Xr0Hpz7a9ZDJu04q+eVgs9gEOFTb/jy2xNLzgsmHPc5zwlM6/VxgjNJMKEDyQx53T2uDhGk4FrPG4Ay3AJvpebxU5zogeJcDxcfVUOqq1AwB5mRn91ELko4Bzwliy61G7CnOWHsIyxIZuvlftWh+kZm+vkUV8rjya40e9en2NbNpl2pOpBJKnHeqbSyF8u3+dAQ/41LDg3cxUJliyFRN/V6swPki/LDuKSJppCPMzjmkm15qfoSipGNJmZ22ZeXL7d+no2N38O92t/DXhtl0nE1utltSKKzccid9SnZ3MYs9hM1NKvIsjH8Sfbtv+lvWx9Nw/JUKMje7kVAcP40clEnOGwkVOIfpodZygXC+qtwUYhHEHjrhyl5P/yqc0XJJHG3tLikIy5Hyxxt4Gm00BOgaDURzR5T7wSf1DuyNTMyj3pZS88lPfoexcbmpqyHDCIHTQNYTXvlXbiCBiH7/AzSv6GRg8VDgUbBuOy5OhTWZwNi2SOhUNvcByWdkM/wMDNPcx936KzWjOY29HIez2EomRoFt8YGqYJq/hJ0GwB4qqI10tdBtC3DSw7MuqsppPXXd4ibqdZnXrA9pa+2NGy0Adnpp1ptr2PX/qM6zCA1zpw+18YW6e6EQiHnWQxVNeQedWg3OuHrJU+F3sgPyOve7hu//x4i0xxoP7A32Zn0=XsOCP24PRFbvjEFy69vQCjx7cYCFDVZdaYeXoB6EStsfYBviXg6TrP4moAqUOm7HM+jFlIkToti8oRA1hWgtKNqknW5IXKlChmuISl6On10hJBY+GjSgVied4E1WPegPfhvv1HJjEQnjG0dLjq6ozNdYoEfw6FNFfqPeWF14I85s0rk/CzziwPlc6yNK8v89TW3YlC4vuRJbfqyRZLSJkoufOMcBy80P+JlpI+WvtE5vxJHHRYaLhtez5pC5qVUV7H4IdVmGrt5EyUtHd559auhb62rKt1wUXHeMogeq4XmPbqv67NhnA7peoADdNxucOAQwoHTVC6Cfzb/H2pPrly6daTSKvRfUz5SiaJqHVic79NjvknomVFx6wfoKn/E0xtX6TDwG58cEKywOYuaq/w1UFdtQyMtc6H7geRQHK1e+1HEBGqHPXMTl3BLwSJaU0xNZLrRbP/xwzvheaY7EWakSc6EhEFU8191/Dbezgd+BTIHNqax5xQpnD3KUDldv/4Dw+tqWWg8tBBs3UW6ftaJTrVp+vk8J2C5n1OzOgwdKG9QhMEfb+fTMvmQlyljGFR0RPir6y9pNloMAB6GCLg==gnqwxF8LVNyilA1BGJeiu8XvPdkmliMndht/rh9SBFjaijI+v9RhUURU2zBwNHMHiU6ksdP7u5hJIC7flEX01McFiZsQTKp3MgT0kxrGzt13hDPHbThEzYMZb0vT8Prp8qQwHt13tN4bOyn5YaPCr6cyWmyPk6vMRsxNsS/sPwLvEXRHU1ImEWQImelDUtTXSb72ClJGlbq1lUGxdIZAq6+US46s4mS4eFG0LDTJkrsZBhpJAhmEGB//hQZUewC/v6w28NdUwU9C5n/sifgqKoaBW8qQWtLAPA0gabznrLuKhB1E3QrW+bA1L2JaConwnoSX5Rr4vryuFzgH3+701c6PY6JUruAQfWT5TQy7OYU4gL39E9XApfK7kB/VS6olfkAJPzkTS9AT14ffaIU/g/yAriNGdEzhszkrV9Mt5HstgjIuPMZR88rK+Y8/OQqCBiAYGLv6CNwP6CnygsX9UVv3ASt2GAXa4FOSx0TQ6EKU+dcNekunYjsHZndOzuVHV2Q60Rc3G75JObvLMkv3ILIjS4Gl+MrynPrQ1VNBSn3iJKWQG0W9edmLeeDAVA5vRvNKmkn7Wa6ZwZv/RLWkWRTxttAjWwDspmwB/Y0P1snzaQCKGclyVHDhSXjEwR/PAzjx9WiLicUWkKF1x45MQ9QmA+JHtUU6ug+vrmobANd9pcu/s1Iw/6bofVsd8/BlgC4Ze22ptTh7dDNX/1tNTccnAX24fuUgg/DJktl4WyikPeDFoTSqJXubeGhetNe7eRKc2Jss/xgziHmVOX8Z0ygrp5mQhvKT8h+jqPe8HKY=

Programy 2015 - Osoby Fizyczne

Ochrona Atmosfery

OA-10 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż kolektorów słonecznych, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż pomp ciepła - Program zamknięty

Termin naboru:

  • Modernizacja kotłowni od 30.03.2015 r. do wyczerpania alokacji jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r. - uwaga: zamknięcie naboru wniosków z dniem 31.03.2015 r. godz. 15.30 
  • Zakup i montaż pomp ciepła od 20.04.2015 r. do wyczerpania alokacji jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r. - uwaga: zamknięcie naboru wniosków o dofinansowanie w formie dotacji z dniem 19.05.2015 r. godz. 15.30
  • Zakup i montaż kolektorów od 04.05.2015 r. do wyczerpania alokacji jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r. - uwaga: zamknięcie naboru wniosków o dofinansowanie w formie dotacji z dniem 19.05.2015 r. godz. 15.30
  • Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej od 15.07.2015r. do wyczerpania alokacji jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r. 

W przypadku ubiegania się dofinansowanie jednocześnie w formie dotacji oraz pożyczki prosimy o złożenie jednego kompletu załączników.

Regulamin:[pobierz]

Ochrona Wód

OW-2A Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7,5 m3/d dla osób fizycznych – Program otwarty - Program zamknięty

Termin naboru od 29.07.2015r. do wyczerpania alokacji, jednak nie później niż do 30.10.2015r.

Regulamin: [pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl