ZImKRhzl14xdIIKts0tNmtPU6vJaXd6dAOYG/XXxS8Zw95tsZ/QDsO1+1CA3U8znfVtGA6OsRDYBkpWl4cCHE3Q+OPHVd2obB4QWwn3q2yDNHH7b8Bmn/ooeZLTMM5cLR6LCkCoSVY+s75gv7oPJhmCEEpk+t6BfcoKcOBFt6Cug9qllxFwQIBFlg4jM6e810zbweGQ8gBns8tv7LT5r0aXmeg7AmoWuk3OxEQz0tjIWYaGg2/ovWNZZ6ogif5ScoCj1gr0a1KuSTtKoLvYyk540A0cnHkXmJcetG52F+pNM1/zSgZJUlNjly+6tAq//h1ZWd33ZbabSgouQjsQZ6dXOHEGzbQeDwzY/Pygf6D8i0GrRfqcy5352Xm+ttGM89qYhuD1A5ZLBYb2uB4PlI9DOYFX1uSGFGo4pt4jmSRdCdLDZZ0NmTLnXnu93Trdb+tgNyxwcGK/UvoFzpw0Ea+FuNv4AdKre7doO8iBG4zm6J/YuKHxtGputLEQfrUSLuaYrkTEHTdA+/Eox7tmzTG1Q1KJGlH6ddHUitzspa3UbtqyiHr5bjS1rq3vQmv10jJ2p7CCgRFZwOqv5Hc1mRBxCHQJ4V7gAEfPDbQ4JDJ57X6fzjMITaGhrOhYwiqqZhh7dn+QsW0ppEV0WJd3aezoLtO+9Yk5Re3zIlwm4sNsp1iysr15MrV9neJ2Z7W1M5ECh3y0z2ucEFtUIn3LajXTPu+8cLHUMx4rd+RwTgrWYM247ae9/XZSKEBoiZELG18v+qZ7VkVnlwy0UDXESo8U8dYP8tGZz9sS712A1fK1N8PcsILCJI0AhMtkVGnv77HQrsERELb0R0BN5htsViDZYxsnwq7hmNQ5Ka5+GfWtawD+GiUDUVmMCV3VvxgSJrBOm6gtQpWCdlkGuTC9o1eSqs+b9Yc1ptGNwJ/3d9sgVXYDq4II+TMgonYfNxji3plkjwdG8x2UOnTkQr9umfX9MxiWNeZtVJYxHQLHKAzdmRMuymf8qIez5LbtK3uwyPQyiLYG8HsyLO2rp2pm0h6kASvTn6pb1bCiODiBPhA8K5d7gj2iXaopUilZ4hLkdRq3av5phriwP+TuwNR5q+kicnqlk5L1g0NSjUHMORnfRwPWLn/FHdHPYV/LDy7HaZAHIacRsc4tJfgG75ljZ9YOeY3S7xQXSWQb31xALcK5K/VTQdDtLzQ+PWJcV90e3YFB51vzG2jNZYzAGx98LYO7sQK6xpunZ7ZbAbEsRN/KucKDHqUBW33Ho1G4g9VXIqHM+PDq1UHSTLrngfioEgxRtMOPbo5h12K761U0VD3RMNZJEpNnAbSRIi5hjfsE5C3uLVnxniBsQ63cMZhJNCqw4sfpjbyVi+9SnU1jBU0CE6Cs0/AXqwn5xNpRNUrqYmRATMpvfSqffccC+uNEq1Vb3oMuYVUJCF7WJmHlDHAZsNNcwfndILHGy+ySG5RxekgSMqQsPbndFpwia5MXPAmjfu5M7bevrpUTpnWswgMqZB9X17o+z5Cg7xrlXRh8L8ZsS6VmMeXMKdBwUeB/fn+yzKk0lF4E7tkvW4hjncbaopdA010RUZfibM7b9LFujSzQUxrBm3vSvGsQeO0TUfN/blS0YWmk+cpLIHW9VQq+5MQ4Af+fOqLFz06/LIhuE2r7nIJK8FX7yJfzdsJfYUGarfL1fhlD8xWze1lgqAzv2M1rPFluD3XIeqyI8XeVapH055X4UDJAYnblqqw2qew==RbA5MUShXfKvZs3nBxCxyOGcNpmMU3Yty2uR1VOe4lczVVxa5Jpmoclc2mC15PkFhJaDCjCsUIX1NS65Tcl1wh8LeAr7I8nYmEZc8GHwZ+wj6VKdeeYPPydFeMkZU/gcf4hPureQFxYmLeMiClknaR6S48XiX6clwSugsRrg1osz6ZxaiPOGr1dx3xsJUmasKlA5HdhW4DEF4x1l60HHZfuDREX1RYgwg/neIDMxxhJSVzQk7w67IB9KMypp8nCy6MEnE++YzOauJq0lPCiSCdATzGEt9Ql6PBNUfP0euHDRB7pQOM2JtWEZ5HmxAnWVbRfFrmZV74N7BPfL9jG+TOgRTJ2jxOLw1BRouyWcyTTNg+Nft9e6tnd7KXea7yAUMMYcQhpW3cdpFDb5h4cImk8oSrLVO3R4F8q4a8FtK5Wcq3WgoOSRGXYypAK5LCur4sn5coGI6321i7RiNT+hG0HJIyqsvsaxsMcbC17y7Gvm2K3qwWiS1mlpYfqiAsmcxtqWE8bxDdBGnu7PCoX4jkKlMFhMIKpmA2aVtIdy6Q/mm6tGh5oemE4CKkrdAt0kWBdlO58u10x+k3Y9aGePXihcny7r++6ywAuV4GdUW6TIXay6Hzlo/+SM1MVMQ9bDlbwuq1w3pi/zhH44+YA1wau1SvyN7//AysLngT62TGiOWTAhWbuLBZwrc1znKL/R0MMyTowvhucHwoxr2iCNpBgfeRfCakvLvbMdsAgs5oPhRXiCLnV2D2fpDfMG85695YzDiKI8H/TKh1tO+eK+mCsLru3+91Gt7AQfq5QgidCQXP9WiQl1rrViZLSoRFu5R3SaUWb5wprXw3tjBUItkg==

Szczegółowe warunki dofinansowania zadań

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Uchwałą Nr 1480/16 z dnia 19.07.2016 r. wprowadził nowe "Szczegółowe warunki dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Warszawie – kwalifikacja kosztów" oraz „Kryteria wyboru i oceny przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”. Dokumenty obowiązują od 19.07.2016 r.

Tekst jednolity "Kryteriów wyboru..." ze zmianami [pobierz]

Tekst jednolity "Szczegółowych warunków..." ze zmianami [pobierz]

-----------------------------------------------------------

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Uchwałą Nr 810/14 z dnia 11.06.2014r. wprowadził zmiany w "Szczegółowych warunkach dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Warszawie" przyjętych Uchwałą Zarządu WFOŚiGW w Warszawie Nr 2031/11 z dnia 30.12.2011r. Zmiany obowiązują od 11.06.2014r.

Tekst jednolity "Szczegółowych warunków..." ze zmianami [pobierz]

-----------------------------------------------------------

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Uchwałą Nr 142/12 z dnia 13.02.2012r. wprowadził zmiany w "Szczegółowych warunkach dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Warszawie" przyjętych Uchwałą Zarządu WFOŚiGW w Warszawie Nr 2031/11 z dnia 30.12.2011r. Zmiany obowiązują od 13.02.2012r.

Tekst jednolity "Szczegółowych warunków..." ze zmianami  [pobierz]

----------------------------------------------------------

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Uchwałą Nr 2031/11 z dnia 30.12.2011r. wprowadził nowe "Szczegółowe warunki dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Warszawie". Warunki obowiązują od 02.01.2012r.

Tekst jednolity "Szczegółowych warunków..."   [pobierz]

--------------------------------------------------------

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Uchwałą Nr 155/11 z dnia 15.03.2011r. wprowadził nowe "Szczegółowe warunki dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Warszawie. Kwalifikacja kosztów". Warunki obowiązują od 29.03.2011r.

Tekst jednolity "Szczegółowych warunków..." [pobierz]

---------------------------------------------------------

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Uchwałą Nr 615/10 z dnia 21.07.2010r. wprowadził zmiany w "Szczegółowych warunkach dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Warszawie. Klasyfikacja kosztów - Oprocentowanie pożyczek - Częściowe umorzenia".
Uchwała Nr 615/10 Zarządu WFOŚiGW w Warszawie z dnia 21.07.2010r. [pobierz]

Tekst jednolity "Szczegółowych warunków..." ze zmianami [pobierz]

--------------------------------------------------------
 

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Uchwałą nr 45/10 z dnia 26.01.2010r. wprowadził zmiany w "Szczegółowych warunkach dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Warszawie. Klafyfikacja kosztów - Oprocentowanie pożyczek - Częściowe umorzenia".
Uchwała Nr 45/10 Zarządu WFOŚiGW w Warszawie z dnia 26.01.2010r. [pobierz]

Tekst jednolity "Szczegółowych warunków..." ze zmianami [pobierz]


------------------------------------------------------

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Uchwałą nr 159/09 z dnia 24.02.2009r. wprowadził nowe "Szczegółowe warunki dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Warszawie. Klafyfikacja kosztów - Oprocentowanie pożyczek - Częściowe umorzenia".
Tekst jednolity "Szczegółowych warunków..."  [pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl