HArB3lmbaHcqJcGAYF2JptI/nC7Z6/D+z0vb3nhIK9L0Q1cdzF9DE60fwv+G3JC0avCKtgf2xW5mwQjNx2hm+VZE9tLUxFVowphJGsimkJh3ZO5DU9Kkrs6cFRJp0ZJK/Gfcv4hGyOSCX/HW1bcPlXNCoKiMXsZfbKUkW7zSkUmcTvnvdkti0eiz19jE9A0wHTNkaiMAlMuKqBMgh1eZRpmpGwU1RNxEGZzvE537c1kJRWj6OpLZCvz3jlBgqnc4hRQWOwdoDJTJt/3LCBvUewij284Uik4RJuS7a8z8mpaQaxetx4qndF5h88DXlsD7tnhk67lOvIw7TeEIEzWGvsQL3l30Y1GUJR6BmgzWtcbqMjXJ7Up1oFnaWm/APG9ECJgvSunUt6qdGvTn8f4C3qxFLAQMtONW4c4dW4Y+J4URceQAdsW54RvJYLwUXSh7L3HHTg4irf6lJoi6Wl7c6/RLWnr2wdZmWIPwWSUGDA0xu+D2/6dO9tNcusTV1x+km76b6iTWB1qh9YYU4wT0RpRKVQ5b1OM3gibGiWJLv2SdYmz7rGnY6Zku/7Lz9ZJOTaBHUX1LN+HiTUKLbnY5ZYgsk+Q7KExCfESXAVLJATG+OazGu3stgNSVRwRka7SMEfyqG6uj5rYI/QIddEVHS46bBCq7afDWXF6qXOZYGkCo2c1hR2G9nytVtmPiivOpmxco69TMNEkKFBN+2jladBZxbNQ2AjalnY9YEGBhOP4Y5Dj3NcUQpjZ/+lNZi7nI+rZMH7+7Tk9weJ1ZIrFMV7IiOcHf3487MNPWRIPaJrizQTVbDZMQ1VNBzIPplpdUVo+1wRfVyASkwym9qw6Zp5WJT1KQsVEr08pQiZvd+3ujZ34X6AFycdxDTwDf6jy9Qc+Ie+iLrPjbg8xVYaBPYgBIKkYN8sdgSNzhfquGnysxKMquedgfi8sT2XZ5HmBaMegoDq20PPVe1Kq3XCW0m/EL/u0ByXteABDUGHE8vpgWqs7vurliBLZZsZk1mel8WULH1lh7Y/rpMZAYqLVnuNeoTmDm19uVLj/nq5Dt7x3IEk1C7llzgZe50H/C6gGigvqINaxp4PbE0Yhw58Y8EZMNjDIZnAlsDV2WqPEYTElRO+5Ni2J4rPXWGKA9kWqCMeq7O2FV/sy+uHPXlPZ6zXO/Zl/PAYA9p8n8+yDuUqLkrFUfa6iF164ZTpWDS37wYHYidrkf2D/zoVWJun47+1Tak8DxwwGGEWuqkmiktGOAyZjFtMrvgqPZl3RR2N3V+3TQ6lfDPJNcxlEWvdakSn2sADrQH8x7PejY/w7/AjAB6IOmhtVzymp+oWvy+8iwIvLyDcoiyC0DLnlZv+7Po2caGZp32G5mnXZD/zOMNb2NovNzGfioisBvux2eRMEeeSiOr9a+p42srkBiwRlOqzR/ElVPYiEf+pIQHyYhsudAnEYmiRwhN1VDcZc5GUu2QchuQbituTz22st4/r7mVNesvjRcakWSeQ3G0/tMS2hbVb5wrnX9mMaGoS8K58ecXKNsjnYt1L6KTd4VIp9yEisk0/NbH4LEsB0l3x6DpysFCzF8ADHxQwkz+MD17s1BbsLcHcjUTz9fDNWwmXEXgYMoOq5IVhJ5sWYRAPmPwQvp4QJzhE6U7Vr8vLPQHULFt/U/n57gpEPz6Eo0A4W/dURbCGQTYUG4/OCgwnaoZJgQ9fxn8aVVq/m+jB+BGFzBrpjPmkt4MZhRyCCpm9zY/BgAFKCICpnJ9iaT+8a8OKvpy0DG2gUkxuqYj5Dhb/DiqOTCJ1KfwPsyIkPKmlxn/iC0IJQCXC3Y2YMboHFz72GhNNGkvIeMpptycF+uIP5k/igmjugBU26PH7SjB+efL7EEoeAyb2IR1yXiNPKOwgpEZ79Jcha6djLuyWdbieK3NPf8zK8NsFur7ItuReU8p2ZC5Z4bTnivZSWMHu/n8Fo+rEh7bC+aTWML9Ke3sIwsRJFID8VzKUWTfckQo0LS+GRTkGA/Krgkd+Su7J0p9sOSsdRdFPBQaPQr1MDDmOnueQEIjxEyHaxZ2hnTj/2h/jkqyTEOYY3Fyv9zLa22riE0lkvUmFajUeBwjPpisR/jzRjC9MONUF2gWlab9TBmborx8uH3vfCjcvRCW7uC2W6Yv6/s39XnRzqHmNnU/w3d54MWJj3WMuQY+3oi02wxyJygkdxXvikqL+UIZBZMeLnYGVptdj2ffsAE+pShKTPOA3DxuCTGwnvw+H/ivraVM2JqG0j8/PIIqrnDZ2qnCmZ5PyvTZTK3YaaPfNqGHRGTOx/4RGquIZiR0Fd6iwcYl5VkeYwJvCgxUcie6e0ptvwEiQpu/lM9Ro8BRm//m2GIVEqDUDakgN+q614VnuJ21sn+6bS9njY7rehdhE+kbEskAHb1HPa+iXcEJ2cdxwEyFJFtghlTK/9nKEDu2KRo6BC+w5lsMk/GkdvTQ8WuXpM=

Zasady udzielania pomocy ze środków WFOŚiGW w Warszawie

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 9/18 z dnia 29.01.2018 r. zostały wprowadzone nowe "Zasady udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie".

Tekst "Zasad..." wraz z Uchwałą Nr 9/18 z dnia 29.01.2018 r. [pobierz]

DODATKOWA INFORMACJA:
Dla wniosków o dofinansowanie ze środków Funduszu złożonych od dnia 01.01.2018 r. stosuje się Zasady z dnia 29.01.2018 r., wprowadzone Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 9/18 z dnia 29.01.2018 r.
Do zadań, na realizację których Fundusz udzielił dofinansowania przed dniem wejścia w życie ww. zasad, stosuje się zasady, którymi zostały one objęte, tj.:
1) Dla umów pożyczek, dotacji i przekazania środków zawartych przed dniem 01.01.2011 r. stosuje się Zasady obowiązujące na dzień 31.12.2010 r., wprowadzone Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 5/10 z dnia 03.02.2010 r.;
2) Dla umów pożyczek, dotacji i przekazania środków zawartych w okresie 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r. stosuje się Zasady z dnia 20.12.2010 r., wprowadzone Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 132/10 z dnia 20.12.2010 r., z późniejszymi ich zmianami;
3) Dla wniosków rozpatrywanych po 01.01.2012 r. obowiązują Zasady, wprowadzone Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 189/11 z dnia 21.12.2011 r., wraz z późniejszymi ich zmianami;
4) Dla wniosków rozpatrywanych po 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. obowiązują Zasady, wprowadzone Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 140/13 z dnia 29.11.2013 r., wraz z późniejszymi ich zmianami;
5) Dla wniosków rozpatrywanych po 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. obowiązują Zasady, wprowadzone Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 206/14 z dnia 28.11.2014 r.;
6) Dla wniosków o dofinansowanie ze środków Funduszu złożonych od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r. obowiązują Zasady, wprowadzone Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 149/15 z dnia 26.11.2015 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------

ARCHIWUM "ZASAD UDZIELANIA I UMARZANIA POŻYCZEK ORAZ UDZIELANIA DOTACJI ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W WARSZAWIE:

Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 149/15 z dnia 26.11.2015 r. zostały wprowadzone nowe "Zasady udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie".

Tekst "Zasad..." wraz z Uchwałą Nr 149/15 z dnia 26.11.2015 r. [pobierz]

---------------------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 206/14 z dnia 28.11.2014r. zostały wprowadzone nowe „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”.

Tekst jednolity „Zasad...” wraz z Uchwałą Nr 206/14 z dnia 28.11.2014r. [pobierz]

Nowe „Zasady...” obowiązują w stosunku do wniosków o dofinansowanie rozpatrywanych w WFOŚiGW w Warszawie po dniu 01.01.2015r.

Jednocześnie:

  1. z dniem 31.12.2014r. tracą moc obowiązującą „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie” stanowiące Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 140/13 z dnia 29.11.2013 r. wraz z późniejszymi zmianami.
  2. postanowienia zasad, o których mowa w ust. 1 stosuje się do umów zawartych na ich podstawie, z zastrzeżeniem przypadków, w których postanowienia zawartych przez WFOŚiGW w Warszawie umów stanowią inaczej.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Uchwałą Nr 62/14 z dnia 24.06.2014r. wprowadziła zmiany w „Zasadach udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków WFOŚiGW w Warszawie” przyjętych Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 140/13 z dnia 29.11.2013r. Zmiany obowiązują od 24.06.2014r.

Zmiany w „Zasadach…”:

1. W § 8 po ust. 11 dodaje się nowy ustęp w brzmieniu:
„12. W szczególnie uzasadnianych przypadkach Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu może podjąć uchwałę o odstąpieniu od uregulowań przyjętych w niniejszych Zasadach”.

2. § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Fundusz udziela pożyczki na współfinansowanie projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej do wysokości 100 % różnicy między kosztami kwalifikowanymi a dotacją rozwojową dla projektu”.

3. § 12 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Dopuszcza się możliwość udzielania pożyczek na przygotowanie: studiów, projektów, dokumentacji i wniosków dotyczących zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przewidzianych do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej do wysokości 100 % kosztu kwalifikowanego tych opracowań”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Zasady" obowiązujące od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 140/13 z dnia 29.11.2013r. zostały wprowadzone nowe "Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie". 
"Zasady..." obowiązują od 01.01.2014r.

Tekst jednolity "Zasad..." wraz z Uchwałą Nr 140/13 z dnia 29.11.2013r. [pobierz]

---------------------------------------------

"Zasady..." obowiązyjące od 18.01.2013r. do 31.12.2013r.

Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 4/13 z dnia 18.01.2013r. zostały wprowadzone zmiany w "Zasadach udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie". Zmiany w "Zasadach..." obowiązują od 18.01.2013r.

Tekst jednolity "Zasad..." wraz z Uchwałą Nr 4/13 z dnia 18.01.2013r. [pobierz]

----------------------------------------------

"Zasady..." obowiązujące od 21.08.2012r. do 17.01.2013r.

Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 82/12 z dnia 21.08.2012r. zostały wprowadzone zmiany w "Zasadach udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie". Zmiany w "Zasadach..." obowiązują od 21.08.2012r.

Tekst jednolity "Zasad..." wraz z Uchwałą Nr 82/12 z dnia 21.08.2012r. [pobierz]

----------------------------------------------

"Zasady..." obowiązujące od 27.03.2012r. do 20.08.2012r.

Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 14/12 z dnia 28.03.2012r. zostały wprowadzone zmiany w "Zasadach udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie". Zmiany w "Zasadach..." obowiązują od 28.03.2012r.

Tekst jednolity "Zasad..." wraz z Uchwałą Nr 14/12 z dnia 28.03.2012r. [pobierz]

---------------------------------------------

"Zasady..." obowiązujące od 01.01.2012r. do 27.03.2012r.

Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 189/11 z dnia 21.12.2011r. zostały wprowadzone nowe "Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie". "Zasady..." obowiązują od 01.01.2012r.

Pełny tekst "Zasad..." wraz z Uchwałą Nr 189/11 z dnia 21.12.2011r. [pobierz]

----------------------------------------------

"Zasady..." obowiązujące od 06.06.2011r. do 01.01.2012r.

Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 36/11 z dnia 06.06.2011r. została wprowadzona zmiana w "Zasadach udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie" przyjętych Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 132/10 z dnia 20.12.2010r., zmienionych Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 20/11 z dnia 29.03.2011r.
Zmiana polega na wykreśleniu z § 9 pkt. 2 "Zasad..." słów: "lub przekazania środków".
Tekst jednolity "Zasad..." ze zmianami oraz z Uchwałą Nr 36/11 z dnia 06.06.2011r. [pobierz]
----------------------------------------------

"Zasady..." obowiązujące od 29.03.2011r. do 05.06.2011r.
Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 20/11 z dnia 29.03.2011r. została wprowadzona zmiana w "Zasadach udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przyjętych Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 132/10 z dnia 20.12.2010r. [pobierz uchwałę]

Tekst jednolity "Zasad..." ze zmianami  [pobierz]
--------------------------------------------

"Zasady..." obowiązujące do 28.03.2011r.
Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 132/10 z dnia 20.12.2010r. zostały ustalone "Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie" [pobierz uchwałę]

Tekst jednolity "Zasad..."  [pobierz]

Nowe "Zasady..." wchodzą w życie z dniem 01.01.2011r., za wyjątkiem § 13, który wchodzi w życie z dniem 01.07.2011r.
Dotychczasowe "Zasady..." (zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 5/10 z dnia 03.02.2010r.) tracą moc obowiązującą z dniem 31.12.2010r. za wyjątkiem przepisów § 14, który traci moc obowiązującą z dniem 30.06.2011r., przy czym przepisy ww. "Zasad..." stosuje się do spraw wszczętych do dnia 31.12.2010r.
-----------------------------------------

"Zasady..." obowiązujące do 31.12.2010r.
Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 5/10 z dnia 03.02.2010r. zostały ustalone "Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie".

Tekst jednolity "Zasad..." [pobierz]

-----------------------------------------

"Zasady..." obowiązujące do 31.12.2009r.
Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 7/09 z dnia 05.02.2009r. zostały ustalone "Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie".

Tekst jednolity "Zasad..." [pobierz]

-----------------------------------------

"Zasady..." obowiązujące do 31.12.2008r.
Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 69/08 z dnia 31.07.2008r. zostały zmienione "Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie".

Tekst jednolity "Zasad..." [pobierz]

-----------------------------------------

"Zasady..." obowiązujące do 31.12.2007r.
Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 2/07 z dnia 21.02.2007r. zostały zmienione "Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie".

Tekst jednolity "Zasad..." [pobierz]

-----------------------------------------

"Zasady..." obowiązujące do 31.12.2006r.
Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 27/06 z dnia 26.06.2006r. zostały zmienione "Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie".

Tekst jednolity "Zasad..." [pobierz]

-----------------------------------------

"Zasady..." obowiązujące do 31.12.2005r.
Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 28/05 z dnia 28.06.2005r. zostały zmienione "Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie".

Tekst jednolity "Zasad..." [pobierz]

-----------------------------------------

"Zasady..." obowiązujące do 27.06.2005r.
Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 332/04 z dnia 24.11.2005r. zostały ustalone "Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie".

Tekst jednolity "Zasad..." [pobierz]

-----------------------------------------

"Zasady..." obowiązujące do 31.12.2004r.
Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 224/04 z dnia 24.08.2004r. zostały zmienione "Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie".

Tekst jednolity "Zasad..." [pobierz]

-----------------------------------------

"Zasady..." obowiązujące do 23.08.2004r.
Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 63/04 z dnia 25.05.2004r. zostały zmienione "Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie".

Tekst jednolity "Zasad..." [pobierz]

-----------------------------------------

"Zasady..." obowiązujące do 24.05.2004r.
Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 26/04 z dnia 09.03.2004r. zostały zmienione "Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie".

Tekst jednolity "Zasad..." [pobierz]

-----------------------------------------

"Zasady..." obowiązujące do 08.03.2004r.
Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 12/04 z dnia 10.02.2004r. zostały zmienione "Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie".

Tekst jednolity "Zasad..." [pobierz]

-----------------------------------------

"Zasady..." obowiązujące do 09.02.2003r.
Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 156/03 z dnia 27.11.2003r. zostały ustalone "Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie".

Tekst jednolity "Zasad..." [pobierz]

-----------------------------------------

"Zasady..." obowiązujące 31.12.2003r.
Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 99/03 z dnia 09.09.2003r. zostały zmienione "Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie".

Tekst jednolity "Zasad..." [pobierz]

-----------------------------------------

"Zasady..." obowiązujące do 08.09.2003r.
Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 37/03 z dnia 26.06.2003r. zostały zmienione "Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie".

Tekst jednolity "Zasad..." [pobierz]

-----------------------------------------

"Zasady..." obowiązujące do 25.06.2003r.
Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 159/02 z dnia 29.11.2002r. zostały zmienione "Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie".

Tekst jednolity "Zasad..." [pobierz]

-----------------------------------------

"Zasady..." obowiązujące do 31.12.2002r.
Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 21/02 z dnia 26.02.2002r. zostały zmienione "Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie".

Tekst jednolity "Zasad..." [pobierz]

-----------------------------------------

"Zasady..." obowiązujące do 25.02.2002r.
Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 145/2001 z dnia 28.11.2001r. zostały zmienione "Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie".

Tekst jednolity "Zasad..." [pobierz]

-----------------------------------------

"Zasady..." obowiązujące do 31.12.2001r.
Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 68/2001 z dnia 28.06.2001r. zostały zmienione "Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie".

Tekst jednolity "Zasad..." [pobierz]

-----------------------------------------

"Zasady..." obowiązujące do 27.06.2001r.
Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 151/2000 z dnia 14.11.2000r. zostały ustalone "Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie".

Tekst jednolity "Zasad..." [pobierz]

-----------------------------------------

"Zasady..." obowiązujące do 31.01.2000r.
Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 79/99 z dnia 26.11.1999r. zostały zmienione "Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie".

Tekst jednolity "Zasad..." [pobierz]

-----------------------------------------

"Zasady..." obowiązujące do 31.12.1999r.
Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie Nr 6/99 z dnia 31.03.1999r. zostały ustalone "Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie".

Tekst jednolity "Zasad..." [pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl