Kalendarium naboru wniosków na 2017 rok

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Wszystkich zainteresowanych ofertą programową Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zapraszamy do zapoznania się z kalendarium naboru wniosków na 2017 r. Znajdą w nim Państwo m.in. informacje nt.: nazw programów i konkursu, formy dofinansowania oraz szczegółowego zakresu dofinansowania inwestycji środowiskowych.

„Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2017 rok” zostało przyjęte przez Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 28.12.2016 r. (podstawa prawna: Uchwała Nr 2947/16 z dnia 28.12.2016 r.).


Więcej na: http://www.wfosigw.pl/strefa-beneficjenta/20711

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl