Planujesz organizację konkursu o środowisku - zgłoś swój wniosek do Funduszu

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Do 20 stycznia br. trwa nabór wniosków w konkursie pn. „Organizacja konkursu lub olimpiady w zakresie wiedzy o środowisku naturalnym i ekologii”. Jego głównym celem jest aktywizacja i podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz budowanie postaw proekologicznych.

Dofinansowanie w formie dotacji do 90 % kosztów kwalifikowanych zadania mogą otrzymać m.in. jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, parki narodowe, parki krajobrazowe, jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, spółki realizujące zadania związane z ochroną środowiska, których wyłącznym właścicielem jest JST oraz samorządowe instytucje kultury.
Organizacje, stowarzyszenia i fundacje realizujące zadania związane z ochroną środowiska mogą uzyskać do 75 % kosztów kwalifikowanych zadania.

Maksymalna kwota dofinansowania nie może przekroczyć 15 tys. zł na realizację jednego zadania.
Konkurs dotyczy zadań realizowanych od 30 stycznia 2017 r.

Dokumenty dot. konkursu 2017-EE-15:
http://www.wfosigw.pl/content/ee-15-organizacja-konkursu-lub-olimpiady-w-zakresie-wiedzy-o-%C5%9Brodowisku-naturalnym-i

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl