SelJ287wyvVYQeanAXBHxG2pk9LrXKpbk816OKBYtA+2rVn7HCZSN/N5dLuuYzlO51t14+9lEU/l3BpSEwTBeCPCyx4l09ZrldGu5z3xPobECav7Yq2KHpMIJO5Zp8QfmmknJhsauIEU8uUES998gVc5nUbP+p+hjXrBK5y9H1Ka/2ngWh8mzYltr7dSO51gCu0nCNU9pf4l0kX+eG0Nc2CR//u/Wvc4fB82ZUsuFurmJOn7SHiA0sXDkvJ33fNB7W0YbstClMzw8PMKNe/HeFiC1jpA6NObQbajQuyDVAGHMbjja1K7HNxSEbsoZgCImJmTnqLFy/JA+zR/Qmh7DZvN30X/KFNnmyTQZry598htXYazkeWi15hg0Rs9oYI7uAqkhgWGmwVNNGxnfnw61C7/7X55Eq/OGz/oJ1rLHDXkmyyRqLpqcO4OIJfuUgYucIkNadBvlPQn7mrtL2/P1ttxyI7d28MBkUuLCaRi1UxYKXXutEOKC6jvmVe8yrzk9U1zZXT0v731AGGIGzh6PRa8XAo7c4nEF9eUtBgXLP4Das+6eVjnnZofNaPtB+FPjhma2IGWKYrjEhQQICXaAzjE+PZWRpRu/eO+K0XN+fcKRdK0EfiTBguYDxHAgsaOtXEh95aHBKKRyFokg5yhU9PjHq1FAsi/iAKFNyljxjUmfFSkj1L6nMxlTgXsgfmu4LRgOR221Ef+wjMp5YIEBCmdfcFSJp2F0gmfH4GOJL47rrC1cfPK1Pfesca6TCPNJtRwpb/SRS/mxgsVbL2ZfevO/FcvtSmefn8ww6D64tq3cIan4/1feydGSf7xhaAyT+24ZRSZuOYnIpVaoGOOmEDtVHLe2pPaesT1Wy/U4eIkhkY3Al5sgerxZMrOMK75tyMnvG31Swd0X9ZqgMGFhNdPVCfkUjax9HjOVy0O1OsMapmhs++BFKCFCbvcA3uufgt8QXrfS1RzN9N+rctyXaOMR6SfmCrzBBGuBvi+3fJC4PpieqV7Vo3idpEpY7pGjAGR5iDmijwpSGVlAQxpE6G5VwE4TUHlVgD0/fB+p1J/Yzez06KZQyLMtqz1UY5ZLd6VzJVklZ+ZDEO3tmC0Jj4rGEgqiJNrkm4fz/bvCG4cRifImdafLQj4W29axGqqCem9VKUcdXTNrvXwd2GCf03WMj3CVfoblcAQBrR50DuEksuoO/1kN2D1oTUr7Xr800eGoft1ohZr1LKEx9GY51IwKh5O6R4nmW2S17YowLN99G5pmG9g/Z+EvDatfVXoiN36mUgLILw0dEGMSrg2ARgEgicyPCctbT5qgY7XoTHno2xKykbWWEXzk1MGIBKJ6Cz2N57eXYhT2pBsel5BoEklO//eHmjmfVSJp8FzmWaje8y45qQPNKpGtRtU8sOWXkyU7sRb3PY7kci9L2HftAldzxnYDiLPZdno7/vmA0VkO13PiTwUDE6EWiuSHAXjMIaPosUQRKdv1islFkVFbOhibs+qCAoUv+T6dTMJA0CojoxNdE85fHhfR8rTbC+dcb1H0icm0ZixQCJgLNO08iTdxRHlhStBZxwAf6yyGjcc1JMKxJmupfK35B0Zb8q3rgKRchwMXM4HH7BTG0Ol96JnMIw/bnRnkA08phQfCj8MhAdUe9iTk1fmDvw6iWGA/HfZiWaXvejWSFzKjSpY6dt8G1YbeoWN3JKM0FKvAZ0QEzFD1SR+9QYvF6r+eOzOSwJyKHfKdm3qoXE5BwphoubSSLCua+Q5WZcavC3pKt7IXm+L0ge4kTqoMRzZlt6nSTdLnUfWmCQcDC5cFA1656p+AYGNPCWSp3G6nGUjyQDLzG1HFQwcFi1DwIP7g47/uEFWfbn/G2jPXmTUvw6wxhHUmXhijr4cM+0vSCE3UpW/HSEdpBijkbvkCmf7EvkBKKUblMN7nlvrCtJI5MFRpE5PVyCgWoM7RWWYKhzV9eUi9oOOs2jk1JqRwwA7o8NO15ArfG0QlgfYmm9XZRvY2VzcfEtHwa4vyvIir4PLRUJvFBkxGe018vqDBzGa9CDvlD7LBMnmlvaNFoaukJxhj96wKafuFwK4r7kxIhigLHS+E2LooUPk05vaQKz6GSAZBp3mm6knK0dm/C8dRg7YhDkebWVuVyDugHV/4y8T60W77tk7iSUX/l+oIwFrBREE

Umorzenia

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Wniosek o umorzenie bez wskazania zadania: [Pobierz]

Wniosek o umorzenie ze wskazaniem zadania: [Pobierz]

Wystąpienie o umorzenie bez wskazania zadania: [Pobierz]

 

Dokumenty dotyczące umorzeń dla umów pożyczkowych zawartych przed dniem 01.01.2011r.

Wniosek o umorzenie pożyczki [pobierz]

Instrukcja rozliczenia środków z umorzenia części pożyczki - w przypadku braku umowy umorzeniowej [pobierz]

Instrukcja rozliczenia umowy o warunkowym umorzeniu pożyczki [pobierz]
Oświadczenie o pomocy publicznej  [pobierz]

UWAGA! Jeżeli umorzenie stanowić będzie pomoc publiczną dodatkowe dokumenty należy pobrać z zakładki Pomoc Publiczna/Wnioski PP 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl