Programy 2016 - Osoby Fizyczne

Ochrona Atmosfery

OA-7 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni - Program zamknięty

Program zamknięty z dniem 29.09.2017 r.

Termin naboru: od 04.04.2016 r. do wyczerpania alokacji, nie później niż do dnia 30.09.2016 r. a w przypadku posiadania umowy z wykonawcą zadania nie później niż do 31.10.2016 r.

UWAGA! Informujemy, że z powodu wyczerpania alokacji, na posiedzeniu w dniu 05.04.2016 r. Zarząd WFOŚiGW w Warszawie podjął decyzję o zamknięciu z dniem 05.04.2016 r. godzina 15.30 naboru wniosków o dofinansowanie w formie dotacji, w ramach programu pn.Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni”.

Regulamin: [pobierz]

Wniosek o dotację: [pobierz]

Lista załączników do wniosków o dotację: [pobierz]

Wniosek o pożyczkę: [pobierz]

Lista załączników do wniosku o pożyczkę: [pobierz]

Harmonogram rzeczowo-finansowy - załącznik nr 1: [pobierz]

Karta efektu ekologicznego - załącznik nr 2: [pobierz]

Wskazówki do obliczeń efektu ekologicznego: [pobierz]

Druk dla celów odprowadzania podatku dochodowego - załącznik nr 3: [pobierz]

Informacje finansowe - załącznik nr 4: [pobierz]

Rozliczenie dotacji/pożyczki: [pobierz]

Zaświadczenie o zatrudnieniu (do wniosku o pożyczkę) [pobierz]

Jak opisywać płyty CD zawierające dokumentację z realizowanych zadań.

Uprzejmie informujemy, iż z uwagi na duże zainteresowanie ofertą skierowaną do osób fizycznych (w ramach programów nr 2016-OA-7 oraz 2016-OA-8), Fundusz będzie przyjmować od osób składających po jednym wniosku na konkretne zadanie (tj. jeden wniosek na dofinansowanie modernizacji kotłowni, jeden na montaż kolektorów słonecznych, jeden na montaż pompy ciepła oraz jeden na montaż instalacji fotowoltaicznej).

OA-8 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż pomp ciepła - Program zamknięty

Termin naboru: od 04.04.2016 r. do wyczerpania alokacji, nie później niż do dnia 30.09.2016 r. a w przypadku posiadania umowy z wykonawcą zadania nie później niż do 31.10.2016 r.

UWAGA! Informujemy, że z powodu wyczerpania alokacji, na posiedzeniu w dniu 05.04.2016 r. Zarząd WFOŚiGW w Warszawie podjął decyzję o zamknięciu z dniem 05.04.2016 r. godzina 15.30 naboru wniosków o dofinansowanie w formie dotacji, w ramach programu pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż pomp ciepła” w zakresie zakupu i montażu kolektorów słonecznych.

.

UWAGA! Uprzejmie informujemy, że z powodu wyczerpania alokacji, na posiedzeniu w dniu 19.04.2016 r. Zarząd WFOŚiGW w Warszawie podjął decyzję o zamknięciu z dniem 19.04.2016 r. godzina 15.30 naboru wniosków o dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki, w ramach Programu „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż pomp ciepła” w zakresie zakupu i montażu pomp ciepła.

.

Uprzejmie informujemy, że z powodu wyczerpania alokacji, na posiedzeniu w dniu 14.06.2016 r. Zarząd WFOŚiGW w Warszawie podjął decyzję o zamknięciu z dniem 14.06.2016 r. godzina 15.30 naboru wniosków o dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki, w ramach Programu „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż pomp ciepła” w zakresie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej.

.

Regulamin: [pobierz]

Wniosek o dotację: [pobierz]

Lista załączników do wniosków o dotację: [pobierz]

Wniosek o pożyczkę: [pobierz]

Lista załączników do wniosku o pożyczkę: [pobierz]

Harmonogram rzeczowo-finansowy - załącznik nr 1: [pobierz]

Karta efektu ekologicznego - załącznik nr 2: [pobierz]

Druk dla celów odprowadzania podatku dochodowego - załącznik nr 3: [pobierz]

Informacje finansowe - załącznik nr 4: [pobierz]

Oświadczenie: [pobierz]

Rozliczenie dotacji/pożyczki: [pobierz]

Zaświadczenie o zatrudnieniu (do wniosku o pożyczkę) [pobierz]

.

.

Jak opisywać płyty CD zawierające dokumentację z realizowanych zadań.

Uprzejmie informujemy, iż z uwagi na duże zainteresowanie ofertą skierowaną do osób fizycznych (w ramach programów nr 2016-OA-7 oraz 2016-OA-8), Fundusz będzie przyjmować od osób składających po jednym wniosku na konkretne zadanie (tj. jeden wniosek na dofinansowanie modernizacji kotłowni, jeden na montaż kolektorów słonecznych, jeden na montaż pompy ciepła oraz jeden na montaż instalacji fotowoltaicznej).

Ochrona Wód

OW-2A Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7,5 m3/d dla osób fizycznych - Program zamknięty

Termin naboru: od 01.07.2016 r. do wyczerpania alokacji, nie później niż do dnia 30.09.2016 r. a w przypadku posiadania umowy z wykonawcą zadania nie później niż do 31.10.2016 r.

Regulamin: [pobierz]

Wytyczne: [pobierz]

Wniosek - dotacja: [pobierz]

Wniosek - pożyczka-dotacja: [pobierz]

Lista załączników: [pobierz]

Harmonogram rzeczowo-finansowy: [pobierz]

Karta efektu ekologicznego: [pobierz]

PIT-8C: [pobierz]

Kwestionariusz informacje finansowe: [pobierz]

Rozliczenie raty-dotacji-pożyczki: [pobierz]

Zaświadczenie o zatrudnieniu: [pobierz]

Uprzejmie informujemy, że Fundusz nie dopuszcza składania więcej niż jednego wniosku przez jednego Wnioskodawcę.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl