Uwskkt8u4ZhfFK7rZ8gSx3c3VNRHAm3Ak2hs4+9tZqdltGaqsrCap9j95qMRVNoZY+VkyoU0XX3YhEgJBRJKXKaJi2y+QwNynT9wNN2DWIbQ/T9qbQYFJHPDwl9sK7htxbprD6s1kkDF+KndbZ+egvUICcR73BGs2rgANZl7t0ylBJaiDEjPuqosto4syWy+Kba3bYuRk9s4e40kUOcxu8zZ1NNKHKaGKP3dQv4VvpGJCqFN6LUVMpjXJ5XuttVgs9e4PM1jtTalRVv57rV8yb/ZtZOHX0OxFXcDo1uCOf2VwAeB6yBWgH7uhACfuN4J127RGHX4MO7/PTRv+41NRqipIsQDxXuVCpyx5Bb4vFIZ4OpKNYVaqg4ZkBCVZNP8AuDgVRjma/dTj+o4y0czZYd0fuSpknriy+uMXTMaJZEKXZI3bQHMEcZV2oKuI79xRWCLB/POSqiKi5YN8aYyt3WKJ3tMMgwZ5f6Gij7r2bldqNuSZR17xIK0nm+k33I28ImR62J5R1JXASA5X5uIiNtcidfTnJivUokNHAhEBbRWRqib7mjMwPKYKVHYhUTbegpulZQBfzQZ7/VPd/4LIdVTNjwt8Lfy4how9kkHu2Gol6s4E+wayQhoze1cKpon1n4joscdTwOkpadhrE/0MIZlSQa+X+6BoqoFLltOVTvECz85igHSWClxsnzQI8ZpIPHZ6u7nDIXS8AOYukZReQ==dqm4H7igqLj58aytZ1lsfOjws4wPYaEdDBpNj8Rz6ky1aNygnHExx9SOPnkOs8UUK1uEca9in1ecw9JNA7i0j+yQi0j7e7rgCVU2q+5zyYWuOVytFmF8nfy4iqK2WzseLNvb4JzY56BYohl2aLYw2FqkncKBfxGH1FgqvI/S2FYd+X6eMe9a944F0c3Mp2frcbtbEG4vua9Hcd+cxGWzDXQmcFNhN54wsCmfbXSWAP8KbPsbSDJb0v/zIsU0A/+FS7UsGsbc5Jf9FNZK4+5PWsK5czjFyNETLCTSq/dfyErqemxuOpCMEwwCBgY0ft26Cu24zvYRADqdYk+G13Sf3ygqMuSD6LlGmQ/rhHsoFyzMtRWj+AhWzPnc/dXwI352VoKOEIgnFHCs2+SMDlVctWpMLemFmEmVp3pIQgzlnq7l3V8HlRDnVk1Ewje6gFRah50kpneOPjZ0lVA7SATsfqCR8oVdefdVOmvG1jp/zzhD8Y61/Eb94wADZsRtll8dPJMD8SJdvZKKqD0KnDGotZvesrtRZk2jYB/7juOt6Gs=nxidojiB2iAORxoGwym81BYheX4S5ZtkxP6cJDN0Lx7BPXya3kMLr6qrWBgWIU1MLdAtP0PYataL4FT0GdHawOQTqoSDqBmMkpyBoFLDIiggCXQoT1+kfDjylGTDgcz92WJ+de9eL2Tn7YvVxEs2xCJh7tER2AAcs4vq2xdZO3deITYhtnx2bcof+E+HpTMtxJ1LV8kuf5klOhc6ytswa6FuHRODFHb92EU8ErKkW5Qypu2JAlfONQnkYOrqpwYiS6eYaPgpL0Fhq09phwaDaYZNvYJex/ZNwf7SddJoscV45YELVqnV6jJFziKIHrDzr9/XhRGq4zLcJ3yoobeI0BvvwFDyU2egmaD7CebXHoRGpvARB/B6oojDD60mREOfXEB04y4uhNCHhYicVz+XKG3gKt4XvbyyUlYourbr9zUR9z8IfTtX/PaMJe3RyRibKGvWSs3oTHwmAkDHAMSBPFlB1gReCFg/7nD3JyMEJbE32U9yoN74tBBkDnDNQ4c1UThA1j4Fp9TBsjozNq6WINR04eNrfyr7ReYXnoS70+hy8Yp9GQ6xpoo1yxOl/bkoz/AXqLbspx/Ssv0Dx5av8y9E4Qgd3iV3f1PSqOOrHbxDPvTQBOWgXp3V/VQBPmMM1wzIAY+Q7VgZ8+j4W6HJnJ/yMvvFlAwzQM8YIw8siLg0HQcwPZW76+gtrc2XwhPJRBLyDX9rIOkZU/UXsBvSSA==

Zabezpieczenia

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Protokoły zniszczenia zabezpieczeń WFOŚiGW w Warszawie z lat: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017

W związku z wygaśnięciem umownych zobowiązań, na podstawie zapisów Procedury Zwalniania Zabezpieczeń WFOŚiGW w Warszawie, Komisja Likwidacji Weksli dokonała zniszczenia zabezpieczeń pożyczek.

Lista zniszczonych zabezpieczeń z 14.01.2010r. [pobierz]

Lista zniszczonych zabezpieczeń z 30.03.2010r.[pobierz]

Lista zniszczonych zabezpieczeń z 20.07.2010r. [pobierz]

Lista zniszczonych zabezpieczeń z 21.07.2010r. [pobierz]

Lista zniszczonych zabezpieczeń z 23.07.2010r. [pobierz]

Lista zniszczonych zabezpieczeń z 27.07.2010r. [pobierz]

Lista zniszczonych zabezpieczeń z 28.07.2010r. [pobierz]

Lista zniszczonych zabezpieczeń z 29.07.2010r. (1) [pobierz]

Lista zniszczonych zabezpieczeń z 29.07.2010r. (2) [pobierz]

Lista zniszczonych zabezpieczeń z 30.07.2010r. [pobierz]

Lista zniszczonych zabezpieczeń z 03.08.2010r.  [pobierz]

Lista zniszczonych zabezpieczeń z 23.08.2010r. [pobierz]

Lista zniszczonych zabezpieczeń z 08.10.2010r. [pobierz]

Lista zniszczonych zabezpieczeń z 12.10.2010r. [pobierz]

Lista zniszczonych zabezpieczeń z 14.10.2010r. [pobierz]

Lista zniszczonych zabezpieczeń z 21.10.2010r. [pobierz]

Lista zniszczonych zabezpieczeń z 26.10.2010r. [pobierz]

Lista zniszczonych zabezpieczeń z 08.11.2010r. [pobierz]

Lista zniszczonych zabezpieczeń z 09.11.2010r. [pobierz]

Lista zniszczonych zabezpieczeń z 07.06.2011r. [pobierz]

Lista zniszczonych zabezpieczeń z 08.07.2011r. [pobierz]

Lista zniszczonych zabezpieczeń z 23.08.2011r. [pobierz]

Lista zniszczonych zabezpieczeń z 04.07.2012r. [pobierz] 

Lista zniszczonych zabezpieczeń z 07.11.2012r. [pobierz]

Lista zniszczonych zabezpieczeń z 05.02.2013r. [pobierz]

Lista zniszczonych zabezpieczeń z 11.02.2013r. [pobierz]

Lista zniszczonych zabezpieczeń z 16.08.2013r. [pobierz]

Lista zniszczonych zabezpieczeń z 17.01.2014r. [pobierz]

Lista zniszczonych zabezpieczeń z 08.04.2014r. [pobierz]

Lista zniszczonych zabezpieczeń z 18.07.2014r. [pobierz]

Lista zniszczonych zabezpieczeń z 25.06.2015r. [pobierz]

Lista zniszczonych zabezpieczeń z 06.10.2015r. [pobierz]

Lista zniszczonych zabezpieczeń z 30.12.2015r. [pobierz]

Lista zniszczonych zabezpieczeń z 13.12.2016r. [pobierz]

Lista zniszczonych zabezpieczeń z 06.02.2017r. [pobierz]

Lista zniszczonych zabezpieczeń z 03.07.2017r. [pobierz]

Lista zniszczonych zabezpieczeń z 30.01.2018r. [pobierz]


Szczegółowych informacji nt. zniszczenia zabezpieczeń pożyczek udziela Wydział Finansowo-Księgowy WFOŚiGW w Warszawie.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl