Zmiana w Kalendarium naboru wniosków na 2017 rok - zmiana z dnia 28.02.2017 r.

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Zmiana w Kalendarium naboru wniosków na 2017 rok - zmiana z dnia 28.02.2017 r.
Informujemy, że Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 28.02.2017 r. podjął decyzję o wprowadzeniu zmiany w „Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2017 rok” (Uchwała Zarządu nr 186/17 z dnia 28.02.2017 r.).
Zmiana w Kalendarium związana jest ze zmianą zapisu w programie nr 2017-NZ-21 pn. „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup samochodów pożarniczych oraz sprzętu ratowniczego” i polegać będzie na zwiększeniu z 25 % do 40 % kosztów kwalifikowanych – w przypadku zadań dotyczących zakupu pojazdów pożarniczych.

Kalendarium naboru wniosków na 2017 rok: [pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl