IU0lSbM/gVLSM0wi6jDVHzn2GHt9VzxBh4xKaYuSuDsYQHSlp1L7zC7re/BR8fmXfNUwL4g4RhzUgLkpWmbbyC+z2r6qd+b4yWN2M1T1VyERDwxu3P7Tb01OFS5ZJyzeAqp/IW8Z19TlcImvx9ky2zh4YUUZ2KekS61B37KDLRTJXpJsvHRFh542i9Aagqfiyol/TcvhhQ7KZI3yCQZSi419cALRMstbV77jmlXC0PR3HNYnIGe+5bB/Zi8tV1LxfVqXdAE4gl+ZvbtHBiIFHadskk/HQU7lGW9KqqVqBL3C/pCFtz2M1RpOXgIkIxQ2azW/j9veWcX0e+YwsYKJjbZOY0PgZVfziiz2qYLexpNb/T2nZkcjgUVRmK8xIyIFaLOjRCNbJOzVAPEKB7I+L6EWlIxv9mIyKVAxcdkMLO7vgWtkoMbYq9ARIO1S5lX/0+kZRQqUUWEGuHJyGDiDROEe3r8LxJhzq36GrWnD5sNgpHr8G8AXmwV4CNwcyRSX2VqOGw5lBUa79LnmzT0SZoY9ywmrwG0CgSc0ORZb3BNf7OZhrdqPRRtnSFt7ngFOBBSlDQns4/bKjswR/+IF7BIkatpZ+nIMMSzEzz/KHAIDJJH+rSqt4m9rfY9ZT0ySLGLeEpGcDlcmGnwMH+cI6eYq5+ZxP5iKAKq9LbabbBdV1zt7B1aK/RW+SU+8WuSH5Xqb7RE4MSrdArwuonngWBRpP3Ma0mpwoDQpoA/zH0NKIi8Sn67QitD9NqsLPyrlsTYk+ShD3Tg8iXrL1ZxRdreKb9QmCp5clJVgzjqccHhKzPLfKY9F1uZQ4flzSWQdUFzM6W27nTLp1jmGlhCPrvfYmLbHLXPZDfx4KCq40uTNgGneOTUOmjTjLo6CSLUOUKKodLAf/dViwg0aEYzeLfsxmdave9vp7EtECMGAX2/ynWev8BaAARqokkZZaP+k2NcedvxksmhKMBTjMn69sf5iFuJ+HOMLUHRbt4JCASPX+1RzlAmzIIoKAJG36Ub8Zf7c5SY0+y1ckKAmtJiQ2RJB/TIp2UctF4lo0LGa1Yxvqgbc96taIbtb/iT+yZjdUYmWf9q/lHLDsY9xq60+lTYAXB5L44l/9lZVXYm4u30N3ppucdR4VRTKBHMoOwy/yIZqieqfTU2/tfi+xLK7KDmM3q/i02phioPsogqVeF4=O1bXb6UqnkSPrANelzLByyih7/7ZphyxLcsScsmlV5ou3RqsWvepgNNSU9Nj56P61Sfh3fgr25WT5PSqFFPVPGpB/XJCitixlCDliN/rVwNSWqRfr9jq/swLpw6giuuDeqLWEr/uukvNPD2qmhcOpaAwHKzqclA/JAe4+PVJYlB1yMf4SXMGnfJ4M8p20f42jiJfThmRGZ+QXj6LwaWQ3UCELMyQuDKHN3Z4GPalYWtfnqmdp6TU1zUilw6eRESRLuTQH/CPLAqToVKuai4h1Vh6wayrAnqbkMd0nGkf6VlyJIBH0svib3VpWDiX21gaQe0Y9yV2pHiz6NQRt0nP8Jng1fH9SBkjcxPzG06B9IY/oYPNkC+BEQGvmPc3UCJpMr/Hv7XA4+IldIhe57K6krs3rti0vZI8HnfrKQ+3X7gDBXk2Oa5FgV+IHDFY7TurBND11gArzWz9M2bVivoZ/xKNHO7sTlwBfPoXiX5330if3AuLX4Wg656r5/s3YeVfwRF8NR9hv8AYRzXWE9FKhgoCbfzNTZHtgSACD4Rsd1yfvGsCpUGuO4D2fKjNTuNIBPnVZp+I3fhW/twEfue7gopwXlZTEe1FE08Q9G7JXXxsQT/cuFeP4zFIlyGflUSgKZNi9uyUlJnX4TUjUC5IM4JBKq3SLMuzDZEzBCo+h2fn0a9h5Vx3+844pPHo0jYJhYvx+j5X117/8oQAS78N5YcBGCCM2gXbZUu9fC1kQQDPylIaye6OAkJv0uYcgzeAWHWHSsoMnseysB0QUL2sa1WVxYz9NtrlO4rVtnVNqEol57jPVto7+HvBmD6gWvPLe9J/mKvudq4IjX8A4J9G3BOi7/CzLopOLVwhZkr5f+cChaugX0hHEqH0TycBjFhFH208/IOV9EKWnjuUpLs1e+NPR302Xtvy+NbIqol2gsEMCNwlfmakClrE8SJB/z4ok4557Y+ytC6CLmjdAp1XufYRyD4lf59ln5qfa3aC6iiDJezcSFjsptPreQSjuBPNB+4A1hk6USDdARn6yN9fUk5EzrG6XenDQ4PLV/PHxZEAJVg6rPZFVom36OXVcy0xkjITqYUQBrcRCt85WlCGZzYjn0D4XNIMA8e16c2607wSiO3J8HPst++XOX4iJRw5w3vsFBAkczT9VTBTsN/dfZB5KMqz+f/1pTiE1NbCp6Y5/jDVyif9DpPQuf+B++csZuRhlR7oelcymJ2Dw9INnw==

Identyfikatory gmin

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Identyfikator gminy - siedmiocyfrowe oznaczenie jednostek samorządu terytorialnego nadane w sposób określony w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031 z póżn. zm.). Oznaczenie gmin położonych na terenie województwa mazowieckiego, którego podanie jest wymagane przy składaniu wniosku o dofinansowanie, można pobrać  tutaj

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl