„Czystsze powietrze”

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Informujemy, że w „Kronice Mazowieckiej” - miesięczniku wydawanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego Nr 12 (166) 2016 rok został opublikowany tekst pt. „Czystsze powietrze” dot. efektów finansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zadań z zakresu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Zapraszamy do lektury [pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl