożyczki.

  • Zakup samochodów: od 04.05.2015 r. do wyczerpania alokacji  jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r.
  • Zakup sprzętu ratowniczego: od 13.04.2015 r. do wyczerpania alokacji  jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r. 

Regulamin: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego: [pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl