eNk9rok5dNy4po5VvfBOKXmCPYJRRlQXK3B11UQ5PX+d5DkiF4puOxZPUrOAXnjGzmxRFkV1JsyRgOUh3bwutfrbW18lSOh0avcfwck0bWOSjZoGdEIvPqMU7jdaI4/xBCVHwLc/9od294XlH2X/W2nTwU8nEJfC0OqQQqy7zIJMg1uLQViQ6PLyHfC7/TMteCwOj2l9JOqXlf889t9OtBpj3Mj2L2PI5FcmwzzSKdxrpdyOKeRKXnxMDIC6b9efiCzQEB0zslGIABlweb3MLhSvD7sgDgklA8/15iPWxDpQkgFWFbCxQoJeWl2R3W+PtfIH5cxs/aD1ud3WoaRAGw5Nb/9z8duFnE3QZP5sQNtYcXK/ePMwha22yRIlXUm5YZJs2soe5hPVajfEKFJzf9xBpB+IDSqIlYsoUVodY6L8M15HjZiexX+rC0VtRsObOzbIRD9XoY/WTx0QfTmU/B9nffVrB/TGOGhXLbIqeCbHnwwOd/w1fkeo1hskSRsxsqWH9pTmr+hjvzGdgusFMNxt+cWt4I+sJnno4xFxW3IVO05OzA0E7Pn0NuQXf0pH7618+9Ia7Pt2AzGMwXcjp6d1mmX8/5k7mVRgSOsS6czvYMvJemWRB8Y74EW4p4LBK56qr7T6KlLBuYGSUnKYhyTiqzSD/85/hYmG0HTLymsP4dq8CLk7TSmJztuVOU7P8Wjik/omIKFNOuHq/0GdG3GmKY46/MTfbmo+Fzt/ijJX6xb9s39fe/fNgVs5Rs+oRXbz7aPEWb+nzbDtTjHpRuKyylpJQoiCgi41jAsTmqe4VWLAwrWb0/IwjDP1tfQ8jHydJvsMMHzjEqn+0x6o8MGe6tFl0W4M5gKcHCclqCjH25ZoXAXAn3MKcx5QyJFN8ex8INMpD+TOFUuzXvS0oVMWUXA2/qKjq1cC3JfX5dPHhhxCDQzZZZNwp3FrcKk8mMXixFd++yCImtZNB9HOj8zAWCxpYdiSHqTIrFIvgxH/fD3Zc775XiGucZe01Vnp2l6meeo9jRp4HFDnnfDMgt7MLSOeY/8LgtJssedXQ+rzLtQGmBCL2z/INBkVe5dDycD1yOxUX9ARH1cMiKa0UoawhGN1EP/mRAmJ4kVvMToDc93Iff2XwKi1VaW/IgL48HUOn/SYrHHIID3S+gW9SPOjOGjwplv2CbavUYyKiLNlSEhC8oxB5hJq1XkezTvqOpl+mbSdtD0INTgTTYE7N6dzA5W6JMkaMT5erwRd3h0yrO+GiwiLr2tRDK3SAVtrjA2z6fl0I1+FpjGojDsrFIIdr+RwGZPExIulg2BnPFw=v1zBZx6Ua5M3v9QU3yHkT6Q7N4giqb9m4vnM+NqMNISQIGDCGszDzRd6pGcn+Gs3R10G0rvNstZtCkcAuBZhzbZjI/6Blz85CsGi+dd/qrfyKmiS4DSMLmcv19Wsf7ySQ5FXSmWg9e4VioPzfoTcmJzPujtBiRg00fDUsdpLAE8GJOIyM1N7ptKQUAgetrhEr1r1RQJ5xY+7RYCXxEtCbfGz2bPd2MG+tGfWOjevUanhayVvv4RJ3Gobk0ZNNNy5BqADp5nhrmI3ztZzQiMmzBsRkdU9D6DCXu1diCZT0VQUrToWx852J2MIdLYh5fRToaggE+qjMZUBgw4yN8/1Qc28LBbFJAHXA0VNykyWaNrsRDOlMvvwqSrKYj1KEE0Rw1av69CVdVVfsd6ep6ha8U0Txvnqx82bwgFHofE6n+ebsCTMmr8hJeHG/eWBz8zxPxEWyK+NudQoKL8jcDrFdX2vthYfunpsM28ZlI6PFmLwX2WX1xVlBPkTUzACHRamVWirDRaI8a/FEIYvKVFvzy5Qw0nFGAAAuz1OXZJuqXOPTQdulP/+LByOppbKQ/cxeuYHdptyY7SL8/NpJ6Y5Vg==

Programy 2015 - Pozostali Wnioskodawcy

Ochrona Wód

OW-1 Realizacja przedsięwzięć ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych - Program zamknięty

OW-1 Realizacja przedsięwzięć ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Termin naboru: od 19.01.2015 r. do wyczerpania alokacji jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r.

Regulamin: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego: [pobierz]

Rozliczenie raty: [pobierz]

OW-2 Zadania z zakresu ochrony wód - Program zamknięty

OW-2 Zadania z zakresu ochrony wód.

Termin naboru: od 26.01.2015 r. do wyczerpania alokacji jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r.

Regulamin: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego:[pobierz]

Rozliczenie raty: [pobierz]

Gospodarka Wodna

GW-3 Budowa i przebudowa urządzeń oraz obiektów hydrotechnicznych poprawiających bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, a także usuwanie skutków powodzi. - Program zamknięty

GW-3 Budowa i przebudowa urządzeń oraz obiektów hydrotechnicznych poprawiających bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, a także usuwanie skutków powodzi.

Termin naboru: od 30.03.2015 r. do wyczerpania alokacji jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r. 

Regulamin: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego: [pobierz]

GW-4 Poprawa jakości wody pitnej poprzez budowę, przebudowę i remont stacji uzdatniania wody - Program zamknięty

GW-4 Poprawa jakości wody pitnej poprzez budowę, przebudowę i remont stacji uzdatniania wody

Termin naboru:od 26.01.2015 r. do wyczerpania alokacji jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r.  

Regulamin: [pobierz]

Rozliczenie raty: [pobierz]

Rozliczenie końcowe: [pobierz]

GW-5 Wspieranie zadań związanych z działaniami na rzecz odbudowy urządzeń i obiektów melioracji podstawowej i szczegółowej, zapewniającej ochronę terenów zurbanizowanych przed wodami podsiąkowymi i opadowymi - Program zamknięty

GW-5 Wspieranie zadań związanych z działaniami na rzecz odbudowy urządzeń  i obiektów podstawowej  i szczegółowej, zapewniającej ochronę terenów zurbanizowanych przed wodami podsiąkowymi i opadowymi

Termin naboru: od 13.04.2015 r. do wyczerpania alokacji jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r. 

Regulamin: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego: [pobierz]

GW-6 Zadania z zakresu gospodarki wodnej - Program zamknięty

GW-6 Zadania z zakresu gospodarki wodnej

Termin naboru: od 02.02.2015 r. do wyczerpania alokacji jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r. 

Regulamin: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego: [pobierz]

Rozliczenie raty: [pobierz]

Ochrona Atmosfery

OA-7 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza - Program zamknięty

OA-7 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza

Termin naboru: od 02.02.2015 r. do wyczerpania alokacji jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r. 

Regulamin: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego: [pobierz]

Rozliczenie raty:[pobierz]

OA-8 Wspieranie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii - Program zamknięty

OA-8 Wspieranie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii

Termin naboru: od 15.07.2015r. do wyczerpania alokacji jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r. 

Regulamin: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego: [pobierz]

Rozliczenie raty: [pobierz]

OA-9 Wspieranie zadań z zakresu termomodernizacji oraz związanych z odzyskiem ciepła z wentylacji - Program zamknięty

OA-9 Wspieranie zadań  z zakresu termomodernizacji oraz związanych z odzyskiem ciepła z wentylacji

Termin naboru: od 02.02.2015 r. do wyczerpania alokacji jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r.

Regulamin: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego: [pobierz]

Rozliczenie raty: [pobierz]

2015-OA-10A Modernizacja oświetlenia elektrycznego - Program zamknięty

Termin naboru: od 15.04.2015 r. do wyczerpania alokacji, ale nie później niż do 30.10.2015 r.

Regulamin: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego: [pobierz]

Rozliczenie raty: [pobierz]

Ochrona Ziemi

OZ-11 Budowa i rozbudowa instalacji służących zagospodarowaniu odpadów w ramach Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z perspektywą lat 2018-2023 - Program zamknięty

OZ-11 Budowa i rozbudowa instalacji służących zagospodarowaniu odpadów  w ramach Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z perspektywą lat 2018-2023

Termin naboru: od 19.01.2015 r. do wyczerpania alokacji jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r.

Regulamin: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego: [pobierz]

Rozliczenie raty: [pobierz]

OZ-12 Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego - Program zamknięty

OZ-12 Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego

Termin naboru: od 02.03.2015 r. do wyczerpania alokacji jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r. 

Regulamin: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego: [pobierz]

Rozliczenie raty: [pobierz]

OZ-12A Przedsięwzięcia związane z zamykaniem i rekultywacją składowisk - Program zamknięty

Termin naboru: od 29.07.2015 r. do wyczerpania alokacji jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r. 

Regulamin: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego: [pobierz]

Rozliczenie raty: [pobierz]

Edukacja Ekologiczna

EE-13 Wspomaganie edukacji ekologicznej poprzez propagowanie działań podnoszących świadomość ekologiczną społeczeństwa - Program zamknięty

Informujemy, że na posiedzeniu w dniu 14.07.2015 r. Zarząd WFOŚiGW w Warszawie podjął decyzję o wznowieniu naboru wniosków w ramach programu z dziedziny edukacji ekologicznej Program 2015-EE-13 pn. "Wspomaganie edukacji ekologicznej poprzez propagowanie działań podnoszących świadomość ekologiczną społeczeństwa".

Termin naboru: od 15.07.2015 r. do wyczerpania alokacji jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r.

Pomoce dydaktyczne - wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Warszawie [pobierz]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Termin naboru: od 02.03.2015 r. do wyczerpania alokacji  jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r.

Informujemy, że na posiedzeniu w dniu 05.05.2015 r. Zarząd WFOŚiGW w Warszawie podjął decyzję o zamknięciu naboru wniosków, z powodu wyczerpania alokacji, z dniem 05.05.2015 r. godzina 15.30, w ramach programu z dziedziny edukacji ekologicznej Program 2015-EE-13 pn. „Wspomaganie edukacji ekologicznej poprzez propagowanie działań podnoszących świadomość ekologiczną społeczeństwa”.

Regulamin: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego:  [pobierz]

EE-15 Wspieranie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej - Program zamknięty

Informujemy, że na posiedzeniu w dniu 14.07.2015 r. Zarząd WFOŚiGW w Warszawie podjął decyzję o wznowieniu naboru wniosków w ramach programu z dziedziny edukacji ekologicznej Program 2015-EE-15 pn. "Wspieranie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej".

Termin naboru: od 15.07.2015 r. do wyczerpania alokacji jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Termin naboru: od 02.03.2015 r. do wyczerpania alokacji jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r.
UWAGA! z dniem 19.05.2015 r. godz. 15.30 został zamknięty nabór wniosków

Regulamin: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego: [pobierz]

Ochrona Przyrody

OP-16 Zadania z zakresu ochrony przyrody - Program zamknięty

OP-16 Zadania z zakresu ochrony przyrody

Termin naboru: od 16.02.2015 r. do wyczerpania alokacji jednak nie później niż do dnia 30.10.2015r.

Regulamin: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia raty: [pobierz]


 

Zapobieganie Zagrożeniom Środowiska i Poważnym Awariom oraz Usuwania ich Skutków

NZ-18 Zakup samochodów pożarniczych oraz sprzętu ratowniczego - Program zamknięty

Informujemy, że na posiedzeniu w dniu 07.07.2015 r. Zarząd WFOŚiGW w Warszawie podjął decyzję o wznowieniu naboru wniosków w ramach programu z dziedziny nadzwyczajne zagrożenia Program 2015-NZ-18 pn. "Zakup samochodów pożarniczych oraz sprzętu ratowniczego".

Termin naboru: od 15.07.2015 r. do wyczerpania alokacji jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Termin naboru:

UWAGA! z dniem 19.05.2015 r. godz. 15.30 został zamknięty nabór wniosków w formie dotacji.
Trwa nabór wniosków w formie pożyczki.

  • Zakup samochodów: od 04.05.2015 r. do wyczerpania alokacji jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r.
    Zakup sprzętu ratowniczego: od 13.04.2015 r. do wyczerpania alokacji jednak nie później niż do dnia 30.10.2015 r.

Regulamin: [pobierz]

Instrukcja rozliczenia końcowego: [pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl